اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اسرائیل ـ رژیم آپارتاید: عصر ما/تارنگاشت عدالت

کوشش‌های کشورگشایانه و آپارتاید راست‌ها و راست‌های افراطی اسرائیلی با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا  خطر عظیمی را نه تنها برای رهیافت مسالمت‌آمیز معضل خاورمیانه بلکه بطور کل صلح جهانی ایجاد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 مارس 2017 · بیان دیدگاه

«این روسری را من می شناسم!» – یادی از فاطمه مدرس تهرانی (فردین): فریبا مرزبان

در میان لباس های آویزان و پهن شده بر روی طناب ها یک روسری، یک روسری خوش طرح و رنگ و شاد نگاه مرا بخود جلب کرده بود؛ بخاطر آوردم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 مارس 2017 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 3 و 4 فروردین 1396، روزشماراعتراضات کارگری تیرماه*1395، و در برابر صدور حکم شلاق برای محمد حسین تشکری، کارگرمعدن بافق یزد نباید سکوت کرد!: نهادهای همبستگی با کارگران ایران ـ خارج از کشور

  اخبار و گزارشات کارگری 3 و 4 فروردین 1396 – عدم پرداخت 2ماه حقوق وعیدی بیش از 80کارگرشهرداری منطقه4اهواز! اعمال فشارپیمانکاربه کارگران برای امضای برگه تسویه حساب سال؟! ارائه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 مارس 2017 · بیان دیدگاه

نگاهی به مبارزات زنان در ایران و جهان: فرامرز دادور

نیل به مرحلهِ دمکراتیک و لازم جهتِ دسترسی به اهدافِ بنیادیِ برابری طلبانه، عدالتجوبانه و پیشرفت در عرصهِ زدودنِ عناصرِ ارتجاعیِ پیله کرده در فرهنگِ جامعه، در گروِ تلاقیِ ترکیبی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 مارس 2017 · بیان دیدگاه

ممنوع‌کردن کتاب در آمریکا: لری روبین، گاردین- نشریه حزب کمونیست استرالیا/ تارنگاشت عدالت

وب‌سایت «پروژه آموزشی زین» می‌گوید: «در همبستگی با آموزگاران و دانش‌آموزان آرکانزاس، ما یک کتاب از هوارد زین همراه با یک نسخه از تاریخ مردم آمریکا را به هر کلاس … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 مارس 2017 · بیان دیدگاه

روزشمار اعتراضات کارگری خرداد ماه 1395، خاطرات رفیق علی پیچگاه از مبارزات کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت، و شعر حاجی فیروز از سروده های احمد شاملو با صدای رفیق علی پیچگاه

  روزشمار اعتراضات کارگری خرداد ماه* 1395 1خرداد: 1– تجمع کارگران پیمانکاری فاز 14 عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق!** 2– طومارکارگران سبلان پارچه در رد ادعای بانک تجارت استان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 مارس 2017 · بیان دیدگاه

افشاگری: جهاد طلبی نزد لافارژ-هولسیم: تی یری میسان/ترجمۀ حمید محوی

لافارژ پیشگام در زمینۀ سیمان سازی در سطح جهانی ست. ناتو ساخت سنگرهای زیر زمینی برای جهاد طلبان در سوریه و به همین گونه در بخش سنی مذهب عراق را … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 مارس 2017 · بیان دیدگاه