اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 2آبان 1395، و محمد علی طاهری را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنید

اخبار و گزارشات کارگری 2آبان 1395   پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – اعتصاب وتجمع کارگران معدن سنگ آهن بافق مقابل ساختمان اداری شرکت سنگ آهن مرکزی! – … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

آیا در آمریکا واقعاً خرده‌بورژوازی وجود دارد؟: زولتان زیگدی، مارکسیسم-لنینیسم امروز/ تارنگاشت عدالت

مفهوم طبقه به مثابه یک ابزار تحلیل اجتماعی نفوذ خود را از دست داده است. دانشگاهیان آن‌را به مثابه یک پس‌مانده خام، منسوخ سنت اعتبارباخته مارکسیستی مورد تمسخر قرار می‌دهند. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

«واپسین غروب»: چند شعر از: زهره مهرجو

«واپسین غروب» چند شعر از: زهره مهرجو ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶     «سرخ»   چه زیباست سرخ باشکوه و پرصداست، سرخ سرخ جریان مدام زندگی، سرخ بیگانه با هر چه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 1 آبان 1395، هشدار،در حالی که مرتضوی با محافظان خود آزاد میگردد؛ مجید مقدم از بازداشت شدگان کهریزک برای تحمل ۳ سال زندان به اوین احضار شد، و گزارش: حرکت اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی در مراسم عاشورا تورونتو، کانادا

اخبار و گزارشات کارگری 1 آبان 1395   پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فناوران ماهشهرنسبت به استخدام فامیلی – تجمعات اعتراضی دامنه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

گزارشی از برگزاری سخنرانی دکتر مسعود نقره کار و دکتر وحید رواندودست و موزیک و صدای اسفندیار منفرزاده در استکهلم

گزارشی از برگزاری سخنرانی دکتر مسعود نقره کار و دکتر وحید رواندودست و موزیک و صدای اسفندیار منفرزاده در استکهلم در برنامه جمعه شب 21 اکتبر 2016 انجمن قلم ایران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

خروج بریتانیا و فروشکست اتحادیه اروپا: سمیر امین/ برگردان: م. ت. برومند

ناسیونالیسم خلق های پیرامونی تنها به این شرط پیشرفت گرا است که ضدامپریالیستی و در گسست با نظم لیبرالیسمِ جهانی شده باشد. همزمان و بطور جداگانه، یک ناسیونالیسم که (در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

قاری آقا، و ترسِ تارِ مو: بهنام چنگائی

بیادآر! در ترانه های نوشِ نوجوانی و شوقِ شیرین ِدخترانِ زندگانی، چه بارها که تارِ موئی در باد ِبیقرار بنیاد کائنات را درهم نلرزاند؟! و چه چهره های نوبهارانی که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه