اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

عکس روز – خیرش را ببینید!: از پشت پرده به روی پرده، و باغ‌وحش انسانی از دیروز تا امروز «توحش را نمایش بده و استعمار را موجه کن: پگاه.ش

عکس روز – خیرش را ببینید!: از پشت پرده به روی پرده این عکس آنقدر گویاست که نیاز به شرح ندارد!مردم کشورمان و بویژه زنان آگاه و قهرمان آن نه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

15 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

جدال گرایش‌ها در جنبش معلمان: کمیته عمل سازماندۀ کارگری‎

جدال گرایش‌ها در جنبش معلمان این روزها معلمان در چندین جبهه در حال جنگ‌اند. از یک سو هنوز تعدادی از فعالین صنفی به خاطر اعتصاب سراسری آبان ماه در بندند … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

نان و کار برنگ فقرِ ملت ها: بهنام چنگائی

حکومت فاسد، ریاکار و غارتگر ولائی بیش از تفسربالائی می باشد که با شکست انقلاب 57 بر پیشانی سراسر کشور افتاده است. این خودکامگی مذهبی که با نام خدا آراسته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

معرفی یک فیلم – در رابطه با تروریسم و بیگانه ترسی تولیدات امپریالیسم: صبا راهی معرفی یک فیلمدر رابطه باتروریسم و بیگانه ترسی تولیدات امپریالیسم این جوک ریشه در حقیقت دارد. دو بچه در مدرسه با … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

مبارزه انقلابی و مبارزه رفرمیستی و خائنانه!: حمید قربانی

برای مبارزه ی انقلابی و رادیکال تشکلات انقلابی، رادیکال، با پرنسیپ و با استراتژی درهم شکستن دولت سرمایه داران لازم است که متأسفانه کارگران نه تنها در ایران، بلکه در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 دسامبر 2018 · ۱ دیدگاه

مقاومت فلسطین و ضربات کوبنده اش بر رژیم صهیونیستی اسرائیل سایت تلوزیونی المیادین/ مترجم: احمد مزارعی، و ایران عزیزمان

رسانه های اسرائیل نوشتند که علیرغم وجود نگهبانان وپلیسهای مسئول درمنطقه مذکور فدائیها موفق به فرارشدند ، همچنین اضافه کردند که فدائیها اسلحه خودرا نیز حفظ کرده واگر به سربازان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

جدیدترین مقالات سایت نوید نو

جدیدترین مقالات سایت نوید نو شماره  978                  22 آذر ماه1397 پیکارِ فزایندۀ کارگران، دانشجویان، معلمان، و زنان و ضرورت هماهنگی بیش از پیش گردان های اجتماعی در نبرد با رژیم دیکتاتوری! با … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه