اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جدیدترین مقالات سایت نوید نو

جدیدترین مقالات سایت نوید نو شماره  984                  2 بهمن  ماه1397  «تغییرهای شکلی» در رژیم ولایی برای مدیریتِ بحران‌ها و به بیراهه کشاندن نیروهای سیاسی وضعیت بحرانی کشور ما همراه با بیش از ۵ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

کارگران به عنوان یک طبقه و نه فرد فرد، چه هنگام آزاد و رها می شوند؟ هنگامیکه جامعه طبقاتی لغو شده باشد و یا؟: حمید قربانی

کارگران آگاه بدانیم و آگاه باشیم که  رهائی مان در پیروزی انقلاب سرخی است که پیروزی اولیه آن با احتمال زیاد کشوری، منطقه ای و قاره ای است، اما پیروزی نهائی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

اخباروگزارشات کارگری-دوم بهمن ماه1397

توافقنامه یا ایجاد چند دستگی بین کارگران وجلوگیری از اعتراضات کارگران پست های فشار قوی ونگهبانان برق در راه احقاق حقوق برحقشان؟   اخباروگزارشات کارگری-دوم بهمن ماه1397 بدنبال تجمع روز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته: سازمان راه کارگر، اعتراف گیریها ی زیرشکنجه، و حاصلی جز رسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

وقتی طبل رسوایی این نوع اعتراف گیریها به صدا درآمده است و دیگر نمیتواند نه تنها فعالین جنبشهای اجتمایی گوناگون را بترساند بلکه قادر نیست اکثریت مردمان ایران و جهان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

اخباروگزارشات کارگری-اول بهمن ماه1397: چند خبر از اعتراضات کارگران

چند خبر از اعتراضات کارگران 1-برای باری دیگرکارگران پست های فشارقوی برق سراسرکشوردراعتراض به وعده های توخالی مسئولان مبنی بر تبدیل وضعیت در تهران تجمع کردند حضور خانواده تعدادی از … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

21 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

سخنی با شکنجه گران سپیده و اسماعیل در باب شرف: بهروز سورن

بی شرف به کسی میگویند که از سفره محرومان جامعه میدزدد و در سفره خود مینهد. در برابر اعتراضات بحق و ابتدایی و انسانی گرسنگان و محرومان نه تنها بی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

21 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

علیه سنگ اندازی در راه انقلاب: اکبرنوروزی(پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 233، آذر ماه 1397)

تجربه نشان داده است که در شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران تنها تشکل سیاسی – نظامی امکان بقاء و رشد دارد. بنابراین تشکیل گروههای سیاسی – نظامی توسط کارگران و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

21 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه