اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: کتاب سیمای شکنجه: بهروز سورن

دهه شصت, زندان سیدعلی خان (قسمت دوم) : بهروز سورن

اعدام و تیرباران زندانیان سیاسی در جوامعی با حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری بنابر ماهیت ضد مردمی و سودجویانه طبقه اقلیت حاکم را می توان یک قاعده دانست و مکرر مشاهده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 آوریل 2016 · بیان دیدگاه

مختصری در مورد شکنجه – بخش سوم: بهروز سورن

شکنجه در حکومت های استبدادی, اعمال خشونتی آگاهانه, عامدانه و هدفمند است که به عنوان مجازاتی اولیه و نانوشته بر علیه فرد خاطی و شورشی در برابر قوانین و مناسبات … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

6 آوریل 2016 · بیان دیدگاه

مختصری در مورد شکنجه – بخش دوم: بهروز سورن

در جمهوری اسلامی شکنجه مقوله ای است علنی, قانونی که توسط قواعد مذهبی با مفاهیمی مانند تعزیز, سنگسار و قطع دست و پا و دیگر اعضای بدن رسمیت و تقدس … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2016 · بیان دیدگاه

کتاب سیمای شکنجه (بخش یکم): بهروز سورن

درازناى تاريخ ميهن ما را شعله هاى مقاومت بيداردلان در رويارويى با مستبدين دينى روشن نگه داشته است. نه برچسب هاى اهل ذمه، موالى، عجم، قرمطى، صوفى، حروفى، ضاله و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 مارس 2016 · بیان دیدگاه