اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – آبان  1398(8): (از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور – تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن)

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – آبان  1398 از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

25 نوامبر 2019 · بیان دیدگاه

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – شهریور  1398: از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور – تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – شهریور  1398 از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 سپتامبر 2019 · بیان دیدگاه

پیام به کارگران و تشکل های کارگری در جهان: دوازدهمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

طبقه کارگر جهانی در اتحاد و همبستگی و در مبارزه ایی طبقاتی مشترک بر علیه سرمایه قادر خواهد بود جهانی دیگر، جهانی عاری از استبداد، ستم و استثمار را بنا … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

6 سپتامبر 2019 · بیان دیدگاه

پیام به کارگران ایران: دوازدهمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

تنها آگاهی مبارزه طبقاتی و سازمان یافتگی طبقه کارگر میتواند مرگ سرمایه داری را حتمی سازد. تنها طبقه آگاه و سازمان یافته، طبقه کارگر میتواند در روند مبارزه با متحد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 سپتامبر 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه پایانی دوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

جامعه از کلیت رژیم گذر کرده و هیچ بخش و جناحی ارزش و جایگاهی در میان اکثریت مردم در ایران ندارد و اینرا اعتراضات وسیع دیماه ۱۳۹۶ به وضوح بیان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 سپتامبر 2019 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 31خرداد و 1تیر 1398، و گزارشی از تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار- رادیو پیام کانادا

اخبار و گزارشات کارگری 31خرداد و 1تیر 1398 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع کارگران معترض اخراجی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

22 ژوئن 2019 · بیان دیدگاه

لیست جامع شماره یک از سرکوب شدگان در اعتراضات برحق کارگران هفت تپه: کانال مستقل کارگران هفت تپه- دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

ما از تمام کارگران، تشکلات کارگری و رسانه ها و نهادهای حامی کارگران در ایران و جهان درخواست داریم در حمایت از کارگران بازداشتی و عزیزانی که اکنون محبوس هستند … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

18 ژوئن 2019 · بیان دیدگاه