اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: نامه سرگشاده به آقای احمد شهید،نمایندهء ویژه در سازمان ملل متحد ،جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران!

نامه سرگشاده به آقای احمد شهید،نمایندهء ویژه در سازمان ملل متحد ،جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران!

دریافتی:   Dr. Ahmed Shaheed UN Special Rapporteur for Human Rights inIran Office of the UN High Commissioner for Human Rights Palais des Nations CH-1211Geneva10 Switzerland   نامه سرگشاده جناب … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2011 · بیان دیدگاه