اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: مقالات – دیدگاههای کارگری

ماهنامه کارگری، سر سخن « طبقه کارگر و قیام آبان ۹۸ »، و  در باره زندگی رفیق شهید بیژن اسلامی اشپلا( ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۱ – پانزدهُم آذر ماه ۱۳۹۸)

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۱ – پانزدهُم آذر ماه ۱۳۹۸» http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-71.pdf *** سر سخن « طبقه کارگر و قیام آبان ۹۸ »   ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۱ – پانزدهُم آذر ماه ۱۳۹۸)  http://www.siahkal.com/kargari/kargari-sarsokhan-71.htm   *** … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

21 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۰ – پانزدهُم آبان ماه ۱۳۹۸»)، سر سخن «دو درس از یک اعتصاب کارگری»، و  «در باره زندگی رفیق شهید حجت الله نیک نژاد»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۰ – پانزدهُم آبان ماه ۱۳۹۸» http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-70.pdf *** سر سخن « دو درس از یک اعتصاب کارگری »    ماهنامه کارگری( ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۰ – پانزدهُم آبان ماه ۱۳۹۸ http://www.siahkal.com/kargari/kargari-sarsokhan-70.htm *** … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

16 نوامبر 2019 · بیان دیدگاه

خاک و ماسه به جای نان و مجازات کارگران: ناصر آقاجری

شاید تصور می کنند، همه این ناهنجاری ها باز زیر سر “انگلیس” است . همان گونه که انقلاب 22 بهمن ایران را با کودتای پنهان آمریکایی – انگلیسی به مرور … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 نوامبر 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری، سر سخن «درباره اعتصاب دوباره کارگران هفت تپه»، و «در باره زندگی رفیق شهید فتح الله کریمی»: ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۹ – پانزدهُم مهر ماه ۱۳۹۸»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۹ – پانزدهُم مهر ماه ۱۳۹۸»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-69.pdf *** سر سخن «درباره اعتصاب دوباره کارگران هفت تپه»    ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۶۹ – پانزدهُم مهر ماه ۱۳۹۸  http://www.siahkal.com/kargari/kargari-sarsokhan-69.htmبه خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

16 اکتبر 2019 · بیان دیدگاه

سرمایه داران و هراس از «شبح سرخ»!: پیام فدایی(ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 242 ، شهریور ماه 1398‏)

دیکتاتوری حاکم با دستگیری و شکنجه کارگران و  اعمال مجازاتهای سنگین علیه آنان پیامی را به کارگران سراسر ایران و از این طریق به کل جامعه می فرستد با این … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 اکتبر 2019 · بیان دیدگاه

زندگی پررنج یک کارگر صنعتی که در نهایت «بلک ‌لیست» شد: ایلنا

گفته بودیم اگر از آسمون دو سنگ بیاید یکیش توی سر او می‌خورد و یکی دیگر هم توی نوبت می‌ماند! پس از بسته شدن حساب کتاب او در تامین اجتماعی، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 اکتبر 2019 · بیان دیدگاه

یک عمر دوندگی برای «عدالت»: ایلنا

آنها که برای کارگران کار می‌کنند و دردِ پشت‌های خمیده و انگشتان ورم کرده را منعکس می‌کنند، عمر را به بطالت نگذرانده‌اند؛ کمترین دست‌مریزاد برای آنها یک شاخه گل است. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 اکتبر 2019 · بیان دیدگاه