اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: مطالبات کنونی جنبش کارگری کدامند؟ کدامیک از مطالبات کارگران عمده اند؟ حقوق های معوقه کارگران

مطالبات کنونی جنبش کارگری کدامند؟ کدامیک از مطالبات کارگران عمده اند؟ حقوق های معوقه کارگران، عمده ترین مطالبه پاسخ نگرفته کارگران ایران: سیامک م.

در مقطع کنونی پیکار برای کسب حقوق های عقب مانده در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی، نه تنها از نظر اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی کارگران در رأس مطالبات آنها قرار دارد، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه