اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

شورش علیه مرسی: ممدوح حبشی!

اخوان‌المسلمين با این مشکل دست به گریبان است که با کمک آمریکا به قدرت رسید و تنها به کمک این کشور بر سر قدرت باقی خواهد ماند. شورش علیه مرسی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2013 · بیان دیدگاه