اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران)

ماهنامه کارگری: سر سخن «اوج گیری مجدد مبارزات کارگران ایران»، و « در باره زندگی رفیق شهید محمد امین ترابی»: ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۸ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۹»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۸ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۹»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-78.pdf *** سر سخن «اوج گیری مجدد مبارزات کارگران ایران»  ماهنامه کارگری، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۸ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۹  … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، «شماره ۷۷ – پانزدهُم خرداد ماه ۱۳۹»)، سر سخن «درباره دادگاه کارفرمای هفت تپه»، و «در باره زندگی رفیق شهید مهرداد شاهمرادی»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، «شماره ۷۷ – پانزدهُم خرداد ماه ۱۳۹» http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-77.pdf ***  سر سخن «درباره دادگاه کارفرمای هفت تپه»   ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۷ – پانزدهُم خرداد ماه ۱۳۹۹  http://www.siahkal.com/kargari/kargari-sarsokhan-77.htm *** «در باره … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 جون 2020 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۵ – پانزدهُم فروردین ماه ۱۳۹۹»)، سر سخن «طبقه کارگر و اپیدمی ویروس کرونا در جمهوری اسلامی»، و  «در باره زندگی رفیق شهید محمد سلیمانی»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۵ – پانزدهُم فروردین ماه ۱۳۹۹» http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-75.pdf   *** سر سخن «طبقه کارگر و اپیدمی ویروس کرونا در جمهوری اسلامی»   به نقل از: ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۳ – پانزدهُم بهمن ماه ۱۳۹۸»)، و ویدیو کلیپ: «آبان خونین، آتشی که فرو نخواهد نشست»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۳ – پانزدهُم بهمن ماه ۱۳۹۸»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-73.pdf *** چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می کنند   ویدیو کلیپ: «آبان خونین، آتشی که فرو نخواهد نشست» آبان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

2 مارس 2020 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۰ – پانزدهُم آبان ماه ۱۳۹۸»)، سر سخن «دو درس از یک اعتصاب کارگری»، و  «در باره زندگی رفیق شهید حجت الله نیک نژاد»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۰ – پانزدهُم آبان ماه ۱۳۹۸» http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-70.pdf *** سر سخن « دو درس از یک اعتصاب کارگری »    ماهنامه کارگری( ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۰ – پانزدهُم آبان ماه ۱۳۹۸ http://www.siahkal.com/kargari/kargari-sarsokhan-70.htm *** … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

16 نوامبر 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری، سر سخن «درباره اعتصاب دوباره کارگران هفت تپه»، و «در باره زندگی رفیق شهید فتح الله کریمی»: ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۹ – پانزدهُم مهر ماه ۱۳۹۸»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۹ – پانزدهُم مهر ماه ۱۳۹۸»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-69.pdf *** سر سخن «درباره اعتصاب دوباره کارگران هفت تپه»    ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۶۹ – پانزدهُم مهر ماه ۱۳۹۸  http://www.siahkal.com/kargari/kargari-sarsokhan-69.htmبه خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

16 اکتبر 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۸ – پانزدهُم شهریور ماه ۱۳۹۸»)، و «به حمایت از مبارزات دلیرانه کارگران ستمدیدۀ ایران برخیزیم !‏ اسلو – نروژ »

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۸ – پانزدهُم شهریور ماه ۱۳۹۸»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-68.pdf *** «به حمایت از مبارزات دلیرانه کارگران ستمدیدۀ ایران برخیزیم !‏ اسلو – نروژ » زمان: شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ مکان: مقابل سفارتخانه جمهوری … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

20 سپتامبر 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران « شماره ۶۷ – پانزدهُم مرداد ماه ۱۳۹۸»)، سر سخن « دست های خونین سرمایه داران در مرگ کارگران در سوانح حین کار »، و در باره زندگی رفیق محمد رضا الماسی  

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۷ – پانزدهُم مرداد ماه ۱۳۹۸» http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-67.pdf *** سر سخن « دست های خونین سرمایه داران در مرگ کارگران در سوانح حین کار » به نقل از: ماهنامه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 آگوست 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری، و « سیستم سرمایه داری، مولد کار کودکان » سر سخنِ ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران،شماره ۶۶ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۸)

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۶ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۸»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-66.pdf   *** « سیستم سرمایه داری، مولد کار کودکان »  سر سخنِ ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران،شماره ۶۶ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۸ یکی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

17 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری( ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران- « شماره ۶۵ – پانزدهُم خرداد ماه ۱۳۹۸»)، طبقه کارگر و تشدید تشنج در خلیج فارس، و به یاد شهرام حسینخانی سرو آزاده ای که تا پای جان آزاده باقی ماند!،

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۶۵ – پانزدهُم خرداد ماه ۱۳۹۸»   http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-65.pdf *** نگرانی امروز کارگران و زحمتکشان ما در مورد سایه جنگ بر فراز منطقه و این که باز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

16 جون 2019 · بیان دیدگاه