اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: فراخوان گزارشگران

محکومیت جمهوری اسلامی بابت صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی و احکام قرون وسطایی حبس و شلاق بر پیکر کارگران توسط دویست فعال سیاسی, اجتماعی و فرهنگی, نهاد و رسانه همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی مدافع حقوق زندانیان سیاسی و کارگران!

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی وظیفه فوری و انسانی خود میدانیم که در برابر این اقدامات شنیع و ارتجاعی جمهوری اسلامی بایستیم و از تمامی نهادهای کارگری بین المللی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان گزارشگران: علیه اعدام زندانیان سیاسی و احکام قرون وسطایی حبس و شلاق بر پیکر کارگران!

جمهوری اسلامی بار دیگر اقدامات شوم و سرکوبگرانه خود را در برابر زندانیان سیاسی و کارگران معترض آغاز کرده است. این اقدامات گسترده در سایه حضور مرگبار ویروس کرونا در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئن 2020 · 2 دیدگاه

زینب جلالیان را خطر مرگ تهدید میکند! مبارزه برای آزادی اش را پی گیریم!: فراخوان گزارشگران

فراخوان گزارشگران: زینب جلالیان را خطر مرگ تهدید میکند! مبارزه برای آزادی اش را پی گیریم! زینب جلالیان زندانی سیاسی که سالهاست در زندان و تحت فشار و شکنجه جسمی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان گزارشگران: زینب جلالیان را خطر مرگ تهدید میکند! مبارزه برای آزادی اش را پی گیریم!

زینب جلالیان از آذر ماه سال 1386 در زندان بسر میبرد و بارها به زندانهای دیگر منتقل شده است. بر اساس نظریه های برخی از نهادهای سیاسی و مدنی انتقال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 ژوئن 2020 · 3 دیدگاه

فراخوان گزارشگران: جنایت شرم آور جمهوری اسلامی نسبت به کارگران افغانستانی را محکوم می کنیم – لیست نهایی همراه با ترجمه برای ارسال به افکار عمومی!

ما این عمل شنیع و جنایتکارانه را که قطعا تحت دستورات دست اندکاران نظام استبدادی حاکم, چنین پلید انجام شده است را قویا محکوم نموده و خواستار پیگیری و شناسایی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

9 مه 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان گزارشگران: جنایت شرم آور جمهوری اسلامی نسبت به کارگران افغانستانی را محکوم می کنیم!

مهاجران قصد داشته اند از مرز ذوالفقار وارد کشور شوند . بازداشت شدگان تحت بدترین آزارها و شکنجه ها قرار گرفته اند, پیش از آنکه به رودخانه هیرمند ریخته شوند. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 مه 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان گزارشگران: جنایت شرم آور جمهوری اسلامی نسبت به کارگران افغانستانی را محکوم می کنیم!

ما این عمل شنیع و جنایتکارانه را که قطعا تحت دستورات دست اندکاران نظام استبدادی حاکم, چنین پلید انجام شده است را قویا محکوم نموده و خواستار پیگیری و شناسایی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 مه 2020 · 2 دیدگاه

فراخوان گزارشگران: جان تمامی زندانیان و زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان آبانماه در خطر است – همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادها

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم کردن سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی میخواهیم تا با محکوم نمودن … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 مارس 2020 · بیان دیدگاه

جان تمامی زندانیان و زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان آبانماه در خطر است!: فراخوان گزارشگران

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم کردن سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی میخواهیم تا با محکوم نمودن … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 مارس 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان گزارشگران: جان تمامی زندانیان و زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان آبانماه در خطر است!

فراخوان گزارشگران: جان تمامی زندانیان و زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان آبانماه در خطر است! با گسترش انفجاری ویروس کرونا که در پی مخفی نمودن آن توسط حکومتیان و گریز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 مارس 2020 · 3 دیدگاه