اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: عدم جذب نیروی جوان

عدم جذب نیروی جوان یا علل ریزش نیروهای پرتجربه؟ در برخورد به یک پاسخ!: صبا راهی

آیا برای گسترش فضای اعتماد و رفاقت رفقای تشکیلات رفیق اشرف دهقانی وظیفه ندارند نسبت بهاتهامات اعلام نظر کنند… در خارج از کشور بسیار سخت است نیروی جدید یا جوان گرفت، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مِی 2015 · بیان دیدگاه