اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: شیلی٬ کودتای ۱۱ سپتامبر

11 سپتامبر سالگرد کودتای «سیا» علیه سالوادور آلنده٬ و سخنرانی سالوادور آلنده در ساعت 9:10 صبح روز 11 سپتامبر 1973: عبدالله باوی

سالوادور آلنده انسان بزرگی بود که با پایداری‌اش در مقابل کودتاچیان مزدور امپریالیسم آمریکا تعهدش به آرمان های خود و مردمش را ثابت نمود و همبستگی‌اش با مردم را با … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 سپتامبر 2014 · بیان دیدگاه