اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ای یاران کارگر: فرح نوتاش- جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

ای یاران کارگر فرح نوتاش این فریاد زنی نمرده در گور است … این چادر سیاه که چهل و دو سال پیش با شعارتحقیر آمیز «روسری یا توسری» بر کاسۀ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

الله اکبر نگو، بس است: بهنام چنگائی

همراه با دست و دل و جان های گشاده بسوی فردای انسانی و همگامی با آرزوهای در خون خفته ها الله اکبر نگو، بس است  بهنام چنگائی = درین آسمانسرای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

26 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

پائیز پویا: ی. صفایی

پائیز پویا ی. صفایی در خیزش خونین شبهای پائیزی سفیر نابهنگام گلوله های خدا مغز جوانان را نشانه میگیرد تا هر گلوله آیه های بی مسمای حاکمان را با خون … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

26 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

فریاد: فدریکو گارسیا لورکا/برگردان: احمد شاملو

فریاد  فدریکو گارسیا لورکا برگردان: احمد شاملو فریاد در باد سایه‌‌ی سروی به جای می‌گذارد. « بگذارید در این کشتزار گریه کنم» در این جهان همه چیزی در هم شکسته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

سرود بین الملل: اوژن پوتيه/ترجمه: احمد شاملو

سرود بین الملل اوژن پوتيه ترجمه: احمد شاملو برخیزید، دوزخیان زمین! برخیزید، زنجیریان گرسنگی! عقل از دهانۀ آتشفشان خویش تندر وار می‌غرد اینک! فورانِ نهائی‌ست این. بساط گذشته بروبیم، به‌پا … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

جسد انقلاب(بفارسی و انگلیسی): مجید نفیسی

جسد انقلاب مجید نفیسی در انتظار شعر نمی‌نشینم به جستجوی آن می‌روم زیرا بالهایم شکسته و از آشیان خود دور مانده‌ام جایی که چند روز است خواهرم با نوه‌اش در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

ز بال سرخ قناری …‏: ه. ا. سايه

ز بال سرخ قناری …‏ ه. ا. سايه هجوم غارت شب بود و، خون گرم شفق هنوز می‌جوشيد، هنوز پيکر گلگون آفتاب شهيد بر آن کرانۀ دشت کبود می‌جنبيد، هنوز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه