اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: شعر٬ نقد٬ سیمین بهبهانی٬ مجید نفیسی

بدعت سيمين و انقلاب بهمن سخنراني ۷ مه ۲۰۰۶ در حضور سيمين بهبهاني، دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، لس آنجلس٬ و تازگی و ديرينگی در شعر سيمين بهبهانی: مجيد نفيسي

دریافتی: بدعت سيمين و انقلاب بهمن سخنراني ۷ مه ۲۰۰۶ در حضور سيمين بهبهاني، دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، لس آنجلس سيمين بهبهاني مجموعه اي را كه دربرگيرنده ي شعرهاي او در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 اوت 2014 · بیان دیدگاه