اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: سازمانهای سیاسی

جایگاهِ جنبش هایِ اجتماعی و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون: فرامرز دادور

تا وقتیکه اپوزیسیونِ سازمان یافته از احزاب، جریانات و افرادِ چپ  و مترقی، حولِ محورِ چشم اندازِ سیاسیِ و پلاتفرمِ مشخص جهتِ یاری رساندنِ به مبارزاتِ توده ها برایِ مقابله … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه