اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: دو مطلب خواندنی

دو مطلب خواندنی: سقف بلند سقف کوتاه و فقط برای اندیشیدن به کاستی های خودمان

دریافتی: دو مطلب خواندنی: سقف بلند سقف کوتاه و  فقط برای اندیشیدن به کاستی های خودمان سقف بلند سقف کوتاه خونه ی ما نمونه ی کوچک یک جامعه ی دموکراتیک … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 نوامبر 2013 · بیان دیدگاه