اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آموزش هائی برای جنگ چریکی در شهر: چریکهای فدائی خلق ایران

چریک شهری در منطقه قدرت و نفوذ و استقرار دشمن فعالیت دارد، لذا همواره در معرض محاصره قرار دارد. خطر در شهر به مراتب بیش از کوهستان است، زیرا با … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

18 اکتبر 2016 · ۱ دیدگاه