اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بیانیه حزب کار ایران (توفان) در مورد تحولات اخیر درمنطقه

بیانیه حزب کار ایران (توفان) در مورد تحولات اخیر درمنطقه   هموطنان عزیز! ترور قاسم سلیمانی توسط بانیان طالبان و داعش و واکنشهای جهانی و ایرانی نسبت به­آن، حزب کار … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

بیانیه حزب کمونیست ایالت اومسک روسیه در باره اوضاع تشنج آمیز خاورمیانه: سایت حزب کمونیست روسیه/ م. چابکی 

بیانیه حزب کمونیست ایالت اومسک روسیه در باره اوضاع تشنج آمیز خاورمیانه      بر گرفته از سایت حزب کمونیست روسیه  م. چابکی   اوضاع منطقه خاورمیانه  به دلیل ترور فرمانده سپاه پاسداران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

ضرورت همکاری جنبشی در انطباق با آلترناتیو  جنبش های اجتماعی داخل ایران: بیانیه نهادهای همبستگی

بیانیه نهادهای همبستگی ضرورت همکاری جنبشی در انطباق با آلترناتیو  جنبش های اجتماعی داخل ایران بیش از گذشت چهار دهه از حاکمیت ارتجاع اسلامی در ایران، که درکارنامه اش جز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

بیانیه شورای مستقل در حمایت از خیزش آبان ماه وضرورت اتحاد عمل علیه ارتجاع حاکم در ایران: شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران، و 5 دی ماه 98 در ایران در گرامیداشت جانباختگان خیزش آبان ماه: کانون کارگران سوسیالیست

بیانیه شورای مستقل در حمایت از خیزش آبان ماه وضرورت اتحاد عمل علیه ارتجاع حاکم در ایران شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران در ایران مبارزات ضد استبدادی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

21 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در وﯾﻦ در پشتیبانی از اعتراضات مردمی در داخل کشور

بیانیه ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در وﯾﻦ در پشتیبانی از اعتراضات مردمی در داخل کشور پر واضح است که حرکت و همگامی گسترده، پرتوان و موثر نیروهای مدافع … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

18 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه شورای مستقل در حمایت از خیزش آبان ماه وضرورت اتحاد عمل علیه ارتجاع حاکم در ایران

بیانیه شورای مستقل در حمایت از خیزش آبان ماه وضرورت اتحاد عمل علیه ارتجاع حاکم در ایران در ایران مبارزات ضد استبدادی و عدالتجویانه و همچنین طبقاتی همواره ادامه  دارد. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

17 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

دوران تقیه و توسل به ایجاد رعب و وحشت(اعلامیه شماره 16): جبهۀ مردم برای نجات ایران، و شماری از مادران قربانیان سرکوب‌ها: ما پیگیرانه دادخواهیم!

دوران تقیه و توسل به ایجاد رعب و وحشت اعلامیه شماره 16 جبهۀ مردم برای نجات ایران 24 آذر 1398 با چند روز فاصله دنیا ناظر یورش وحشیانۀ عمال امنیتی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

16 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه