اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

درباره موج حملات سایبری حکومت ایران و پیروان آن علیه سندیکای کارگران واحد و رضا شهابی: کمیته‌ دفاع از رضا شهابی، و ضمائم: متن سخنرانی رضا شهابی، بیانیه مشترک، و بیانیه پشتیبانی

کمتر کسی است که نداند رضا شهابی در طی سال ها بازجویی و شکنجه و زندان و اعتصاب غذا یکی از زیباترین صحنه های مقاومت و سر خم نکردن در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مه 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه دفتر سیاسی حزب مارکسیست لنینیست ونزوئلا: ترجمه وتکثیر روابط بین المللی حزب کارایران(توفان)

تضاد اصلی در این وضعیت منطقه ای، به طور کلی، بین ستم امپریالیستی و مبارزه برای آزادی از وابستگی است. مشخصا این مبارزه ای، بین امپریالیسم، عمدتا امپریالیسم آمریکا که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 فوریه 2019 · بیان دیدگاه

ونزوئلا فرياد می‌زند!: رابرت ناوان – صدای سوسیالیستی، و بیانیۀ کمونیست‌های ونزوئلا پیرامون خطر کودتا: مارکسیسم-لنینیسم امروز/تارنگاشت عدالت

ونزوئلا «فرياد می‌زند» و طناب دور گردن آن تنگ‌تر می‌شود. مشکل می‌توان راه برون‌رفتی را دید که نتیجه آن پایان دمکراسی یا تعلیق قانون اساسی نباشد. بعید است که ایالات … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 فوریه 2019 · بیان دیدگاه

نه به تجاوز امپریالیستی! بیانیه کمیته جهانی سازمان جوانان اتحاد شوروی درباره ونزوئلا: تهیه و تدوین  م . چابکی

انتخابات دمکراتیک و ملی ای را که در20 ماه مه 2018 درجمهوری بولیواری صورت گرفت و رئیس جمهور با قانون انتخاب گردید کودتا گران آنرا را نادید گرفته اند. اعلام … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژانویه 2019 · ۱ دیدگاه

بیانیه و موضعگیری عربی در دفاع از جمهوری بولیواری ونزوئلا – برای پشتیبانی و امضا، و پوتین در مکالمه تلفنی خود با مادور رئیس جمهوری ونزوئلا: تجاوز به قوانین بین المللی را بر نمیتابیم… و ارتش ونزوئلا به رهبران کودتا اخطار داد: سایت البناء متعلق به نیروهای ملی و ناصریست لبنان/ مترجم: احمد مزارعی

جمهوری بولیواری ونزوئلا امروز درصف مقدم نیروهای انقلابی جهان در مقابل ضدانقلابی ایستاده است که به جنگهای چندجانبه ای به رهبری امپریالیسم امریکا درجهان دست میزند، امپریالیسم امریکا و دو … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه حزب کمونیست اسپانیا: سوریه پیروزی برعلیه تروریسم را تحقق بخشید، و خبر مهم هجو شدن دونالد ترامپ بتوسط عبدالمهدی نخست وزیر عراق- ترجمه های: احمد مزارعی

«مقاومت وپایداری ملت سوریه وفداکاریهای ارتش این کشور درنزدیک به هشت سال از تجاوز وجنگ وتروریسم وکشتار به هدر نرفت، بلکه نتایجش حفظ وحدت ویکپارچگی سرزمین سوریه واستقلال آن وهمچنین … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه: حکومت مجبور شد عقب نشینی کند- پس دامنه جنبش، اعتراض اجتماعی را گسترش دهیم: ترجمه وتکثیر از روابط بین المللی حزب کارایران(توفان)

پدیده «جلیقه زرد ها» به سرعت در حال گسترش به کشورهای دیگر است. بازداشت بیش از 1500تن از معترضین خیابانی نشان ازهراس حکومت امپریالیستی فرانسه ازقدرت مردم بویژه طبقه کارگر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

9 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه