اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان: حزب کارایران(توفان)

فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان حزب کارایران(توفان)   آنچه امسال باید با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا ومتناسب با وضعیت کنونی درروزاول … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

در صفی واحد به استقبال اول ماه مه می رویم!، و قطعنامه مشترک شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در همبستگی با جنش کارگری ایران: کمیته مشترک برگزاری سراسری مراسم اول ماه مه در خارج از کشور

ما در اول ماه مه، پرچم سرخ این انقلاب را بدور از هرگونه فرقه گرائی و گروه ‌گرایی در هرکجای دنیا که هستیم همراه کارگران جهان بر دوش می کشیم. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

اول ماه مه و طاعون سرمایه داری: کانون کارگران سوسیالیست

عدم توانمندی دولت های سرمایه داری در مقابل مهاروکنترل ویروس کرونا، زنگ خطر شکل گیری بیشتر جنبشهای اجتماعی رابه صدا درآورده است. آنچه برای کارگران سوسیالیست مهم است تلاش برای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

گرامی باد روز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران همه کشورها!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج از کشور، و پوستر شورای برگزاری اول ماه مه ۲۰۲۰

 رشد موازی اعتراضات مطالباتی کارگران و خیزش اعتراضی خیابانی در سال گذشته، وظیفه پیوند زدن این دو به یکدیگر را با شدت بیشتری مطرح کرد. لزوم  ایجاد هر چه گسترده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان: بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت اول ماه مه

برای چیره شدن براین ویروس سرمایه­ داری، باید به ایدئولوژی طبقه كارگر یعنی ماركسیسم لنینیسم مسلح شد، حزبیت و تشكیلات را درسرلوحه كار خود قرار داد و به سازماندهی اردوی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

جنبش کارگری انتخاب خود را کرده است!-در رابطه با بیانیه 6 هزار امضاء: کانون کارگران سوسیالیست

بیانیه ای با امضای شش هزار نفر دراعتراض به مصوبه «غیر قانونی» حد اقل دستمزد منتشر شده است که در آن امضاءکننده گان خواهان لغو مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

18 آوریل 2020 · بیان دیدگاه

بیانیه احزاب و سازمانهای مارکسیست – لنینیست اروپا، اعضای کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست – لنینیست درمورد اشاعه ویروس کرونا و بحران بهداشتی

ما خواهان لغو شرایط اضطراری، فراخواندن سربازان از خیابانها و تمام نیروهای حاضر جنگهای امپریالیستی هستیم… اشاعه ویروس (کوید 19) خطری بزرگ برای تمام خلقهای جهان است، خاصه در کشورهائی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 مارس 2020 · بیان دیدگاه

بیانیه حزب کار ایران (توفان) در باره انتخابت دوره یازدهم نهاد قانون­گزاری در ایران: انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم

بیانیه حزب کار ایران (توفان) در باره انتخابت دوره یازدهم نهاد قانون­گزاری در ایران انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم  انتخابات دوره یازدهم نهاد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 فوریه 2020 · بیان دیدگاه

 تاملی بر چهل و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی!:کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

 تاملی بر چهل و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی! کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین قیام شکوهمند ۲۲ بهمن از یک طرف آخرین میخ بر تابوت نظام دیر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

9 فوریه 2020 · بیان دیدگاه

جنبش کارگری امـــــــروز وتجربه انقلاب شکست خورده دیــــــــروز «در رابطه با 22 بهمن 57»: کانون کارگران سوسیالیست

بدون شک وجود جنبش های اجتماعی در دورن جامعه و خیزش های اجتماعی که انعکاس طبیعی آن است با رشد و گسترش خود تا حد ایجاد تشکل های ضروری و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 فوریه 2020 · بیان دیدگاه