اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ضرورتِ پایبندیِ اپوزیسیون به ارزش های مردمی: فرامرز دادور

دخالتِ همیشگی و تجاوز نظامیِ امریکا و کشور های عضوِ ناتو به منطقه خاورمبانه و حفاظت از رژیمهایِ مستبد و اشغالگر که زمینه سازِ عروج جریانات افراطی و ارتجاعی مذهبی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 ژانویه 2017 · بیان دیدگاه

جایگاهِ جنبش هایِ اجتماعی و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون: فرامرز دادور

تا وقتیکه اپوزیسیونِ سازمان یافته از احزاب، جریانات و افرادِ چپ  و مترقی، حولِ محورِ چشم اندازِ سیاسیِ و پلاتفرمِ مشخص جهتِ یاری رساندنِ به مبارزاتِ توده ها برایِ مقابله … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2016 · بیان دیدگاه

دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون – بخش 3: علی ناظر

دریافتی: اگر جمهوری اسلامی در حال بازتعریف خود است، بنا به اصول و قواعد علمی، ما نیز باید تعاریف مورد استفاده خود را بازنگری کنیم و هرآنچه که نخ نما … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

1 فوریه 2016 · بیان دیدگاه

دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون – بخش 2: علی ناظر

دریافتی: جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی در حال ورشکستگی است، مگر اینکه آمریکا سرمایه بلوکه شده ملت ایران را به جیب جمهوری اسلامی سرازیر کند. این اما، یک درمان مقطعی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

19 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه

دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون – بخش 1: علی ناظر

دریافتی: در چنین مقطعی که قلب رآکتور اراک خارج شده است، کمتر ایرانی است که احساس غرور کند. دلیل ساده است. از جیب ملت ایران برای احداث و راه اندازی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه