اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: اطلاعیه ها – اعلامیه ها – فراخوانها

فراخوان سایت گزارشگران: اعدام جنایتکارانه نوید افکاری را محکوم میکنیم – همراه با اسامی افراد, نهادها و رسانه ها و ترجمه به انگلیسی برای ارسال به نهادهای بینالمللی و بویژه فدراسیون های ورزشی

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی و ضمن همدردی با بازماندگان این ورزشکار و کارگر که بجرم اعتراض به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

19 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان سایت گزارشگران: اعدام جنایتکارانه نوید افکاری را محکوم میکنیم – همراه با اسامی افراد, نهادها و رسانه ها

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی و ضمن همدردی با بازماندگان این ورزشکار و کارگر که بجرم اعتراض به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

19 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

نوید افکاری راهم کشتند!- آکسیون در مرکز شهر فرانکفورت: کمیته همبستگی با مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران ـ فرانکفورت

  نوید افکاری راهم کشتند!  آکسیون در مرکز شهر فرانکفورت   علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، برای لغو شکنجه واعدام وآزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

17 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان به «تظاهرات در اعتراض به اعدام نوید افکاری، شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، تورنتو – کانادا»: فعالین چریکهای فدایی خلق ایران  در تورنتو، کانادا

فراخوان به «تظاهرات در اعتراض به اعدام نوید افکاری، شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، تورنتو – کانادا»  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران  در تورنتو، کانادا Click to access Farakhan-Canada-20200919.pdf

امتیاز بدهید:

17 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان سایت گزارشگران: اعدام جنایتکارانه نوید افکاری را محکوم میکنیم – همراه با اسامی افراد, نهادها و رسانه ها

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی و ضمن همدردی با بازماندگان این ورزشکار و کارگر که بجرم اعتراض به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

15 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

در پاسخ به اعدام نوید افکاری!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

با به مسلخ کشیدن انسان های آزاده، شیفتگان راه آزادی و برابری، ارعاب و تهدید کارگران آگاه و رنجدیده و نمایندگان و مدافعین راستین طبقۀ کارگر راهی بجز مبارزه بر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

15 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

فراخوان «اعتراض به اعدام وحشیانه نوید افکاری استکهلم – سوئد»: سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران

فراخوان « اعتراض به اعدام وحشیانه نوید افکاری استکهلم – سوئد »  سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم – سوئد Click to access Farakhan-Sued-20200916.pdf

امتیاز بدهید:

15 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

اعدام نوید افکاری، قدرت نمایی از سَرِ ترس!، و حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن در اعتراض به اعدام وحشیانه نوید افکاری!: چریکهای فدایی خلق ایران

در شرایطی که احتمال خیزش گرسنگان خواب از چشم سردمداران رژِیم ربوده و آنها مرتباً از شورش های در راه مردم به یکدیگر هشدار می دهند، جمهوری اسلامی بار دیگر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

14 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

ریسمانت پوسیده و بساطت سست بنیاد است ای جلاد!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

ریسمانت پوسیده و بساطت سست بنیاد است ای جلاد! احکام چه قصاص، چه اعدام، چه زندان، چه شکنجه، چه شلاق و … ، برای چنین نظام گندیده و فاسدی جزبرای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

13 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه

اعدام نوید افکاری را قويا محكوم ميكنيم: اطلاعيه حزب كارايران(توفان)

رژيم تبهكار جمهوري اسلامي اينبار اما به رغم اعتراضات جهاني براي لغو حكم اعدام اين زنداني، عقب نشيني نكرد تا نشان دهد ”بيدي نيست كه ازاين هشتك ها بلرزد” و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

13 سپتامبر 2020 · بیان دیدگاه