اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

دست زد عمامه ی اکبر گرفت: هادی خرسندی

دست زد عمامه ی اکبر گرفت  هادی خرسندی  · January 10, 2017 این مثنوی در آرشیو سایت “اصغرآقا” به ژوئن 2005 آمده و پیش از آن در نشریه “اصغرآقا” چاپ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

21 ژانویه 2017 · بیان دیدگاه

گورپناهان: بهنام چنگائی

در عصرِ بی روضه و بی رضوان در این انجماد امیدِ بی مکان آغوش به گرمای گور باید برد از حرصِ بی دادگران و ریاکاران و چپاولگران تا زخمی ِ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

مقالات سایت نوید نو

مقالات سایت نوید نو شماره 873   1395/08/21 در بزرگداشت انقلاب کبیر اکتبر این انقلاب هرچند که به دلیل‌هایی مشخص نتوانست به هدف‌های موردنظرش دست یابد، اما با اینهمه، نه‌تنها تحول‌هایی فکری، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

15 نوامبر 2016 · بیان دیدگاه

قطارِ لنین، به فارسی و انگلیسی: مجید نفیسی

قطارِ لنین  مجید نفیسی و ناگهان او را دیدم در قطاری که شبانه از آلبانی به شیکاگو می رفت. من از کانادا می آمدم و افسونِ دخترِ کُبِکی هنوز با … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

18 اوت 2016 · 2 دیدگاه

آی آدمها،: سیامک م.

«عمرتان به سر رسیده، «نظمتان» رسوا شده، ظلمتان ديري نپايد شانس هم ديگر نداريد» * این نظام ضد انسانی،   نیست باد، نابود باد! آی آدمها، سیامک م. یک نفر جانش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژوئن 2016 · بیان دیدگاه

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان: وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی UNCATEGORIZED / کارگری 12 MRZ, 2016 اخبار کارگری از ۲۵ فوریه تا دوم مارس … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 مارس 2016 · بیان دیدگاه

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان: وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی خبر 4 MRZ, 2016 آخوند دزد و منفور و فاسد و جنایتکار عباس واعظ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 مارس 2016 · بیان دیدگاه