اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: اخبار و گزارشات کارگری

اخبار و گزارشات کارگری 3 بهمن ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 3 بهمن ماه 1398 زنده و جاوید باد خاطره بخون خفتگان 4 بهمن 1382 شهر بابک روز چهارم بهمن ماه 1382،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصلاحات) … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

25 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 2 بهمن ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 2 بهمن ماه 1398 زنده و جاوید باد خاطره بخون خفتگان 4 بهمن 1382 شهر بابک روز چهارم بهمن ماه 1382 ،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصلاحات) … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری اول بهمن، و 30 دی ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری اول بهمن ماه 1398 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – اعتصاب دوباره صدها کارگر رسمی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در اعتراض به کاهش پاداش تولید و توقف پرداخت اضافه کاری‌ها … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 22 دی ماه 1398(ویژه دومین روز اعتراضات نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی)

اخبار و گزارشات کارگری 22 دی ماه 1398(ویژه دومین روز اعتراضات نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی) «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – دومین روزتجمعات اعتراضی نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی – شعارهایی که روزیکشنبه 22دی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 20 و 21 دی ماه 1398(ویژه اعتراضات نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی)

اخبار و گزارشات کارگری 20 و 21 دی ماه 1398(ویژه اعتراضات نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی) «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» تجمعات اعتراضی نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی: + دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بعد از … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 18 و 19 دی ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 18 و 19 دی ماه 1398 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – اعتراض معلمان نسبت به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی – اعتراض جمعی از بازنشستگان بانک ها … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 16 و 17 دی ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 16 دی ماه 1398 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – بازداشت دوباره 2 کارگر حق طلب کارخانه هپکو اراک – ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی رجال نسبت به اداره ‌کار منطقه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه