اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی برچسب‌ها: آفریقای جنوبی٬آپارتاید جدید

آپارتايد در اشکال جديد ادامه حيات ميدهد : اریک اندرسون٬ترجمه پیام پرتوى!

گروه کوچکى مالک بهترين زمينها و معادن هستند و خشونت مرگبارى بر عليه کارگران معادن بکار برده ميشود· در اين ميان ANC در مقابل يک چالش تعيين کننده قرار گرفته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه