اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آلترناتیو سازان بی آلترناتیو : علیرضا بیانی!

ریافتی: آلترناتیو سازان بی آلترناتیو     علیرضا بیانی   در روزهای ۲۲ تا ۲۴ ژوئن بین «احزاب و سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست» نشستی در شهر کلن … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

20 ژوئیه 2012 · بیان دیدگاه

چه کسی خرابکار و تروريست است: حکومت اسلامی يا فعالين کارگري؟!:بهرام رحمانی!

چه کسی خرابکار و تروريست است: حکومت اسلامی يا فعالين کارگري؟!   بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com بنا به گزارش سايت «کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری» روز جمعه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 ژوئیه 2012 · بیان دیدگاه

ما همه افغانی هستیم!،ریاکاری امپریالیستها را افشا کنیم! : سخن هفته فیسبوک توفان!

ما همه افغانی هستیم     ما همه افغانی هستیم ریاکاری امپریالیستها را افشا کنیم «ما همه افغانی هستیم » پاسخ صحیح و برآمدی بود علیه سیاست تیعیض و ممنوعیت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 ژوئیه 2012 · بیان دیدگاه

شرایط اسف بار کنونی، جز مبارزه به قصد تغییر را طلب نمی کند:بیانیه یکم پناهجویان کمپ “آب” !

دریافتی: شرایط اسف بار کنونی، جز مبارزه به قصد تغییر را طلب نمی کند   July 4, 2012 پس از خودکشی محمد رهسپار، پناهجوی ایرانی ساکن شهر ورتسبورگ کشور آلمان، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 ژوئیه 2012 · بیان دیدگاه

قدرت پرولتاریا درحزب انقلابی اش تبلور می یابد!:ک.ابراهیم !

فقدان حزب واحد کمونیست درایران باعث شده است که جنبش کارگری نیز اولا درتفرقه مانده و سراسری نشود و ثانیا طبقه ی کارگر به عنوان طبقه ای “درخود” درجا زده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 ژوئیه 2012 · بیان دیدگاه

بهروز سورن: آرزوهائی که بر باد نرفت! و برای جهانی بدون دولت ،برای جهانی بدون سرمایه داری: وبلاگ شاهین شهر!

دریافتی: بهروز سورن: آرزوهائی که بر باد نرفت! Posted: 01 Jul 2012 03:53 PM PDT       اما با تمام این نکات ناروشن همنشینی این مجموعه با نیت انجام … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

2 ژوئیه 2012 · بیان دیدگاه

کارگران زندانی و همه زندانیاسی سیاسی آزاد باید گردند : توفان!

دریافتی:   کارگران زندانی و همه زندانیاسی سیاسی آزاد باید گردند     زندان و شکنجه های جسمی و روحی فعالین کارگری توسط دستاربندان حاکم نشان از ضعف و ترس و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2012 · بیان دیدگاه