اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 11 تیرماه 1399

اخباروگزارشات کارگری 11 تیرماه 1399 – تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به شرایط سخت وفشار کاری بدلیل کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

1 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

سند راهبردی ایران با چین و منطق «خرکی» لیبرال‌ها: احمد مزارعی

چین نقطه مطلوب ما نیست، بلکه می‌تواند نقطه عبور ما باشد. این نقطه عبور به این دلیل است که دستکم چین نه فعلا دنبال اشغالگری است، نه دنبال ایجاد پایگاه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

1 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

باتمام توان درمقابله با تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی بایستیم: سازمان اتحاد فداییان کمونیست – کمیته ایالتی تهران

کارگران و زحمتکشان، مردم آگاه و مبارز، جوانان دلیر و مبارز، میبایست با تمام توان در برابر این رژیم جانی و فاسد بایستیم و نگذاریم با فراغ بال دهه شصت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

1 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

 جدا از این که مقامات و مسئولین حکومت اسلامی ایران درباره تخریب محیط زیست و آتش‌سوزی اخیر جنگل‌ها چه ادعایی دارند اما در همه این فجایع یک مسئله روشن و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

1 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

نگاهی به خشونت نهادینه شده، نمونه های آن در امریکا و ایران: فرامرز دادور

خشونت به مفهوم مصرف نیروی فیزیکی در راستای وارد نمودن جراحت، تخریب و یا حتی نابودی استفاده میگردد. البته برداشتهای نسبتا متفاوت وجود دارد و مثلا طبق تعریف سازمان جهانی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه

جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!: تقی روزبه 

جنبش ضدنژاپرستی توانسته است با دامن زدن به جنبشی گسترده و تجمعاتی بزرگ که حتی در برخی شهرهای مهم میادین و مناطقی را هم به کنترل خود در آورده است … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری10تیرماه 1399(عقب نشینی قوه قضائیه پس از بیرون زدن دم خروسش در آذرآب)-اخبار و گزارشات کارگری 9 تیرماه 1399(درنهمین روز تابستان 99 شاهد حداقل 10 اعتصاب و اعتراض کارگری بودیم)-

اخبار و گزارشات کارگری10تیرماه 1399 – عقب نشینی قوه قضائیه پس از بیرون زدن دم خروسش در آذرآب – ادامه اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه

جمهوری اسلامی لحظه ای از جنایت باز نمی مانَد!، نژاد پرستی در آمریکا – ضرورت افشای نژاد پرستان: گلکو روشن، و درباره مادر انقلابی- رفیق روح‌انگیز دهقانی: چریکهای فدایی خلق ایران

ماشین سرکوب جمهوری اسلامی برای حفظ نظام استثمارگرانه و سرکوبگرانه موجود حتی لحظه ای هم از جنایت باز نمی ماند. این امر به نوبه خود ضرورت اتحاد جهت سرنگونی دیکتاتوری … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه

«باز نشانی جهانی» – غیر فعال کردن «دولت سایه»: پیتر کونیگ/ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه 29 ژوئن 2020   « باز نشانی جهانی » Global Reset – غیر فعال کردن. « دولت سایه » پیتر کونیگ Peter Koenig مرکز پژوهش های … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 8 تیر ماه 1399

اخباروگزارشات کارگری 8 تیر ماه 1399 – بازداشت 2 کارگر حق طلب شهرداری حمیدیه وآزادی موقت پس از 4 روز با تودیع وثیقه 100میلیون تومانی – دومین هفته اعتراضات کارگران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2020 · بیان دیدگاه