اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

دانشجویان علیه حکومت اسلامی، مجاهدین و سلطنت طلبان و به طور کلی نئولیبرالیسم!: بهرام رحمانی

در روزهای اخیر و پس از برگزاری گرامی داشت ١٦ آذر در دانشگاه های ایران، شبکه های اجتماعی و گاهی نیز از سوی برخی فعالین چپ، این نقد و بحث … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

اعلامیهِ «که تا آخرین نفس، کوشیم و بشکنیم، ‏دیوار این قفس، در ره آزادی ایران !‏»، پرسش و پاسخِ کانال بذرهای ماندگار، در باره « برخی ملاحظات در رابطه با قیام آبان ماه ۱۳۹۸»  با رفیق فریبرز سنجری، و گزارشی از « مراسم همبستگی با «مقاومت ضد فاشیستی» گروه موسیقی یوروم، وین – اتریش»

اعلامیهِ «که تا آخرین نفس ، کوشیم و بشکنیم، ‏ دیوار این قفس ، در ره آزادی ایران !‏»  چریکهای فدایی خلق ایران  http://www.siahkal.com/index/right-col/IPFG-16-Azar-20191208.pdf  *** پرسش و پاسخِ کانال بذرهای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 20 آذر ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 20 آذر ماه 1398 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – ادامه تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه مقابل دادسرای اوین – کارگران روزمزد کارخانه روغن اویلا خواستار … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

سروده های سعید سلطان پور – آوازهای بند از پاییز سال ١۳۴۷تا بهار سال ١۳۵١

سروده های سعید سلطان پورآوازهای بنداز پاییز سال ١۳۴۷ تا بهار سال ١۳۵١   کتاب کامل   ——-اگر از خواب برآید بیمار این مرد ژنده کیستاین مرد ژنده کیستکه دیری ستبا … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

اخبار امروز: پوسترهای تحریم انتخابات فرمایشی/ هر رای بە بقای نظام = شلیک یک گلولە بە قلب فرزندان ایران است، و زیر پوست خبرها حوادث احتمالی آینده را ببینیم!

اخبار امروز پوسترهای تحریم انتخابات فرمایشی/ هر رای بە بقای نظام = شلیک یک گلولە بە قلب فرزندان ایران است هر رای بە بقای نظام = شلیک یک گلولە بە … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

فریاد: فدریکو گارسیا لورکا/برگردان: احمد شاملو

فریاد  فدریکو گارسیا لورکا برگردان: احمد شاملو فریاد در باد سایه‌‌ی سروی به جای می‌گذارد. « بگذارید در این کشتزار گریه کنم» در این جهان همه چیزی در هم شکسته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

جدیدترین مقالات سایت نوید نو

جدیدترین مقالات سایت نوید نو شماره  1027                  17 آذر ماه1398 پس لرزه های بزرگداشت 16 آذر98 نویدنو : پس لرزه های بزرگداشت 16 آذر98 دانشگاه های ایران همچنان ادامه دارد .بخش مهمی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه