اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

کارگران هفت تپه پرچم دار و صدای کارگران در ایران هستند! شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم، شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران، کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد، پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم، حامیان مادران پارک لاله – استکهلم

کارگران هفت تپه پرچم دار و صدای کارگران در ایران هستند! نزدیک به یکماه کارگران هفت تپه در اعتصاب اند، اعتصاب از کارخانه به خیابانها، در مقابل فرمانداری و در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

13 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

اخباروگزارشات کارگری 23 تیرماه 1399- آخرین خبرها درباره کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه

اخباروگزارشات کارگری 23 تیرماه 1399 – آخرین خبرها درباره کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه: +آغاز هفته پنجم اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه باتجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

13 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

اوج گیری مجدد مبارزات کارگران ایران: ماهنامه کارگری(ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران شماره 78 ، پانزدهُم تیر ماه 1399)

 شرایط اسارتبار کنونی حاکم بر زندگی کارگران نشان می دهد که برای این که کارگران به مطالبات بر حق خود برسند، اگر قرار است که کارگران مسببین این اوضاع فلاکتبار … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

13 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

جنبشِ کارگری، اعتراضات و دست‏مزدها: شباهنگ راد 

طبقۀ کارگرِ ایران نیاز به تغییر ریلِ زیان دیده دارد؛ نیز معلوم شده است که به دلیل بافت اقتصادی و تک محصولی جامعه، به دلیل وابستگی تمام عیار نظام حاکم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

13 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

مطالبات کارگران اعتصابی هفت تپه، مطالبات کل طبقه کارگر است!: شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

مطالبات کارگران اعتصابی هفت تپه در واقع مطالبات میلیون ها کارگر و زحمتکش در ایران است که می تواند، پایه اتحاد و همدلی آنها بوده تا اعتراضات اجتماعی وسیعتری را … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

اخباروگزارشات کارگری 22 تیرماه 1399- پایان چهارمین هفته اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش و تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از کار و جابجایی شغلی

اخباروگزارشات کارگری 22 تیرماه 1399 – پایان چهارمین هفته اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

ماهنامه کارگری: سر سخن «اوج گیری مجدد مبارزات کارگران ایران»، و « در باره زندگی رفیق شهید محمد امین ترابی»: ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۸ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۹»

ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، « شماره ۷۸ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۹»  http://www.siahkal.com/kargari/Mahnameh-Kargari-78.pdf *** سر سخن «اوج گیری مجدد مبارزات کارگران ایران»  ماهنامه کارگری، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۷۸ – پانزدهُم تیر ماه ۱۳۹۹  … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

12 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

احتمال وقوع رویارویی هسته‌ ای؟؟؟: لاوروف -وزیر امور خارجه روسیه/مهدی ضمیری

هدف اصلی در درجه اول، چین توده ای و سپس روسیه است. آمریکا فکر میکرد میتواند روسیه را بهر قیمت با استرتژی آمریکا هم‌آهنگ بکند. جهش بزرگ همه‌جانبه صنعتی، و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

اخباروگزارشات کارگری 20 و 21 تیر ماه 1399-روز شنبه 21 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟

اخباروگزارشات کارگری 20 و 21 تیر ماه 1399 – روز شنبه 21 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟ +ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه

سیرک سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین: دکتر رمضی بارود، برگردان: آمادور نویدی

تشکیلات خودگردان فلسطین ازهر حیله و ترفندی در کتاب استفاده نموده تا اهمیت ارتباط و جدی بودن خود را در مواجهه با تهدید دوگانه «معامله قرن» ترامپ، و الحاق قلمرو … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 ژوئیه 2020 · بیان دیدگاه