اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آخرین اخبار درباره کارگران شهرداری ها- اخباروگزارشات کارگری-سوم بهمن ماه1397

آخرین اخبار درباره کارگران شهرداری ها 1-ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق برای پنجمین روزمتوالی 2-ادامه اعتصاب واعتراضات کارگران شهرداری لوشان دراعتراض به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

نامه‌ی ۲۱ وکیل دادگستری به رئیس قوه‌ی قضاییه: رسیدگی به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی توسط دادستان شوش غیر قانونی است

نامه‌ی ۲۱ وکیل دادگستری به رئیس قوه‌ی قضاییه: رسیدگی به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی توسط دادستان شوش غیر قانونی است   اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

سناریوهای حکومت اسلامی ایران برای دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان!: بهرام رحمانی، و ضمایم

سیاست ایجاد رعب و وحشت، در کشور به‌وسیله به‌کارگیری خشونت در جامعه، شکنجه در زندان و اعدام، در مبارزه و اراده کارگران و توده‌ها محروم و ستم‌دیده هرگز نمی‌تواند خللی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟، بخشی از شعارها، و ظهور فوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!: : تقی روزبه

 مبارزه در چهارچوب (مناسبات) قدرت و (مناسبات) ضدقدرت هم چون نیروی محرکه و درونمایه اصلی جنبش های نوین جریان دارد. در این صورتبندی، شاهد بالیدن و تغییر پارادایمی هستیم که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

پرسش روز- با که یا برای که: گاهنامه داد 

  داد را به دادخواهان در ایران برسانید به هر شیوه ای که می توانید http://b-arman.com/html/dad_gahname.html پرسش روز: با که یا برای که گاهنامه داد  dad@abgin.de پرسش هایی که می … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 227 بهمن ماه 1397 و مقالات(تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین ­المللی است)

امپریالیسم آمریکا تعهد کرده بود که اگر حکومت ایران به خیانت ملی تن در دهد و انصراف خود را از حق مسلم­اش برای غنی ­سازی صلح­ آمیز انرژی هسته ­ای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه

دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه درایران، با یورشی وحشیانه باردیگر افسار گسیختند!: نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، و گردهمائی عمومی بحث آزاد: کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

«با خواسته پنج هزار کارگر هفت تپه چه می کنید؟ ای مستند سازان در نیروی امنیتی! یعنی اینهمه کارگر هفت تپه که میگویند؛ باید خصوصی سازی لغو شود از ترامپ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

23 ژانویه 2019 · بیان دیدگاه