• گزارشی کوتاه از جنگ درسرزمینهای اشغالی فلسطین

  معادله نبرد در فلسطین به نفع نیروهای مقاومت تغییر کرده است 

  نوشته: احمد مزارعی ، سه شنبه 28 ، اردیبهشت 1400 

  جنگ فعلی را نباید درمحدوده زمانی چند هفته ای اخیر ارزیابی نمود، تجربیات مقاومت بیش از هفتاد سال ملت فلسطین اکنون بطور فشرده ای برعلیه اسرائیل بکار گرفته شده است. هم اکنون یک جنگ و درگیری تمام عیار توده ای در سراسرشهرهای اشغالی و یا شهرهای حیفا، یافا واراضی اشغالی قبل از سالهای 1948، میان ملت فلسطین و سربازان و نیروهای امنیتی اشغالگر جریان دارد، در چند روز گذشته نتنیاهو چند بار و به اشکال مختلف تهدید به اشغال غزه نمود  والبته خودش هم میدانست که دروغ میگوید و جرات وارد شدن به بیشه شیران غزه را ندارد، انها حتی با همه جنگ افزارهایشان تا نزدیکی غزه نیز پیش امدند اما جرات ورود به غزه را نداشتند. غیر از غزه شهرهای غرب رود اردن نیز در درگیریها شرکت دارند و شهرها در دست مردم است، سایر شهرها همچون نابلس و جنین هم تا حد زیادی در کنترل مردم است، دراثر موشکباران فرودگاههای لدورامون رابطه اسرائیل با دنیای خارج تا حد زیادی قطع شده است، در این نبرد مقاومت فلسطین از موشکی بنام «عیاش» استفاده میکند که برگرفته شده از نام یکی از قهرمانان جنبش فلسطین بوده است. این موشک دویست وپنجاه کیلومتر برددارد. یکی از علل اینکه سربازان اسرائیلی نمیخواهند برای جنگ وارد غزه شوند این است که بنا به ارزیابی صاحبنظران اسرائیلی بیش ازدویست و پنجاه هزار مسلسل کلاشینکوف در دست مردم است و این غیر از انواع اسلحه های مجهزدیگری است که دراختیار دهها سازمان مسلح انقلابی کوچک و بزرگ در غزه اماده «استقبال» از سربازان اسرائیلی هستند

  موضوع بسیار مهم وخطرناک دیگری که نه فقط سربازان بلکه سران نظامی و سیاسی اسرائیل را هم به وحشت انداخته است وجود راکت «کورنت» ساخت سوریه است که بنا به نوشته مطبوعات مقاومت با میانجیگری حسن نصرالله و قاسم سلیمانی در اختیار سازمانهای مقاومت فلسطینی در غزه قرارداده شده است، این همان راکتی میباشد که در جنگ سی سه روزه میان حزب الله لبنان و اسرائیل برای اولین بار بکار گرفته شد و دهها تانک «میرکافا» را نابود و منطقه وسیعی را تبدیل به گورستان میرکافا نمود و برای مدتی توریستهای خارجی ازاین گورستان دیدن میکردند. 

  درحال حاضر هیچ شهری در سرزمینهای اشغالی نیست که دچار درگیری نباشد. 

  انچه که دراین مرحله از مبارزه در سراسر فلسطین میگذرد، درعین حال نتیجه وجود اسلحه های تازه، متنوع و بسیار پیشرفته ای میباشد که مقاومان فلسطینی میتوانند با انها همه شهرهای اسرائیل ازجمله تل اویو را مورد هدف قرار دهند بطوریکه امروز سخنگوی مشترک سازمانهای فلسطینی اسرائیل را تهدید نمود که اگر از بمباران منازل مسکونی در غزه دست برندارد مجددا انها نیز شهر تل اویو را موشکباران خواهند نمود.

  موضوع مهم وقابل ذکری که در مبارزات اخیربه ظهور رسید وارد کردن قدس در کل برنامه مبارزاتی و در استراتژی فلسطین است که تا کنون زیر کنترل اسرائیلیها بود، مقاومت اصرار دارد که از این پس برقراری هر اتش بسی منوط به متوقف نمودن هر گونه تجاوزی به قدس، نمازگزاران و مقدسات دیگر دراین شهر میباشد. باید گفت که این درخواست نیروهای مقاومت دستاورد بسیار مهم و استراتژیکی برای اینده ملت فلسطین خواهد بود.