آسیا تایمز برنامه جامع میان ایران و چین را «نقشه راهی» می داند که از دیدگاه ایران زوایای آن شفاف است و اطلاع رسانی های بیشتری هم درباره آن صورت خواهد گرفت و در نهایت تحولی در مشارکت راهبردی ایران و چین ایجاد خواهد کرد. این رسانه سپس مخالفان ایران در خارج از کشور را هم به شمارش گرفته و نوشته است: این گروه از مخالفان هم برپایه اطلاعاتی نادرست و بدون تحقیقات میدانی بر طبل مخالفت کوبیدند و گفتند که برنامه جامع راه را برای مستعمره شدن ایران باز می کند و کنترل یکی از جزایر ایرانی در خلیج فارس را با وجود انکار دوطرف معامله در اختیار چین قرار خواهد داد. اگرچه هم ایران و هم چین  این موضوع را انکار کرده اند و ادعا میکنند، ایران یکی از قمرهای چین خواهد شد، حال آنکه چنین برنامه ای راهگشای آینده دو کشور است و هر دو طرف چشم به چنین آینده ای دوخته اند و در مسیری حرکت می کنند که یکجانبه گرایی آمریکا در برابر تهران – پکن را به چالش می کشد.  آسیا تایمز چشم انداز برنامه جامع ایران و چین را فراتر از اینها دیده و نوشته است دیر نیست که قدرت دیگری چون پاکستان به آن ملحق شود و دیری نمی پاید که افغانستان را دربر می گیرد و عراق و سوریه هم انتظار هستند تا بخشی از آن باشند و این رهیافت برای واشنگتن پیام انزوا و مطرودیت بیشتر را دربر خواهد داشت، سرنوشتی مثل فرانسه، انگلستان و …. خود دارد.

 

همکاری ایران و چین به مذاق آمریکا خوش نمی آید

آسیا تایمز

مهدی ضمیری

آسیا تایمز از رسانه های خبری منطقه شرق آسیا با اشاره به نزدیکتر شدن روابط ایران و چین در چارچوب برنامه جامع همکاری های ۲۵ ساله نوشت که این برنامه به مذاق آمریکا خوش نمی آید و طبیعی است که در مسیر آن سنگ اندازی کند.

 در همین زمینه مقاله مفصلی منتشر کردم که با ورود سرمایه و تکنولوژی بسیار پیشرفته از چین، ایران را بعنوان قلب خاورمیانه و همسایگان بیشمار با فرهنگ و آداب و سنت مشترک به مرکز ارتباطات منطقه ای تبدیل خواهد کرد. تازه ما نمیدانیم که چه تعداد از رژیمهای منطقه از جمله ایران اسلامی همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد(ضمیری) .

آسیا تایمز روز دوشنبه در مطلبی با بیان اینکه برنامه جامع ۲۵ ساله، جایگاه ایران را در طرح راه ابریشم چین مستحکم تر از هر زمانی می کند و تحولات شگرف راهبردی منطقه ای نوشت در شرایطی که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در این تصور است که با فشارهای حداکثری ایران را به زانو درآورد و مناسباتش با پکن تیره تر از هر زمانی شده است، چین و ایران در حال رایزنی درباره این برنامه هستند، برنامه ای که نقشه های دولت ترامپ را برای انزوای اقتصادی ایران نقش بر آب می کند. سخن به میان آورده و نوشته است، طبیعی بود که آمریکا و اروپا خیلی زود علیه این برنامه موضع گیری کرده و ندای محکومیت سردهند.

خبری این تارنما در ادامه از نگرانی های آمریکا و ناخرسندی غربی ها گزارش در ادامه روابط نزدیکی ایران و چین را مناسبات میان دو کشوری معرفی کرد که آمریکا آنها را تهدیدی برای خود می داند و نوشت که به هیچوجه چنین برنامه ای برای آمریکا سرگرم کننده و خوشایند نخواهد بود. سایه این روابط وقتی که به جاده ابریشم قرن بیست و یکم، یک کمربند یک جاده مرتبط می شود، بیش از هر زمانی بر واشنگتن سنگینی می کند.

آمریکا هم همانند اروپا در شرایطی نیست که بتواند یک چنین طرح عظیمی با این بودجه کلان را در هرجای دنیا سروسامان بدهند.

گزارش با رد شایعات پیرامون این برنامه از جمله انتقال نیروی نظامی چین به ایران(اینجا متخصصین  همراه  پروژه منظور است نه نیروی نظامی)، همکاری های دو کشور را یک تحول در زمینه اقتصادی معرفی کرده است که باعث سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران خواهد شد.

آسیا تایمز برنامه جامع میان ایران و چین را «نقشه راهی» می داند که از دیدگاه ایران زوایای آن شفاف است و اطلاع رسانی های بیشتری هم درباره آن صورت خواهد گرفت و در نهایت تحولی در مشارکت راهبردی ایران و چین ایجاد خواهد کرد.

این رسانه سپس مخالفان ایران در خارج از کشور را هم به شمارش گرفته و نوشته است: این گروه از مخالفان هم برپایه اطلاعاتی نادرست و بدون تحقیقات میدانی بر طبل مخالفت کوبیدند و گفتند که برنامه جامع راه را برای مستعمره شدن ایران باز می کند و کنترل یکی از جزایر ایرانی در خلیج فارس را با وجود انکار دوطرف معامله در اختیار چین قرار خواهد داد. اگرچه هم ایران و هم چین  این موضوع را انکار کرده اند و ادعا میکنند، ایران یکی از قمرهای چین خواهد شد، حال آنکه چنین برنامه ای راهگشای آینده دو کشور است و هر دو طرف چشم به چنین آینده ای دوخته اند و در مسیری حرکت می کنند که یکجانبه گرایی آمریکا در برابر تهران – پکن را به چالش می کشد.  آسیا تایمز چشم انداز برنامه جامع ایران و چین را فراتر از اینها دیده و نوشته است دیر نیست که قدرت دیگری چون پاکستان به آن ملحق شود و دیری نمی پاید که افغانستان را دربر می گیرد و عراق و سوریه هم انتظار هستند تا بخشی از آن باشند و این رهیافت برای واشنگتن پیام انزوا و مطرودیت بیشتر را دربر خواهد داشت، سرنوشتی مثل فرانسه، انگلستان و …. خود دارد.

گزارش در پایان، ایران را کشوری می شناساند که در برابر فشار حداکثری مقاومت حداکثری پیشه کرده و نفوذ سنتی خود را به هر منطقه ای که صلاحدید بداند می کشاند، چون خوب می داند که قدرت ستون محور و وزنه آسیای غربی و خاورمیانه است.     
                       
       ضمیری- برلن  (14.07.2020)