اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

در پیوند با نامه ارسالی «کمیته حمایت از همگونی مهاجران» به نمایندگان حزب سبزدر دولت اتریش: ناصر – وین

تنظیم امور پناهندگی در اروپا به تابعی از سیاستهای داخلی دولتها در اروپا در آمده و به بازیچه دست حاکمان و قدرتمندان تبدیل گشته است.  برخی از کشورهای اروپایی با ایجاد جو رعب و وحشت و ضرب و شتم پناهجویان، به رغم تصویب قوانین، مصوبهها و بخشنامههای متعدد در حقانیت پناهندگی‌ از اجرای آن سر باز میزنند و نه فقط از قبول تقاضای پناهندگان خودداری می نمایند، بلکه با کشیدن سیمهای خاردار عبور آنان را به سایر نقاط دیگر نیز مسدود کردهاند. هزاران پناهجو در گریز از جنگ و خانه خرابی، زندان و شکنجه و بی حقوقی، جهت نجات جان خود و فرزندانشان سالهای طولانی است که با همه کمبودها و نارساییها، توهین و تحقیرهای شکننده مسئولین و قراولان کمپها، زیستن با درد و رنج را به امید اجرای قوانین حقوق بشر در اروپا و بررسی تقاضای پناهندگی تحمل میکنند  هر سال که سپری میشود هزاران کودک بدون برخورداری از حداقل امکانات آموزش و پرورش، سالی دیگر از محرومیت ها را تجربه می‌نمایند. سالهایی تهی از آموختن و اندوختن. سالهای از دست رفته ایی که نبود آنان را در بزرگسالان فردا مشاهده خواهیم نمودسکوت شما در قبال نقض حقوق پناهندگی و عدم پذیرش تعدادی از کودکان و نوجوانان پناهنده در یونان، حمایت از آن سیاستی است که بر علیه پناه جویان در دولت پیشین (ائتلافی از محافظه کاران و راست افراطی) طرح ریزی شده است و بسیار شگفت انگیز و تاسف بار است که امروز این طرح از جانب دولتی با شرکت حزب سبز انجام پذیرد و به مرحله اجرا در آید. شما به خوبی میدانید که یکی ازمهم ترین اشکال مبارزه برعلیه راسیسم و چنایات بی بشمار آن افشای خارجی ستیزی و دفاع از پناه جویان است و حمایت و همدردی با انان جزو جدایی نا پذیر مبارزه بر علیه نژادپرستی و سموم بی شمار آن میباشد. امروز آن زمان رسیده است که با پیوندی نا گسستنی به اصول و ارزشهای هم بستگی، تعهدی نوین در حمایت و پشتیبانی از تهی دستان و محرومان جهان اعلام دارید و بر علیه هر گونه سرکوب، تبعیض و بی حقوقی فعالانه به مبارزه بر خیرید. 

در پیوند با نامه ارسالی «کمیته حمایت از همگونی مهاجران» به نمایندگان حزب سبزدر دولت اتریش

ناصر – وین

خانم ها و آقایان!

امروزه میلیونها پناهنده در جهان آواره‌ ‌اند. درمانده و بی پناه، دار و ندار خود را، هر آنچه که از آتش جنگ و خانهمان سوزی در امان مانده، پیچیده در بقچهای، بدوش میکشند و در راهند  راهی ناشناخته و نامعلوم که عده ای در آن جان میسپارند و به انتها نمیرسند و بسیاری از آنان در جستجوی پناهگاهی از این سو به آن سو سرگردانند و آهسته آهسته در وادی فراموشی ناپدید میشوند.

در مرزهای بیرونی اروپا، آنجا که تمام قوانین و تدابیر »غرور آفرین« شما توان حفاظت انسانها را از دست دادهاند و پاسخگویی به ابتدایی ترین نیازهای زندگی انسانی به فراموشی سپرده شدهاند، شرایطی بشدت غم‌ انگیز حاکم است. 

قرارداد منعقده بین اروپا و ترکیه مدتهاست که کارایی عملی خود را از دست داده و در اثر سیاستهای مخرب اردوغان و دولتهای اروپا در زیر خاک مدفون شده و به لاشهیی بی جان بدل گشته است. 

تنظیم امور پناهندگی در اروپا به تابعی از سیاستهای داخلی دولتها در اروپا در آمده و به بازیچه دست حاکمان و قدرتمندان تبدیل گشته است.  برخی از کشورهای اروپایی با ایجاد جو رعب و وحشت و ضرب و شتم پناهجویان، به رغم تصویب قوانین، مصوبهها و بخشنامههای متعدد در حقانیت پناهندگی‌ از اجرای آن سر باز میزنند و نه فقط از قبول تقاضای پناهندگان خودداری می نمایند، بلکه با کشیدن سیمهای خاردار عبور آنان را به سایر نقاط دیگر نیز مسدود کردهاند. 

هزاران پناهجو در گریز از جنگ و خانه خرابی، زندان و شکنجه و بی حقوقی، جهت نجات جان خود و فرزندانشان سالهای طولانی است که با همه کمبودها و نارساییها، توهین و تحقیرهای شکننده مسئولین و قراولان کمپها، زیستن با درد و رنج را به امید اجرای قوانین حقوق بشر در اروپا و بررسی تقاضای پناهندگی تحمل میکنند  هر سال که سپری میشود هزاران کودک بدون برخورداری از حداقل امکانات آموزش و پرورش، سالی دیگر از محرومیت ها را تجربه می‌نمایند. سالهایی تهی از آموختن و اندوختن. سالهای از دست رفته ایی که نبود آنان را در بزرگسالان فردا مشاهده خواهیم نمود.

کمپهای پناهندگی در جزایر یونان

در کمپ موریا در جزیره لسبوس، در یونان و همچنین در کمپهای بوسنی هزاران انسان چند برابر ظرفیت گنجایش و امکانات این جزایر، اسکان داده شدهاند که نیازمند حمایتاند و در نبود ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و درمانی‌ در اوضاع بحرانی جهانی زندگی مشقت بار و غیر قابل تحملی را میگذرانند. 

شما بدون تردید مطلع هستید که برخی زخمهای درونی و آسیبهای روانی در کودکی و نوجوانی تا پایان عمر باقی میمانند و در دوران بزرگسالی نیز همواره عامل مهمی در عدم دسترسی به یک زندگی عادی و فارغ از مشکلات و مصائب در زندگی انسانها میشوند.

افزون بر این فشارهای روحی و روانی که به سبب فقدان چشمانداز رهایی از این شرایط نابسامان و از هم گسیخته، بر جسم و جان پناهجویان سنگینی میکند، خطر شیوع ویروس کرونا نیز جانشان را نشانه گرفته و آن را بشدت تهدید مینماید.

در وضعیت کنونی بیش از ۴۲هزار پناهنده در چند جزیره در یونان با ظرفیتی۶هزار نفره مستقر شده اند، که تعداد ۱۴هزار نفر را کودکان و نو جوانان تشکیل میدهند۲هزار نفر از آنان، که اکثرا جزو کودکان محسوب میشوند، بدون سرپرست و حامیانی روانه این راه ناشناخته و پر از خطر شدهانداین تنها راه باقی مانده در گریز از هیولای مرگ است که در لانه و آشیانه آنان خانه گزیده است  همانی که بسیاری از عزیزانشان را ربوده و با خود برده است. 

برنامه اضطراری اتحادیه اروپا و موضع دولت اتریش

بعد از ارسال اخبار و تصاویر شرمآور از وضعیت غیر قابل پذیرش زیستی پناهجویان در کمپها در جزایر یونان و اعتراض نیروهای مترقی، اتحادیه اروپا به طرح برنامهایی اضطراری جهت انتقال ۱۶۰۰ نفر از پناهجویان خردسال و نوجوانان به برخی از کشورهای دیگر در اروپا اقدام نمود.

در کنار لوکزامبورگ، فرانسه، آلمان، پرتقال، فنلاند، ایرلند، کرواسی، لیتوانی، انگلستان و سویس توافق خود را با اجرای این طرح اعلام نمودهاند.

آنطوری که ملاحظه میکنید اتریش در میان این کشورها دیده نمیشود و دولت از آن حمایت نمی کند.

«زمانی که ما در لوکزامبورگ موفق به انجام این امر می شویم، دیگر کشورها نیز خواهند توانست از آن پشتیبانی نمایند، هرکشور اروپایی که فقط ذرهیی احساس هم دردی با سایر انسانها داشته باشد، میبایست وارد میدان شود و از ان حمایت نماید

بخشی از سخنان آزلبورن، وزیرامورخارجه لوکزامبورگ د ر مصاحبهای با اشپیگل 

ما از این اقدام دولت اتریش و مخالفت با برنامه اتحادیه اروپا مبنی بر انتقال تعداد معدودی از هزاران پناهجوی مستقر در یونان به سایر کشورهای اروپایی و عدم پذیرش تعدادی از آنان در کشور اتریش غمگین و خشمگین هستیم و آن را مغایر با مفاد مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر میدانیم.

این امر برای ما از این جهت تعجبآور و ناباورانه است که فعالان جنبش سبز که از آغاز تاسیس تشکیلات خود و به بیانی دقیقتر از دوران حضور در جامعه مدنی همواره با پرچم انساندوستی و دفاع از حقوق پناهجویان به میدان آمدهاند، چگونه میشود که امروز به رغم توانایی در تحقق عملی آناز انجامش سر باز میزنند و آن را به فراموشی سپرده اند. 

هدف از شرکت شما در نهاد دولت و تصرف اهرم های قدرت، اقتدارگرایی نیست، بلکه رویکردی است هدفمند جهت پیش برد مفاد مندرج در برنامه و اصول ا ساسی جنبش سبز که در بخش اهداف سیاست خارجی صفحه ۶۷ به خوبی منعکس یافته است:

«جنبش سبز در پیوند با اصول و ارزشهای هم بستگی، خود را ملزم به تعهدی خدشه ناپذیردر حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تهی دستان ومحرومان در جهان میداند و قاطعانه بر علیه هر گونه سرکوبتبعیض وبی حقوقی مبارزه خواهد کرد

مشاهده میکنید که سیاست پناهندگی دولت اتریش که حزب سبز مشارکتی غیرقابل انکار در همراهی و همگامی با آن دارد، در تناقضی آشکار با نظرات و اهداف جنبش سبز قرار میگیرد. 

سکوت شما در قبال نقض حقوق پناهندگی و عدم پذیرش تعدادی از کودکان و نوجوانان پناهنده در یونان، حمایت از آن سیاستی است که بر علیه پناه جویان در دولت پیشین (ائتلافی از محافظه کاران و راست افراطی) طرح ریزی شده است و بسیار شگفت انگیز و تاسف بار است که امروز این طرح از جانب دولتی با شرکت حزب سبز انجام پذیرد و به مرحله اجرا در آید. 

شما به خوبی میدانید که یکی ازمهم ترین اشکال مبارزه برعلیه راسیسم و چنایات بی بشمار آن افشای خارجی ستیزی و دفاع از پناه جویان است و حمایت و همدردی با انان جزو جدایی نا پذیر مبارزه بر علیه نژادپرستی و سموم بی شمار آن میباشد.

امروز آن زمان رسیده است که با پیوندی نا گسستنی به اصول و ارزشهای هم بستگی، تعهدی نوین در حمایت و پشتیبانی از تهی دستان و محرومان جهان اعلام دارید و بر علیه هر گونه سرکوب، تبعیض و بی حقوقی فعالانه به مبارزه بر خیرید. 

وین – ناصر

http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40712&tx_ttnews%5BbackPid%5D=23&cHash=7a43652fcff1f8720f9c82c9e4aababe

اطلاعات

این ویودی در 2 جون 2020 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: