اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

وحشت ملایان از قتل جگر گوشۀ ملت ایران – اعلامیه شمارۀ  32: جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)، و صفحه ای از کتاب سینوهه پزشک فرعون(جلد دوم -ص 132): میکا والتاری/ مترجم: ذبیح اله منصوری

جرگۀ امام زمانی حجتیۀ انگلیسی، وحشت زده از این قتل هولناک و خیزش مردم علیه آنان، برای شکست سکوت وحشت، طلبۀ  جوانی به نام علی سرلک را به میدان معرکه فرستادند. او با دهانی گشاد و توپ نمایشی پر،  در مقابل احساسات شدیدا جریحه دار شدۀ ملتی، طلبکارانه، رومینای کودک و مظلوم را مرتکب گناه کبیره خواند و اظهار داشت که باید حتما مجازات می شد. و این که آدم باید خوک نباشد، و باید غیرت داشته باشد. و آنگاه با چرک عفن افکار پوسیده و پلید، به مردم  ایران حمله ور شد… کوس رسوایی و بی غیرتی رژیم ملا در جهان مدت هاست که نواخته می شود و شما دزدان و جانیان آنقدر سر گرم دزدی و اعمال ننگین هستید که نمی شنوید. دائر کنندۀ عشرتکدۀ بزرگ مشهد در خاور میانه شمایید. تمام مردان ممالک خاور میانه برای زیارت زنان ایران که در حراج رژیم ملا هر نیم ساعت، در اختیار یک مرد خارجی قرار می گیرند. این زوارهای خندان امام رضا، سال های سال است که در رفت و آمدند. شما در زیر پرچم ملی ایران با نقش اله بر آن، بزرگترین عشرتکدۀ خاور میانه را ایجاد کرده اید. بجای ایجاد کار شرافتمندانه برای زنان سرپرست خانواده، مشوق آنان به خود فروشی در مشهد و قم شده اید. از تمام شهر های ایران آنان را به این دو شهر کشانده و در صیغه های نیم ساعته آنان را در اختیار مردان مختلف از ممالک خاور میانه قرار می دهید. شما بی غیرت ترین مردان روزگارید. شما ناموس ملی ایران را در معرض فروش گذارده اید. رژیم ملا ننگ خالص است. پایه های سلطنت علم الهدای انگلیسی در آستان قدس رضوی، که ریا کارانه کنسرتهای موسیقی را از مردم مشهد دریغ می کند بر پایۀ فروش زنان ایران و فحشای علنی به نام صیغۀ سگی، دائر است.

وحشت ملایان از قتل جگر گوشۀ ملت ایران

اعلامیه شمارۀ  32      

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3)

8 خرداد = 28.05.2020

اگر چه دولت روحانی از قتل رومینا 14 ساله به دست پدرش اظهار تاسف کرد و خواهان مجازات قاتل شد، ولی جرگۀ امام زمانی حجتیۀ انگلیسی، وحشت زده از این قتل هولناک و خیزش مردم علیه آنان، برای شکست سکوت وحشت، طلبۀ  جوانی به نام علی سرلک را به میدان معرکه فرستادند. او با دهانی گشاد و توپ نمایشی پر،  در مقابل احساسات شدیدا جریحه دار شدۀ ملتی، طلبکارانه، رومینای کودک و مظلوم را مرتکب گناه کبیره خواند و اظهار داشت که باید حتما مجازات می شد. و این که آدم باید خوک نباشد، و باید غیرت داشته باشد. و آنگاه با چرک عفن افکار پوسیده و پلید، به مردم  ایران حمله ور شد. و بدین وسیله جرگۀ امام زمانی های انگلیس در ایران، حمایت خود را  از قتل هولناک دهقان فریب خورده و شستشوی مغزی شده اعلان کردند. و به خیال خود سیاست شکستن سکوت وحشت از قیام ملت را، توسط طلبه بی مقدار و طلبکار، به اصطلاح پیاده کردند. بکار بستن این شیوۀ موذیانه و پوسیده، به این دلیل است که اگر مردم به حرف های وقیحانۀ این طلبه اعتراض کردند، پیران عجوزۀ شورای خفته گان رهبری و بقیه انگل ها ی وابسته به انگل ستان مردم را آرام کنند که آری حق با شما است و او جوانکی نا اگاه بود و نمی دانست که اصول دین پنج نیست و پنجاه است. راست نیست، هزار چم و خم دارد! و اگر هم مردم معترض نشدند، این شیوۀ آتش به اختیاری، قانون ایران گردد و کشتار و وحشیگری رایج.

حال که این طلبه وقیح، در باب ارتکاب گناه کبیره توسط رومینا و مجازات شدید او سخن رانده و از غیرت و این که نباید خوک بود حرف زده، لازم است کشیدۀ محکمی از طرف جبهۀ مردم برای نجات ایران بر دهان گشاد و بی حیای او زده شود تا معلوم گردد چه کسی خوک است و بی غیرت.

کوس رسوایی و بی غیرتی رژیم ملا در جهان مدت هاست که نواخته می شود و شما دزدان و جانیان آنقدر سر گرم دزدی و اعمال ننگین هستید که نمی شنوید.

دائر کنندۀ عشرتکدۀ بزرگ مشهد در خاور میانه شمایید. تمام مردان ممالک خاور میانه برای زیارت زنان ایران که در حراج رژیم ملا هر نیم ساعت، در اختیار یک مرد خارجی قرار می گیرند. این زوارهای خندان امام رضا، سال های سال است که در رفت و آمدند. شما در زیر پرچم ملی ایران با نقش اله بر آن، بزرگترین عشرتکدۀ خاور میانه را ایجاد کرده اید. بجای ایجاد کار شرافتمندانه برای زنان سرپرست خانواده، مشوق آنان به خود فروشی در مشهد و قم شده اید. از تمام شهر های ایران آنان را به این دو شهر کشانده و در صیغه های نیم ساعته آنان را در اختیار مردان مختلف از ممالک خاور میانه قرار می دهید. شما بی غیرت ترین مردان روزگارید. شما ناموس ملی ایران را در معرض فروش گذارده اید. رژیم ملا ننگ خالص است. پایه های سلطنت علم الهدای انگلیسی در آستان قدس رضوی، که ریا کارانه کنسرتهای موسیقی را از مردم مشهد دریغ می کند بر پایۀ فروش زنان ایران و فحشای علنی به نام صیغۀ سگی، دائر است. جبهۀ مردم برای نجات ایران که ضد آمریکا و ضد شما و ارباب شما انگلیس است خوب شما را می شناسد. رژیم پست وحقیر شما می گوید ضد آمریکایی است، پس چطور تمام فرزندان شما در آمریکا هستند. پس چطور تمام پول خزانۀ ملی ایران در حساب بانکی فرزندان شما است؟ لابد فرزندان شما در آمریکا اصلا به کاباره ها و قمارخانه ها و تمام مراکز عیش و نوش نمی روند و پاک و معصوم هستند!  از 4500 نفر از آغا زاده های نفرت انگیز شما در آمریکا، فقط 350 نفرشان در دانشگاه های آمریکا درس می خوانند و بقیه در آمریکا با پول مردم ایران در حال عیش و نوش و استفاده از روابط آزاد هستند. همین آقای قالیباف رئیس دزدان مجلس یازدهم، عکس عروسی شاهانۀ دخترش، با پول های دزدیده شده از خزانۀ ملی ایران، در تمام دنیای مجازی دست به دست گشته است. وقاحت تک تک اعضای این رژیم در بالاترین حد ممکن است. نشانه های ترس و وحشت از قیام ملت ایران در رفتار شما عیان است. شما می ترسید. چون خوب می دانید که سر بریدۀ رومینا ، کودک دلبند ملت ایران، ضامن سقوط شماست.

تمام جهان از این جنایت مخوف می لرزد. و ملت ایران برای شرف و حیثیت ملی خود بپا می خیزد. و بخوبی واقف است که چگونه این خوک های بی غیرت…این دزدها که تمام خزانه را غارت کرده اند،  سزاوار خشن ترین مجازات ها هستند. امانشان ندهیم. از طلبه تا پیرهای عجوزۀ شورای خفته گان رهبری را ، این قاتلین رومینا را به سزای اعمال ننگین41  ساله اشان برسانیم.

شعار ما:

مرگ بر آمریکا و رژیم دزد ملا تخته شود مشهد وقم و فحشا   

ملت بپا ست امروز  ملا فناست امروز

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

*** 

صفحه ای از کتاب سینوهه پزشک فرعون

جلد دوم -ص 132

نویسنده: میکا والتاری

مترجم:  ذبیح اله منصوری

وقتی سینوهه شبی را به مستی در کنار رود نیل بخواب می رود و صبح روز بعد که یکی از برده های مصر که گوش ها و بینی اش را به نشانۀ بردگی بریده بودند را بالای سر خود می بیند در ابتدا می ترسد اما وقتی به بی آزار بودن آن برده پی می برد با او هم کلام می شود.

برده از ستم هایی که طبقۀ اشراف مصر بر او روا داشته بودند می گوید  از فئودالیسم بسیار شدید حاکم بر آن روز های مصر.

برده از سینوهه خواهش می کند او را سر قبر یکی از اشراف ظالم و معروف مصر ببرد و چون سینوهه با سواد بود، جملاتی که خدایان روی قبر آن شخص ظالم نوشته اند برای او بخواند . سینوهه از برده سئوال می کند که چرا می خواهد سر نوشت قبر این شخص را بداند. برده می گوید  سال ها قبل من انسان خوشبخت و آزادی بودم . همسر زیبا و دختر جوانی داشتم . مزرعه پر برکت اما کوچک من در کنار زمین های بیکران یک از اشراف بود. روزی او با پرداخت رشوه به ماموران فرعون، زمین های مرا به نام خودش ثبت کرد. و مقابل چشمانم به همسر و دخترم تجاوز کرد و بعد از اینکه گوش ها و بینی مرا برید، مرا برای کار اجباری به معدن فرستاد و سال های سال اززن و دخترم بهره برداری کرد . و سپس آن ها را به عنوان خدمتکار فروخت و الان از سر نوشت انان اطلاع ندارم. اکنون از کار معدن رها شده ام. شنیده ام آن شخص مرده است و برای همین آمده ام ببینم خدایان روی قبر او چه نوشته اند.

سینوحه با برده به شهر مردگان (قبرستان) می رود. و سنگ نوشته آن مرد را اینگونه می خواند.

(او انسان شریف  ودرستکاری بود که همواره در زندگی به مستمندان کمک می کرد. و ناموس مردم کنار او آرامش داشت. و او زمین های خود را به فقرا می بخشید.

و هر گاه کسی مالی را مفقود می نمود،  او از مال خودش ضرر آن شخص را جبران  می کرد و او اکنون نزد خدای بزرگ مصر (آمون) است و به سعادت ابدی رسیده است. )

در این هنگام برده شروع به گریه می کند. و می گوید ( آیا او انقدر انسان درستکار و شریفی بود و من نمی دانستم،  درود خدایان بر او باد. ….ای خدای بزرگ آمون،مرا به خاطر افکار پلید که در مورد این مرد داشتم ببخش.)

سینوهه با تعجب از برده می پرسد که چرا علیرغم این همه ظلم و ستمی که بر تو روا شده . باز هم فکر می کنی او انسان خوب ودرستکاری بوده است؟

و برده این جمله تاریخی را می گوید : وقتی که خدایان بر قبر او اینگونه نوشته اند ، من حقیر چگونه می توانم خلاف این را بگویم؟

و سینوهه بعد ها در یاد داشت هایش وقتی به این داستان اشاره می کند . می نویسد : انجا بود که پی بردم حماقت نوع بشر انتها ندارد و در هر دوره ای می توان از نادانی و خرافه پرستی مردم استفاده کرد.

 

 یاد داشت های سینوهه از خاطرات سفر هایش بین سال های 1334-1351 قبل از میلاد مسیح، در سال های تبعید او در تنهایی در جزیره ای، بر کاغذ پاپیروس نوشته شده است. و در صندوقی بعد از مرگ او یافته شده است.

میکا والتاری نویسندۀ فنلاندی، برای خواندن یاد داشت های سینوهه، خط هیروگلیف را آموخته و درسال 1945 آن خاطرات واقعی رادر شکل داستانی ارائه کرده است. در سال 1365 ترجمۀ آن کتاب به فارسی به قلم ذبیح اله منصوری در ایران منتشرشده است. اگر کسی می خواهد فقط یک کتاب در زندگی بخواند ، براستی باید آن» سینوهه پزشک فرعون»  باشد. تا بداند چگونه از زمان باستان تا کنون کاهنان و کشیشان و ملایان، اهداف کثیف خود را به نام خدا به مردم تحمیل کرده اند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 29 مه 2020 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: