اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

تحولات ایران بر بستر کدام نهر سیاسی مواج است؟: توفان شـماره 240 اسفند­ماه 1398ـ فوریه یه سال 2020

امپریالیسم آمریکا به­ پاس این موقعیت مصنوعیِ اقتصادی که آنرا با قدرت نظامی حفظ می­کند، همه دست آوردها و ثروت سایر ممالک را از طریق دلار بی پشتوانه مصادره می­کند. ذخایر ارزی ممالک به­ کوهی از دلار بی­ پشتوانه تبدیل شده که کسی جرات آنرا ندارد دلارهای خود را به ­بازار بریزد و از دست آن خلاص شود، زیرا اقتصاد جهانی در اثر غرق شدن بازار در زیر کوه دلارهای کاغذی درهم می­پاشد و یکشبه همه ذخایر دلار جهانی بی­ ارزش می­شوند. ثروت کشورها دود می­گردند وبه­ هوا می­روند، زیرا ثروت واقعی به آمریکا منتقل شده است. آمریکا اجناس و خدمات سایر ممالک را رایگان دریافت کرده است. این توحشی است که در جهان حاکم است. آمریکا برای حفظ امپراتوری دلار در همه جا پایگاه نظامی تاسیس کرده و در مناطق نفت­ خیز جهان سرباز پیاده نموده و قصد خروج ازاین کشورها را ندارد. حضور آنها در ایران نیز از جمله با نیت حفظ سلطه دلار و نابودی کشور ما صورت می­گیرد…خودفروختگان به­ دروغ تبلیغ می­کنند که آمریکا قصد دارد در ایران دموکراسی و حقوق بشر بیاورد. واقعیت این است که آمریکا به سکوی پرش ایران برای تسلط امپراتوری دلار، نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از عربستان سعودی، جنگ با چین و روسیه و به ­اسارت کشیدن کشورهای منطقه نیاز حیاتی دارد. در این مبارزه هرکس همدست آمریکا برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تحریم مردم ایران است، برنقش مردم ایران که خود باید سرنوشت خویش را تعیین کنند چشم پوشیده است، زیرا این خودفروخته ­ها می­دانند که اگر مردم ایران به ­میدان آیند سرنگونی رژیم سرمایه­ داری جمهوری اسلامی را با مبارزه برضد امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه پیوند خواهند زد و در کنار ملتهای عرب و ترک برای اخراج امپریالیسم و صهیونیسم از منطقه قرار خواهند گرفت. مضمون سیاست سرنگونی اپوزیسیون خودفروخته ایران مضمونی امپریالیستی و اسارت­ آور است که فقط می­تواند شهر ارواح از ایران به­ جای بگذارد. سیاستهای تجاوزکارانه و اشغالگرانه آمریکا در منطقه نیز اتفاقی نبوده و صرفنظر از اینکه کدام نیروی اجتماعی در آینده ایران برسرکار آید، امپریالیسم در همکاری با صهیونیسم و کردستان بزرگ اسرائیلی برای حفظ سلطه دلار در منطقه می­ماند. شعار ما خروج نیروهای خارجی اشغالگر از خاور میانه و نزدیک است. 

تحولات ایران بر بستر کدام نهر سیاسی مواج است؟

اوضاع جهان کنونی بعد از فروپاشی دست آوردهای رویزیونیست ها در شوروی چه به ­ما می­ آموزد؟ به­ ما می ­آموزد که جهان تک قطبی شده و نظم نوینی در آن مستقر ­گردیده که تحقق سیاست های نئولیبرالیسم یکی از آنهاست. نئولیبرالیسم سیاست استعماری و امپریالیستی است که مرزهای ممالک را درهم ­می ­نوردد، بازارهای کشورهای مستقل را تصاحب می­کند، غارت می­کند و دولت این کشورها را بی­کاره و تنها به­ کارگزار ممالک امپریالیستی بدل نموده، از رشد این کشورها جلوگرفته و استعمار نوین اقتصادی را مستقر می­سازد. مبارزه با سیاست نئولیبرالیسم بدون مبارزه با امپریالیسم ممکن نیست. به­ این جهت در هر کشور غیرامپریالیستی که این سیاست اجراء می­شود، موج مبارزه ضد امپریالیستی به­ منزله قانون دیالکتیکی مبارزه اضداد اوج می­گیرد.

برای اینکه در سیاست دچار سردرگمی نشویم و هر روز سازی نزنیم که اعتبار ما را در نزد خوانندگان از دست بدهد، باید بررسی کنیم که سیر تحولات جهان به ­کدام سوی در جریان است و نقش ایران در بطن این تحولات به­ منزله بخشی از جهان کنونی چگونه باید ارزیابی شود. نادرست است که کسی تضادها و تحولاتی را که در داخل پوسته گردوئی مملو از آب بر متن رودخانه­ ای را ببیند ولی غافل باشد که مسیر این آبِ جاری به­ کدام سمت بوده و در کجا به ­دریا می­ریزد. باید خصلت دوران و منظره سیاسی حاکم و تعیین کننده دوران کنونی را در مرتبه نخست درک کرد. در غیر این صورت، خرده ­کاران کارشان به ­بن- بست می­رسد، چنانکه اپوزیسیونِ آمریکا-صهیونیستی خودفروخته ایران به ­آنجا رسیده است.

ارزیابی­های نادرست بر این استوارند که عده ­ای درخت را می ­بینند، ولی جنگل را نمی­ بینند و ناآگاهند، در حالیکه هستند کسانی که نمی­خواهند جنگل را ببینند و تبلیغ می­کنند دیدن جنگل به­ ما مربوط نیست و ما باید فقط درخت را ببینیم. این ارزیابی طبیعتا علمی و هم ه­جانبه نیست و اتخاذ سیاست براساس چنین درکی راه به­ جهنم می­برد.

تحولات کنونی به­ ما می­آموزد که امپریالیسم آمریکا در پی تسلط امپراتوری دلار در جهان است. آمریکا در بعد از جنگ جهانی دوم به­ عنوان قدرتمندترین کشور اقتصادی و نظامی، جای امپریالیسم انگلستان را گرفت و پاند و لیره انگلیسی را با دلار آمریکائی به ­عنوان وسیله مبادله جهانی تعویض کرد. پشتوانه دلار در بدو امر طلا بود که دولت آمریکا ضمانت آنرا در اثر شرکت در جنگهای خانمان­برانداز کره، ویتنام، کامبوج و لائوس و تقبل هزینه­ های گزاف این جنگها با ­چاپ دلارهای اضافی از بین برد، دلاری که دیگر فاقد پشتوانه طلا بود، دولت نیکسون را از خطری که در راه بود به­ لرزه در آورد. وی برای نجات بانک مرکزی که ذخایر طلا داشت، دلار را از طلا جدا کرد و آنرا مواج نمود تا ارزش آن در بازار رقابت اقتصادیِ عرضه و تقاضا تعیین شود. دولت آمریکا با فشار به­ ممالک نفت­خیز و مهمتر از همه به­ عربستان سعودی، آنها را با این وعده که امنیت آنها را حفظ می­کند، مجبور کرد که نفتش را به ­دلار ب­فروشد تا به ­این وسیله از ثروت دیگران پشتوانه ­ای برای دلار بدون پشتوانه خود تهیه کند. فروش نفت به­ دلار و تاکید بر این امر که دلار تنها وسیله معتبر مبادلات جهانی است، قدرتی به­ آمریکا داد که بر نظام بانکی و مالی جهانی چنگ اندازد و استیلای دلار برجهان را تثبیت کند. یورو که به­ عنوان رقیب دلار به ­میدان آمد، فاقد اهرمهائی است که آمریکا برای حفظ سلطه دلار در دست دارد. زمانیکه معمر قذافی و صدام حسین تصمیم گرفتند نفت خود را به­ یورو ب­فروشند زمینه تجاوز به­کشورهایشان مهیا شد و به ­اشغال امپریالیسم درآمدند. اشغال این کشورها در واقع تسلط دلار را در دنیا حفظ کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز تصمیم گرفت نفت ایران را در کنار دلار به یورو بفروش رساند و این امر خشم آمریکا را افزایش داده است، زیرا این سیاست نه­ تنها اعتبار یورو را زیاد می­کند، بلکه پایه سلطه دلار را به­ منزله قدرتمندترین ارز جهانی متزلزل می­گرداند. در کنار این یورشِ ایران به­ سلطه دلار، مقاومتی جهانی به­ رهبری جمهوری چین و در همکاری با فدراسیون روسیه و هندوستان، آفریقای جنوبی، برزیل و پاره ممالک دیگر در جهان از جمله آمریکای لاتین بوجود آمده تا به­ سلطه دلار که مانند خرچنگی اقتصاد جهان را در چنگ گرفته است و به ­صورت کاغذ­پاره و بمب­ ساعتی در صندوق ذخایر ارزی کشورها قرار دارد، خاتمه دهد. انجام معاملات پایاپای، مبادله با ارز چینی که عضو سبد ارزی جهانی شده است، تاسیس بانک سرمایه­ گذاری زیربنائی آسیا، سازمان همکاری شانگهای، تاسیس منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصای یوروآسیا و ایجاد گروه بریکس از قدرتهای اقتصادی نوظهور(عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از جمله ابزارهائی هستند که دولت چین برای مقابله با دلار برپا ساخته که بسیاری از ممالک که زیر بار فشار دلار کمر خم کرده ­اند از آن حمایت می­کنند. برای امپریالیسم آمریکا که در بسیاری از عرصه ­های اقتصادی عقب­ مانده و برای تقویت اقتصاد خویش به­ نقض قواعد «محترم» سازمان تجارت جهانی پرداخته و اصول مورد «احترام و مقدسِ» سیاستِ اقتصادی نئولیبرالی را در مورد کشور خودش ملغی کرده است، مجبور شده به­دور خود دیواری گمرکی بکشد و از تولید داخلی حمایت کند. در چنین شرایطی دوچندان لازم می­ آید که آمریکا برای حفظ سلطه دلار هم به­تجاوز نظامی و هم ب ه­تحریم که زمینه ­سازی تجاوز نظامی است تکیه کند و آنرا در جهان با افسارگسیختگی و گردن ­کلفتی به­پیش برد. سیاست تجاوزگرانه آمریکا در مورد خاورمیانه و ایران بخشی از این سیاست حیاتی، عمومی و راهبردی این کشور است و باید بر زمینه این متن مورد ارزیابی سیاسی قرار گیرد. آمریکا شاهد است که جاده ابریشم چین تمام تسلط آمریکا بر دریاها و تنگه ­های دریائی را دور زده است و کالاهای چینی و شرق آسیا حدود ده روز زودتر به­ بازارهای اروپائی می­رسند تا از راه دریائی که زیر سلطه و کنترل آمریکا بود و هست. با این سیاستِ اقتصادی، تمام محاسبات اقتصادی و سیاسی و تجاری جهان و حتی درآمد بیمه ­های جهانی کشتیرانی که در دست امپریالیستهاست برهم خورده است. به­ همین دلیل آمریکا دشمن سرسخت جاده ابریشم است و پیشرفت این جاده به ­سمت اروپا را برنمی ­تابد. از آنجا که ایران کشوری است که با محاسبه مرزهای دریائی با 15 کشور دیگر مجاور است و دریای خزر را به خلیج فارس وصل می­کند و با توجه به اینکه بیش از دوهزار کیلومتر طول جاده ابریشم را در درون خود جاداده و بر نفت و گاز خاورمیانه نظارت دارد و با اعلام آمادگی برای مبادله نفت به ارز یورو سلطه دلار را تهدید می­کند، به­ عنوان مهره مهمی در معادلات سیاسی امپریالیسم آمریکا بوده و منطقه حیاتی وی از دوران جیمی کارتر به­ حساب می ­آید و آنها به ­راحتی دست از سر ایران برنمی­دارند. دشمنی آمریکا با مردم ایران استراتژیک است و به ­نوع برخورد بی­ ادبانه و یا موقرانه این یا عامل حکومتی ایران ربطی ندارد. آمریکا فقط یک ایران دست­ نشانده و نوکرمنش را می­پذیرد که در همه زمینها به ساز آنها ب­رقصد. در دنیای کنونی جبهه­ بندی مهمی رخ داده که هنوز در جریان است. ملتها و کشورهای تحت سلطه برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی خویش، برای ممانعت از ویرانی خود، برای حفظ آبادانی، رفاه و آسایش خویش ناچارند به استیلای دلار در جهان خاتمه دهند. امپریالیسم آمریکا به­ پاس این موقعیت مصنوعیِ اقتصادی که آنرا با قدرت نظامی حفظ می­کند، همه دست آوردها و ثروت سایر ممالک را از طریق دلار بی پشتوانه مصادره می­کند. ذخایر ارزی ممالک به­ کوهی از دلار بی­ پشتوانه تبدیل شده که کسی جرات آنرا ندارد دلارهای خود را به ­بازار بریزد و از دست آن خلاص شود، زیرا اقتصاد جهانی در اثر غرق شدن بازار در زیر کوه دلارهای کاغذی درهم می­پاشد و یکشبه همه ذخایر دلار جهانی بی­ ارزش می­شوند. ثروت کشورها دود می­گردند وبه­ هوا می­روند، زیرا ثروت واقعی به آمریکا منتقل شده است. آمریکا اجناس و خدمات سایر ممالک را رایگان دریافت کرده است. این توحشی است که در جهان حاکم است. آمریکا برای حفظ امپراتوری دلار در همه جا پایگاه نظامی تاسیس کرده و در مناطق نفت­ خیز جهان سرباز پیاده نموده و قصد خروج ازاین کشورها را ندارد. حضور آنها در ایران نیز از جمله با نیت حفظ سلطه دلار و نابودی کشور ما صورت می­گیرد. امروز مردم عراق به ­پا خواسته و خواهان خروج اشغالگران از سرزمین عراق هستند، ولی آمریکا به­ صراحت اعلام می­کند که خاک عراق را ترک نمی­کند و نخست­ وزیر قبلی عراق را تهدید به­ ترور کرد و افزود اگر عراق قراردادش را با چین در مورد بازسازی مجدد عراق ملغی نسازد وی یعنی ترامپ میلیاردها دلار ذخایر ارزی و طلای عراق در آمریکا را به ­عنوان خسارت جنگی بابت غرامت جنگ مصادره خواهد نمود و عراق را تحریم اقتصادی خواهد کرد. آیا این سخنان به گوش شما آشنا نمی­آید؟ آنها نه­ تنها خاک عراق را ترک نمی­کنند و نفت سوریه را نیز ضمیمه سفره خود کرده ­اند، عازم کردستان دست­ نشانده و همدست تجاوز به­عراق هم هستند تا در آنجا بزرگترین پایگاههای نظامی خاورمیانه را با نقض تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی عراق علیرغم مخالفت دولت مرکزی، بسازند که یکی از آنها در 14 کیلومتری مرز ایران برای تجاوز به ­کشور ما با ابزار کُردهای ناسیونال شونیست برای تجزیه ایران و ایجاد اپوزیسیون «سوریه ­ای» با نام «ارتش آزاد ایران» است. داعش های همه دنیا را از این ببعد به­سمت ایران از طریق کردستان عراق و همدستان ایرانی آنها برای تجزیه و اشغال کشورمان سوق خواهند داد. هم اکنون این سیاست در حال اجراست. رویدادهای منطقه و ایران را باید در متن چنین تحولات استراتژیک مورد بررسی قرار داد. اپوزیسیون خودفروخته ایران که خواهان تحریم و تجاوز آمریکا نسبت به ­ایران است و ترور سردار قاسم سلیمانی را با بدعت­ گذاری نوین تائید می­کند، با ترور سایر مقامات ایرانی توسط ارتش آمریکا به­ عنوان بدعتی تازه در روابط دیپلماتیک بین­ المللی نیز موافق است. این خودفروختگان به­ دروغ تبلیغ می­کنند که آمریکا قصد دارد در ایران دموکراسی و حقوق بشر بیاورد. واقعیت این است که آمریکا به سکوی پرش ایران برای تسلط امپراتوری دلار، نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از عربستان سعودی، جنگ با چین و روسیه و به ­اسارت کشیدن کشورهای منطقه نیاز حیاتی دارد. در این مبارزه هرکس همدست آمریکا برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تحریم مردم ایران است، برنقش مردم ایران که خود باید سرنوشت خویش را تعیین کنند چشم پوشیده است، زیرا این خودفروخته ­ها می­دانند که اگر مردم ایران به ­میدان آیند سرنگونی رژیم سرمایه­ داری جمهوری اسلامی را با مبارزه برضد امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه پیوند خواهند زد و در کنار ملتهای عرب و ترک برای اخراج امپریالیسم و صهیونیسم از منطقه قرار خواهند گرفت. مضمون سیاست سرنگونی اپوزیسیون خودفروخته ایران مضمونی امپریالیستی و اسارت­ آور است که فقط می­تواند شهر ارواح از ایران به­ جای بگذارد. سیاستهای تجاوزکارانه و اشغالگرانه آمریکا در منطقه نیز اتفاقی نبوده و صرفنظر از اینکه کدام نیروی اجتماعی در آینده ایران برسرکار آید، امپریالیسم در همکاری با صهیونیسم و کردستان بزرگ اسرائیلی برای حفظ سلطه دلار در منطقه می­ماند. شعار ما خروج نیروهای خارجی اشغالگر از خاور میانه و نزدیک است.    

برگرفته از توفان شـماره 240 اسفند­ماه 1398ـ فوریه یه سال 2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 23 فوریه 2020 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: