اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اعلامیه شماره 21 جبهۀ  مردم برای نجات ایران(خط سوم)، و انتقاد و پاسخ فرح نوتاش به بیانیه حزب کار ایران (توفان) در مورد تحولات اخیر درمنطقه

خط سوم

اعلامیه شماره 21 جبهۀ  مردم برای نجات ایران  (خط سوم)

  1. 01. 2020

از روزی که این نام برای جبهۀ مستقل و هدفمندی، در بر گیرندۀ تمام نیروهای پراکندۀ چپ و ضد امپریالیست در یک واحد ، بکار گرفته شده است، حزب توفان نام » خط سوم » را استفاده شده توسط اوپوزیسیون وابسته به امپر یالیسم، منصور حکمت و شرکاء ، اعلان کرده و خواستش حذر از این نام بوده است. همین دلیل نوشتن این مطلب است.

در تاریخ، بسیار دیده شده است که وقتی دو نیروی متخاصم در برابر هم قرار می گیرند، نیروی سومی که مخالف هر دوی آنان است و به میدان مبارزه می آید خود را نیروی سوم می خواند. و این شماره و نام اگر چه کوتاه ولی دارای محتوایی بس وسیع است. و به درستی ماهیت سومی را در اختیار عموم قرار می دهد. شنیده نشده ولی شاید 40 سال پیش گروهی خود را به این نام می خوانده، ولی امروز این جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست -قدرت زنان است که این جریان تازه را معرفی می کند. و حدفش صرفا کمک به اتحاد نیروهای ضد امپر یالیست و ضد رژیم ملا در یک جبهه است. حزب توفان که خط سوم را حک شده به اپوزیسیون خود فروخته معرفی می کند وهمانند تمام هوادران رژیم ملا از هر چه ضد ملاست بیزار است ؛ به مخدوش کردن ماهیت وجودی هر کسی که بکار گیرنده این نام است بر می آید . و یا اگر همت رسیدن به فریاد ملت زیر شکنجه را دارد ، خود سعی در اتحاد با دیگر گرو های سیاسی بنماید و هر نامی که همگی صلاح می دانند بر جریان مبارزاتی اشان بگذارند. و حال آنکه در 20 سال گذشته ، حزب توفان همواره با دافعه ای قوی، بس منزوی بوده و همه را از خود دور کرده و جز اهانت به دیگران کار دیگری انجام نداده است . و دیگران هم به سهولت می توانند مستند او را وابسته به خط رهبر دزدان ایران ، سید علی خامنه ای معرفی کنند.

ولی این کمکی به مردم ایران که در زیر فشار از جانب آمریکا و رژیم نکبت ملا هستند نمی کند. وانگهی، حقیقت این است که انسان ها از سنگ نیستند و فکرشان هر روز متکامل می شود و راه  بازگشت و یافتن راه درست باید همواره برای همه باز باشد. و الا ما تفنگدارانی هستیم که به قتل عام هم کمر بسته ایم. وبیمار گونه از ترور شخصیت هم لذت می بریم.

شما مردان که در گروه های سیاسی فعال بوده اید، به اندازۀ کافی در 60 سال گذشته خرابکاری کرده اید ، بهتر است اکنون کمی هم کار کردن با سلاح نرم را تمرین کنیم. مردم ایران نیاز به اتحاد تمام نیروهای چپ برای دفاع از منافع اش دارند. مردم معترض به سهولت توسط رژیم ملا در خیابان و زندان تیر باران می شوند. و شما صحبت از رهبری حزب کمونیست می کنید. حزبی که وجود خارجی ندارد. شما حزب توفان،  50 سال است پی گیرانه از حزب تودۀ ایران  انتقاد شدید کرده و می کنید و آن را رویزیونیست می خوانید . و سر دستۀ چماق داران کنفدراسیون علیه آن بوده اید.  حال آنکه خود شدیدترین نوع رویزیونیست های تاریخ مبارزاتی ایران بوده اید، هستید و نمی بینید، و فکر می کنید سکوت دیگران نشانۀ مقبولیت شماست. هرگز یک کمونیست پشت یک جریان مذهبی قرار نمی گیرد( بخصوص که تاریخچۀ آن جریان مذهبی اکنون بعد از 40 سال  بر همه روشن شده باشد.) شما نمی توانید بگوئید کمونیست هستید و از سید علی خامنه ای رهبر دزدان ایران دفاع کنید. او و حجتیه و چاه جمکرانش،  و مقام معظم رهبری به پشت مرتجع ترین و منفور ترین فرد تاریخ ایران ببندید. این نفرت بر انگیز است . او را به بهانۀ مبارزه با آمریکا بزک کردن ریا است. این دو گانگی فریبی بیش نیست. این مبارزه نیست شعبده بازی ست. لطفا خود را کمونست نخوانید. یا اگر اصرار دارید خود را کمونیست بخوانید ، بدانید که هیچ کس شما را به عنوان کمونیست نمی شناسد. حزب شما نیز یکی از همین احزاب مذهبی است.

مردم ایران از این رژیم بیزارند سعی در القاء محبوبیت این رژیم جهنمی به بهانۀ آمریکا نکنید. انعکاسش نفرت وبیزاری از حزب شماست. این رژیم وابستۀ کامل به امپریالیسم بریتانیا است و در مقابل آمریکا هم با کمترین فشار جدی، سازش  خواهد کرد. چنانچه تمام فرزندان آقایان با پول دزدیده شدۀ مردم ایران در آمریکا هستند.  

ما زنان از هر چه ریاء است بیزاریم ، جان بلب شده ایم . شما آقایان لابد ته دلتان از این که می توانید 4 زن بگیرید کمی هم خوشحالید! و یا دیگر تسحیلاتی که برایتان تکه می گیرند! اگر این طور نیست پس چرا درد مردم برایتان هیچ است و هر روز به بهانه ای اجازه ادامه حیات به این  رژیم جهنمی را می دهید؟

و تازه جبهه ای که شما حزب توفان پیشنهاد می کنید آنقدر آبکی است که فقط به درد دفاع از سید علی رهبر دزدان ایران می خورد. گروه و حزبی را که بخواهد با شما همکاری کند نمی شناسم. 

آن جریان «عدالتخواه » وابسته به سید علی هم ، که نیز به ستایش آن بر خواسته بودید ، یک جریان شدیدا ترسو و محافظه کاری بیش نیست و به بهانۀ ضد آمریکا بودن، از جمکرانی ها دفاع می کند.  که باید مثل شما منحل شود. و هر دو خط اصیل مارکسیسم لنینیسم را دنبال کنید. تا روزی که در ایران نفت هست، آمریکا هم همواره آمادۀ حمله هست. برنامۀ شما چیست؟ تا آن زمان مردم ایران باید این رژیم هیولا را تحمل کنند؟

در این مرحله نیاز به مبارزینی با روحیۀ بالا، رشید و خلاق و پر امید ، چون مبارزان حاضر در خیابان های ایران هست . این برهه سخت ترین برهۀ زندگی مبارزاتی مردم ایران است. پس باید بساط روزمرگی، کهولت، محافظه کاری و رویزیونیسم حاکم بر جان مبارزان و احزاب را جمع کرده و دور انداخت. در شرایط نوین باید راه های نوین مبارزاتی را پیدا کرد.

  مرگ بر مسامحه، مصالحه و ریا

خواست مردم ایران، بجای حمایت از ملا

 دنیا شنید فریاد مردم ایران، آخوند باید گم بشه- مرگ بر جمهوری اسلامی

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

 ***

 

 انتقاد و پاسخ فرح نوتاش به 

 

بیانیه حزب کار ایران (توفان) در مورد تحولات اخیر درمنطقه

 

هموطنان عزیز!

ترور قاسم سلیمانی توسط بانیان طالبان و داعش و واکنشهای جهانی و ایرانی نسبت به­آن، حزب کار ایران (توفان) را بر آن داشت تا بار دیگر مواضع اصولی خود را در این زمینه بیان کرده و صحت آنرا نشان داده و تاثیرات این اقدام ضد بشری و تروریستی دولتی را  از جانب آمریکا در جهان و ایران بررسی کند و در خاتمه نقش اپوزیسیون خودفروخته و به­ظاهر «دموکرات» و «انقلابی» را که مترصد ایفای نقش داعش­های ایرانی بودند را برملا نماید.

 

قاسم سلیمانی و تشییع جنازه  میلیونی

 

ما ابتداء باید تاثیرات اجتماعی فعالیت وی را بیان کنیم تا آگاهانه و افشاءگرانه، برضد تبلیغات امپریالیسم و صهیونیسم که ازحلقوم ایرانیان آلت دست این بنگاههای امپریالیستی بیرون می­آید، اقدام کرده باشیم.

سردارسلیمانی یک مقام رسمی و یکی از فرماندهان مهم و برجسته ایران بود که در زمان تجاوز نظامی عراق به میهن ما علیه ارتش متجاوز رژیم بعث عراق برای حفظ تمامیت ارضی ایران داوطلبانه به جبهه رفت، جنگید و به تدریج به یک شخصیت صاحب نام نظامی واستراتژ ایران بدل گشت.  (دیدگاهی بسیار عوامانه، او بخشی از ماشین رژیم جمهوری اسلامی بوده است. او دست درازی در خزانۀ ملی داشته. او سیاست حجتیه را در خاور میانه وجهان پیاده می کرده. او در پخش سم شیعه انگلیسی سهم بسزایی داشته. و…)

قاسم سلیمانی رهبری مبارزه برضد داعش را نیز به­عهده گرفت و آنهم در زمانیکه این تروریستهایِ آمریکا ساخته، راهی بغداد شده بودند، تا خود را به­تهران برسانند. قاسم سلیمانی با تشکیل جبهه واحد و تاسیس سازمان شبه­نظامی حشد­الشعبی که خواری به­چشم دوستان داعش است، بنیان این سیل بی­بنیاد را در عراق برکند و نه تنها ملت ایران، بلکه ملت عراق را نیز از دست وجود این جانواران رها ساخت و کینه همه یاران داعش را به­جان خرید. قاسم سلیمانی نه­ تنها در نزد بخش مهمی از مردم ایران، بلکه در تمام منطقه و در نزد بسیاری رهبران جهان به­عنوان یک مرد جنگی و همزمان یک فرد دیپلمات چیره­دست و موثر در مذاکرات دو و یا چند جانبه قابل احترام و محبوب بود. بخشی از مردم ایران برای قاسم سلیمانی احترام دیگری قایل بودند و حسابش را از قالیباف­ها، رضائی­ها، رئیسی­ها و لاریجانی­ها جدا می­کردند. این عامل اساسی محبوبیت سلیمانی را ایرانیانی که نسبت به­احساسات مردم ایران بیگانه­اند و گوئی نابینا بوده و از کره مریخ آمده­اند، به­علت ذهنیگری مزمن نادیده می­گیرند و یا خود را به­تهاجل می زنند. (مهره ها را تک تک می بیند. و حال آنکه این ها همه پیچ و مهره های یک ماشین اند.

و این بینش عوامانه را به حساب  نگرش اصولی می گذارد. )

 

 

 

هدف از سفر سلیمانی به­عراق چه بود

 

براساس اسنادی که مطبوعات جهان منتشر کردند و سخنان آقای عادل المهدی نخست وزیر عراق، آقای سلیمانی به­عنوان مسئول مذاکره با عربستان سعودی به­دعوت دولت عراق به­این کشور سفر کرده بود. (عادل المهدی نوکر رژیم ملا بوده است. و قاسم سلیمانی همواره برای اعمال نفوذ در امور داخلی دیگر کشور ها و سامان دادن به گسترش شیعه انگلیسی به مناطق مختلف بی دعوت سفر می کرد. و بقعه های طلا با پول مردم گرسنۀ ایران در معیت او برای تحمیق مردم خاور میانه و بقیه جا ها گسیل و جا سازی می شدند. و این آن چیزیست که نویسندۀ بیانیه به عنوان مارکسیست لنینیست باید علیه آن موضع سخت داشته باشد . ولی این اصولی که نویسنده از آن دفاع می کند چنان آبکی است که هر چه از مارکسیسم و لنینیسم می شود یافت از سوراخ های غربال عبور کرده و تتمۀ ملاتریا مانده است.) وی در یک مصاحبه مطبوعاتی دروغهای آمریکا را که مبنی براینکه «آنها اطلاعات دقیقی داشته­­اند که سلیمانی برای ترور آمریکائی­ها به­عراق آمده است» را برملا کرد، کذب محض خواند و اعلام کرد:

«برای ثبت در تاریخ می­گویم که ساعت هشت صبحِ شهادت، با این شهید (سردار سلیمانی) جلسه داشتم.

وی درباره محتوای این جلسه گفت: می­خواستم پاسخ نامه­ای را از سوی عربستان به­شهید به­دهم که درباره تحولات عراق و برقراری صلح در منطقه بود.»

واقعیت این است که دولت ایران مدتهاست تلاش می­کند به­آشوبی که آمریکا در منطقه ایجاد کرده است و مسئولیت مستقیم تشنج در منطقه را به­عهده دارد، پایان بدهد. (آمریکا و ملا هر دو تشنج آفرین و طرفدار سرمایه داری وحشی هستند. و جای دفاعی از هیچ کدام نیست.) امپریالیسم آمریکا از 8 هزار کیلومتر دورتر به­منطقه آمده و ده­ها پایگاه نظامی و تروریستی به­دور ایران ایجاد کرده، ممالک منطقه را اشغال نموده و بر ضد حکومتهای رسمی، قانونی و مشروع این کشورها دسیسه می­چیند و خرابکاری می­کند و امنیت منطقه را ملعبه دست خود کرده است. (درست است) سیاست تشنج­زدائی در منطقه، ممانعت از جنگ و در خواست خروج قوای خارجی از منطقه، ایجاد پیمان همکاری مشترک با ممالک ساحلی خلیج فارس برای برقراری امنیت خلیج فارس و نظایر آنها از سیاستهای کنونی دولت ایران است. (که نیست چون خود ایران در گسترش شیعه سخت کوشا و تشنج آفرین است . ایران سعی در ایجاد امت و گرفتن گردانندگی کعبه است.) این سیاستها اگر عملی شوند در درجه نخست به­نفع منافع ملی و مردم و طبقه کارگر ایران خواهد بود.(ملاحظه می فرمایید ؟! این مارکسیست لنینیست طوفانی چگونه سعی در آبرو بخشی به رژیم ملای جنایتکار کاپیتالیست دارد؟!! و چطور با نرمش کارگران را به زیر پرچم ملای دژخیم می برد؟)

بر خرابه­های ایران که در آن مبارزه طبقاتی ممکن نیست، تنها جغدهای صهیونیست و اپوزیسیون خودفروخته ایران خواهند خندید. (بله مبارزۀ طبقاتی ممکن نیست چون بیش از نیم قرن است که امثال شمایان صحنۀ سیاسی را پر کرده اید و دست از فریب طبقۀ کارگر و مردم بر نمی دارید. )

اسرائیل تنها کشوری است که از آشوب منطقه سود می­برد و خواهان آنست هر جا بوی مصالحه و همکاری و صلح به­مشام می­رسد در تخریب آن کوشا بوده و در منطقه جنگ­آفرینی کند. اقدامات تحریک­آمیز مستمر اسرائیل در عراق، بمباران سوریه، هدف گرفتن کشتی ایران در بحرالحمر با موشکهای خود تا آن را به­گردن عربستان سعودی بیاندازد و آتش جنگ را تیزتر کند و سایر خرابکاریهای اسرائیل در خلیج فارس با سیاست جنگ­افروزانه و… همه در خدمت آنست که از نزدیکی اعراب به­ایران جلوگیری کند. این نزدیکی اهمیت راهبردی در منطقه دارد و جنبش آزادیبخش فلسطین را تقویت می­کند (خود اعراب همتراز اسرائیل خواهان حضور آمریکا در منطقه و حمایت از آنان است. چند بار ترامپ در آغاز کارش بلند جار زد که اگر عربستان می خواهد ما حکومتش را حفظ کنیم باید پول بیشتری بدهد؟) و به­خودسری اسرائیل دهانه خواهد زد و دیگر موفق نخواهد شد از تفرقه در منطقه به­نفع اهداف توسعه­طلبانه و تشنج­آفرین خودش سوءاستفاده نماید. (اتفاقا از زمان استیلای جمهوری اسلامی وضع اسرائیل بسیار بهتر شده. از این رو محمود عباس بار ها به ملایان گفته ما کمک شما را نمی خواهیم دست از سر ما بردارید و بروید به مردم گرسنۀ خودتان کمک کنید.) این است که مطلعان سیاسی از این صحبت می­کنند که ترامپ به­ملعبه دست مشاوران صهیونیست خود بدل شده و بی­تعمق به­خواست اسرائیل بدون دوراندیشی و تفکر در باره نتایج این اعمالش تن در داده است. (هیچ کدام از رئیس جمهوران آمریکا حق آب خوردن بدون اجازۀ صهیونیست ها ندارند و چون تمام نیروهای امنیتی و مسلح تحت فرمان آنان هستند. و رژیم جمهوری اسلامی درست کپی برداری از سیستم صهیونیستی آمریکاست.) در ترور قاسم سلیمان دستتان ناپاک صهیونیسم مستقر در اسرائیل به­چشم می­خورد. (فرقی نمی کند صهیونیسم بین الملل هر کجا بخواهد فعال است.) همین موجب شده که حتی موجی از مخالفت در درون حاکمیت آمریکا برضد تصمیم ترامپ بلند شود که آمریکا را به­جنگی ناخواسته و غیرمشروع و بدون اجازه کنگره می­کشاند. (این ها همه بازی های ظاهری هستند. برنامۀ کلی صهیونیسم جهانی تصرف معادن جهان است و ترامپ برای اهراز پست بعدی ریاست جمهوری خود را با آن وفق بدهد. دمکرات ها و جمهوری خواهان هردو سیاست خارجی مشترک و همسانی دارند.)

 

برخورد جهان به­این اقدام تروریستی و جنایتکارانه

 

حزب ما ترور قاسم سلیمانی که با مقام شناخته شده رسمی و دولتی  برای مذاکره با کشور دیگری عازم عراق بوده است و آقای ترامپ دستور آنرا صادر کرده است را شدیدا محکوم می­کند (هر تروری محکوم است) و آن را نماد بارز تروریسم دولتی در جهان می­داند. این اقدام جنایتکارانه ترامپ نقض روشن حقوق ملل، موازین به­رسمیت شناخته شده جهانی و لگدمال کردن یک دستآورد بشریت و توافقنامه جهانی است. (امپریالیست ها فقط حامی قانون جنگل هستند. از این رو وظیفۀ هر انسان و کمونیست مبارزه علیه امپر یالیست ها است ) دولتهای جهان حق ندارند اعضاء سایر دول را به­میل خود و تبهکارانه با نقض همه اصولی که جوامع را به­هم پیوند زده و اصل همزیستی مسالمت­آمیز آنها را در کنار هم پذیرفته با اقدامی جنائی نابود کنند. (امپریالیست ها هر کاری که می خواهند می کنند. از این رو مبارزۀ ضد امپریالیستی نشان انسان بودن است. )

حق حاکمیت ملی همانگونه که بارها گفته­ایم و برای فهم عمیق­تر تکرار می­کنیم یک حق دموکراتیک است که همه کشورهای جهان مستقل ایدئولوژی، بزرگی و کوچکی کشورشان، مبانی فکری، ایدئولوژی، ماهیت دولتها، دین، نژاد، زبان و… از آن با حقوق مساوی برخوردارند. این که جمهوری اسلامی کشوری اسلامی و یا واتیکان کشوری مسیحی است، از درجه ارزش حقوق این کشورها نمی­کاهد. (وقتی امپریالیست ها تغییر دولت و هزار دسیسه علیه تمام ملل جهان و ملل خودشان را حق خود می دانند، و تابع قوانین جنگل هستند ، آیا حق دمکراتیک چیزی بیش از یک مفهوم پوچ نیست؟) ثبت این حق در منشور ملل متحد خونبهای انسانهائی است که در دو جنگ جهانی به­تعداد میلیونی جان دادند. آقای ترامپ این دستآورد مهم بشریت را با یک فرمان قتل، به­زباله دان تاریخ افکنده است. (تنها ترامپ نیست. لطفا زلزلۀ تاهیتی (با هارپ) را بخاط بیاورید و خندۀ بوش و کلینتون بر خاک پشت رو و خون آلود را.) بعد از این اقدام تبهکارانه، همه ممالک جهان به­استثنای اسرائیل، این اقدام را نادرست دانسته و محکوم کردند. دبیرکل سازمان ملل به­اعتراض دست زد، زیرا از فردای ترور سردار سلیمانی به­دست بزرگترین تروریست تاریخ بشریت، جهان دیگر در هرج و مرج فرورفته، ناامن شده است و هیچ رئیس دولت و مقام رسمی کشوری در جهان دیگر مصونیت جانی ندارد و می­تواند در خانه، محل کار و یا هواپیمای خود به­دستور «قاضی­القضات» جهان با موشک سرنگون شده به­قتل برسد. از این تاریخ قانون جنگل در جهان حاکم است. (این رشد تسلیحاتی را دست کم نباید گرفت. ابزار ادامۀ دست است. پس دست آمریکا با این ابزار دستش دراز تر شده است تمام این کار ها را می خواهد انجام دهد. ولی انسان مبارز نیز بزودی راه برون جستن از آن را خواهد یافت.)  حزب ما همین موضع را در زمانی داشت که رهبران آمریکا، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را که یک مقام رسمی و دولتی در ایران است، تحریم کرده و سپس اتهام تروریستی به­آن زدند. قرار دادن سپاه در فهرست تروریسم آمریکا (FTO) در 8 آوریل 2019 در زمان ترامپ، ادامه تحریم این مقام در خرداد ۱۳۹۰ توسط باراک اوباما می­باشد. حزب ما پیش­گوئی کرد که اگر کسی به بهانه دشمنی با جمهوری اسلامی بر این بی­قانونی­ها چشم بپوشد و حقوق قانونی ایران را صرفنظر از ماهیت حکومت حاکم نادیده بگیرد به منافع ملی  و مردم کشورش خیانت کرده است و ما امروز با صف این خیانتکاران اپوزیسیون روبرو هستیم.(همان سپاهی که مردم را در اعتراضات بحقشان به مسلسل می بندد!! همان سپاهی که کمر تولیدات داخلی را با قاچاق می شکند. همان سپاهی که تجاوز جمعی به نسترن موسوی می کند و جسدش را آتش می زند و… این وضع سپاه مهر مردم را جلب نمی کند.  و شما نمی توانید با تزریق این قوانین

 روی کاغذ، برای این سپاهیان آبرو و محبت ملی دستو پا کنید. مردم هم از آمریکا و هم از رژیم ملا بیزارند. )

 

دفاع از حق حاکمیت ملی و یا حقوق دموکراتیک به­ماهیت حکومتها وابسته نیست

 

این امر را ما بارها توضیح داده­ایم. حقوق دموکراتیک تقسیم­بردار نیست. فقط مستبدان و فاشیستها( که شامل رژیم ملا نیز می شود)  این حقوق همگانی را در دنیای کنونی به­رسمیت نمی­شناسند. حقوق زن و مرد مساوی است چه زن از طبقه کارگر و یا زن از طبقه بورژوا باشد. این امر بدیهی در مورد حق حاکمیت ملی و حقوقی که مربوط به کشور ما ایران است نیز صدق می­کند. با تکیه به نوع و ایدئولوژی حکومت نمی­شود و نباید از این حقوق که متعلق به ایران به عنوان یک کشور واقعی وجود دارد صرفنظر کرد. کسی که مدعی است رژیم جمهوری اسلامی تبهکار است و نباید هیچ حقوقی را برای ایران به­رسمیت شناخت انقلابی نیست مرتجعترین همدست ناقضان حقوق در جهان یعنی همدست امپریالیسم و صهیونیسم است. (می تواند درست همین دیدگاه را نسبت به آنان نیز داشته باشد. و همدست که نه ، علیه آنان نیز باشد.)  . و دولتها می­آیند و می­روند ولی ایران زنده می­ماند و آنها که به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی هر خیانتی را می­پذیرند طبیعتا دشمنان مردم ایران و میهن خود هستند. (رژیم ملا دو نسل را از زندگی ساقط کرده است . می آیند و می روند یعنی چه ؟ چرا باید شما اینقدر نسبت به زندگی انسان ها لاقید باشید. یک هیولایی را امپریالیست ها بر ملت مظلوم ایران تحمیل کرده اند و حال شما در صدد هستید برای تامین حق و حقوق این هیولا مردم را مجبور به اطاعت کنید و اگر نپذیرفتند به آنان مهر همدستان امپریالیست بزنید؟!!

شما از کمونیسم بس بدور و حامی راستین حجتیه هستید. )

 

نمایش اعتراض میلیونی مردم ایران

 

وقتی خبر ترور قاسم سلیمانی به­ایران رسید، جامعه جوشید (هیچم نجوشید دیدید که پوستر های تحمیلی او را مردم در تظاهرات پایین کشیدند.) از این جهت که ملت بیدار ما تحقیر و نقض حق حاکمیت ملی ایران را برنمی­تابد. ملتی که در آبانماه برای عشق به­ایران به­خیابانها آمده بود و جانش را برضد نظام سرکوبگر حاکم از دست داد، حاضر نشد به بهانه کینه­توزی و خونخواهی از رژیم حاکم، منافع کشورش را که برایش آماده فداکاری بود، زیرپا بگذارد و برای تروریسم ترامپ به­رقص و پایکوبی بپردازد. مجازات حاکمیت ایران را تنها ملت ایران تعیین می­کند و نه ترامپ و نتانیاهو. این پیام را ملت ایران برای همه گردنکشان جهان و اپوزیسیون دریوزه ایران ارسال داشت. مردم میهن دوست­اند  از غرور ملی سرشارند و حساب ایران را از جمهوری اسلامی جا می­کنند و حاضرند در مقابل تجاوز بیگانگان یکپارچه مقاومت نمایند. ملت ایران ملتی نیست که یکشبه از زیر بته سبز شده باشد، ملتی دارای تاریخی به قدمت حداقل 2500 سال است ( شما که دارید تاریخ شاهنشاهی را می گویید !! و گویی از قدمت تاریخ ایران که هزاره ها فراتر از آن است بی اطلاعید!!!) و از غرور ملی برخودار بوده و دارای هویت روشنی است. آمریکای قلدر منش و اسرائیل ساختگی بدون هویت و تاریخ نمی­توانند این قدرت حافظه تاریخی مردم ایران را به­درستی تشخیص دهند. مردم ایران نه تنها دارای تاریخ باستانی بوده که دستآوردی برای بشریت است، بلکه در تاریخ معاصر جهان بانی انقلاب مشروطیت، مبارزه ضد استعماری سالهای بیست، قیام سی­ام تیر، 15 خرداد، انقلاب بهمن و همین آخری شورش قدرتمند آبانماه 1398 بوده­اند. (لطفا قبل از استفاده از کلمۀ بانی، به تاریخ مبارزات جهانی رجوع کنید!) چنین ملتی هرگز منافع ایران را در پای همدستی با بیگانگان قربانی نمی­کند. ملت ایران هرگز آرزوی حکومت نوع ترامپی و یا نتانیاهوئی را در ایران ندارد. ملت ایران حساب جمهوری اسلامی را از ایران جدا کرده و تروریسم جهانی را ناجی ایران نمی­داند.  حضور مردم در خیابانها، همه محاسبه امپریالیستها، رسانه­های لوس­آنجلسی، بازیگران خودفروخته فضای مجازی و همه رسانه­های اپوزیسیونی که فقط قدرت حرافی­شان در حجم پولی است که از منابع خارجی دریافت می­کنند بی­اعتبار ساخت، اپوزیسیون خودفروشی که ادعا دارد می­خواهد «جبهه سوم» برای «براندازی» ایجاد کند تا هم با آمریکا «بجنگد» و هم با جمهوری اسلامی. این اپوزیسیون بعد از حضور میلیونی مردم ایران  بر علیه تجاوز آمریکا، «سردار» بی­سپاهی از کار درآمد که فقط باید نقش ستون پنجم آمریکا را ایفاء و در پا رکابی آنها به­ایران حمله کند. (تا ایجا که شما

از رژیم ملا دفاع کرده اید و هر کس را به نوعی مجاب به اطاعت از این رژیم هیولا. و این که شما طرفدار طیقۀ کارگر هستید بطور کلی غایب از کل ماجراست. )  ما بارها گفته بودیم و تکرار می­کنیم دو جبهه بیشتر نیست یا در کنار مردم برضد دشمن خارجی و داخلی و یا حضور در صف دشمنان خارجی و مبارزه با ایران و مردم ایران، صف سومی وجود ندارد. ( وقتی که شما در کنار جمهوری اسلامی بر علیه آمریکا جنگیدید و آن را برای 50 سال بعدی نو نوار کردید دیگر با این شستشوی مغزی که به بچه ها در ایران می دهند چگونه خواهید توانست مارکسیسم را به آنان آموزش داده و مبارزات طبقاتی را به پیش ببرید؟(  چقدر فرومایگی می­خواهد که فرمان قتل قاسم سلیمانی را به­دست تروریستی به­نام ترامپ مورد تائید قرار بدهیم و این قانون جنگل را تنها با انگیزه و کینه نسبت به جمهوری اسلامی در جهان توجیه کرده و به­رسمیت بشناسیم و برای ترامپ دست زده و هلهله کنیم. (نباید وحدت و کثرت را در هیچ موردی فراموش کرد. ماشین رژیم جمهوری اسلامی 42 سال مردم ایران را به راحتی کشته و زندانی کرده و به خاک سیاه نشانده است. بعد از کشتن 1500 نفر در خیابان ها ، روحانی و وزیر کشورش دندان های خود را نشان می دادند. خوب طبیعی است که از این طرف هم برای نابودی هر پیچی از این ماشین هیولا ، مردم خوشحال می شوند. در ثانی باید کسی را که این کار را کرده با نام معرفی می کردید و نه این که به همه اهانت کنید) سقوط به دره عمیق خیانت و دون­صفتی از این واضحتر نمی­شود. (دون صفتی خندۀ آنانی بود که نام بردم ) این جریانها بهمان اندازه جمهوری اسلامی خطرناک هستند که در زمان تشنج از پشت به ملت ایران خنجر می­زنند. (کار شما نیز در ایجاد خصومت بین مبارزین از همه مخرب تر است. شما باید خود را از این ورطه عصبی نجات دهید. و یک گوشه بکار های شخصی خودتان بپردازید. کار سیاسی برای کمک به تکامل اجتماعی است . کسی که بر خوردی عصبی و متشنج دارد نه تنها کمک به این جریان نمی کند بلکه لطمه می زند. در این میان تنها جریانی که به عنوان جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط سوم) ، فعال است نویسندۀ این خطوط است. که هرگز تروریسم را تائید نکرده است. شما به علت نام نبردن از آن اپوزیسیون ، این جریان بسیار صادقانه را زیر علامت سئوال می خواهید ببرید. و این ناممکن است . چون کار نامۀ شفاف این جریان در سایت،  از روز آغاز تا به امروز در معرض قضاوت عموم است. )

 

شگردهای اپوزیسیون خودفروخته و دون مایه

 

همه شاهد بودند که ترامپ اعلام کرد من میراث فرهنگی ایران را نابود می­کنم. این همان ترامپی است که ملت ایران را تروریست نامیده بود. فورا اپوزیسیون خودفروخته که متوجه فاجعه شده بود و زیرپایش خالی می­شد نه تنها با افشاء و انتقاد از ترامپ دست نزد، بلکه به توجیه جنایتکاری جدید وی برآمد. آنها مدعی شدند که ترامپ حتی حرف خودش را نمی­فهمد ومنظورش «حوزه علمیه قم» بوده است (خوب چرا شهامت ندارید نام آنان را ببرید و آدرس مقاله اشان را بدهید و به دیگران اهانت می کنید؟) و سپس مدعی شدند که منظورش اماکن دینی بوده است (بله مردم به حوزه های علمیه حمله کرده اند. و این نیز جزو اماکنی است که شاید در آن مقالاتی که شما وحشت از افشاء شان دارید آمده باشد) توگوئی مساجد چندصدساله ایرانیان بخشی از میراث فرهنگی ایران نیست. چقدر یک مغز باید آلوده باشد تا چنین بپندارد. این فضاحت را اپوزیسیون خودفروخته و مزدور ایران زمانی برای فریب مردم اعلام می­کرد که همه مطبوعات جهان این حرف ترامپ را مورد انتقاد قرار داده از میراث فرهنگی ایران حتی به عنوان افراد خارجی دفاع کرده و مسئول سازمان یونسکو در سازمان ملل با محکوم کردن سخنان ترامپ اقدام به این عمل را جنایت جنگی اعلام کرد. متن اظهار نظر چنین است:

در ایران 20 مکانی وجود دارند که باستانی­اند از جمله تخت جمشید که به­میراث فرهنگی جهان تعلق دارند. خسارت به­این مکان­ها بعد از سال 2015 مطابق مصوبه شورای امنیت به­شماره 2199 جنایت جنگی محسوب می­شود». روشن است که جنایتکار جنگی یعنی دونالد ترامپ باید محاکمه شود. ( چطور شما که این همه به میراث فرهنگی ایران علاقه نشان می دهید وقتی ججتیه در حال کندن و نابودی آثار هنری و میراث فرهنگی ایران بود حرفی نزدید؟) ولی اپوزیسیون مزدور در مقابل واقعیت ایستاده و برای ترامپ دست می­زند و به­قدری فرومایه است که حتی وقتی ترامپ در اثر فشار افکار عمومی جهان و دولتها بیان کرد «که اگر این کار غیرقانونی است وی صرفنظر می­کند» که البته دروغ می­گوید، بازهم این اپوزیسیون حاضر به­قبول خیانتش نیست.

این اپوزیسیون که به­شدت از وسعت حضور مردم برضد آمریکا به­سرگیجه دچار است نخست منکر حضور میلیونی مردم شد. صحبت آنها در حدود چندهزار نفر دور می­زد و سپس تخفیف دادند و مدعی شدند همه اینها را با اتوبوس آورده­اند یا تصاویر ساختگی است و سرانجام که رگهایشان از غضب بادکرد بود به­دشنام به مردم پرداختند و آنها با نازی­های هیتلر مقایسه کردند. ببینید این اپوزیسیون مزدور چقدر حقیر و خوفناک است. در دشمنی با مردم روی دست جمهوری اسلامی آنهم برسرکار نیآمده زده است. (در این که عزاداران دوره گرد را رژیم برای هر چیزی جا بجا می کند شکی در آن نیست. چنانچه در میان کشته شدگان کرمان بعضی اهل تبریز و شهرستان های دیگر بوده اند. و هدف از جمع کردن مردم از شهرستان های دیگر کسب قدرت اضمحلال یافته در بزرگداشت قاسم سلیمانی بوده است. و شما از همه مقصر ترید چون اقدام به مخدوش شدن صحنۀ مبارزاتی کرده اید. )

 

تئوری برای توجیه خیانت ملی

 

ضدانقلاب مجاهد، شاه اللهی و «چپ»های خیانتکار اسرائیلی و مزدور ممالک هلند، آمریکا و اسرائیل (نام سازمان آن ها را باید بطور شفاف می نوشتید) یک تئوری برای خیانت به­مصالح ملی ایران ساخته­اند و آن اینکه با استناد به­­تبهکاری، سرکوبگری و فساد جمهوری اسلامی دست زدن بهر عمل خائنانه ای درست است. جاسوسی  دروغگوئی، اتهام زنی تفتین و… برای آنها مجاز است زیرا جمهوری اسلامی ارتجاعی و فاسد جنایتکار است. آنها اصلی را برای خود به عنوان مجسمه افتخار تراشیده­اند که هر دنائت و خیانتی را به­علت حضور جمهوری اسلامی در ایران توجیه و تبرئه می­کنند. آنها با تحریم ایران و گرسنگی دادن به­مردم ایران و نرسیدن دارو به­مردم موافتند و نقش جنایتکارانه ترامپ و امپریالیسم آمریکا را در این امر منکر می­شوند. دروغ و فریبکاری در قاموس این اپوزیسیون خودفروخته سازمانیافته است چون مواجبش را سازمانهای امنیتی خواهند پرداخت. آنها مدعی­اند چون به­زعم آنها «قاسم سلیمانی تروریست» است قتل وی و نقض حق حاکمیت ملی ایران به­دست یک کشور سرکوبگر ومتجازو اشکالی ندارد (در این که اصولا خط فکری اخوان المسلمین و حجتیه، تروریسم جزو ذات شان است شکی نیست. از کشتن احمد کسروی تا سینما رکس آبادان و تا قتل های زنجیره ای و تا همه تاریخ وجود اینان در ایران…جای دفاع نمی گذارد) و تجسم اجرای عدالت جهانی است. آنها حاضرند برای ویرانی ایران هر اصول و ضوابطی را به­زیر پا بگذارند. این خیانت است که کسی امپریالیسم و صهیونیسم را به­ایران دعوت کند و میزبانی آنها را بپذیرد و خود را پشت جنایات جمهوری اسلامی پنهان کند.

 

 

 

 

 

 

نه به­جنگ و تحریم و تجاوز  

 

حزب کار ایران(توفان) مخالف ویرانی و فروپاشی ایران است و برضد این همدستی امپریالیسم- صهیونیسم و اپوزیسیون خودفروخته ایران (باید لیستشان را می نوشتید) در درجه اول مبارزه می­کند. مسئله تعیین تکلیف با جمهوری سرمایه­داری جمهوری اسلامی وظیفه خلق ایران بوده و باید به­دست مردم ایران انجام شود. مخالفت با تحریم و جنگ به مفهوم تن دادن به­خفت نیست. گفته می­شود رژیم ایران در پشت پرده با آمریکا در پی  مذاکره است. این یک اصل بورژوائی دیپلماسی در جهان است و کوچکترین اشکالی ندارد. مهم این است که از این مصالحه چه بیرون می­آید. اگر قتل قاسم سلیمانی و فشار ایران و جهان به آمریکا به­اجرای توافقنامه هسته­ای منجر شده، تحریم­ها برداشته گردد و اموال مصادره شده غیر قانونی ایران پس داده شود طبیعتا چنین مصالحه­ای  بنفع مردم است (چرا به نفع مردم است؟ هرگز به نفع مردم ایران تمام نمی شود . چون ملایان می دزدند و به حساب فرزندانشان در خارج واریز می کنند.) ولی چنانچه این مذاکرات برای وقت کشی و پایمال کردن حقوق ایران صورت گیرد اقدامی خائنانه محسوب می­شود. امروز امپریالیسم آمریکا و همدستانش به­شدت در جهان و منطقه منزوی شده­اند (هیچ کس از رژیم ملا منزوی تر نشده است) هیچ زمانی بهتر از این شرایط برای کسب حداکثر امتیاز نبوده است. امتیازی که آمریکا در شرایط امروز ندهد در شرایط نامناسب فردا در وضعیف خفت­آور هرگز به­ایران نخواهد داد و خطر جنگ نیز افزایش می­یابد زیرا هر کس انگشتش را به­امپریالیسم داد باید دستش را بدهد (برنامۀ امپریالیسم هرگز تغییر نخواهد کرد. تصرف معادن جهان و کم کردن جمعیت جهان.) و این منطق هنوز به­قوت خود باقی. صلاح میهن ما در عقب نشینی تا جائی است که منافع برشمرده تامین شود و اگر نشود باید تمام منافع امپریالیسم را در منطقه به­خطر انداخت.

 

چه باید کرد؟

 

نخستین گام درجهت یک راه حل سیاسی برای خروج ازبن بست کنونی تشکیل یک جبهه مردمی و انقلابی است. چنین جبهه­ای تنها در بستر شفافیت ‌بخشیدن صف دوستان و دشمنان مردم ایران میسر است. به نظر حزب ما این شفافیت صف کسانی را که دست در دست امپریالیست‌ها گام برمی‌دارند، از صف نیروهای صمیمی جدا می­کند. باید هرگونه تحریم اقتصادی و مداخله نظامی را محکوم کرد و در مقابل سیاستهای اقتصادی نولیبرالی، دزدی و فساد و اختلاس و سرکوبهای سیاسی ایستاد و هرگونه تغییر و تحول سیاسی را وظیفه داخلی مردم ایران دانست. پیوند مبارزه برای حقوق دمکراتیک کارگران وعموم زحمتکشان و عدالت اجتماعی با مبارزه علیه امپریالیسم و مزدورانش هویت و شخصیت چنین بدیل انقلابی ومردمی را تعریف می­کند. (شما در 20 سال گذشته چقدر در همین راستا کوشا بوده اید؟ و این بیانۀ دافعه هم جزو برنامه های قبل است. و اساسا قدرت و تغییر به نفع محرومین جامعه مسئلۀ شما نیست. شما همیشه به این در حاشیه بودن و ماهی چند تا از این بیانیه و ماهنامه ها بیرون دادن راضی هستید. )

شک نیست ترور قاسم سلیمانی و خطر جنگ خارجی بر مبارزه طبقاتی تاثیر گذاشته است و موجب تنفسی برای رژیم شده است، لیکن این تاثیرات کوتاه مدت است. توده مردم که از هرگونه حقوقی محرومند و با فقر و تبعیض و سرکوب مواجه­اند دوباره به پا خواهند خاست. تهدیدات خارجی همواره مورد سوءاستفاده رژیم جمهوری اسلامی برای متحد ‌کردن مردم در پشت سر خود بوده است. (وشما هم با دو سویه کردن مبارزه به این خواست رژیم کمک کرده اید. )این تهدیدات ایجاد تمرکز در دستان معدودی خودکامه را توجیه‌پذیر می‌سازد و جامعه را به جامعه جنگی بدل می‌کند. در حقیقت تهدیدات امپریالیست‌ها بطور عینی در خدمت ادامه تسلط استبداد در ایران قرار دارد و رژیم ولایت فقیه را تقویت می‌کند. (و شما هم همه را با ترساندن از امریکا پشت سر ولی فقیه به صف می کنید. و با به صف کردن عمر این رژیم منحط را دوام می بخشید.)

دفع خطر خارجی و رفع تحریم‌های غیرقانونی به­نفع جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان است، شرایط را برای پیشروی مبارزه طبقاتی فراهم می‌کند و جز این نیست. (تا نفت هست خطر خارجی هست و خواهد بود و راه حل شما، عمر 1000 ساله به رژیم نکبت ملا می دهد.)

 

اصابت موشک به­هواپیمای مسافربری

 

در پایان بیانیه از این خبر دردناک مطلع شدیم و باید نظریات خویش را در این زمینه تکمیل کنیم. همانطور که در بیانیه اشاره کردیم سیاستهای جنگ­طلبانه، تجاوزکارانه، تشنج­آفرین، قانون­ستیزانه امپریالیسم آمریکا، (و رژیم ملا) جوی مملو از ناامنی و تشنج در سراسر جهان ایجاد کرده است. هیچکس در هیچ کجای( جای)  جهان از امنیت قانونی و حمایت جهانی سازمان ملل برخوردار نیست. زبان زور و قلدری حرف آخر را می­زند. دیگر قانون تاکنون معتبر جهان به  قانون چنگیزی «حق با قوی­تر است» بدل شده است. (بالاخر حرف درست را گفتید) این ناامنی و تشنج تنها حاکم در فضای ایران و عراق نیست که مقامات رسمی ایرانی در عراق و یا هواپیمای مسافربری اوکرائینی در ایران مورد اصابت موشکهای آمریکائی و ایرانی قرار می­گیرند. (جنگ و تشنج از اهرم های مورد نیاز رژیم ملا و آمریکا است.) در سال 2014 نیز هواپیمای مسافربری مالزی در منطقه متشنج و جنگی اوکرائین که محصول تجاوز و دخالت روشن ناتو و آمریکا در امور داخلی اوکرائین و ایجاد فضای تشنج و جنگی بود، قربانی این فضای تروریستی ناتو شد. فاجعه سقوط هواپیمای اوکرائینی در ایران که بسیاری از هموطنان ما را نیز قربانی کرد، در این جو متشنجی که محصول سیاستهای آمریکاست ( و رژیم ملا است) ، نه اولین آن می­باشد و نه آخرین آن خواهد بود و مسئولیت مستقیم آن به­گردن امپریالیسم تشنج­آفرین آمریکا ( و رژیم ملا )  است. آنچه به­رژیم ایران برمی­گردد، فقدان شفافیت و دروغگوئی این رژیم به­مردم است. این چوپانان دروغگو هرگز اعتماد مردم ایران را به­دست نخواهند آورد.( دقیقا ) مردم می­بینند که سازمانهای جاسوسی آمریکا، کانادا، استرالیا از همه اسرار رژیم حتی زودتر از مسئولان آن خبر دارند و مضطرب می­شوند. مردم ایران حق دارند که از این همه ناامنی واهمه داشته باشند و ندانند که آیا مسئولان نالایق و مکتبی رژیم دارای آن توانائی هستند که از حریم هوائی ایران در مقابل موشکهای کروز آمریکائی دفاع کنند یا خیر به لافزنی مشغولند. آنها حق دارند خواهان استعفای مسئولان مکتبی و نالایق این رژیم باشند. ( کسی بغیر از حقوق بشری ها و فائزۀ رفسنجانی و حزب شما خواهان استعفا نیست . همه شعار  آخوند باید گم بشه را می دهند. و از این لحاظ شما به حقوق بشری ها نزدیک ترین هستید.) نباید گذاشت ملت شریف ایران که نشان دادند، آماده مبارزه ضدامپریالیستی، علیرغم ستمی که به­آنها وارد شده، هستند، گروگان امپریالیسم آمریکا ( و رژیم ملا) شوند. (ملت ایران گروگان رژیم ملا و تحت فشار همه جانبۀ آمریکا هستند) از این عدم لیاقت و دروغگوئی مزمن رژیم، امپریالیستها نیز سوءاستفاده می­کنند، به­طوریکه همان تجربه سوریه تکرار می­شود که سفیر انگلستان دخالتگرانه، در تظاهرات اعتراضی دانشجویان شرکت کرده و آقای ترامپ هم به­زبان فارسی برای دانشجویان پیام داده که بر روی حمایت امپریالیسم آمریکا حساب جداگانه باز کنند. معلوم نیست چه دستان مرموزی «به­موقع» سفیر انگلستان را از زمان آغاز اعتراضات با خبر کرده و وی را به­میدان آورده است.( سناریوی انگلیس برای در خفا بودن روابطش با نوکران ملایش اجرا شده است)  حال باید منتظر تک­تیراندازی عمال دست­چین شده آنها در ایران بود. حزب ما خواهان استعفای ماموران نالایق رژیم و محاکمه آنها بوده و فضای متشنج و ناامنی را که آمریکائی­ها خلق کرده­اند، محصول این فاجعه می­داند که این امر هم باید در صحنه محکمه با حضور خبرنگاران و رسانه­های گروهی جهان روشن گردد. (استعفای سید علی خامنه ای رهبر معظم شما و نوکر مسقیم انگلیس مقدور نیست. دیگران هم که فقط دستور بگیرند. ) نقش امپریالیسم را باید در یک دادگاه علنی در بی­ارزش دانستن جان انسانها و ترور آنها به­شدت افشاء کرد. (حالا بی دادگاه هم این کار مقدور است. و تازه همه می دانند!) حزب ما دخالت امپریالیسم آمریکا و سخنان ترامپ و حضور بی­شرمانه سفیر انگلستان ( سناریوی نقاب) را در تظاهرات ضد رژیمی محکوم کرده آنرا به­ضرر مصالح مبارزات ضدامپریالیستی و دموکراتیک مردم ایران دانسته زیرا بذر نفاق و بدنامی را می­پراکند. این مردم ایران هستند که باید رژیم را به­پاسخگوئی وادار کنند و دادرسی و دادخواهی نمایند و نه ترامپ و سفیر انگلستان.( شما می خواهید تا ابد چشمانتان را بر روی واقعیت ها ببندید و بگویید که مارکسیست  لنینیست هستید. شما یک جریان مدافع رهبر دزدان ایران هستید و از آن هم با دقت دفاع می کنید.) با هشیاری باید از دسیسه­های امپریالیستی ( و رژیم انگلیسی ملا ) برای تجزیه و ویرانی ایران ممانعت کرد.

 

  

ما از مبارزات انقلابی مردم ايران عليه نظام سرمايه داري جمهًوري اسلامي ،برای کسب آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعي و احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنیم!( چطورممکن است وقتی که با این شدت پشت رهبری ایستاده اید؟!)

 

ما خواهان محاکمه مسئولان لافزن و دروغگوی ایرانی در دادگاهی علنی هستیم تا در آن نقش تشنج آفرین امپریالیسم آمریکا نیز افشاء شود! (منظورتان از لافزن کی ست؟ کل نظام دروغگو و لاف زن است.)

 

ما خواهان خروج حضور نیروهای امپریالیستی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه هستيم ! ( خروج از کجا؟). ما خواهان خروج امپریالیست ها از خاور میانه و از جهان هستیم)

 

نه بِه جنگ و تحريم و تجاوز ! دست امپریالیسم آمريكا و (ملایان انگلیسی  )ازايران و منطقه كوتاه باد!( و… بگو مرگ بر جمهوری اسلامی . خسته نباشید)

زنده باد ملت رنج دیدۀ ایران

زنده باد تمام آنانی که غم مردم ایران دارند

 

حزب کارایران(توفان)

یکشنبه ۲۲ دی۱۳۹۸

www.toufan.org

https://t.me/totoufan
كانال رسمی تلگرام، وابسته به حزب كار ایران – توفان

1 دیدگاه برای “اعلامیه شماره 21 جبهۀ  مردم برای نجات ایران(خط سوم)، و انتقاد و پاسخ فرح نوتاش به بیانیه حزب کار ایران (توفان) در مورد تحولات اخیر درمنطقه

  1. جبهه دوم ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم
    17 ژانویه 2020

    من وقت گذاردم با دقت این نظریات را خواندم. این جبهه سوم با اظهار نظریاتش که نه از نظر سیاسی درست است و نه از نظر تاریخی و نشانه بی سوادی کامل است حقیقتا برای انقلاب ایران خطرناک است. این جبهه سوم تازه چند ماه است متولد شده است جبهه سوم اصلی متعلق به سازمان فدائیان اقلیت، راه کارگر هیات اجرائیه و همه دارو دسته های پیرو منصور حکمت است از حزب کمونیست ایران و تجزیه طلبان ایرانی و احزاب رنگارنگ حزب کمونیست کارگری می باشد این جبهه سوم تازه تولد خوب است تکلیف خودش را با جبهه سوم قبلی روشن کند. چون مردم عادی فرق این دو جبهه سوم را نمی فهمند. اما از نظر تئوریک باید بگویم که این گروه چه اصراری دارد گروه علم کند و خوش را کمونیست جا بزند. این عده ایرانی هائی هستند که دموکرات و انقلابی اند ولی بوئی از مارکسیسم نبرده اند. آنها حتی نمی دانند که کنفدراسیون چماق دار نداشته چماقداران مال شاه و ساواک بودند. این عده اصلا نمی دانند رویزیونیسم چیست تا قادر باشند بفهمند که خروشچف رویزیونیست بوده است و یا اینکه پوتین هنز سوسیالیست است و نوع سوسیالیسم نوع روسی را اجراء می کند. خرواری از مسسایل در مقابل آنها قرار دارد و سیاست این ایرانی ها بیشتر در خدمت آمریکا و اسرائیل است خودشان هم به علت عقب ماندگی نمی فهمند. جای تاسف است که موشی خودش را در لباس شیر پنهان می کند که فقط به مبارزه ضد امپریالیستی مردم ایران صدمه زیاد خواهد زد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ورودی در 16 ژانویه 2020 بدست در بیانیه، اطلاعیه فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: