اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار وگزارشات کارگری 21 مهر ماه 1398

اخبار وگزارشات کارگری 21 مهر ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

– بیانیه: جنایت جنگی دولت اردوغان دهن کجی به جامعه بشری است!
– ازکشت وصنعت نیشکر هفت تپه وتجمعات اعتراضی دامنه دار جمعی از کارگرانش چه خبر؟
– انتقال سهام شرکت هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت
– ادامه اعتراضات کارگران حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی با تجمع مقابل استانداری تهران
– «ملا خورشدن »مطالبات 140کارگرشهرداری منطقه 3اهوازبدنبال جابجایی شرکت های پیمانکاری
– ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی 95 کارگرسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
– تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به پولی سازی آموزش
– تحصن سها مرتضایی در اعتراض به «‌ستاره‌دار شدن» و محرومیت از تحصیل در محوطه ی دانشگاه تهران برای دومین روز متوالی
– جان باختن یک کارگر در حادثه انفجار مخزن سوخت پمپ بنزین شهر سجاس خدابنده
– جان باختن یک کارگر جوان در شبستر براثر برق گرفتگی
– مفقود الاثر شدن یک کارگر مرغداری در مسیر رودخانه صومعه‌سرا بدنبال سیل

*بیانیه: جنایت جنگی دولت اردوغان دهن کجی به جامعه بشری است!

طبقه کارگر ایران و کارگران کردستان در این روزهای سیاه و تحمیل جنگ و کشتار دستجمعی توسط دولت ترکیه، خود را در کنار زحمتکشان و زنان  و مردان و کودکان کردستان سوریه می بیند. ما کارگران هر گونه تجاوز به حقوق انسان و به خطر انداختن امنیت و آزادی مردم  را در هرکجای دنیا باشد، تجاوز به حقوق خود می دانیم. ما جنگ وجنایت آشکار و قلدرانه ی دولت ترکیه علیه مردم زحمتکش کردستان سوریه را تجاوز به حقوق انسانی خود می دانیم و آن را به شدت محکوم می کنیم. این جنگ کثیف باید فوری قطع شود. ارتش متجاوز ترکیه باید فورا شهر و شهرک و روستاهای کردستان سوریه را ترک کرده و به اشغال زورگویانه و ضد انسانی و به خطر انداختن جان و مال و زندگی مردم خاتمه دهد. اردوغان و جنایتکاران جنگ تحمیلی به مردم کردستان سوریه، باید بعنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی محاکمه شوند.   

ما طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر جهان و بویژه در ایران را دعوت می کنیم که صدایشان را علیه جنایت جنگی دولت اردوغان و نسل کشی در کردستان سوریه بلند کنند و برای قطع فوری این جنگ خانمانسوز و خاتمه دادن به اشغال نظامی و ویران کردن خانه های مردم و کشتار و اواره کردن ده ها هزار انسان بیدفاع و بی پناه توسط ارتش ترکیه، تلاش کنند. دنیای کارگران دنیای صلح و آزادی و برابری و حفظ حرمت و کرامت انسان است. متجاوزان به این حقوق و اصول انسانی در پیشگاه تاریخ سرافکنده و نهایتا محکوم به زوال هستند.

بیانیه:

جنایت جنگی دولت اردوغان دهن کجی به جامعه بشری است!

حمله نظامی دولت اردوغان به مردم ستمدیده ی کردستان سوریه تا کنون ده ها کشته و ده ها هزار آواره بجای گذاشته است

دولت امپریالیست امریکا به رهبری ترامپ جنایتکار در توافقی کثیف، افسار دولت اردوغان را برای حمله به کردستان سوریه رها کرد.

در طول تاریخ ننگین دولتهای آمریکا و امپریالیسم جهانی که بر اساس تعرض به دیگر  کشورها را تحت نام حمایت از دموکراسی و حقوق بشر بوده نشان داده اند که ریاکاری و دروغگوییهای ترامپ بخشی از شخصیت سیاسی ان کشور است. دولتهای اروپایی، روسیه، چین ، اسرائیل و غیره هم بجز غرولند و تظاهر به مخالفت با جنگ هیچ کاری نکرده و نمی کنند. تنها وجدان و انسانیت کارگران و زحمتکشان دنیای متمدن است در این روزهای سیاهی که به بخشی از انسانهای جامعه بشری تحمیل شده است، بیدار است و قلدری دولت ترکیه را تجاوز به آزادی و حرمت و کرامت خود می داند

کدام انسان، کدام وجدان بشری، کدام قانون دنیای متمدن به دولت اردوغان اجازه داده افسار گسیخته و بی محابا انسان هایی را که در خانه خود نشسته و زندگی می کنند، مورد تجاوز قراردهد. خانه هایشان را بر سرشان خراب کند. مردم را آواره ی کوه و بیابان ها سازد. امنیت و سلامت و جان و مال زنان و مردان و سالمندان و کودکان را آماج بمب و گلوله قرار دهد؟ این چه دنیای وحشی و فاقد اصول انسانی است که جنایت علیه بشریت و نسل کشی را به دولت ترکیه و اردوغان فاشیست، اجازه می دهد؟

طبقه کارگر ایران و کارگران کردستان در این روزهای سیاه و تحمیل جنگ و کشتار دستجمعی توسط دولت ترکیه، خود را در کنار زحمتکشان و زنان  و مردان و کودکان کردستان سوریه می بیند. ما کارگران هر گونه تجاوز به حقوق انسان و به خطر انداختن امنیت و آزادی مردم  را در هرکجای دنیا باشد، تجاوز به حقوق خود می دانیم. ما جنگ وجنایت آشکار و قلدرانه ی دولت ترکیه علیه مردم زحمتکش کردستان سوریه را تجاوز به حقوق انسانی خود می دانیم و آن را به شدت محکوم می کنیم. این جنگ کثیف باید فوری قطع شود. ارتش متجاوز ترکیه باید فورا شهر و شهرک و روستاهای کردستان سوریه را ترک کرده و به اشغال زورگویانه و ضد انسانی و به خطر انداختن جان و مال و زندگی مردم خاتمه دهد. اردوغان و جنایتکاران جنگ تحمیلی به مردم کردستان سوریه، باید بعنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی محاکمه شوند.   

طبقه کارگر تاریخا و امروز هم، از تجاوز سرمایه داران به دستمزد و نان سفره کودکانشان گرفته تا تحمیل جنگ و جنایت و کشتار عریان قدرتهای سرمایه داری جهانی در امان نبوده است. تا این نظام استثمارگر و نابرابر و زورگو و متجاوز به حقوق انسان در قدرت باشد، بشریت روی خوش نمی بیند. ما کارگران خواهان دنیایی ازاد و برابر و امن و مرفه و انسانی هستیم

 ما طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر جهان و بویژه در ایران را دعوت می کنیم که صدایشان را علیه جنایت جنگی دولت اردوغان و نسل کشی در کردستان سوریه بلند کنند و برای قطع فوری این جنگ خانمانسوز و خاتمه دادن به اشغال نظامی و ویران کردن خانه های مردم و کشتار و اواره کردن ده ها هزار انسان بیدفاع و بی پناه توسط ارتش ترکیه، تلاش کنند. دنیای کارگران دنیای صلح و آزادی و برابری و حفظ حرمت و کرامت انسان است. متجاوزان به این حقوق و اصول انسانی در پیشگاه تاریخ سرافکنده و نهایتا محکوم به زوال هستند.

۱– کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان

۲– انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز

۳انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد

۴انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه

۵انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج

۶انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره

۷انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران

۷انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه

۹انجمن صنفی برقکاران ساختمانی کرمانشاه

۱۰انجمن صنفی کارگران ساختمانی سبزوار

۱۱انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان

۱۲کانون انجمن های کارگران ساختمانی استان البرز

۱۳انجمن صنفی کارگران ساختمانی روانسر

۱۴انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه

۱۵انجمن صنفی کارگران ساختمانی ثلاث باباجانی

۱۶انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان

۱۷انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایلام

۱۸انجمن صنفی کارگران ساختمانی سیروان وچراول

۱۹انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشمر

۲۰کانون انجمن های کارگران ساختمانی سمنان

۲۱انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم

۲۲انجمن صنفي کارگران ساختمانی بردسکن

۲۳موسسه فرهنگی هنری کانی سور بانه

۲۴کانون انجمنهای کارگران ساختمانی خراسان جنوبی

۲۵انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمانج زبان شیروان

۲۶انجمن صنفي کارگران ساختمانی خراسان رضوی تایباد

۲۷– انجمن کاڕگری رانندگان شهرستان دهگلان

۲۸کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای بخش مسافر کشور

۲۹جامعه دفاع از کودکان کار و خیابان استان کردستان

۳۰انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان البرز

۳۱انجمن صنفی کارگران ساختمانی دالاهو

۳۲انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیروان

۳۳– انجمن کارگران ارماتوربند ساختمانی شهریار

۳۴انجمن صنفی کارگری نقاشان ساختمانی اصفهان

۳۵انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان

۳۶انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود

۳۷انجمن صنفی کارگران ساختمانی خوی

۳۸انجمن صنفی کارکنان داروخانه های کرمانشاه

۳۹انجمن صنفی کارگری ارماتوربندی شهریار

۴۰انجمن صنفی حمل ونقل مسافری شهرستان هرسین

۴۱انجمن صنفی کارگران ساختمانی چناران ودرگز

۴۲انجمن صنفی کارگری لوله کشان ،برقکارن و نقاشان مشهد

۴۳– انجمن صنفی کارگران ساختمان گرمسار

۴۴انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان پیرانشهر وحومه

*ازکشت وصنعت نیشکر هفت تپه وتجمعات اعتراضی دامنه دار جمعی از کارگرانش چه خبر؟

روز یکشنبه 21 مهر برای بیست ویکمین روز، جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعشان  برای بازگشت بکار همکاران اخراجی، مختومه کردن پرونده قضایی تمام کارگران این مجتمع ولغوخصوصی سازی مقابل  دفتر مدیریت شرکت ادامه دادند.

بنابه گزارشات،تصاویر و ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی:

+امروز جمعی از کارگران پای سنگر تجمع کردند ویکی از کارگران درسنگرسخنانی درباره خواسته هایشان وچرایی حضور نیروهای انتظامی درمجتمع سخنانی ایراد کرد.

تصاویر و ویدئوهای نشانگر نصب دوباره «پلاکارد کذایی دربرگیرنده 2تصویر» در بالای سنگرهستند؟؟!!

+از بعد از ظهر روز شنبه 20مهر،نیروهای امنیتی وانتظامی در این مجتمع صنعتی – زراعی مستقر شده اند.

+ روز یکشنبه 21مهر،دادستان استان خوزستان ،دادستان شهر شوش و برخی دیگر از مقامات امنیتی ،انتظامی و…. استان وشهرستان برای تهدید کارگران جهت پایان دادن به اعتراضاتشان در مجتمع حاضر شدند.

درهمین چارچوب احضار وتهدید شماری از کارگران از جانب مقامات امنیتی،قضایی وعوامل کارفرما برای ایجاد جو رعب و وحشت نیز جریان پید کرد.

+امروز همچنین ازنمایندگان کارگران جهت مذاکره با نمایندگان کارفرما دعوت بعمل آورده شد که کارگران با حضوردر مسجد ورای گیری ضمن مخالفت با اعزام نمایندگانشان برای مذاکره، خواهان حضور نمایندگان کارفرما ومسئولین شهرستان واستان درجمع کارگران معترض شدند.

*انتقال سهام شرکت هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت

سازمان بورس واوراق بهاداربا انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت موافقت کرد.

متن اطلاعیه:

*ادامه اعتراضات کارگران حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی با تجمع مقابل استانداری تهران

روز یکشنبه 21مهر، کارگران حمل‌ونقل خلیج فارس درادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی برای باری دیگراز اسلامشهر راهی تهران ودست به تجمع مقابل استانداری تهران زدند.

تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند: مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری به تعدادی از کارگران قرارداد دائمی داد که این اتفاق با مخالفت کارگران روبرو شد. از آن زمان کارگران به صورت مداوم با تجمعات اعتراضیشان خواستار بازگشت خود به قرارداد مستقیم هستند.

کارگرانی که بارها در محل شرکت واقع در شهرستان اسلامشهر دست به اعتراض زد‌ه‌اند، با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند، افزودند: این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که کارفرمای شرکت حمل و نقل خلیج فارس با ممانعت از ورود حدودا 100 کارگر قراردادی به شرکت، کارگران را برای ادامه همکاری تحت فشار قرار داده است.

کارگران معترض افزودند: طبق مفاد صورتجلسه واگذاری شرکت خلیج فارس به بخش خصوصی، کارفرما حق اخراج هیچ نیرویی را تا 5سال آینده  ندارد اما بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت برای اعمال فشار از ورود حدودا 100 نفر از کارگر به شرکت ممانعت کرده و تاکید دارد که این تعداد کارگر باید با یک شرکت پیمانکاری ادامه همکاری کنند.

*«ملا خورشدن »مطالبات 140کارگرشهرداری منطقه 3اهوازبدنبال جابجایی شرکت های پیمانکاری

مطالبات 140کارگرشهرداری منطقه 3اهوازبدنبال جابجایی شرکت های پیمانکاری «ملا خور»شد.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 21مهر،یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری منطقه 3اهواز از حدود 2 سال قبل بابت بخشی از معقوات مزدی 140 کارگر خدماتی بدهکار است و هنور پرداختی به کارگران صورت نگرفته است.

کارگران شهرداری منطقه3 اهواز گفتند:از سال 92 تا 96 تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر خدماتی در نواحی یک و دو منطقه سه شهرداری اهواز مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیکانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند.

بنابه گفته این کارگران، کارگران پیمانکاری در طول زمان 4ساله‌ای که زیر نظر پیمانکار مزبور مشغول فعالیت بودند برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری وحق لباس .. را دریافت نکرده‌اند.

بر اساس اظهارات کارگران، پیمانکار پیشین به هر کارگر خدماتی شهرداری منطقه سه اهواز به صورت میانگین حدود ده میلیون تومان بدهی دارد.

طبق اظهارات کارگران، شهرداری بعد از خروج پیمانکار قبلی، قرارداد کار جدیدی را در بخش خدمات با پیمانکارجدید منعقد کرده و پیمانکار جدید نیز پرداخت سنوات سال گذشته آنها را به تاخیر انداخته است.

کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه سه اهواز درباره پیگیری معوقات خود گفتند: چندین سال است پرونده شکایت 140 کارگر شهرداری منطقه سه اهواز در مراجع قضایی اهواز در حال رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده.

کارگران پیمانی شهرداری منطقه سه اهواز خواستار دریافت مطالبات معوقه هستند اما مسئولان شهرداری اهواز با وجود خروج پیمانکار پیشین به عنوان کارفرمای اصلی، مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند و در این بین کارگران بیشترین خسارت را دیده‌اند.

به گفته کارگران، طی چند سال گذشته حدود 140کارگر شهرداری منطقه سه اهواز تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کرده‌اند و بخشی از مطالبات این کارگران در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است.

*ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی 95 کارگرسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز

بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی 95 کارگرسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز کماکان ادامه دارد.

براساس گزارش یک منبع خبری محلی،با شروع سال 98وضعیت شغلی95 کارگرسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز در سال 98بدلیل ناروشنی در قراردادشان نامعلوم است وحقوقشان طی این دوره زمانی بصورت علی الحساب پرداخت شده است.

*تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به پولی سازی آموزش

ظهرروزیکشنبه 21مهر،جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دراعتراض به اخذ غیرقانونی شهریه‌های سنگین به بهانه سنوات تحصیلی، قانون پیش نیازی واحدها و در کل اعمال قوانین آموزشی به نفع پولی‌سازی آموزشدانشکده پلیمر گردهم جمع شدند وبسمت دفتر ریاست این دانشگاه  راهپیمایی کردند و به تجمعشان مقابل ساختمان فارابی( ساختمان ریاست)ادامه دادند وسپس با ورود بداخل این ساختمان وقرائت بیانیه خواستارپاسخگویی مسئولین دانشگاه شدند.

تجمع کنندگان با سردادن شعارهای «پولی‌تکنیک تهران، نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، «ترم ۱۰ سنوات، حق مسلم ماست»و….اعتراضشان را نسبت به پولی سازی آموزش بنمایش گذاشتند.

 

یکی از تجمع‌کنندگان  به خبرنگار رسانه ای گفت: ساعت دوازده و نیم امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک در اعتراض به چند مورد آموزشی تجمع کردند. اولین بحث، قانون سنوات برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بود؛ دانشگاه برای ورودی‌های کارشناسی قبل از سال ۹۵، ۱۰ ترم برای ورودی‌های ۹۶ و ۹۷، نه ترم و برای ورودی‌های ۹۸، هشت ترم در نظر گرفته است و به ازای هر ترمی که بیشتر از این تعداد شود، شهریه سنوات دریافت می‌کند. برای دانشجویان کارشناسی ارشد هم از ترم پنج شهریه اخذ می‌شود و هم‌چنین با کاهش نمره در پایان‌نامه مواجه می‌شوند. دانشجویان با این قوانین مخالف هستند.

وی ادامه داد: مورد دوم این بود که قبلاً اگر دانشجویی درسی پیش‌نیاز را می‌افتاد، در ترم بعد می‌توانست دو درس پیش‌نیاز و اصلی را هم‌نیاز کند و با هم بگذراند. اما قانونی که جدیداً تصویب شده این است که در صورت هم‌نیازی، دانشجو تا سقف ۱۴ واحد می‌تواند در آن ترم واحد بگیرد. این قانون باعث می‌شود اگر دانشجویی یک درس مهم را بیفتد، تحصیل او به ترم نه بکشد و مجبور به پرداخت شهریه شود.

وی افزود: مورد سوم، اعتراض به افزایش نرخ شهریه دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد و دکتری بود؛ طبق قانون وزارت علوم، دانشگاه نمی‌تواند هر سال شهریه‌ ثابت ترم را برای ورودی‌های سال گذشته هم تغییر بدهد.

دکتر رازفر، مشاور و مدیر کل ریاست دانشگاه،به نمایندگی از مسئولین دانشگاه دکتر رازفر، مشاور و مدیر کل ریاست دانشگاه، در جمع دانشجویان معترض حاضر شد و نامه مطالبات دانشجویان را بقرارزیرامضا کرد و متعهد به پیگیری مطالبات دانشجویان گشت:

1- حذف قانون پیش نیاز-هم نیاز

2- افزایش سنوات برای دانشجویان ورودی 95 به بعد کارشناسی تا 10 ترم

3- افزایش سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا 5 ترم.

دانشجویان پس از این تعهد کتبی مشاور و مدیر کل ریاست دانشگاه امیرکبیربه تجمعشان خاتمه دادند.

دکتر رازفر، مشاور و مدیر کل ریاست دانشگاه،به نمایندگی از مسئولین دانشگاه دکتر رازفر، مشاور و مدیر کل ریاست دانشگاه، در جمع دانشجویان معترض حاضر شد و نامه مطالبات دانشجویان را بقرارزیرامضا کرد و متعهد به پیگیری مطالبات دانشجویان گشت:

1- حذف قانون پیش نیاز-هم نیاز

2- افزایش سنوات برای دانشجویان ورودی 95 به بعد کارشناسی تا 10 ترم

3- افزایش سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا 5 ترم.

دانشجویان پس از این تعهد کتبی مشاور و مدیر کل ریاست دانشگاه امیرکبیربه تجمعشان خاتمه دادند.

*تحصن سها مرتضایی در اعتراض به «‌ستاره‌دار شدن» و محرومیت از تحصیل در محوطه ی دانشگاه تهران برای دومین روز متوالی

روز یکشنبه 21مهر برای دومین روز متوالی،سها مرتضایی در اعتراض به «‌ستاره‌دار شدن» و محرومیت از تحصیل  به تحصنش در محوطه ی دانشگاه تهران ادامه داد.

کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:

سها مرتضایی دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی که به تازگی با داشتن رتبه 10 دکتری، «ستاره دار» و «محروم از تحصیل» شده است، هم اکنون در شرایطی در دومین روز تحصن خود به سر می برد که واکنش خاصی از جانب وزارت علوم به عنوان اساسی ترین مرجع تحصیلات عالی و داعیه دار حمایت از حقوق دانشگاه و دانشجویان، سازمان سنجش، سازمان امور دانشجویان و مسئولین دانشگاه تهران در مورد رفع ستاره داری و محرومیت تحصیلی وی صورت نگرفته است!

نکته جالب توجه این است که از ادعاهای رئیس جمهور و وزیر علوم دیری نگذشته است که «دیگر دانشجوی ستاره دار نداریم» (!) اما آنچه از شواهد پیداست سرکوب دانشجویان و محرومیت ایشان از تحصیل همچنان تحت این فرآیند و خارج از این عنوان ادامه دارد!

*جان باختن یک کارگر در حادثه انفجار مخزن سوخت پمپ بنزین شهر سجاس خدابنده

شنبه شب (20مهر)،یک کارگر35ساله حین کار جوشکاری درپمپ بنزین شهر سجاس خدابنده در استان زنجان  براثر انفجار مخزن سوخت و صدمات و جراحات وارده به وی در دم جان باخت.

*جان باختن یک کارگر جوان در شبستر براثر برق گرفتگی

یک کارگر 21ساله،حین کاردر ساختمان در حال ساخت در روستای «کوشک» شهرستان شبستر براثر برق گرفتگی دستگاه بالابر و شدت صدمات وارده جانش را ازدست داد.

*مفقود الاثر شدن یک کارگر مرغداری در مسیر رودخانه صومعه‌سرا بدنبال سیل

در پی وقوع سیلاب در مسیر رودخانه صومعه‌سرا، دو کارگر یک واحد مرغداری دچار حادثه شدند که یک از آنها نجات پیدا کرد و نفر دوم ناپدید شده است.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 21مهر، فعالان کارگری در استان گیلان گفتند: به دنبال طغیان آب بر اثر بارندگی‌هایی که از عصر روز گذشته تا امروز در مناطق مختلف استان گیلان آغاز شده است، دو کارگر یک واحد مرغداری حین برگشت از محل کار خود در صومعه سرا از ارتفاع پل سقوط کردند که یکی از آنها توسط کمک‌های مردمی نجات پیدا کرد و دیگری ناپدید شده و عملیات جستجو برای نجات وی همچنان ادامه دارد.

بنا به گفته آنها،شدت بارندگی‌ها در مناطق کوهستانی استان گیلان به قدری زیاد شده است که تاکنون چندین پل به دلیل بارش باران در شهرستان‌های اسالم، املش، شفت و صومعه‌سرا تخریب شده‌اند.

akhbarkargari2468@gmail.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 13 اکتبر 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: