اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

70- سالگی انقلاب چین تکامل بسویسوسیالیسم مدرن!: م . چابکی

غربی ها با همه ادعای تمدن و پیشرفت  طاقت دیدن این را ندارند، که حزب کمونیست چین با مبارزه  وتجارب خود فساد را  به عقب براند همانطور که در اواخر اتحاد جماهیر شوروی نتوانست مبارزه با فساد را پیش ببردلذا نگرانی غرب از به پایان رساندن سوسیالیسم چینی است. به همین دلیل انها بعد از اجرای هر جلسه صلاحیت دار حزب کمونیست منتظر تصمیم گیری و آزادسازی گارباچفی هستند. اما  انتظار تحلیل گران غربی  برعکس رخ می دهد تصمیمات آخرین  کنگره نوزدهم تاکید به راه سوسیالیسم نشان از  وفاداری است… مفسران رسانه های امپریالیستی «احیاء ایدئولوژی استالین» را در چین نام می برند. پوشیدن لباس ساده توسط شی جین پینگ  در مراسم 70-مین سالگرد جشن ملی را نشان از شخصیت قدرتمند بعد از «مائوتسه دونگ» دانسته که به القاء زندگی پادگانی تلاش میورزد . اما چینی ها معتقد اند« هیچ کشوری نمی تواند ما را درخلوت خویش منزوی سازد »…دستاوردهای علمی-فنّی چین در عرصه‌های تولید صنعتی، خودروسازی، کشتی‌سازی، هواپیماسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ساختمان‌سازی و راه‌سازی، صنایع نظامی، تجارت و عملیات بانکی الکترونیکی، صنایع الکترونیک، حمل‌ونقل، از جمله قطارهای سریع، هوش مصنوعی، فنّاوری نانو، و کالاهای مصرفی غیرقابل‌ چشم‌پوشی است. چین در بخش بزرگی از این عرصه‌ها اکنون در سطح جهان جزو تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پیشگام، در حال تبدیل شدن به ابرقدرت علمی-فنّی است. کالاها و تجهیزات و فنّاوری‌های پیشرفتهٔ چین اکنون نه‌فقط در کشورهای ”جهان سوّم “بلکه در کشورهای پیشرفتهٔ‌ صنعتی اروپا و آمریکا نیز خریدار دارد، و برخی از دانشگاه‌های چین اکنون جزو برترین‌های جهان‌اند. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های چین در زمینهٔ فنّاوری‌های سبز در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است و چین جزو پیشگامان مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی است. چین، با جمعیت نزدیک به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر، تحت رهبری حزب کمونیست چین، در زمینه‌های دانش و آموزش و فنّآوری سرمایه‌گذاری‌های بزرگی  کرده است.

70- سالگی انقلاب چین تکامل بسویسوسیالیسم مدرن!

تهیه و نگارش:  م . چابکی

اول اکتبر 1949 کشورمستقل جدیدی پس از سال ها مبارزه سخترهایی بخش و جنگ داخلی تحت رهبری حزب کمونیست با نام جمهوری خلق چین ثبت نقشه سیاسی جهان گردید که از مهم ترین وقایع تاریخ قرن بیستم برای بشریت بحساب آورده می شود.

حضور چین نوین « نوین » از آن رو،که جامعه تحت رهبری پرولتاریا (یعنی حزب کمونیسم جمهوری خلق چین) است. در صحنه سیاسی و پاسداری از انقلاب ملی – دمکراتیک گذار به سوسیالیسم  وحل تضادهای درونی جهت رسیدن به آرمان کمونیستی راه دشواری راهنوزمیپیماید.

مراحل رشد و تحولات عمیق در چین از دوستی وهمیاری با اتحاد شوروی سوسیالیسی برای شکستن سد دشوار و اجرای برنامه اقتصادی که اساس پایه های صنعتی است, که با کمک کشور شوراها گذا شته شده بود, آغاز گردید .

 مرحله  دوم شتاب زدگی واراده گرایی برای « جهش بزرگ » برجسته نمودن  نقش شخصیت وباز تاب جهانی آن با تصور زندگی پادگانی کمونهای خلقی ،شرایط سخت زندگی شهر وندان در شهر وروستا بحران داخلی را دامن می زد که نیاز به باز نگری داشت تا رهبری جدید حزب حرکت جامعه را به راه رشد عمومی رهایی از فقر وعقب ماندگی تبدیل نماید وچهره عدالتخواهانه  و  صلحجویانه سوسیالیسم را به جهانیان یاد آور شود.

«تحولات در جمهوری خلق چین یک آزمون بزرگ تاریخی است که خودویژگی اش در گذار از یک جامعه ماقبل سرمایه داری به سوسیالیسم، در ابعاد و دامنه آن و در علنیت بی سابقه آن است.
تیتجه نهائی این «آزمون دورانی» توسعه و تکامل جنبش سوسیالیستی جهانی را دستخوش تحول بنیادی خواهد ساخت». نقل از دکترهلموت پطرز پروفسور دانشگاه کارل مارکس در لایپزیگ رئیس چین پژوهی در آکادمی علوم آلمان دمکراتیک تحت عنوان  جمهوری خلق چین ـ سی سال سیاست رفرم و درهای باز» .

در طول ۳۰ سال گذشته ۷۰۰ میلیون نفر در چین از زیر خط فقر خارج شدند! کمک چین به کاهش فقر در جهان در این دوره ۷۰٪ بود. به عبارت دیگر، هیچ نیروی دیگری  در جهان این چنین دستاوردی را به ارمغان نیاورده است. سوسیالیزم چینی پایانی است بر تاریخ جهان. برگرفته از روزنامه پراودا

جمهوری خلق چین اکنون به عنوان یک قدرت پیشرو ومدرن نه تنها دربخش صنعتی بلکه کشاورزی همراه شاخص رشد جهت رفاه شهروندان با اثبات به همه جهانیان در اقتصاد به موفقیت بزرگی دست یافته است. خصوصیات رشد جامعه در چین از اصول عام مارکسیست – لنینیست سرچشمه گرفته و توسعه می یابد.

 70 سال عمرپرثمربه ویژه بیش از 40 سال اصلاحات و گشودن سیاستهایی به رهبری حزب کمونیست چین،درهمه زمینه های زندگی این کشور رابه موفقیتهای عظیمی درصنعت،علم،اکتشاف فضایی،توسعه فنآوری نوین،قابلیتهای دفاعی، آموزش و فرهنگ ….کشاند که امروزبرای رسیدن به مقام اول درکنار مدرن ترین کشورهای جهان قرار دارد.

 با بیان کارشناسان تاریخ  مائو تسه تونگ به کشور کمک کرد تا به پا خیزد و به استقلال برسد. دنگ شیائوپینگ و وارثان او چین را ثروتمند نمودند. حالا نوبت شی جین پینگ است که در نظر دارد چین را به بازیگر قدرتمند جهانی همسطح با کشورهای پیشرو نماید.

شی جین‌پینگ، امروز  نه فقط رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور این کشور، بلکه نام یک دوران است؛ دورانی که «عصر جدید سوسیالیسم با خصوصیات چینی» نامیده می‌شود.

جمهوری خلق چین ازاقتدار شایسته ای درصحنه جهانی برخورداراست،نقش مهمی درحل مشکلات پیچیده ژئوپلیتیک جهانی ومنطقه ای ایفامیکند. جمهوری خلق چین درمشکلات سازمانهای بین المللی بطور فعال شرکت دارد و طرحهای جدید و امیدوارکننده ای درهمکاریهای بین المللی با سیاست هوشمندانه درمیان کشورها برخوردار است.

 

امپریالیست ها مانع پیشرفت دمکراسی در چین هستند!

احزاب کمونیست و کارگری جهان در حمایت از حزب کمونیست چین ازمسیر پیشرفت برای توسعه اقتصادی استقبال می کنند وجنگ های اقتصادی امپریالیست علیه خلق چین و دخالت در امور داخلی و حمایت از جدایی طلبان اویغور در اعتراضات هنگ کنگ را محکوم می نمایند.

ایالات متحده آمریکا برای مقابله با نتایج موفقیت آمیز سیاست رهبردی و اقتصادی چین از ابزار تفرقه و تجزیه طلبی یا تحریکات در امور داخلی بهره می گیرد . اما اکثر کشورهای جهان براین باورند که تلاش مشترک در همکاری با جمهوری خلق چین و همچنین حفظ روابط دوستانه می تواند پایه های مستحکم در روابط سیاسی و اقتصادی به نفع زندگی صلح آمیز و سعادت مردم در این کشورها باشد.

جمهوری خلق چین بر توسعه هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای کشور سیاست مسالمت آمیز و صلح جویانه را در دستور کار خود قرار داد، پیروی از اصل برابرحقوق، مذاکره، همکاری و سود متقابل در انطباق با اساسنامه سازمان ملل متحد می باشد . این سیاست خارجی در جزئیاتش مبارزه بر ضد هژمونیسم و تجاوز، ودر نظر گرفتن منافع همه جناح های مربوطه و توسعه رابطه و همکاری بدون پیش شرط های سیاسی استوار شده است.

جمهوریخلق چیندر آغاز کار 19 – مین کنگرهحزب کمونیست برای نخستین بار یک جدول زمانی معیّن با دو هدف بنیادی و اقتصادی را که توسط رهبری پیشین حزب به مثابه هدف‌های قرن تعیین شده بود، در دستور کار خود قرار داد، نخستین هدف از بین بردن فقر در چهار سال آینده، و ایجاد یک جامعهٔ ”نسبتاً مرفّه “تا سال ۲۰۲۱ است. دوّمین هدفِ تبدیل چین به کشوری کاملاً توسعه‌یافته تا 100- مین سالگرد بنیادگذاری جمهوری خلق چین می باشد. بر اساس برنامهٔ مصوّب حزب کمونیست، چین ابتدا تا سال ۲۰۳۵ به ”مدرن کردن سوسیالیستی “دست خواهد یافت، به این معنی که شکاف ثروت با دیگر کشورها تا حدّ زیادی کاهش داده خواهد شد، و بهبودی قابل توجهی در محیط زیست حاصل خواهد شد. در مرحلهٔ دوّم که از ۲۰۳۵ تا سال ۲۰۴۹ است چین به یک قدرت جهانی و بانفوذ تبدیل می گردد.

رئیس جمهور چین درسخنرانی  اخیر به مناسبت 70- مین سالگرد جشن ملی نیز تاکید نمود: «امروز هیچ قدرتی نمی‌تواند مسیر مردم چین را به سمت پیشرفت و توسعه سد سازد. و «هيچ قدرتي نمي‌تواند وضعيت ملت بزرگ ما را تغيير دهد»

غربی ها ناراحت‌اند که نتوانسته اند به چینی ها یک گارباچِف، ویا  یک یلتسین، تقدیم کنند!

مفسران رسانه های امپریالیستی «احیاء ایدئولوژی استالین» را در چین نام می برند. پوشیدن لباس ساده توسط شی جین پینگ  در مراسم 70-مین سالگرد جشن ملی را نشان از شخصیت قدرتمند بعد از «مائوتسه دونگ» دانسته که به القاء زندگی پادگانی تلاش میورزد .

اما چینی ها معتقد اند« هیچ کشوری نمی تواند ما را درخلوت خویش منزوی سازد »

شاید شعارها و گفته‌های شی جین‌پینگ به نظر عده ای «کهنه و کلیشه‌یی» ویا به نظر برخی چپ نمایان «فرصت طلبانه » است  ولی پشت همه این نظریه پردازی تخریبی از راست و» چپ »  چشم‌انداز بلندمدّت نوینی از توسعه قرار دارد که امکان‌های شورانگیزی را برای آینده پیش چشم بشر می‌گذارد، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه .در عین حال، ساختارهای اقتصادی جهانی کنونی زیر سلطهٔ ”غرب “را به چالش و هماوردی می‌کشد که میلیاردها نفر را در سراسر جهان به فقر و محرومیت کشانده است، و چه‌بسا دشواری‌هایی را نیز بر سر راه چین در اجرای این طرح‌ها پدید خواهد آورد.

کنت کویل، تحلیلگر ترقی‌خواه اسکاتلندی که رخدادهای این منطقه، و به‌ویژه چین را در دهه‌های اخیر از نزدیک دنبال کرده است، نوشتهٔ گزارش‌مانندی از سخنرانی آغازین شی جین‌پینگ در کنگرهٔ نوزدهم و بحث‌های کلیدی مطرح در این کنگره نوشته است که ترجمهٔ فارسی آن  در «نامه مردم » برای خوانندگان منتشر گردید لذا پژوهشکران گرامی را به این نوشته ارجاع می دهیم. «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۷، ۸ آبان ماه۱۳۹۶

استراتژی غربی ها دل بستن به فساد در چین است!

غربی ها با همه ادعای تمدن و پیشرفت  طاقت دیدن این را ندارند، که حزب کمونیست چین با مبارزه  وتجارب خود فساد را  به عقب براند همانطور که در اواخر اتحاد جماهیر شوروی نتوانست مبارزه با فساد را پیش ببردلذا نگرانی غرب از به پایان رساندن سوسیالیسم چینی است. به همین دلیل انها بعد از اجرای هر جلسه صلاحیت دار حزب کمونیست منتظر تصمیم گیری و آزادسازی گارباچفی هستند. اما  انتظار تحلیل گران غربی  برعکس رخ می دهد تصمیمات آخرین  کنگره نوزدهم تاکید به راه سوسیالیسم نشان از  وفاداری است.

چین، مدتهاست که مبارزه ای سخت و دشوار را علیه فساد اغاز کرده است. و  رسانه های غربی با آب و تاب بنام نقض حقوق بشر آنرا به معرض نمایش قرار میدهند. اما رهبری حزب کمونیست چین عقب ننشست و به این نتیجه رسیدکه باید با  فساد به صورت سیستماتیک مبارزه کرد دستگیری « ببرها و مگسها »  از حزبی و غیر حزبی نشان اراده مبارزه با فساد  درچین است .

 در تاریخ ۲۴ و ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۶ در پکن ششمین پلنوم کمیته مرکزی، کنگره ۱۸ حزب کمونیست چین برگزار شد. این پلنوم به بهبود فعالیت حزبی و افزایش نظم و انضباط درون حزبی و مبارزه با فساد اختصاص داده شده بود. تصمیم گرفته شد که اساسا اختیارات کمیته انضباطی حزب را افزایش دهند. به طور خاص، لازم است که با مزایا و حقوقهای بالایی  که گاهی اوقات رهبران شرکت ها و موسسات دولتی برای خود اختصاص می دهند مبارزه کرد. بنابراین، چین سوسیالیستی است که تحمل هیچ فسادی را ندارد. این شدیدا با آنچه که در جهان سرمایه داری و حتی در روسیه اتفاق افتاد متفاوت است.  بنابراین مهمترین مسائلی که برای کمونیست های جهان حائز اهمیت می باشد تجربه  لنینی حزب کمونیست چین انضباط حزبی ،کنترل ، و تقویت است.

از دستاوردهای سوسیالیسم چینی  باید آموخت!

استفاده از تجربه بی نهایت ارزشمند ساختمان سوسیالیسم  در چین معاصر که با 90میلیون عضو حزب وکادرهای متخصص در ساختارهای حزبی در عرصه‌های سیاسی-اجتماعی-اقتصادی گوناگون جامعهٔ شرکت داشته و فعالیت می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برای آیندهٔ این کشور ومردم کشورهای دیگر جهان دارد. به استناد به تجربه هیئت های نمایندگی وسیعی از مسئولان حزب کمونیست فدراسیون روسیه که دیدارها از مناطق مختلف چین داشته اند می گویند:  آمار ها را نشان نمی دهند ویا نمی خواهند حاکمان نظام سرمایه داری درستی آنرا باز گو کنند.

 لیبرال های وطنی ما( اصولگرا – اصلاح طلب ) صحبت از رد الگوی چینی «سقوط اقتدار گرایی چین» می کنند! اما هر روزه  در زندگی روزمره خود از ده ها وسیله ای که در چین سوسیالیستی ساخته شده بهره می گیرند، حتی بر دگمه لپ تاپی که  برای بازاریابی گردش سرمایه فشار می دهند، برچسب “ساخت چین” زده شده است.

اروپائیان نگران فن آوری انقلابی جدید چینی ها هستند. آمریکایی ها هشدار می دهند که  گره زدن اینترنت نسل پنجم کشورها با «هوواوی » به معنی تحویل دادن کنترل اینترنت کشورها  به حزب کمونیست چین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حفاظت از شبکه های کامپیوتری آمریکا در مقابل تهدید «نیروهای متخاصم خارجی» وضعیت اضطراری اعلام می کند. « هوواوی» که در بازار  ارزان و کالای  مرغوب  رقبای خود را کنار زد و درجهان به مقام اول نزدیک می شود شبکه های  اجتماعی واینترنتی به جنگ خطرناکی تبدیل شده است.

 دستاوردهای علمی-فنّی چین در عرصه‌های تولید صنعتی، خودروسازی، کشتی‌سازی، هواپیماسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ساختمان‌سازی و راه‌سازی، صنایع نظامی، تجارت و عملیات بانکی الکترونیکی، صنایع الکترونیک، حمل‌ونقل، از جمله قطارهای سریع، هوش مصنوعی، فنّاوری نانو، و کالاهای مصرفی غیرقابل‌ چشم‌پوشی است. چین در بخش بزرگی از این عرصه‌ها اکنون در سطح جهان جزو تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پیشگام،  در حال تبدیل شدن به ابرقدرت علمی-فنّی است. کالاها و تجهیزات و فنّاوری‌های پیشرفتهٔ چین اکنون نه‌فقط در کشورهای ”جهان سوّم “بلکه در کشورهای پیشرفتهٔ‌ صنعتی اروپا و آمریکا نیز خریدار دارد، و برخی از دانشگاه‌های چین اکنون جزو برترین‌های جهان‌اند. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های چین در زمینهٔ فنّاوری‌های سبز در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است و چین جزو پیشگامان مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی است. چین، با جمعیت نزدیک به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر، تحت رهبری حزب کمونیست چین، در زمینه‌های دانش و آموزش و فنّآوری سرمایه‌گذاری‌های بزرگی  کرده است.

جمهوری خلق چین مسیر ویژهٔ خود را برای رشد اقتصادی-اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم در پیش گرفته است. چین به تدریج سن بازنشستگی را به مدت 5 سال کاهش می دهد. 55 سال برای مردان و 50 و 52 سال برای زنان تدارک دیده است. دراطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست چین آمده است نبایدنگران عواقب احتمالی آن برای اقتصادباشیم: «درعصرتکنولوژی،وقتی ماشین آلات میتوانندبطورفزاینده جایگزین کارسنگین انسانی شوند،هرکشوری باید ازبقیه شهرون دان خودمراقبت کندو به تدریج شرایط زندگی آنها را بهبود بخشد».

سخن پایانی: ما چیزی به نام آمار داریم و یک چیزی هم به نام حقایق عینی به گواه همه کسانیکه شخصا ناظر پیشرفت کشورچین بوده اند. در اینجا آثار شگفت انگیزی از ساخت  شهرهای پیشرفته متعلق به این دهه وجود دارد و دیگر بیرون آوردن صدها میلیون نفر از فقر در اکثر مناطق است. باید از تجربه چینی ها آموخت و آنرا بکار بست وبرای مخالفان ایدئولوژی باز گو نمود.

تهیه و نگارش :   م . چابکی  16 مهر 1398 برابر با 08/10/2019

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 11 اکتبر 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: