اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

پاسخ به مقاله  واشینگتن پست(توان اروپا برای برقراری موزانه بین ایران و آمریکا تا کجاست؟): رفیق سیپیده 

اگر ایران بتواند به سیاست تکیه به نیروی خودی، و قلع و قمع دلالان، محتکران و بانکهای خصوصی و وفاداری به خواستهای ضد استعماری کشورهای خارجی خلقهای مبارز عرب، میتواند نه تنها دست آمریکا را از خاورمیانه کوتاه کند که کرده است ولی دست اسراییل را هم از بن قطع نموده و با اروپا زندگی مسالمت آمیز با مشتی گره کرده و آماده برای کوبیدن بر پوزه اش اگر تلاش کند جای آمریکا را بگیرد وی را مجبور به زندگی مسالمت آمیز نماید! ایران این قدرت پتنسیال(بعربی بالقوه) را اکنون بواسطه داشتن محبت و خواست مردم مبارز کلیه کشورهای عربی داراست و اگر بتواند برداشت درستی از مبارزه آنها برضد امپریالیسم  نماید میتواند زندگی نوین و شرافتمندانه و راحتی را برای همه مردم منطقه فراهم آورد و دیگر آگهی های خجالتی روزنامه هایی چون تابناک، تسنیم… «خرید ارزان و زندگی لوکس و مطمئن برای «ازمابهتران» ایرانی در ترکیه» نباشد. بلکه هرکس در خانه و کشور خود زندگی بهتر از هر نقطه دیگری را احساس نماید. در ضمن در اینجا و آنجا خوانده میشود که آمریکا خواهان فروش نفت خود است و تمام این بدبختی ها که برای خود و خطرهای بیشمار را که در جهان بوجود می آورد بخاطر فروش نفت خود است که از بن و پایه خطا میباشد. زیرا متخصصین آمریکایی بخوبی میدانند که نفت محدود است و استفاده سوختی آن یک چند ده هزارم استفاده های دیگر از آن(پتروشیمی در سالهای آینده) است. این است که سعی مینماید ابتدا با نفت دیگران کشورهای دیگر را چپاول کرده و سرکردگی خود را در بازار نفت و در نتیجه تسلط بر کلیه بازارهای فروش هرنوعی از کالا حفظ نماید. (حتی شخصی مانند زنگنه دم از آن میزند که نفت را مجانی هم که شده باید فروخت تا آمریکا نفتش را نتواند بفروشد که فقط میتوان بوی «خندید» کلاه بوقی سرش گذاشت و درمیان مردم گرداند.) ام.آمریکا نه تنها طبق نامه لورفته سفارت انگلیس اعمال احمقانه ای انجام میدهد، بلکه واقعا مانند غریقی در دریا بهر خس و خاشاکی دست یازیده تا فرو نرود حتی اگر پوزه کوسه نهنگ باشد!

پاسخ به مقاله  واشینگتن پست (توان اروپا برای برقراری موزانه بین ایران و آمریکا تا کجاست؟)

 رفیق سیپیده  

واشینگتن پست ۱ pdf format

واشینگتن پست مقاله ای در باره توان اروپا برای برقراری موزانه بین ایران و آمریکا تا کجاست؟ نگاشته است که خواندن مقاله و پاسخی بر آن پر ارزش است!

واشنگتن پست؛

روی لینک زیرین کلید نمایید و یا به نشانی لینک مربوطه در پایان مقاله روجوع فرمایید:

توان اروپا برای برقراری موزانه بین ایران و آمریکا تا کجاست؟

اروپا نمی‌خواهد بیش از حد ایالات متحده را با خود دشمن کند، چون برای امنیت در برابر روسیه و تهدیدات دیگر به واشنگتن وابسته است؛ اما انگلیس، فرانسه و آلمان چندین ماه تلاش کرده اند تا یک ابزار مبادله‌ای پیچیده برای تضمین برخی معاملات تجاری با ایران را به اجرا درآورند. با این حال، آن‌ها تاکنون هیچ معامله ای انجام نداده اند که باعث سرخوردگی ایران شود.

کد خبر: ۹۱۰۳۸۴ تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۸ – ۱۰:۰۰

***************

پاسخی به روزنامه تابناک از سپیده  ۱۱:۴۵ – ۱۳۹۸/۰۴/۱۸:

 

شاهد از واشینگتن پست: «… همه به دلایل مختلف ایالات متحده را بر ایران ترجیح داده اند.» پایان شاهد.

آری برای سرمایداران بزرگ اروپایی که زیر یوغ بروات، سفته ها و اعتبارهای دویچه بانک آلمان در فرانکفورت که متعلق به آمریکا میباشند، زیر سایه ام.آمریکا حرکت کردن مطمئن تر از تجارت با سود «نجومی» از نظر میان کشوری و نه هرسرمایداری بتنهایی با ایران است.

منتها در خط آخر سیاستِ هرکشوری را برایند کلیه نیروهای واقعا موجود در اقتصاد در مقطع زمانی کنونی تعیین نمیکند بلکه تبادل ارزش اضافه های باقی مانده در بودجه دولتی هر کشوری به تنهایی است که کشورها را به بازدیدی تعیین کننده در روابط خود با دیگر کشورهای شریک خود می نماید.

این عملکردها در دوره های تعویض قدرت سرکرده و «تجدید تقسیم بازارهای فروش جهان/لنین» برای متخصصین اقتصادی نظامی سیاسی میتواند هفته ای و حتی روزانه تغییر پذیرد. زیرا متخصصین ثابت در دولت (غیر حزبی یعنی  متخصصینی که دایمی هستند) حرف آخر را میزنند که اکنون در انگلستان نامه به سفارت انگلیس رو میشود و نشان از جریانات سیاسی عمیقا مختلفی تا سیاست رسمی انگلستان دارد.

همچنین میتوان آنرا در سیاستی در خدمت اقتصاد درازمدت و آینده ساز کشورهای اروپایی دریافت. فشار تک کنسرن ها و تک قطبی های کشوری به سیاسیون دولتی بجایی میرسد که نتیجه نهایی این فشار برای دست اندرکاران اقتصادی این کنسرن ها روشن میگردد و خواستار ضرری فوری ولی کوتاه مدت در مقابل سودبری وغارت طولانی تر خود بوده و حاضر به پذیرش ریسک همکاری با چین روسیه وایران میگردند.

اگر ایران بتواند به سیاست تکیه به نیروی خودی، و قلع و قمع دلالان، محتکران و بانکهای خصوصی و وفاداری به خواستهای ضد استعماری کشورهای خارجی خلقهای مبارز عرب، میتواند نه تنها دست آمریکا را از خاورمیانه کوتاه کند که کرده است ولی دست اسراییل را هم از بن قطع نموده و با اروپا زندگی مسالمت آمیز با مشتی گره کرده و آماده برای کوبیدن بر پوزه اش اگر تلاش کند جای آمریکا را بگیرد وی را مجبور به زندگی مسالمت آمیز نماید!

ایران این قدرت پتنسیال(بعربی بالقوه) را اکنون بواسطه داشتن محبت و خواست مردم مبارز کلیه کشورهای عربی داراست و اگر بتواند برداشت درستی از مبارزه آنها برضد امپریالیسم  نماید میتواند زندگی نوین و شرافتمندانه و راحتی را برای همه مردم منطقه فراهم آورد و دیگر آگهی های خجالتی روزنامه هایی چون تابناک، تسنیم… «خرید ارزان و زندگی لوکس و مطمئن برای «ازمابهتران» ایرانی در ترکیه» نباشد. بلکه هرکس در خانه و کشور خود زندگی بهتر از هر نقطه دیگری را احساس نماید.

در ضمن در اینجا و آنجا خوانده میشود که آمریکا خواهان فروش نفت خود است و تمام این بدبختی ها که برای خود و خطرهای بیشمار را که در جهان بوجود می آورد بخاطر فروش نفت خود است که از بن و پایه خطا میباشد.

زیرا متخصصین آمریکایی بخوبی میدانند که نفت محدود است و استفاده سوختی آن یک چند ده هزارم استفاده های دیگر از آن(پتروشیمی در سالهای آینده) است. این است که سعی مینماید ابتدا با نفت دیگران کشورهای دیگر را چپاول کرده و سرکردگی خود را در بازار نفت و در نتیجه تسلط بر کلیه بازارهای فروش هرنوعی از کالا حفظ نماید. (حتی شخصی مانند زنگنه دم از آن میزند که نفت را مجانی هم که شده باید فروخت تا آمریکا نفتش را نتواند بفروشد که فقط میتوان بوی «خندید» کلاه بوقی سرش گذاشت و درمیان مردم گرداند.)

ام.آمریکا نه تنها طبق نامه لورفته سفارت انگلیس اعمال احمقانه ای انجام میدهد، بلکه واقعا مانند غریقی در دریا بهر خس و خاشاکی دست یازیده تا فرو نرود حتی اگر پوزه کوسه نهنگ باشد!

نشانی سایت مقاله:
https://www.tabnak.ir/fa/news/910384/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 14 ژوئیه 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: