اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت در تاريخنگاري معاصر ايران: گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد

بزرگ ترين فاجعه نسل کشي قرن بيستم در کشور ما، ايران، اتفاق افتاده است. طبق اسناد آمريکايي، در سال 1914 جمعيت ايران 20 ميليون نفر بود که در سال 1919 به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

فراخوان گزارشگران: درخواست پایان دادن به اعتصاب غذا – بیانیه جمعی دعوت به پایان اعتصاب غذای سپیده قلیان, امیر حسین محمدی فر و اسرای در بند دیگر

اعتصاب غذای شما به عنوان ابزاری ناگزیر برای رسیدگی به وضعیت وحشتناک زندان و بلاتکلیفی دستگیر شدگان صورت گرفته است.  ما اکنون میدانیم که سلامت جسم و جان‌تان به شدت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2019 · ۱ دیدگاه

حمله شدید رئیس اسبق انرژی اتمی به برجام: ایران

پیش از انقلاب بنا بر نیازسنجی قرارداد مربوط به ۴۰۰۰ مگاوات تولید برق هسته ای با کشورهای فرانسه و آلمان بسته شده بود که با بدعهدی طرف خارجی متوقف شد. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

ترور رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر!(بخش چهارم): بهرام رحمانی

تروریسم دولتی، زمانی است که دولت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و تثبیت‌شده از طریق اعمال قدرت به حذف فیزیکی افراد می‌پردازند که از جمله آن‌ها می‌توان به اقدامات تروریستی حکومت اسلامی ایران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 9 مرداد ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 9 مرداد ماه 1398 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی کارگران بندر صادراتی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل اداره … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه پیرامون افزایش تنش آمریکا  علیه ایران: احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیست- لنینیست

امپریالیست ها  با تجاوز به کشورهای خاورمیانه و همسایگانش ، مردم منطقه را قربانی عملیات تروریستی خود کرده اند ومسسب تشنج و نا امنی در این کشورها شده اند. ده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

امپراتوری دلار(دیوانسالاری بورژوازی در دوران حضیض): رضا خسروی

از شما چه پنهان که مارکسیسم نه « علم »!؟ بلکه یک دریافت منسجم از داده های جاری، عینی و ذهنی،از ساختارها و پیکره های موجود، مقولات اقتصادی و اجتماعی… یک نگرش علمی در مورد چگونگیبازآفرینی زیست جمعی انسان ها در این یا آن شرایط مشخص تاریخی است. لنینیسم نه « مکتب »!؟ بلکه یک آرایش ارادی و انقلابی، نظم مکتبی، برنامه سیاسی، منشور حزبی –طبقاتی برای تدارک یک انقلاب سوسیالیستی، برای درهم شکستن کامل ماشین دولتی، دیوانسالاری بورژوازیو شرکاء و نه اقتدار دولتی بطور کلی… محروم کردن مالکان و اربابان و سرمایه داران از حق مالکیت وحکومت، برای کسب قدرت سیاسی، قانون و قانونگذاری، مصادره دمکراسی بسود نیروهای مولد مادی، تسویهحساب با نظم مستقر، استقرار دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا در این یا آن جغرافیای معلوم سیاسی، ضامناستمرار ساختمان سوسیالیسم، سلامت و رفاه و امنیت اجتماعی … کمونیسم نه « علم »!؟ بلکه یک جهان بینی علمی، باوری فلسفی، مادی و تاریخی، یک طرز تلقی گزنده وکستاخ، فضول و فعال و انقلابی، متکی بر مبارزه ارزش آفرینان گمنام، کارگران و دهقانان و زحمتکشان،نیروی زنده کار، مولد و متفکر… آگاهی برای رهائی، نفی مالکیت خصوصی، محرک بهره کشی، مال اندوزیو احتکار و سروری، ارتزاق از قبل کار غیر، بخاطر مهار قوانین کور طبیعی و اقتصادی… گذار آگاهانه وسازمانیافته از نظم سرمایه داری مستقر، تولید کالائی در عالیترین مرحله از تکامل آن است. ما زنده به آنیم کهآرام نگیریم… امپراتوری دلار (دیوانسالاری بورژوازی در دوران حضیض) رضا خسروی متن در فورم پی دی اف در اینجا من از این مقوله درهم، سیاسیارزی- نظامی « اسرار آمیز »!؟ حامل تضاد اصلی نظم آمریکا محورمستقر در اوضاع و اجوال جاری جهان: همان سامانیابی قهقرائی سرمایه کور بسمت تاریخ گریزی و انسانستیزی در روند بی ارزش شدن پول، ثروت عام، دارائی محض… فرا رفت تند سرمایه مولد ( کار مرده ومتراکم ) از توانائی های طبیعی کار زنده را ادراک می کنم. این مقوله « اسرار آمیز »! کشف بزرگ مارکسمتریالیست معما چو حل گشت آسان شود… حکایت از استقلال قهری پول ( واسطه مادی مبادله کالا،محصولات مصرفی ) در قبال تولید اجتماعی، مکانیسم ارزش آفرینی متداول، سرمایه در قبال نیازمندی هایمصرفی ارزش آفرینان در دوران معاصر دارد. چون بدون یک رابطه ارگانیک میان این دو عامل ساختاری،لازم و ملزوم، مکمل و متقابل، میان کار و سرمایه، مکانیسم ارزش آفرینی مختل می شود، نظم مذکور پا برجانمی ماند. خانه از پای بست ویران است… حق با مارکس بود. مبنی براینکه بورژوازی، نگران طغیان توده ها، عصیان بینوایان، فرودستان شهری وروستائی، از ترس یک انفجار اجتماعی، انقلاب همگانی، اوج مبارزه طبقاتی، دعوای دارا و ندار، جنبشکارگری، برآمد پرولتاریای صنعتی و کمونیسم در سرزمین پایگاه، شمشیر از رو بست، به سیم آخر زد – جلویپیشرفت های ممکن… رشد نیروهای مولد را گرفت. بدنبال منافع فوری، امتیاز لحظه ای، به کم، داشتن چندنماینده در پارلمان، رضایت داد – هنوز در دوران « بالندگی »! با دشمنان تاریخی خود محشور، هم پیمان شد،با اشراف و خوانین خانگی کنار آمد. پس مانده های رژیم کهن، مثل دادگستری و ارتش… را برسمیت شناخت.حتی فراتر، اقشار میانی، شهری و روستائی را تحریک کرد، فریب داد، بجان کارگران انقلابی انداخت. مبارزهطبقاتی را درهم کوبید… تا حق مالکیت خصوصی… پا بر جا بماند، حضور این عامل غیر اقتصادی، میراثدوران منقضی، در تولید اجتماعی، شرط لازم برای دوام استبداد و استثمار و استعمار، بزیر سئوال نرود… تا اینکه اروپای سرمایه داری، در روند بازآفرینی خویشتن خویش، همزمان با استثمار نیروهای مولد، دوشیدنکارگران و چاپیدن زحمتکشان، شهری و روستائی، در سطح ملی، گریز استعماری برای گسرش بازار فروش،بدست آوردن مواد خام و انرژی… در سطح بین المللی، اقتصاد سیاسی را، بمثابه علم، اخته کرد، از اعتبارانداخت – دیگر نه صحت نظریه اقتصادی، بلکه سود و زیان آن برای سرمایه اهمیت درجه اول پیدا کرد. رفتهرفته، آشفته فکری براه افتاد، موهوم بافی مرسوم، بجای پژوهش های غیر انتفاعی، نوعی لفاظی و نظرفروشی متداول شد… بگذریم از اینکه اقتصاد سیاسی، بمثابه علم، وظیفه ای دیگر دارد، کارش این است که مولفه های ساختاریلازم، پیکره های زائد و مزاحم برای تولید اجتماعی را شناسائی کند. حتی المکان، و با یک ضریب خطای قابلفهم، عدم هماهنگی محتمل میان نیروهای مولد مادی و مناسبات تولیدی متداول در این یا آن مرحله از تکاملعمومی جامعه را هشدار دهد. با بررسی داده ها، عینی و ذهنی، تجربیات دور و نزدیک، با نقد مناسبات جاریو تاریخی، مدیریت رسمی… کشف مکانیسمهای نا شناخته برای رفع تضادهای موجود، حل و فصل مسائلبسود زیست جمعی را تسهیل نماید. این اقتصاد سیاسی، با لفاظی و نظر فروشی، شامورتی بازی انتفاعی، کلاهبرداری و دلالی و کارچاق کنی، پسو پیش کردن علت و معلول ها، مداحی برای گروههای ممتاز، مالکان و سرمایه داران، خلع ید کنندگان نوبتی،بخاطر توجیه استبداد و استثمار و استعمار… با ادا و اطوار « علمی »!؟ موهوم بافی در مورد وضع موجود،در باره محرک رویدادهای جاری: ماجراجوئی های نظامی، میلیتاریسم افسار گسیخته، تهدید و تحریم و تجاوز،سرقت مسلحانه، با مصادره دارائی و اموال دیگران… در شرایط اضطراری، هیچ میانه ای ندارد. زیر بارجفنگ « رشد اقتصادی برای رشد اقتصادی »!؟ نمی رود. بیگانگی مکانیسم ارزش آفرینی با نیازهایمصرفی نیروهای مولد، با زیست جمعی انسان ها را برسمیت نمی شناسد. دیوانسالاری بورژوازی در دوران حضیض، تابع قوانین کور اقتصادی، بدون این سابقه ننگین تاریخی، گسستشتابزده از مولفه های ساختاری، حرف مفت است: با تمرکز سرمایه مالی، توسعه اعتبارات حدس و گمانی،وامهای تحمیلی با بهره های کلفت، قراردادهای زوری، انواع خدمات اجباری، امنیتی و مستشاری و نظامی،گسترش معاملات فرضی، توافقات پشت پرده، گشایش حساب های بادکنکی، اشاعه سفته و سفته بازی، سپردههای مجازی، بدهکار سازی، کارچاق کنی، گروکشی، جیب بری و تنزیل خوری« قانونی »! با تمرکز محاسباتارزی جهان در آمریکای شمالی پیوندی تنگاتنگ دارد. این نظم آمریکا محور، متکی بر نوعی مالیخولیای « اقتصادی »! محصول سامانیابی قهقرائی پول، ثروتعام، دارائی محض در روند بازآفرینی دمکراسی توطئه و حقه بازی… بدنبال رسوائی میراث خواران استعمارکهن، تباهی لردیسم و بناپارتیسم و بیسمارکیسمشکست نظامی « مهد تمدن »! پس از تسلیم بدون قید وشرط اروپای نازی در جنگ دوم جهانی رقم خورد. بیاری طرح کلفت « مارشال »! یعنی صدور میلیاردها دلاربدون پشتوانه، نوعی اعتبار شفاهی بنام « بازسازی اقتصادی »! اروپای غربی را خرید، بازمانده فاشیسم ونازیسم و پتنیسم را بلعید سوار بر رقیبان کار کشته، انگلستان و فرانسه و آلمان… گل کرد. آقای « ناجی»! در آستانه انتقال مرکز ثقل توطئه های بین المللی از اروپای غربی به آمریکای شمالی پوست انداخت، طولو عرض گرفت. سخن برسر یک شگرد سیاسی تروریستی رسوا برای نقض موازین، نفی دستاوردهای تاریخی، حق و آزادیو استقلال… در شرایط اضطراری. راهکاری امپریالیستی برای مهار تمام خلق ها و ملت ها، کنترل همهکشورها، تسلط بر منابع طبیعی، ذخائر مواد خام و انرژی… در مناطق دور و نزدیک، یک توطئه اروپائی اسرائیلی  آمریکائی برای سرکوب ترقی خواهی، بخاطر اختناق جنبش کارگری و کمونیسم در سطح ملی و بینالمللی است. بقول آن پیر جهان دیده: قصه زور است نه کار قضاست. ولی در این ارتباط، مثل اینکه منابع خبرفروشی و نظر چپانی « مستقل »! چیزی نمی دانند، مطبوعات « آزاد »! اصلا خبر ندارند… بهر حال، تا ابد نمی توان دروغ گفت، موهوم بخورد افکار عمومی داد. ناگفته نماند که محافظ قانونی سپردههای کلفت شرکت سهامی « بن لادن »! وال استریت بود، القاعده با میل فدرال رزرو، چراغ سبز کاخ سفید رقمخورد، البغدادی انس و الفتی قبلی با سیا و پنتاگون دارد، با گرین کارت آمریکائی، کوله باری از دلار بدونپشتوانه بر دوش، جولال می دهد، هوادار می خرد، در مناطق نشاندار، سر می برد، کشتار می کند – ژنرال «داعش »! استراتزی ویرانگر امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه… را دنبال می کند. شواهدی هست مبنی براینکه امپراتوری دلار، پاسدار لفظی پول مطلق، ثروت عام، دارائی محض  این گرگگرسنه و کلفت و « اسرار آمیز »! تاریخ گریز و انسان ستیز، تنگ نفس گرفته، هرچه می تازد و می کوبد،چیزی برای دریدن و بلعیدن نمی یابد، منفور و منزوی در میان نیازمندان، تاریخ سازان گمنام، ثروت آفرینانزنده… خود خوری می کند تا پا برجا بماند. شاه دزدان، پادشاه راهزنان، رهبر اوباش جهان تازه در قله «بی نیازی »! با خرغلت لحظه به لحظه بیل گیتیسم و گوگلیسم و آمازونیسم… در بورس، پهلو می گیرند. ماهیاز سر گنده گردد نی ز دم… چون در غیر اینصورت، نمی توان محرک نامرئی تضادها و چالش ها، مسبب دگرگونیهای قانونمند، تحولاتاقتصادی و اجتماعی را شناسائی کرد، علت جنگ های ویرانگر، نیابتی – قیامتی ناتو در گذشته و حال رادریافت. انواع آشفتگی های اجتماعی – از بیکاری انبوه، دربدری و خانه بدوشی، برآمد نژاد پرستی، خارجیگریزی، بیگانه ستیزی، تهدید و تحرم و تجاوز، ترور و اختناق نوبتی گرفته تا قتل و کشتار جمعی در شرایطاضطراری، محاصره اقتصادی و نظامی، لشکرکشی وهجوم، سرکوب خلق ها و ملت ها، اشغال نوبتییوگسلاوی و افغانستان و عراق و لیبی و مالی… توسط امپریالیسم آمریکا و شرکاء در یکی دو دهه اخیر –گریز استعماری نوین، سیاست ننگین آواره سازی، شگرد مهاجر تراشی « متمدن ها »! در اوضاع و احوالجاری جهان را توضیح داد. هشدار، آه و ناله دردی را دوا نمی کند. هنوز راه درازی در پیش داریم. بکوشیم تابازیگران و فضول و فعال و انقلابی دوران خود باشیم… ولی از شما چه پنهان که مارکسیسم نه « علم »!؟ بلکه یک دریافت منسجم از داده های جاری، عینی و ذهنی،از ساختارها و پیکره های موجود، مقولات اقتصادی و اجتماعی… یک نگرش علمی در مورد چگونگیبازآفرینی زیست جمعی انسان ها در این یا آن شرایط مشخص تاریخی است. لنینیسم نه « مکتب »!؟ بلکه یک آرایش ارادی و انقلابی، نظم مکتبی، برنامه سیاسی، منشور حزبی –طبقاتی برای تدارک یک انقلاب سوسیالیستی، برای درهم شکستن کامل ماشین دولتی، دیوانسالاری بورژوازیو شرکاء و نه اقتدار دولتی بطور کلی… محروم کردن مالکان و اربابان و سرمایه داران از حق مالکیت وحکومت، برای کسب قدرت سیاسی، قانون و قانونگذاری، مصادره دمکراسی بسود نیروهای مولد مادی، تسویهحساب با نظم مستقر، استقرار دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا در این یا آن جغرافیای معلوم سیاسی، ضامناستمرار ساختمان سوسیالیسم، سلامت و رفاه و امنیت اجتماعی… کمونیسم نه « علم »!؟ بلکه یک جهان بینی علمی، باوری فلسفی، مادی و تاریخی، یک طرز تلقی گزنده وکستاخ، فضول و فعال و انقلابی، متکی بر مبارزه ارزش آفرینان گمنام، کارگران و دهقانان و زحمتکشان،نیروی زنده کار، مولد و متفکر… آگاهی برای رهائی، نفی مالکیت خصوصی، محرک بهره کشی، مال اندوزیو احتکار و سروری، ارتزاق از قبل کار غیر، بخاطر مهار قوانین کور طبیعی و اقتصادی… گذار آگاهانه وسازمانیافته از نظم سرمایه داری مستقر، تولید کالائی در عالیترین مرحله از تکامل آن است. ما زنده به آنیم کهآرام نگیریم… … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

پات سیاسی در اسپانیا: دنیای جوان/تارنگاشت عدالت

در درون پیمان چپ «اونیداد پودموس» (از جمله متشکل از پودموس و چپ‌های متحد)  اختلاف نظر وجود داشت. در ابتدا  «پابلو ایگلسیاس» دبیرکل حزب از بدنه حزب نظرخواهی کرد که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

سودان قربانی منافع امپریالیسم و ارتجاع: توفان(ارگان مرکزی حزب کار ایران) شـماره 233 مرداد ماه 1398ـ ژوئیه سال 2019

امپریالیسم و ارتجاع جهانی در رقابت با یکدیگر در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا «هر یک از ظن خود یار» سودان گشته‌اند!. بحرانی که در سودان به­ وجود آمده است … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2019 · بیان دیدگاه

ایران و روسیه و مبارزه برعلیه امپریالیسم آمریکا- خفتی که همیشه آرزوی بچگی من بوده است و پس از قریب یک قرن به نتیجه میرسد!: سپیده

سوریه بدون تکیه کردن بنیروی خود و ایران هرگز تنها با اتکاء بروسیه و چین به آزادی نمیرسید. همانطور که عراق دوباره روی پای خود نمیتوانست بایستد. بزودی هم افغانستان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2019 · ۱ دیدگاه