اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

سنت اول ماه مه را پاس داریم و به پیشروی مبارزات کارگران یاری رسانیم!(بفارسی و انگلیسی): نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور

طبقه کارگرايران برای دستیابی به مطالبات بیشمارخود همچون گذشته ، نیازمند سازمانیابی تشکل مستقل وطبقاتی خود است. برای موفقیت درمبارزه  پیش روی ،وحدت همه بخش های طبقه کارگر( کارگران مناطق و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

پادزهری بر سندیکالیسم رفرمیستی و اروپامحور

مبارزه کارگران متشکل علیه سرمایه‌داری تنها می‌تواند سوسیالیسم را در چشم‌انداز خود داشته باشد. در یک دنیای جهانی‌شده که در آن سوسیال دمکراسی خود را به نولیبرالیسم فروخته است، و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

گفتگوی بنی صدر و صدارت :سه تمایل سیاسی-عقیدتی در ایران -جلسه ۱از۳

گفتگوی بنی صدر و صدارت :سه تمایل سیاسی-عقیدتی در ایران -جلسه ۱از۳ گفتگوی بنیصدر و صدارت :سه تمایل سیاسی-عقیدتی در ایران -جلسه ۱از۳ https://alisedarat.com/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در هر برههٌ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

اول ماه مه98 – طبقه کارگر ومتحد کردن جنبش های اجتماعی: کانون کارگران سوسیالیست

آلترناتیو گذارازجمهوری اسلامی ازدرون مبارزه رو دررو، پیگیر ومتشکل کارگران وستمدیده گان شکل می گیرد. هر گونه آلترناتیوعاریتی جزبه بیراه بردن جنبش طبقاتی منفعتی برای کارگران وستمدیده گان نخواهد داشت. … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

در باره منابع مالی صنعتی کردن اتحاد شوروی: والنتین کاتاسانوف، برگردان: ا. م. شیری

بنام نامی کارگران و زحمتکشان- آفریدگاران تمامی نعمتهای زندگی اجتماعی، روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را پیشاپیش به همه استثمارشدگان، ستمدیدگان و محروم شدگان از زندگی شایسته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 8 اردیبهشت ماه 1398

اخبار و گزارشات کارگری 8 اردیبهشت ماه 1398 جاویدان با خاطره 20کارگرجان باخته کارخانه جهان چیت کرج در8اردیبهشت ماه 1350 2هزارکارگر کارخانه جهان چیت کرج دراعتراض به شرایط کاری دردناک … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

جدیدترین مطالب سایت گزارشگران

جدیدترین مطالب سایت گزارشگران مجموعه شعری از حسن حسام: در ماه مه یادداشت هفته:کاوه دادگری:از «لشکرکشی دیپلماتیک» تا «جنگ علیه تروریسم» فراخوان محمود صالحی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

رنجبر شماره ۱۶۷ ویژه منتشر شد

رنجبر شماره ۱۶۷ ویژه منتشر شد http://www.ranjbaran.org/wp-content/uploads/2019/04/%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B6-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C.pdf?fbclid=IwAR2Uf35DRn4HDFkIkqGGiPfTQiQTQUxCKwbPX4DH6nK1oMSBYF50Gomc3N0 رنجبر شماره ۱۶۷ Read more → تسلیت و همدردی به مردم صدمه دیده سیل های ناشی از بارندگی شدید چندین استان شمالی و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

روزهای جهانی کارگر در مواجهه با بحران‌های ایران چه باید کرد!:

وضعیتی که به لحاظ اقتصادی با بحران روبه‌روست، به لحاظ سیاسی به بن‌بست رسیده  شعار اصلی «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، نقطه عطف مهمی هم در دی ماه 1396 بود … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2019 · بیان دیدگاه

بیانیه حزب کارایران(توفان) بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه

چاره شما کارگران و همه زحمتکشان ایران وحدت وتشکیلات است. حضور نیرومند تشکیلات سیاسی  و در شکل تکامل یافته وعلمی آن، تشکیلات واحد حزب مارکسیستی لنینیستی طبقه کارگر، همه چیزیم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2019 · بیان دیدگاه