اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!: فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین – اتریش

امروز فائق آمدن بر فقدان رهبری در جنبش برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم ، بیش از پیش در مقابل نیروهای مبارز و کمونیست قرار دارد و این امری است که تحقق آن تنها در بستر مبارزه مسلحانه علیه نظام حاکم امکان پذیر می باشد. کارگران و زحمتکشان ایران تنها زمانی به آزادی و رفاه و دمکراسی خواهند رسید که نابودی جمهوری اسلامی به دست مردم و با رهبری طبقه کارگر به نابودی نظم سرمایه داری حاکم منجر شود… رژیم جمهوری اسلامی یکی از اولین جلوه های بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه است، تاکید کرد که بدون درک و شناخت وابستگی رژیم به امپریالیست ها ، بخصوص امپریالیسم آمریکا، به هیچ وجه نمی توان به نقشی که رژیم در ایران و منطقه دارد پی برد.  وی خاطر نشان ساخت که گذشته از چگونگی روی کار آمدن رژیم توسط چهار قدرت بزرگ امپریالیست در کنفرانسی در گوادلوپ – که ده ها سند در باره اش تاکنون منتشر شده است – سیاستهایی که رژیم در طول چهل سال گذشته در ایران و منطقه به نفع قدرتها و انحصارت امپریالیستی و به خصوص کارخانه های اسلحه سازی امپریالیستها و سیاست های جنگی آنها پیش برده است، بروشنی نشانگر وابستگی این رژیم به امپریالیست ها می باشد. از طرف دیگر وی در مورد فقر و فلاکت شدید و گسترده ای  که از طرف طبقۀ حاکم یعنی سرمایه داران وابسته و رژیم به مردم ایران تحمیل شده اشاره کرد و دلایل آن را اجرای سیاست های دو نهاد برجسته امپریالیستی یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین پیشبرد سیاست های جنگی امپریالیسم آمریکا و شرکایش در منطقه خاورمیانه، از طرف رژیم جمهوری اسلامی دانست.

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

(میز گرد نیروهای چپ ایرانی و اتریشی در چهلمین سالگرد قیام بهمن 1357)

 

روز شنبه، ۱۶ مارس 2019 ، به ابتکار چند جریان چپ اتریشی و ایرانی ، میز گردی تحت عنوان «چهلمین سالگرد قیام مردمی سال 57 و سرنگونی رژیم شاه در ایران»  برگزار شد. این جلسه در ساعت 5 بعد از ظهر در Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien  آغاز شد.  مراسم با استقبال تعدادی از نیروها و فعالین اتریشی و غیر اتریشی مقیم وین مواجه شد.  هدف اصلی این برنامه این بود که در چهلمین سالگرد قدرت گیری جمهوری اسلامی ، تصویر هر چه عینی تر از اوضاع ایران و ماهیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در اختیار شرکت کنندگان غیر ایرانی قرار گیرد.  شرکت کنندگان این میز گرد را نمایندگان «آلترناتیو برای ایجاد حزب کمونیست انقلابی»، «حزب مارکسیست ـ لنینیست ـ مائویست شعله جاوید»، «یکی از فعالین چپ در وین – اتریش» و «فعالین چریکهای فدایی خلق ایران ـ وین» تشکیل می دادند. که هر یک بر اساس تحلیل ها و مواضع خود ، شمائی از اوضاع ایران و واقعیت جمهوری اسلامی را ارائه دادند.

 

این میزگرد در دو بخش برگزار شد. در بخش اول سخنرانان بحث خود را ارائه دادند و در بخش دوم پس از دیدن یک ویدئو کلیپ مبارزاتی راجع به اوضاع ایران ، شرکت کنندگان امکان یافتند، پرسش های خود را با سخنرانان در میان گذاشته و پاسخ های آنها را بشنوند.

 

ویدئو کلیپ مزبور از کلیپ های ساخته شده توسط چریکهای فدائی خلق ایران تحت عنوان «بگذار برخیزد مردم بی لبخند!» بود و صحنه هائی از مبارزات قهرمانانه توده ها در دی ماه 1396 را منعکس می کرد. در ادامه این کلیپ ، صحنه هائی از مبارزات دلاورانه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز به نمایش در آمد. این ویدئو کلیپ به ابتکار فعالین سازمان، به آلمانی ترجمه شده بود و با زیر نویس آلمانی نشان داده شد. نمایش این کلیپ که در مورد خیزش گرسنگان در دی ماه سال 1396 و چرائی و چگونگی آن بود با استقبال گرم شرکت کنندگان مواجه شد. همچنین در این برنامه میز کتابی که رفقا در سالن کنفرانس گذاشته بودند نیز توجه حاضرین را به خود جلب می کرد.

 

در بخش دوم برنامه که بعد از یک تنفس کوتاه شروع شد و به طرح پرسش های شرکت کنندگان اختصاص یافته بود ، شرکت کنندگان پرسش های خود را مطرح کردند که از طرف سخنرانان به آنها پاسخ داده شد. بیشتر سئوالات در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه، در مورد چگونگی نحوه برگزاری تجمعات کارگری در نبود تشکلات و سندیکاهای کارگری، درمورد جنبش زنان و نقش لابی های رژیم در به بیراهه کشاندن مبارزات توده های ستمدیده ایران، بودند. یکی از نکات جالب این برنامه ، توجه و علاقه حضار به مسائل ایران و شرکت آنها در بحث و گفتگو ها بود که باعث شد این برنامه که قرار بود در ساعت ۲۱ تمام شود تا ساعت ۲۲ شب ادامه پیدا کند.

 

در این میزگرد که برای اولین بار در وین برگزار می شد سخنران فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با ذکر این که رژیم جمهوری اسلامی یکی از اولین جلوه های بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه است، تاکید کرد که بدون درک و شناخت وابستگی رژیم به امپریالیست ها ، بخصوص امپریالیسم آمریکا، به هیچ وجه نمی توان به نقشی که رژیم در ایران و منطقه دارد پی برد.  وی خاطر نشان ساخت که گذشته از چگونگی روی کار آمدن رژیم توسط چهار قدرت بزرگ امپریالیست در کنفرانسی در گوادلوپ – که ده ها سند در باره اش تاکنون منتشر شده است – سیاستهایی که رژیم در طول چهل سال گذشته در ایران و منطقه به نفع قدرتها و انحصارت امپریالیستی و به خصوص کارخانه های اسلحه سازی امپریالیستها و سیاست های جنگی آنها پیش برده است، بروشنی نشانگر وابستگی این رژیم به امپریالیست ها می باشد.

 

از طرف دیگر وی در مورد فقر و فلاکت شدید و گسترده ای  که از طرف طبقۀ حاکم یعنی سرمایه داران وابسته و رژیم به مردم ایران تحمیل شده اشاره کرد و دلایل آن را اجرای سیاست های دو نهاد برجسته امپریالیستی یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین پیشبرد سیاست های جنگی امپریالیسم آمریکا و شرکایش در منطقه خاورمیانه، از طرف رژیم جمهوری اسلامی دانست. وی به علل وقوع جنبش دی ماه در سال گذشته پرداخت و توضیح داد که درست به خاطر وجود این مناسبات ضد مردمی و سلطۀ این حاکمیت دیکتاتور بود که توده های لب به جان رسیده در بیش از ۱۶۰ شهر کشور با فریاد «کار، نان، آزادی»  و «مرگ بر جمهوری اسلامی» به خیابانها ریختند و سرنگونی کلیت رژیم از اصول گرا گرفته تا اصلاح طلب را خواستار شدند و در جریان جنبش دلیرانۀ توسط رژیم، ددمنشانه سرکوب شدند. وی گستردگی اعتراضات و تجمعات هر روزه کارگران و ستمدیگان را با وجود سرکوب شدید از طرف دیکتاتوری حاکم، بیانگر شدت تضادهای طبقاتی و عمق شکاف های طبقاتی دانست و این که طبقه حاکمه نه می خواهد و نه می تواند در جهت کاستن از شکاف طبقاتی موجود گام بردارد.

 

سخنران همچنین در بخشی از صحبتهای خود به نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی پرداخت و به این نکته مهم اشاره کرد که بخش اعظم نیروهای اپوزیسیون ، در ابتدای قدرت گیری رژیم به دلیل عدم درک ماهیت واقعی جمهوری اسلامی، اعمالشان در خدمت تحکیم این رژیم قرار گرفت و امروز هم تحلیل های نادرستی از ماهیت این رژیم و عملکردهایش ارائه می دهند و متوجه نیستند که رژیم جمهوری اسلامی تا بن استخوان به امپریالیستها وابسته است.

 

وی در جمع بندی بحث خود متذکر شد که امروز فائق آمدن بر فقدان رهبری در جنبش برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم ، بیش از پیش در مقابل نیروهای مبارز و کمونیست قرار دارد و این امری است که تحقق آن تنها در بستر مبارزه مسلحانه علیه نظام حاکم امکان پذیر می باشد. کارگران و زحمتکشان ایران تنها زمانی به آزادی و رفاه و دمکراسی خواهند رسید که نابودی جمهوری اسلامی به دست مردم و با رهبری طبقه کارگر به نابودی نظم سرمایه داری حاکم منجر شود.

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین – اتریش

بیستم مارس ۲۰۱۹

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 29 مارس 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: