اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

چرا نظرات اقای اردشیر قنواتی در مورد سپاه پاسداران انحرافی است؟ نوشته: احمد مزارعی

وقتی در ایران انقلاب شد و ایران از زیر سلطه امریکا خارج گردید، رامسفلد که در انزمان معاون وزارت خارجه امریکا بود به عراق امده وبا حسن البکر درباره حمله به ایران، تجزیه خوزستان،  تقسیم نفت ان وتسلط بر خلیج فارس مذاکره نمود، حسن البکر نپذیرفت. اینبار رامسفلد به سراغ صدام رفت که ایشان متاسفانه با امریکا موافقت وبا کمک کشورهای مرتجع منطقه وعالب کشورهای امپریالیستی از جمله روسیه به ایران حمله کردند که تمام کوششهای آنها بعلت مقاومت ملی با شکست روبرو شد. ایران انروز تنها بود ولی تسلیم نشد واز استقلال و کرامت ملی خود دفاع کرد ولی ایران امروز صدها بار قویتر وبا داشتن همپیمانانی نیرومند و استوار .در منطقه وجهان توانائی آنرا دارد تا از همه متافع خود در برابر امریکا و…دفاع کند

چرا نظرات اقای اردشیر قنواتی در مورد سپاه پاسداران انحرافی است؟

نوشته: احمد مزارعی

اردشیر قنوانی: «دوستان عزیز بدون تردید امپریالیسم آمریکا با تمام توان در حال برنامه ریزی برای منکوب کردن ایران و مردم جامعه ماست. در واشینگتن حول استراتڑی خاورمیانه جدید با همدستی ارتجاع منطقه یی و اسرائیل، جناح تندرو و فاشیستی به دنبال یک جنگ و بی ثبات سازی تازه در منطقه می باشند. همه این موارد تلاش برای خنثی سازی این سناریو را طلب می کند اما رجز خوانی سرداران سپاه و تندروها در ایران نه تنها در جهت بازدارندگی نیست که در واقع بازی کردن در زمین واشینگتن است. تجربه عراق و صدام حسین در جلوی روی همه ماست اینکه تابع هبجان و احساسات از تشدید منازعه و رجزخوانی ها دفاع کنیم بدترین نوع حمایت از منافع ملی و امنیت کشور است. هم اکنون دیپلماسی صلح و تعامل با محور چین، روسیه و تا حدودی اروپا یک ضرورت در سیاست خارجی و بازگشت قدرت حاکمه به صلح با توده های مردم یک امر اجتناب ناپذیر است»

نخست اینکه امریکا همیشه در صدد ناامن سازی ایران ومنطقه بوده واین برنامه ها را نه فقط برای ایران بلکه برای همه کشورهای منطقه همچون عراق ، قلسطین، افغانستان ، سوریه ویمن داشته وتازگی ندارد وهمیشه دارودسته های فاشیستی تندرو وکندرو، مرتجعین عرب واسرائیل به این اعمال دست زده وخوشبختانه شکست خورده اند، امروز در منطقه محور مقاومتی وجود دارد که یکی از پایه های اصلی آن سپاه پاسداران ایران است که با فداکاریهای خود سه کشور ایران عراق وسوریه را با کمک نیروهای ملی ومردمی این کشورها از شر داعش وامریکا نجات داده ومیرود تا درنتیجه همین اقتدار به صلحی پایداردر منطقه دست یابد.

امروز امریکا دیگر ان قدر قدرتی سابق را ندارد وتهدیدات امریکا توخالی بوده وبزرگ کردن امریکا وخطرش برای ایران انطور که اقای اردشیرقنواتی در موردش اغراق میکند، یاوه بوده وهمه شاهد بودیم که ترامپ چگونه ذلیلانه در کتفرانس هلسنکی تسلیم دیکته های پوتین شد که به معنی شکست تک قطبی و کنفرانس «بریکس»نماد بارز تران بود..

اما هدف اصلی اقای اردشیر قنواتی از حمله به سپاه پاسداران و»رجز خوان خواندن واتهام ناروای اینکه «انها در زمین امریکا بازی میکنند»  وهمزمان بزرگ کردن «خطر»امریکا» ،در خقیقت خدمت به جناحهای غارتگر وفاسد دولتی ایران است تا همچنان  برگرده مردم سوار بوده وبا ذلیل کردن ومکیدن خون انها موفق به ادامه حکومت متعفن و ننگین خود باشند واگرجان به لب رسیدگان لب به اعتراض باز کنند بگویند خفه شوید وگرنه لولوی امریکا ی فاشیست ومرتجعین عرب واسرائیل میایند وشمارا میبلعند. این است جوهر کلام اقای اردشیرقنوانی ، البته اقای اردشیر قنواتی تنها نیستند ودر دولت ومجلس ودر میان بسیاری از «اصلاخ طلبان ، «نه غزه نه لبنان جانم فدای امریکا» نیز همپالکیهائی دارند که با هم هماهنگ میکنند ، برای مثال یکی دوروز پیش اقای یحیی کمالی‌پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افاضه فرمود که اگر ایران قرارداد (FATE) را امضا نکند چنین وچنان خواهد شد، درحقیقت این فاسدان ضد ملی بعد ازگذشت تزدیک به شصت سال که اقای خمینی بر ضد قانون کاپیتولاسیون بر علیه شاه قیام نمود وگفت این قانون فروش ایران است وانقلاب شکوهمند بهمن نیز بنا به همینگونه دلیلها بر پاشد،امروز افرادی فاسد که در خانه ملت خزیده اند میخواهند همان قانون خائنانه شاه وطن فروش را به تصویب برسانند که اولین نتیجه اش این خواهد بود که امریکا واسرائیل از طریق شورای امنیت سازمان ملل درخواست کند که قاسم سلیمانی «تروریست» باید تحویل دادگاه بین المللی لاهه شده ومحاکمه گردد. بله این است نتیجه نهائی کاراقایانی که سپاه پاسداران ودر راس ان قاسم سلیمانی را متهم به «رجز»خوانی میکنند.

اقای اردشیر قنواتی در قسمتی از نصایح حود چنین اورده است :

«همه این موارد تلاش برای خنثی سازی این سناریو را طلب می کند اما رجز خوانی سرداران سپاه و تندروها در ایران نه تنها در جهت بازدارندگی نیست که در واقع بازی کردن در زمین واشینگتن است. تجربه عراق و صدام حسین در جلوی روی همه ماست اینکه تابع هبجان و احساسات از تشدید منازعه و رجزخوانی ها دفاع کنیم بدترین نوع حمایت از منافع ملی و امنیت کشور است. هم اکنون دیپلماسی صلح و تعامل با محور چین، روسیه و تا حدودی اروپا یک ضرورت در سیاست خارجی و بازگشت قدرت حاکمه به صلح با توده های مردم یک امر اجتناب ناپذیر است«

من درنوشته قبلی نوضیخ دادم که صدام صد درصد با سازمان ملل همکاری نمود وبه نوشته قبلی مراجعه کنید

آقای قنواتی ، سالها است که ایران با روسیه وچین برای برقراری صلح مشترک در منطقه وسوریه میکوشند واخیرا ایران با چین برای جنگ با تروریسم مانور مشترکی در ایران برگزار کردند. ایران در زمینه روابط مسالمت امیز وحل وقصل مشکلات منطقه بطورگسترده ای با اروپا همکاری داشته ورهبران اروپا در این زمینه سیاست ایران را میستایند، اروپائیها حتی با حزب الله لبنان نیز رابطه ای دوستانه دارند ونیازی به «نصیحت»حضرتعالی هم ندارد.

اقای اردشیر قنواتی بجای اینکه نوک حمله خودرا برروی رجز خوانیهای فاشیستهای امریکا، ترامپ ، ارتجاع عرب ورژیم صهیونیستی اسرائیل قراردهد که هرروز وطی سالها بر علیه ایران رجز خوانی کرده ، ایران را با انواع تحریمهای ظالمانه، تهاجمات تروریستی در مرزها، تقویت وطنفروشان تجزیه طلب وجنایاتتهای دیگر وحتی تهدید به جنگ اتمی کرده اند، بیکباره و بیشرمانه سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی را مورد هدف تیر زهر اگین خود قرارداده است که رجز خوانی میکنند و وقیحانه تر اینکه انها را متهم میکند که در زمین  آمریکا بازی میکنند، زهی بیشرمی.

وقتی در ایران انقلاب شد و ایران از زیر سلطه امریکا خارج گردید، رامسفلد که در انزمان معاون وزارت خارجه امریکا بود به عراق امده وبا حسن البکر درباره حمله به ایران، تجزیه خوزستان،  تقسیم نفت ان وتسلط بر خلیج فارس مذاکره نمود، حسن البکر نپذیرفت. اینبار رامسفلد به سراغ صدام رفت که ایشان متاسفانه با امریکا موافقت وبا کمک کشورهای مرتجع منطقه وعالب کشورهای امپریالیستی از جمله روسیه به ایران حمله کردند که تمام کوششهای آنها بعلت مقاومت ملی با شکست روبرو شد. ایران انروز تنها بود ولی تسلیم نشد واز استقلال و کرامت ملی خود دفاع کرد ولی ایران امروز صدها بار قویتر وبا داشتن همپیمانانی نیرومند و استوار در منطقه وجهان توانائی آنرا دارد تا از همه متافع خود در برابر امریکا و….دفاع کند.

درمورد قاسم سلیمانی وسخنانش

قاسم سلیمانی عمرش را در جبهه ها برای دفاع از شرف، استقلال وحیثیت ملی ما وسایر ملل ستمدیده منطقه صرف نموده و همیشه موردخشم غضب استعمارگران، مرتجعین منطقه واسرائیل قرارداشته است. ایشان بسیار کم و ندرتا در عموم ظاهر شده و یا سخنرانی میکند واینکه چندروز پیش سخنانی در مورد جنگ، امریکا وجزئیاتی از روزهای جنگ چریکی در عراق سخن بمیان اورد نه به قصد خودستائی وتکبر بلکه حرف دلش را زد، اینکه امریکائیها را تحقیر نمود حقیقت داشت، درهمان زمان بارها جنرال پترایوس بوسیله نامه درخواست ملاقات با سلیمانی را داد که اصلا پاسخ نداد و کرامت خود و ملتش را حفظ کرد. حال اینکه بتظر اقای قنواتی، یا فضولباشهای دیگری «رجزخوانی» بوده ،»در زمین امریکا بازی کرده» و یا از کلمه «من» در سخنش استفاده کرده ، ادعاهای احمقانه ای است زیرا اولا ایشا ن سخنران نبوده واز روی نوشته هم صحبت نمیکرده وثانیا ایشان همان یکبار از کلمه «من» استفاده وبقیه را «ما» گفت .

در مورد تحقیرکردن امریکا واستفاده سربازان امریکائی از پوشک در جنگ عراق که اقای سلیمانی اظهار کرد، ایشان اولین کسی نیست که این مطلب را بیان کرد که البته حقیقت دارد، سالها پیش صلاح مختار که اخرین سفیر عراق در ویتنام بود، طی مقاله ای در سایت: البصره دات نت

نوشت که ارتش امریکا به یک شرکت خصوصی سفارش داده است تا یکملیون پوشک در اندازه سربازان برای استفاده در جنگ تهیه کنند و…/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 31 ژوئیه 2018 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: