اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

تجلیل از خدمات مارکس به جامعۀ بشری(2): توفان(ارگان مرکزی حزب کار ایران) شـماره 220 تیرماه 1397ـ ژوئیه سال 2018

کشف درک ماتریالیستی تاریخ و به­ عبارت دقیقتر ادامه و گسترش پیگیر ماتریالیسم برعرصه پدیده­ های اجتماعی دو نقص عمده تئوریهای تاریخی پیشین را برطرف کرد. نخست اینکه، این تئوری­ها … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

مقالات سایت نوید نو

مقالات سایت نوید نو شماره  955                  9 تیر ماه1397 نجات کشور تنها از مسیر مبارزۀ مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه برای پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهل … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

نیمه شب نوشته ها – 74 – ایران آبستن تحولاتی تازه!: بهروز سورن/گزارشگران

امروز ایران همانند سرزمینی سراسر آتش و بغض نهفته ای است که شراره میکشد و سر باز میکند. امروز غلیان های اجتماعی حتی برای بهترین و ورزیده ترین تحلیل گران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

چهار روزشمار کارگری خردادماه 1397: روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران-روز شمار حقوق‌های عقب افتاده کارگران- روز شمار کارگران اخراجی و بی کار شده ناشی از تعطیلی واحد کاری- و روز شمار حوادث محیط کار – خرداد1397  

روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران – خرداد1397 روز شمار حقوق‌های عقب افتاده کارگران – خرداد 1397 روز شمار کارگران اخراجی و بی کار شده ناشی از تعطیلی واحد کاری روز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

ده ایده مارکسیستی که  قرن ۲۱ را تعریف می‌کند: سرجیو الیحاندرو گومز، برگردان: آمادور نویدی، و چند نکته تئوریک به عنوان یادگاری: سپهر سمیعی

شاید یکی از انقلابی ترین ایده های مارکسیستی این درک بود که «تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته تاریخ مبارزات طبقاتی است»… سرمایه دار طبق گفته مارکس، نیاز دارد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

 نگرانی دزدان اسرائیلی در هزینۀ ارز ایرانی و ریشۀ صهیونیسم فعال درایران: فرح نوتاش – جبهۀ جهانی ضد امپریالیست – قدرت زنان 

رانت خاری، قاچاق ، حرص سیری ناپذیر، ایجاد فاصله های طبقاتی نجومی، تحمیل فقرخانمان سوز، دزدیهای کلان ، فساد و پولشویی، و هزاران درد بی درمان، امروزی نیست، ریشه در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

ترامپ می خواهد گلوی نفتی ایران را بگیرد!، و تدارک سناریوی تازه امریکا برای انفجارهای شیمیائی در سوریه: راشا تودی/ ترجمه های رضا نافعی

 ترامپ حداقل در شرایط کنونی قصد حمله نظامی به ایران را ندارد و به همان فشردن گلوی نفتی ایران قانع است زیرا بر این یقین است که فشار اقتصادی موجب … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

آلمان و سوریه: تی یری میسان، برگردان: سیلویا بجانیان- ولترنت/مجله هفته

زمانی که ایالات متحده جنگ ٬٬ بی پایان ٬٬ را در ٬٬ خاور میانه بزرگ ٬٬ آغاز کرد ، سازمان سیا از کشور آلمان متحد می خواهد تا ٬٬ دیالوگ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

نقد ذهنی ر. شهاب برهان، برپایه گمانه زنی: بهنام جنگائی

ر. شهاب برهان با یکسویه کردن فرضی فراخوان از ذهن خود و در سایه قراردادن این هدف بی چک و چونه ی سرنگونی که خواست عاجل توده های کار و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه

آیا جام جهانی نمایش سرمایه‌داری برای چپاول فقراست؟: فرزاد نعمتی

«المپیک همان‌قدر به ورزش مربوط است که جنگ عراق به دموکراسی. مسئله المپیک ورزش‌کاران نیستند و معلوم است که گردهم‌آوردن «جامعه ملل» هم نیست. اسب‌های تروای نئولیبرالی وجود دارند که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئن 2018 · بیان دیدگاه