اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بازسازی نقشه امپراتوری آمریکا: جیمز پتراس، برگردان: آمادور نویدی

ایران برای همیشه در معرض خطر تهدید قرار دارد، اما استقلال خود را در خارج از مدار آمریکا – سعودی – اسرائیل حفظ  کرده است. نقشه ژئوپولیتیک آمریکا به اتحاد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مارس 2018 · بیان دیدگاه

جنگ ۱۵ ساله عراق: جنایت جنگی ادامه دارد: تام پیرسون (گاردین- نشریه حزب کمونیست استرالیا)/ تارنگاشت عدالت

امروز کم‌ترین اشاره‌ای به دلیل واقعی برای جنگ نمی‌شود: تصمیم برای تحمیل تغییر رژیم بر عراق در جهت تضمین کنترل و سلطه شرکت‌های آمریکایی بر منابع عظیم نفت و گاز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مارس 2018 · بیان دیدگاه

رویزیونیسم دشمن کمونیسم است نه دوست آن: توفان( ارگان مرکزی حزب کار ایران) شـماره 217 فروردین­ماه  1397ـ آوریل سال 2018

 رویزیونیستها دشمنان مارکسیسم هستند؛ زیرا در اصول اساسی آن تجدید نظر نموده ­اند. روشن است تجدید نظر در مارکسیسم به بهانه تکامل آن تجدید نظر درستی نیست. رویزیونیستها عمال بورژوازی در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مارس 2018 · بیان دیدگاه

عفرین تنها نیست!: سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان – کانون کارگران سوسیالیست

عفرین اشغال شد، ولی نیروی عظیم اجتماعی کارگران، زنان و آزادیخواهان ضد جنگ در سراسر جهان مردم عفرین را تنها نخواهند گذاشت. در چنین شرایطی سوسیالیست های سراسر جهان وظیفۀ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مارس 2018 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 9 فروردین 1397، روزشمار اعتراضات کارگری مهر ماه 1396، و نکاتی در باره شعار های وارونه!:  ماهنامه کارگری – ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران

اخبار و گزارشات کارگری 9 فروردین 1397 – ازمجتمع نیشکر هفت تپه وکارگرانش چه خبر؟ تعطیلی مجتمع،ادامه اعتراضات کارگران،بازداشت تعدادی از کارگران معترض * امید اسد بیک مجتمع نیشکر هفت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مارس 2018 · بیان دیدگاه

عربستان سعودی یکی از ارکان نفوذ امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در منطقه: توفان (ارگان مرکزی حزب کار ایران) شـماره 217 فروردین­ماه  1397ـ آوریل سال 2018

عربستان سعودی ابزاری برای دخالت در کشورهای منطقه با نشستن بر انباری از دلارهای نفتی است.  عربستان سعودی با این پشتوانه مالی، سیاسی و دیپلماتیک مورد توجه دنیای صهیونیسم و امپریالیسم است … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 مارس 2018 · بیان دیدگاه

آب برای همه- فراخوان برای پایان دادن به خصوصی‌سازی آب: نیوزکلیک، و بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی آب: تارنگاشت عدالت   

«همایش جهانی آب» از سوی شرکت‌های فراملی که به دنبال خصوصی‌سازی دخاير اصلی آب در سراسر جهان هستند، سازماندهی و تأمین مالی می‌شود. بیش از ۷ هزار پاسدار آب از … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 مارس 2018 · بیان دیدگاه