اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آب برای همه- فراخوان برای پایان دادن به خصوصی‌سازی آب: نیوزکلیک، و بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی آب: تارنگاشت عدالت   

«همایش جهانی آب» از سوی شرکت‌های فراملی که به دنبال خصوصی‌سازی دخاير اصلی آب در سراسر جهان هستند، سازماندهی و تأمین مالی می‌شود. بیش از ۷ هزار پاسدار آب از سازمان‌ها و جوامع گوناگون از بیش از ۳۸ کشور برای مناظره و بحث پیرامون بحران کنونی آب و چگونگی تأثیر آن بر جوامع آسیب‌پذیر در «همایش بدیل جهانی آب» شرکت کردند، نیروهای خود را برای نبرد با خصوصی‌سازی آب متحد نموده و مشترکاً بر نبرد برای آب پاکیزه به مثابه یک حق اساسی برای همه مجدداً تأکید کردند…بیانیه پایانی «همایش بدیل جهانی آب» می‌گوید: 
«ما مشخص کردیم که هدف شرکت‌ها اعمال کنترل خصوصی بر آب از طريق خصوصی‌سازی، کالایی کردن و گرفتن امتیازات است، تا آب را به یک منبع انباشت سرمایه در مقیاس جهانی مبدل نمایند، و برای شرکت‌های فراملی و نظام مالی منفعت تولید کنند. آن‌ها برای این هدف از استراتژی‌های گوناگون از جمله خشونت مستقیم و هم‌چینن شکل‌های تسخیر دولت‌ها، پارلمان‌ها، قوای قضايیه، مؤسسات نظارتی، و دیگر ساختارهای قضایی-نهادی برای عمل به سود منافع سرمایه استفاده می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین از طريق رسانه‌ها، آموزش و تبلیغات، یک جنگ ایدئولوژیک به راه انداخته اند که هدف آن ایجاد یک اجماع ایدئولوژیک علیه مالکیت مشاع بر آب به سود تبدیل آن‌ به کالاست.

آب برای همه- فراخوان برای پایان دادن به خصوصی‌سازی آب

تارنگاشت عدالت 

منبع: نیوزکلیک
۲۴ مارس ۲۰۱۸

آب برای همه: همایش بدیل جهانی آب خواهان پایان دادن به خصوصی‌سازی آب است

پارک صنعتی کوکاکولا در روز جهانی آب به وسيلۀ فعالین «جنبش کارگران روستایی بی‌زمین» اشغال شد

«همایش بدیل جهانی آب» از ۱۷ تا ۲۲‌ مارس در براسیلیا پایتخت برزیل، موازی با «همایش جهانی آب» برگزار شد. «همایش جهانی آب» از سوی شرکت‌های فراملی که به دنبال خصوصی‌سازی دخاير اصلی آب در سراسر جهان هستند، سازماندهی و تأمین مالی می‌شود. بیش از ۷ هزار پاسدار آب از سازمان‌ها و جوامع گوناگون از بیش از ۳۸ کشور برای مناظره و بحث پیرامون بحران کنونی آب و چگونگی تأثیر آن بر جوامع آسیب‌پذیر در «همایش بدیل جهانی آب» شرکت کردند، نیروهای خود را برای نبرد با خصوصی‌سازی آب متحد نموده و مشترکاً بر نبرد برای آب پاکیزه به مثابه یک حق اساسی برای همه مجدداً تأکید کردند.

دسترسی به آب یک موضوع طبقاتی، نژادی و جنسیتی است
طی چهار روز میزگرد، گروه‌های کاری، فعالیت‌های فرهنگی، نشست‌های وسیع و اقدامات اعتراضی، ۷ هزار شرکت‌کننده مسايل حاد پیرامون موضوع آب را مورد کندوکاو قرار دادند. این را به رسیمت شناختند که دسترسی به آب از مسايل وسیع‌تر سرمایه‌داری، از الگوی اقتصادی نولیبرالی، نژادپرستی، پدرسالاری، استخراج منابع طبیعی بر فروش در بازار، و نظام سیاسی فاسد، جدا نیست.

بیانیه پایانی «همایش بدیل جهانی آب» می‌گوید: 
«ما مشخص کردیم که هدف شرکت‌ها اعمال کنترل خصوصی بر آب از طريق خصوصی‌سازی، کالایی کردن و گرفتن امتیازات است، تا آب را به یک منبع انباشت سرمایه در مقیاس جهانی مبدل نمایند، و برای شرکت‌های فراملی و نظام مالی منفعت تولید کنند. آن‌ها برای این هدف از استراتژی‌های گوناگون از جمله خشونت مستقیم و هم‌چینن شکل‌های تسخیر دولت‌ها، پارلمان‌ها، قوای قضايیه، مؤسسات نظارتی، و دیگر ساختارهای قضایی-نهادی برای عمل به سود منافع سرمایه استفاده می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین از طريق رسانه‌ها، آموزش و تبلیغات، یک جنگ ایدئولوژیک به راه انداخته اند که هدف آن ایجاد یک اجماع ایدئولوژیک علیه مالکیت مشاع بر آب به سود تبدیل آن‌ به کالاست.

مردم قربانیان این پروژه شرکت‌ها بوده اند. زنان، مردم و جوامع بومی، جمعیت‌های سیاه‌پوست، مهاجرین و آوارگان، خانوادهای کشاورزان و دهقانان و جوامع شهری که در مناطق پیرامونی زندگی می‌کنند، مستقیماً از حملات سرمایه و پی‌آمدهای اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اقدامات آن رنج می‌برند.

در قلمروهایی که آن‌ها می‌خواهند خصوصی نمایند در حال حاضر نابرابری، نژادپرستی، خشونت جنسی و بار شدید کار برای زنان،افزایس جرايم، سوءقصدها، تهدیدات و پیگرد رهبران، اخراج‌های گسترده، موقتی کردن مشاغل، کاهش حقوق و نقض آن‌ها، کاهش دستمزد، افزایش استثمار، محدودیت‌های ددمنشانه بر دسترسی به آب و خدمات عمومی، کاهش در کیفت خدمات برای جمعیت، غیبت کنترل اجتماعی، افزایش آزار دهندۀ قیمت‌ها، فساد، جنگل‌زدایی، آلودگی و مسمومیت آب، نابودی چشمه‌ها، رودخانه‌ها و حملات خشونت‌بار علیه مردم و قلمروهای آن، به ویژه جمعیت‌هایی که در برابر هنجارهای تحمیلی سرمایه مقاومت می‌کنند، وجود دارد.»

«همایش بدیل جهانی آب» در خیابان‌ها
یک بخش بنیادین «همایش» اقدامات خیابانی بود که شرکت‌ها و مؤسسات مسؤول برای بحران کنونی آب و بحران محیط زیستی را هدف می‌گرفت. در ۲۰ مارس، ۶۰۰ زن از «جنبش کارگران روستایی بی‌زمین» در اعتراض به معامله بین دولت تِمر و شرکت نستله برای خصوصی‌سازی منابع آب، ساختمان‌های نستله در سائو لورنکو، میناس گرایس را اشغال کردند.

نستله در کنار شرکت‌های فراملی کوکاکولا، اَم‌بیو، سوئز، وئولیا، بروک‌فیلد، داووآگرو ساینسز، مونسانتو، بایر، یارا، و دیگر مؤسسات مالی چندملیتی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول در «همایش جهانی آب» شرکت داشتند، جنبش‌ها آن همایش را «همایش شرکت‌ها»، که استراتژی‌ها را برای پیشبرد خصوصی‌سازی منابع مهم آب و کالایی کردن این منبع تدوین می‌کند، نام‌گذاری کردند.

ماریا گومز دِ اولیواریا، یک عضو هیأت ملی «جنبش کارگران روستایی بی‌زمین» گفت: «تصور کنید که مجبورید همه آبی را که در یک روز می‌نوشید در بطری بخرید. هیچ‌کس این‌را تحمل نخواهد کرد. این چیزی است که شرکت‌هایی که اکنون در «همایش» گرد آمده اند می‌خواهند… آن‌ها برای بحث درباره مدیریت کردن هیچ‌چیز گرد نیامده اند، آن‌ها می‌خواهند کشور را به قیمت یک موز سبز حراج کنند.»

در ۲۲‌ مارس، بیش از ۳۵۰ کنشگر از «جنبش کارگران روستایی بی‌زمین»، «جنبش برای مردم متأثر از سدها» «قیام مردمی جوانان» و «جنبش کشاورزان کوچک» در ادامه محکوم کردن «همایش شرکت‌ها» و نقشه‌های خبیثانه آن‌ها برای خریدن منابع طبیعی کشور به سود خود، پارک صنعتی کوکاکولا را اشغال نمودند.

حدود ۷۰۰ شرکت‌کننده در «همایش بدیل جهانی آب» در روز ۲۱ مارس در مخالفت با خصوصی‌سازی بخش برق برزیل به وسيلۀ دولت کودتایی میشل تمر در مقابل الکتروبراس در براسیلیا اعتراض کردند.

خوزه خوسیوالدو، یک عضو هیأت ملی «جنبش مردم متأثر از سدها» گفت: «ما نمی‌توانیم بپذیریم که ثروت برزیل به بانکداران و سوداگران واگذار شود.»

روز صفر
این همایش زمانی برگزار می‌شود که کیپ تاون، در آفریقای جنوبی برای «روز صفر»، زمانی که آب دیگر در شیرها جریان ندارد، و مردم مجبورند در مقابل ایستگاه‌های توزیع آب برای دریافت سهمیه روزانه خود صف بکشند، آماده می‌شود. کیپ تاون ممکن است نخستین شهری باشد که با این بحران رو‌به‌رو می‌شود، اما چندین کلان شهر دیگر مانند سائو پائولو، بنگالور، پکن، قاهره، جاکارتا، مسکو و چند شهر دیگر نیز در معرض خطر قرار دارند.

چیز جالب در بحث‌ها پیرامون بحران آب کیپ تاون این است که مسؤولیت عمدتاً بر دوش افراد مصرف‌کننده انداخته می‌شود و تغییرات اقلیمی و خصوصی‌سازی که شرکت‌های بزرگ در پشت آن قرار دارند، نادیده گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال، در حال‌حاضر کوکاکولا و نستله به خرید «سفره آب گوآرانی» (Guarani Aquifer)، یکی از بزرگ‌ترین ذخاير آب شیرین جهان نزدیک اند و مرحله اولیه را پشت سر گذاشته اند. الیوت گابریل در «اخبار مینت» نوشت که «براساس گزارش‌ها، مذاکرات برای خصوصی‌سازی سفره آب گوارانی- یک سفره آب زیرزمینی بزرگ در زیر سطح آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه، به مرحله نهایی نزدیک شده است. معامله حق انحصاری بهره‌برداری از سفره آب را به مدت ۱۰۰ سال به یک کنسرسیوم آمریکایی-اروپایی می‌دهد.»

اگر این معامله صورت گیرد تأثیرات مرگباری بر جمعیت‌های پیرامون-که هم‌اکنون از کمبود آب رنج می‌برند- خواهد داشت و پیشینه خطرناکی برای آینده منابع آب جهان خواهد بود.

https://www.newsclick.in/water-all-alternative-world-water-forum-calls-ending-privatization-water

http://www.edalat.org/sys/content/view/12059/38/

***

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از جانب ۹۲ میلیون کارگر در ۵ قاره، به مناسبت روز جهانی آب در ۲۲ مارس، همبستگی خود را با صدها میلیون مردمی که از توزبع نابرابر منابع طبیعی، نبود آب پاکیزه و تأسیسات فاضلاب رنج می‌برند، اعلام می‌دارد. جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی برای حق دسترسی آزاد به آب آشامیدنی پاکیزه با تضمین کیفی و کمّی آن برای همه مردم مبارزه می‌کند. این خواست‌ها در تضاد کامل با تجاری کردن منابع آب و پیوند زدن آن منابع با اقتصاد بازار قرار دارند. آب یک کالای فروشی نیست، آب نباید در مقوله غذا گنجانده شود و باید به میزان کافی، تحت مسؤولیت مستقیم هر دولت، به طور برابر برای همه شهروندان هر کشور، و تحت حکومت قوانین مهندسی بهداشت، و نه تابع «قوانین بازار»، تأمین شود.
 
بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی آب
 
تارنگاشت عدالت
 
منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۲ مارس ۲۰۱۸
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از جانب ۹۲ میلیون کارگر در ۵ قاره، به مناسبت روز جهانی آب در ۲۲ مارس، همبستگی خود را با صدها میلیون مردمی که از توزبع نابرابر منابع طبیعی، نبود آب پاکیزه و تأسیسات فاضلاب رنج می‌برند، اعلام می‌دارد. جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی برای حق دسترسی آزاد به آب آشامیدنی پاکیزه با تضمین کیفی و کمّی آن برای همه مردم مبارزه می‌کند.

این خواست‌ها در تضاد کامل با تجاری کردن منابع آب و پیوند زدن آن منابع با اقتصاد بازار قرار دارند. آب یک کالای فروشی نیست، آب نباید در مقوله غذا گنجانده شود و باید به میزان کافی، تحت مسؤولیت مستقیم هر دولت، به طور برابر برای همه شهروندان هر کشور، و تحت حکومت قوانین مهندسی بهداشت، و نه تابع «قوانین بازار»، تأمین شود.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بر موضع مستحکم خود و بر مطالبات زیر مجدداً تأکید می‌نماید:

● گردآوری، تصفیه و توزیع آب با قیمت پایین و حتا رایگان برای مصرف‌کننده، تحت مسؤولیت مرکزی یک نهاد عمومی، بدون مداخله بنگاه‌های خصوصی و طبق همه مقررات مهندسی بهداشت متکی بر ملزومات زیر: ساختن و به کار انداختن واحدهای مدرن تصفیۀ آب، نطارت منظم بر جریان آب تصفیه شده، یک سیستم قابل اعتماد برای از بین بردن میکروارگانیسم‌ها و انگل‌ها، یک شبکه توزیع کامل و سالم به مصرف‌کنندگان و محل سکونت آن‌ها.

● قوانین حاکم بر پاکیزگی، که وجود آن‌ها پیش‌شرط اصلی برای رسیدن به استانداردهای کیفی است، باید بدون وقفه به اجرا گذاشته شوند.

● نظارت بر کیفیت آب و انطباق آن با همه شرایطی که بايد از سوی مقامات عمومی مهیا شوند.

● مقامات عمومی باید در صورت خروج آب از حد پاکیزگی، به طور مستقیم و مؤثر همه اقدامات اصلاحی لازم را براساس قوانین هر دولت انجام دهند.

موضوع آب برای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری یک اولویت است و سال گذشته ده‌ها ابتکار و اقدام را به شکل سمینار، روزهای جهانی اقدام، کنفرانس و غیره سازماندهی کرده است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به تقویت حتا بیش‌تر مبارزات در مدیریت پایدار منابع آب کره ما به سود همه خلق‌ها ادامه خواهد داد.

دبیرخانه
http://www.edalat.org/sys/content/view/12057/38/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 28 مارس 2018 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: