طرح:ـ

https://fidh.org/IMG/arton22748.jpg

 

نگاه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به سال ۲۰۱۷

در گزارش داستان کارتونی «کمیک استریپ» سالانه

                     

طرح‌ها: رومَن رونزو (و کارتونیست‌ها)، همراه با کاریکاتوریست های طرفدار صلح

 

ـ۱۸۴ سازمان حقوق بشر در ۱۱۲ کشور

 

تونس ـ  قانون تاریخی علیه خشونت زنان

این قانون پیروزی چشمگیری برای زنان و تونس است؛ نخستین کشور عربی که به چنین قانونی رای داده است. فدراسیون برای تصویب این قانون خستگی ناپذیر فعالیت کرد.

اسرائیل و فلسطین/فرانسه ـ  ارتباط‌های خطرناک

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر پیوندهای بین ۵ بانک و شرکت بیمه فرانسوی با بانک‌ها و شرکت‌های اسرائیلی فعال در نگهداری و گسترش شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آشکار می‌کند.

شیلی ـ  قانونی شدن کامل سقط جنین

شیلی سقط جنین را در مورد تجاوز، نقص جنین و خطر برای جان زن قانونی کرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه سازمان‌های عضو و همکار خود از این گام تاریخی اما ناکافیِ به پیش پشتیبانی کرد.

ادامه‌ی متن فارسی در:ـ

https://fidh.org/22748

فرانسوی:ـ

https://fidh.org/22741

انگلیسی:ـ

https://fidh.org/22744

اسپانیایی:ـ

https://fidh.org/22747

مطالب اخیر در صفحه‌ی فارسی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:ـ

   وکلای زندانیان گوانتانامو فرمان اجرایی ترامپ برای باز نگه داشتن زندان را محکوم کردند

https://fidh.org/22728

بحرین: نگرانی از خطر برای جان نبیل رجب در زندان

https://fidh.org/22722

هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره‌های مختلف

-------------------------------------------
FIDH فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

فیس بوک  http://www.facebook.com/lddhi.fidh
E-mail: lddhi(at)fidh.org یا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
Youtube: https://www.youtube.com/c/LDDHIFIDH
 
صفحه ایرانِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

FIDH's Iran page

صفحه‌ی فارسی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

صفحه فرانسوی فدراسیون

صفحه‌ی انگلیسی فدراسیون

صفحه‌ی اسپانیایی فدراسیون

صفحه‌ی عربی فدراسیون

صفحه‌ی روسی فدراسیون