اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جهت گیری استراتژیک در ارتباط با تظاهرات‌های اخیر در ایران: برهان عظیمی

باید هوشیار بود و به مردم حقیقت را گفت و با اینکه با مردم و خواستشان برای  آزادی، پایان دادن به فقر و اختلاس و سرکوب مداوم علیه جمهوری اسلامی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه

توفان الکترونیکی شماره 138 دی ماه 1396 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد

توفان الکترونیکی شماره 138 دی ماه 1396 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد http://www.toufan.org در شماره 138 توفان الکترونیکی مطالب زیر را می خوانید: http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Maghalat%20Toufan%20elec%20138%20.htm تظاهرات اعتراضی مردم مشهد و سایر شهرها … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه

نان و ازادی!: بهروز سورن

خواب زمستانی حکومتیان در سایه حضور نظامی در خاورمیانه  بر هم خورد و زمین بازی این نظام بیدادگر به زمین داخلی آن بازگشت. این روزها نیروهای سرکوبگر رژیم با توده هایی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 9 دی 1396، و تظاهرات مردمی در ایران- جرقه های یک آتش بزرگ!: چریکهای فدائی خلق ایران

اخبار و گزارشات کارگری 9 دی 1396 – سومین روزاعتراضات نسبت به بیکاری،گرانی،اختلاس،اختناق و…با تجمع درتهران، کرج، شهر کرد،گرگان و…… – گزارشاتی درباره کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه * احضار اسماعیل بخشی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه

بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!: تقی روزبه

مثلت جنبش کارگران و معلمان و دانشجویان که بطورنسبی در طی مبارزات سال های گذشته آبدیده و ساخته و پرداخته شده اند و از انسجام و مطالبات و آگاهی کمابیش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه

فریاد گرسنگان بیکار: بهنام چنگائی

 برای بشریت باوردمند و فقیر امروز تنها دو راه بیشتر باقی نمانده است، یا مرگی خفت بار همراه با انواع و اشکال تحقیر ها تهدیدها و نابودی های موجود، یا … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه

تظاهرات اعتراضی مردم مشهد و سایر شهر ها علیه فقر و گرانی برحق است: حزب کارایران(توفان)

کارگران وزحمتکشان که کارد به استخوانشان رسیده است راهی جز تشدید مبارزه برای تحقق حقوق خود ندارند و این امر با تجارب خونین  ۳۹ ساله حاکمیت شمشیرو خون درچهارچوب نظام … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2017 · بیان دیدگاه