اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی -نهایی و همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای کارگری و حقوق بشری

فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی -نهایی و همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای کارگری و حقوق بشری

ما امضا کنندگان در کنار تمامی اعتراضات و آکسیون های دیگر ضمن محکومیت این اعمال ضد کارگری و ضد انسانی در ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی اجتماعی هستیم و به سران جمهوری اسلامی هشدار میدهیم که مسئولیت تمامی عواقب در زندان نگاه داشتن رضا شهابی و بازداشت محمود صالحی و سایر زندانیان سیاسی اجتماعی همانند زینب جلالیان, سعید سنگر, محمد نظری, سهیل عربی, ارژنگ داوودی, آتنا دائمی, شهناز اکملی, کلرخ ایرانی, آرش صادقی و…  در انظار جهانیان و جامعه جهانی بر عهده آنان است.

*****

آزادی گرفتنی است و نه دادنی!

به آزادیخواهان و به جامعه جهانی کارگری!

جمهوری اسلامی در امتداد قتلهای زنجیره ای و خاموش فعالین کارگری در ایران و پس از آنکه افشین اسانلو, شاهرخ زمانی, کورش بخشنده و محمد جراحی را به کام مرگ کشاند و رضا شهابی را با وضعیت بسیار وخیم جسمانی در سیاهچال های مخوف خود تحت فشارهای غیر انسانی زندانی و محمد نظری, اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و رسول بداقی نیز در بند و اسارت نگاه داشته است و هم اکنون نیز توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی خود اقدام به بازداشت زبونانه محمود صالحی پس از خروج از بیمارستان کرده است.

این اقدام موج انزجار و محکومیت دست اندرکاران رژیم را در پی داشته و فعالین و نهادهای کارگری در خارج از کشور در تدارک اعتراض ها و آکسیون های سراسری هستند. فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در داخل زندان با اعتراضات و اعتصاب غذا های طولانی مدت خود فریاد دادخواهی را افکار عمومی رساندند و همچنان در برابر سیاست های حاکمان علیه ابتدایی ترین حقوق خود می خروشند. سالهاست که انسان های شریف و مبارزی همچون رضا شهابی و محمود صالحی در تیررس مسئولان قضایی رژیم فاقد امنیت جانی و مالی و انسانی هستند و بازداشت آنان گفتمان هر روزه است.

به تجربه میدانیم که حاکمان با بی اعتنایی تام و تمام به افکار عمومی و خانواده های زندانیان سیاسی اجتماعی بر این فعالین میتازد و در هر شرایطی نیات شوم خود را اعمال میکند. بدینجهت همه فعالین کارگری مدافعان کارگران ایران میتوانند با همبستگی هر چه تمام تر بر طبل رسوایی جمهوری اسلامی بکوبند و به نیروی خود برای در تنگنا قرار دادن آنها و جهت آزادی بی قید و شرط شهابی ها و صالحی ها و همچنین زندانیان سیاسی اجتماعی باور داشته باشند.

ما امضا کنندگان در کنار تمامی اعتراضات و آکسیون های دیگر ضمن محکومیت این اعمال ضد کارگری و ضد انسانی در ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی اجتماعی هستیم و به سران جمهوری اسلامی هشدار میدهیم که مسئولیت تمامی عواقب در زندان نگاه داشتن رضا شهابی و بازداشت محمود صالحی و سایر زندانیان سیاسی اجتماعی همانند زینب جلالیان, سعید سنگر, محمد نظری, سهیل عربی, ارژنگ داوودی, آتنا دائمی, شهناز اکملی, کلرخ ایرانی, آرش صادقی و…  در انظار جهانیان و جامعه جهانی بر عهده آنان است.

 

گزارشگران

29.10.2017

آدرس تماس

gozareshgar1001@yahoo.de

ترجمه کامل فراخوان بزبان انگلیسی را از اینجا بردارید

*****

اسامی:

آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای

امیر میرزائیان – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ابراهیم آوخ  – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

احمد بخردطبع – فعال کارگری

امین بیات – فعال سیاسی

احمد نجاتی – فعال سیاسی

احسان ثابت – فعال سیاسی

اردشیر مهرداد – تحلیل گر سیاسی

ایرج مصداقی – فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق

اکبر دیلمی – فعال سیاسی

آمادور نویدی – وبلاگنویس – فعال سیاسی و رسانه ای

ایرج حیدری – فعال سیاسی

اسماعیل فتاحی – کنشگر حقوق انسانی

آزاده دراه – فعال سیاسی

اسماعیل مولودی – فعال سیاسی چپ

ابراهیم پویان – فعال سیاسی

احمد عزیز پور – فعال سیاسی

انور میر ستاری – فعال حقوق بشر

ابراهیم اصغرنیا – فعال سیاسی

ابو گاگل – فعال سیاسی

الیزابت ریگل – بروخسال آلمان

احسان حقیقی نژاد – فعال سیاسی

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیل گر سیاسی

بهروز خباز – فعال کارگری

بهروز فراهانی – فعال کارگری

بهزاد کریمی – فعال سیاسی

بهروز عارفی – فعال سیاسی

بهروز سورن – فعال سیاسی, رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

بابک مرادی – فعال سیاسی

بهنام چنگایی – فعال سیاسی

بهمن یوسفی – فعال سیاسی

بختیار پیرخضری – فعال کمونیست

برهان دیوارگر

بهرام سلطانی – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر

بهرام چوبینه – نویسنده

پرویز میرمکری – شاعر

پرویز داورپناه – فعال سیاسی رسانه ای

پروانه سلطانی – فعال سیاسی

پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی – فعال جنبش زنان

پروانه مقدم – فعال جنبش کارگری

پری بخشی – فعال جنبش کارگری

پویا محمدی – فعال سیاسی

تقی روزبه – فعال و تحلیل گر سیاسی

تیمور امجدی – فعال کمیته دفاع از زندانیان سیاسی

ثریا فتاحی – فعال سیاسی و جنبش زنان

جعفر حسین زاده – فعال سیاسی

جمشید صفاپور – فعال کارگری

جلال محمدنژاد- فعال سیاسی چپ

جمشید شیرزاد – فعال سیاسی

جمیل خوانچه زد – فعال سیاسی

جمیله عبدالهی – عضو حزب کمونیست ایران

جلیل رضائی – فعال سیاسی

حسن حسام – شاعر و تحلیل گر سیاسی

حمید پورقاسمی – فعال سیاسی

حمید موسوی پوراصل – فعال سیاسی

حسن نادری – فعال سیاسی

حشمت محسنی – فعال سیاسی

حمید جهانبخش – فعال سیاسی

حسین نقی‌ پور – فعال سیاسی و رسانه ای

حسن عزیزی – فعال سیاسی

حسین بهادری – فعال سیاسی

حمید فروتن – فعال سیاسی

حسین مقدم فعال جنبش کارگری

ح. ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حسن معارفی پور – فعال سیاسی کمونیست

حبیب ابراهیمی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حبیبه رشیدی – فعال سیاسی

خالد بایزیدی ( دلیر ) – شاعر و مترجم

خسرو شهریاری – نویسنده و کارگردان

خبات کریمی – فعال سیاسی و دانشجویی

خالد نودشه – فعال سیاسی

رئوف افسایی – فعال سیاسی

رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رضا بی شتاب – شاعر

رضا پورکریمی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رسول بلوچ – فعال سیاسی

رشید امین زاده – فعال سیاسی

روژا روشن – فعال سیاسی

رضا روحانی – وکیل دادگستری

رحمت فاتحی – فعال سیاسی

رحمان بیگله – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رسول عزیزان – فعال سیاسی فنلاند

رشید رزاقی – فعال سیاسی

ژوبین مردوخی – فعال سیاسی

سحر محمدی – از خانواده قربانیان قتلهای دولتی دهه شصت

سیروس بینا – استاد دانشگاه و تحلیل گر سیاسی اقتصادی

سلام زیجی – فعال و تحلیل گر سیاسی

سیامک مویدزاده – فعال کارگری

سیامک جهانبخش – فعال سیاسی

سیامک فرید – فعال سیاسی

سیاوش کارساز – فعال حقوق بشر

سلیمان بایزیدی – فعال حقوق بشر

سولماز اسکندری – فعال سیاسی

سوما رادمنش – فعال سیاسی

سوسن شهبازی – فعال کارگری

سعید محمدی – زندانی سیاسی سابق

سمکو نوری – فعال سیاسی

سعید محسن – فعال سیاسی

سعید خلیلی – فعال سیاسی

شروین رها – فعال کارگری

شهرام امانتی – فعال سیاسی

شایسته محمدیانی – فعال سیاسی

شیرزاد فاتح – دبیر کانون دفاع از حقوق کودکان – سوئد

صدیق جهانی – فعال کارگری

علی اعتدالی – فعال سیاسی

علی پیچگاه – فعال کارگری

علی صمد – فعال سیاسی

عباس سماکار – تحلیل گر سیاسی

عاطفه اقبال – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

علی‌ دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای

غلام عسگری بختیاری – فعال کارگری در تبعید

عباس رحمتی – فعال سیاسی

علی زیدونی – فعال سیاسی

فریبا ثابت – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی

فرشید شکری – فعال سیاسی چپ و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

فرج آلیاری – فعال سیاسی

فرید محمدی – فعال سیاسی

فرهاد بشارت – فعال سیاسی

قهرمان قنبری – فعال سیاسی

کیتاش شمس – فعال سیاسی

کردستان رفیع نیا

کامبیز گیلانی – شاعر

ک. الوند – فعال سیاسی

کیو شکری – کارگر

کوین کتابی ریوف – فعال سیاسی

گیسو شاکری – هنرمند معترض تبعیدی

لاوژه جواد محمدی – فعال سیاسی

مریم البرزی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مسعود فروزش راد: فعال سیاسی و کارگری

مهرداد آهنگر – فعال سیاسی

مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مجید دارابیگی – تحلیل گر سیاسی و زندانی سیاسی سابق

میلد ملک – فعال سیاسی

منوچهر مقصودنیا – فعال سیاسی

مجید مشیدی – فعال پناهندگی

مناف عماری – فعال سیاسی

محسن تیمورزاده – فعال سیاسی

محسن رضواتنی – فعال سیاسی

مراد عظیمی – فعال کارگری

مرتضی افشاری – فعال کارگری

ملک بنی سلمان – فعال حقوق بشر

مریم اخضرپور

مجید موسوی بیدار – فعال حقوق بشر

مهدی کشاورز – کنشگر سیاسی

محمود عاشوری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محسن کریم – فعال سیاسی

محمود عسکری – فعال سیاسی

محبوبه مشکین – فعال سیاسی

مصطفی معماری – فعال سیاسی

نرگس کرمانشاهی – فعال سیاسی

نسرین ابراهیمی-  فعال سیاسی

ناهید ناظمی – فعال سیاسی

ندا نوآور – فعال حقوق بشر

نسرین احمدی – فعال سیاسی

نصرت تیمورزاده – فعال سیاسی

ناصر بابامیری – فعال سیاسی

نوید دیوارگر

نادر ثانی – فعال سیاسی

نسرین محمودی آذر – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

نسرین دادان نژاد

هدایت سلطانزاده – تحلیل گر سیاسی

هلمت احمدیان – فعال سیاسی

یوسف زرکار: فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 

نهادها:

 

رادیو پیام کانادا

کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت

شوراهای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

کمپین آزادی کارگران و دیگر زندانیان سیاسی ـ فرانکفورت

بنیاد آزادی اندیشه و بیان

کانون فرهنگی بامداد – استکهلم

ایران اینفو

euro perse

رسانه ها:

 

سایت علیه ستم جنسی

http://www.asj-iran.com

سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

سایت اتحاد کارگری

http://etehad-k.com

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت رنگین کمان

http://rangin-kaman.net/

سایت کارگران ایران

http://kargaran-iran.com

رادیو پیام کانادا

http://www.radiopayam.ca

سایت احترام آزادی

https://ehterameazadi.blogspot.co.at

سایت تقی روزبه

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/

اشتراک ووردپرس

https://eshtrak.wordpress.com

سایت عاطفه اقبال

http://neveshtehayatefeh.blogspot.co.at

سایت مجید مشیدی

http://m-moshayedi.com

وبلاگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com

البرز ما

https://aleborzma.wordpress.com

بازآفرینی واقعیت ها

https://bazaferinieazad.blogspot.com

سایت اسماعیل مولودی

http://emoloudi.blogspot.se

سایت دگرگونی

http://www.degarguny.com

سایت گزارشگران

http://gozareshgar.com

http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=33261&tx_ttnews%5BbackPid%5D=23&cHash=8d036aa3b888312e406f9301b6d58b43

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 12 نوامبر 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: