اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بهبود قانون اساسی در زیر بمب‌ آتشزای فاشیست‌ها: پال دابسون/صدای سوسیالیستی، و هشت میلیون رأی برای قانون اساسی: ردگلوب/تارنگاشت عدالت

ما در یک دوره کشمکش طبقاتی و بلاتکلیفی ژرف در ونزوئلا به سر می‌بریم. بحران ساختاری سیستماتیک سرمایه‌داری را باید مسؤول مشکلات اقتصادی دانست که ما با آن‌ها رویاور هستیم؛ و نظام کهنه، فاسد، فرسوده سیاسی که برای پاسداری از منافع طبقه سرمایه‌دار  مستقر شده علت ریشه‌ای بحران سیاسی است که اکنون با آن مقابله می‌کنیم. مبارزه رفیقانه داخلی در صفوف چاویست‌ها، که شامل حزب سوسیالست متحد ونزوئلا، کمونیست‌ها، و طيفی از گروه‌بندی‌های کوچک می‌شود، نهایتاً آینده ما را تعیین خواهد کرد. از این‌رو، در این صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر، درست است اگر گفته شود که، در جست‌وجوی یک راه‌حل برای این مشکلات، تنها گسست از سرمایه‌داری و یک پیشروی اصیل، طبقاتی، علمی، برنامه‌ای، متکی بر کارگران به سوی سوسیالیسم می‌تواند پاسخ‌ها را به دست دهد.

بهبود قانون اساسی در زیر بمب‌ آتشزای فاشیست‌ها

تارنگاشت عدالت

منبع: صدای سوسیالیستی
نویسنده: پال دابسون

اوت ۲۰۱۷

 

گزارش از ونزوئلا

چگونه می‌توان یک قانون اساسی «کامل» را بهتر کرد، در حالی‌که یک فاشیست‌ بمب آتشزا به سوی شما پرتاب می‌کند

شامگاهی که هوگو چاوز درگذشت دوستی در میان اشک‌ها به من گفت که اکنون لحظه پایداری در دفاع از این روند تغییرات در ونزوئلاست، این‌که نبرد دشوار در شُرُف آغاز است. و چقدر او درست می‌گفت!

در زمانی‌که این مقاله منتشر می‌شود، و در پی حرکت استادانه رییس‌جمهور مادورو، مجلس مؤسسان ملی انتخاب شده و برای بازنویسی قانون اساسی ۱۹۹۹ ونزوئلا تشکیل شده است. این یک شاهکار نیست، زیرا در بحبوحه موج دیگری از عملیات تروریستی راست، با عناصر نیرومند فاشیستی (به ویژه در عرصه‌های لجستیک، تشکیلاتی و ارتباطاتی) که موجب کشته شدن نزدیک به یک‌صد نفر شده می‌آید.

قانون اساسی چگونه نوشته خواهد شد؟ براساس کدام خطوط سیاسی؟ آیا تروریست‌ها به انتخابات و تکمیل روند اجازه خواهند داد؟ این چگونه بر موازنه طبقات و حرکت به سمت سوسیالیسم تأثیر خواهد گذاشت؟

ما در یک دوره کشمکش طبقاتی و بلاتکلیفی ژرف در ونزوئلا به سر می‌بریم. رسانه‌های دولتی همیشه قانون اساسی ۱۹۹۹ را «کامل»، «مترقی»، و «غیرقابل بهتر‌شدن» توصیف کرده اند. آن توصیفات بیش‌تر بازتاب دهنده ماهیت لجام‌گسیخته جنگ تبلیغاتی است تا کیفیت سترگ سند ۱۹۹۹. ما، کمونیست‌ها، همیشه آن‌را به مثابه «یگ گام بزرگ به پیش»، «مترقی» و «بسیار مهم»، اما در زمینه‌هایی که «به میزان کافی جلو نرفت» دارای کمبود توصیف کردیم.

امید می‌رود که این مجلس مؤسسان ملی به اندازه کافی شهامت داشته باشد که به شیوه‌ای انقلابی و نه ارتجاعی گام‌های مؤثر لازم را برای ایجاد تغییرات ساختاری، سیاسی و اقتصادی لازم برای برون‌رفت کشور از بحران طولانی کنونی (سرمایه‌داری) بردارد.

ما، کمونیست‌ها، برای آوردن تغییرات متهورانه به مجلس مؤسسان فعالیت می‌کنیم، تغییراتی که در ساختار حکومت، در الگوی بورژوایی انتخابات، در اقتصاد استخراجی و انگلی که برنامه‌های اجتماعی ملت بر آن متکی است، در الگوی سیاسی منسوخ نولیبرالی، و در توجه به توازن طبقات که پس از نزدیک به بیست سال از «انقلاب» هنوز به سود بورژوازی است، ضروری می‌باشند.

اما، جناح‌های رفرمیست و ارتجاعی در درون حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا که طبقات متعدد را نمایندگی می‌کند-شبیه حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا و حزب کارگر در بریتانیا- در سال‌های اخیر دست بالا را گرفته اند و دنبال گنجاندن یک الگوی متفاوت، سوسیال دمکراتیک در قانون اساسی هستند.

مبارزه رفیقانه داخلی در صفوف چاویست‌ها، که شامل حزب سوسیالست متحد ونزوئلا، کمونیست‌ها، و طيفی از گروه‌بندی‌های کوچک می‌شود، نهایتاً آینده ما را تعیین خواهد کرد. اگر ما بتوانیم توازن نیروها را به سود يک بلوک کارگری- انقلابی پیرو سوسیالیسم علمی تغییر دهیم، و بورژوازی، عناصر رفرمیست چاویست را از مواضع اصلی قدرت بیرون کنیم، آن‌ها را مجبور نماییم در زمینه‌های مشترک مانند دفاع میهنی، ضدامپریالیستی از ملت و نه بیش‌تر از آن متحدین ما باشند، آن‌وقت است که یک نبرد عمده را برای کارگران شهرها و روستاها برده ایم.

اما، این مبارزه با ظرافت و به طور موازی با فعالیت علیه تهاجم پیش‌رونده راست افراطی پیش برده می‌شود.

این‌ها از جمله موضوعات مهمی بودند که در کنگره پانزدهم حزب کمونبست ونزوئلا که در ماه ژوئن برگزار شد، بررسی شدند.

در عین‌حال، اپوزیسیون راست به سبکی که تنها می‌توان آن‌را موفق توصیف کرد به سمت اهداف خود پیش می‌رود. آن‌ها، در پی پیروزی انتخاباتی خود در مجلس ملی، به بهره‌برداری از هر شکست، عدم کارآیی و فساد واقعی در دولت ادامه داده اند و از مردم طبقه متوسط و طبقه کارگر به خود اضافه کرده اند. کارزار ارتباطاتی بسیار موفق آن‌ها، هم در داخل ونزوئلا و هم در عرصه بین‌المللی، که اغلب بر نیمه حقیقت، تحریک، و دروغ قرار دارد بسیاری از کارگران و صاحبان مغازه‌های کوچک را متقاعد کرده که به پروژه رهایی ملی و سوسیالیسم چاویستی پشت کنند، و آن‌ها را از پایگاه طبقاتی‌شان بیگانه کرده است.

عملیات تروریستی خیابانی اخیر، که با مانورها، بحث‌های حقوقی و فعالیت‌های «متمدنانه»‌تر احزابی که این اقشار جامعه را نمایندگی می‌کنند همراه بوده، فشار عظیمی بر دولت وارد کرده است.

«همه‌پرسی» اخیر اپوزیسیون، که کمونیست‌ها آن‌را یک «شیادی تماشایی» توصیف کردند، گرچه ۷,۱ میلیون رأی ادعایی آن‌ها را به دست نیاورد (رقم تأیید‌نشده احتملاً به ۲‌میلیون نزدیک‌تر بود)، اما یک موفقیت در جنگ تبلیغاتی بود. همان‌طور تصمیم عجیب دیوانعالی برای اعطای حبس خانگی به یکی از رهبران فاشیست راستگرای افراطی- لئوپولدو لوپز- پس از گذراندن درصد کمی از مجازات ۱۴ سال زندان به خاطر نقش او در عملیات تروریستی سال ۲۰۱۴.

این وضعیت نیمه-آزاد که او از آن برخوردار است تنها به راست‌گرایان، که یک دولت ضعیف را احساس می‌کنند دلگرمی می‌دهد، آن‌ها مطمئن هستند که اگر در حین آتش زدن یک اتوبوس، شلیک به یک غیرنظامی، غارت یک مغازه، کشتن یک رهگذر، منفجر کردن یک ایستگاه انتقال برق یا یک پالایشگاه نفت، باج‌گیری از کسبه، یا حتا پرتاب بمب آتشزا به دفاتر عمومی- که همه این‌ها در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده- دستگیر شوند کاملاً یا بخشاً مصونیت خواهند داشت.

وظایفی که رییس‌جمهور مادورو، دولت، متحدین آن، مجلس مؤسسان، و ما-همه سوسیالیست‌ها و انقلابیون در خبابان، که نهایتاً مسؤولیت با آن‌هاست- با آن مواجه هستند، عظیم است. پی‌آمدهای شکست ما در تضمین روند کنونی تغییرات و پیشروی استوار، ددمنشانه خواهد بود و احتمالاً سرکوب و پیگرد- هم قانونی و هم فراقانونی- را شامل خواهد شد.

بحران ساختاری سیستماتیک سرمایه‌داری را باید مسؤول مشکلات اقتصادی دانست که ما با آن‌ها رویاور هستیم؛ و نظام کهنه، فاسد، فرسوده سیاسی که برای پاسداری از منافع طبقه سرمایه‌دار  مستقر شده علت ریشه‌ای بحران سیاسی است که اکنون با آن مقابله می‌کنیم.

از این‌رو، در این صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر، درست است اگر گفته شود که، در جست‌وجوی یک راه‌حل برای این مشکلات، تنها گسست از سرمایه‌داری و یک پیشروی اصیل، طبقاتی، علمی، برنامه‌ای، متکی بر کارگران به سوی سوسیالیسم می‌تواند پاسخ‌ها را به دست دهد.

 

http://www.communistpartyofireland.ie/sv/08-venezuela-2.html

http://www.edalat.org/sys/content/view/11584/38/

***

روز یک‌شنبه در انتخابات برای مجلس مؤسسان در ونزوئلا ۸٫۰۸۹٫۳۲۰ نفر شرکت کردند. این به معنی مشارکت ۴۱٫۵۳ درصدی رأی‌دهندگان است. این آمار شب دوشنبه از سوی تيبيسای لوسينا (Tibisay Lucena)، ريیس کميسيون ملی انتخابات اعلام شد. «لوسينا» در سخنرانی خود، که از تمام ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور پخش می‌شد، گفت: «صلح پيروز شد و اگر صلح پيروز باشد، ونزوئلا پيروز است.» او از مشکلات جدی که بایستی برطرف می‌شدند، صحبت کرد: «این انتخاباتی فوق‌العاده، غیرمعمول و متفاوت بود.» او افزود: «ما به خلق خود برای اين مشارکت شگفت‌انگيز تبریک می‌گويیم.»

هشت میلیون رأی برای قانون اساسی

تارنگاشت عدالت

منبع: ردگلوب
۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷
روز یک‌شنبه در انتخابات برای مجلس مؤسسان در ونزوئلا ۸٫۰۸۹٫۳۲۰ نفر شرکت کردند. این به معنی مشارکت ۴۱٫۵۳ درصدی رأی‌دهندگان است. این آمار شب دوشنبه از سوی تيبيسای لوسينا (Tibisay Lucena)، ريیس کميسيون ملی انتخابات  (CNE)اعلام شد. در میان اعضای مجلس مؤسسان، معاون حزب حاکم ديوزدادو کابلو (Diosdado Cabello)، وزیر سابق امور خارجه، دلسی رودریگز (Delcy Rodríguez)، سيليا فلورس (Cilia Flores) همسر ريیس‌جمهور مادورو و برخی ديگر که از طرف ليست منطقه‌ای انتخاب شده اند، ديده می‌شوند.

نتایج انتخابات برای گروه‌های حرفه‌ای و اجتماعی در روز دوشنبه اعلام خواهد شد. جلسات جوامع بومی برای انتخاب نمایندگان خود روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

«لوسينا» در سخنرانی خود، که از تمام ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور پخش می‌شد، گفت: «صلح پيروز شد و اگر صلح پيروز باشد، ونزوئلا پيروز است.» او از مشکلات جدی که بایستی برطرف می‌شدند، صحبت کرد: «این انتخاباتی فوق‌العاده، غیرمعمول و متفاوت بود.» او افزود: «ما به خلق خود برای اين مشارکت شگفت‌انگيز تبریک می‌گويیم.»

پس از سخنرانی «لوسينا»، نیکولاس مادورو ريیس‌جمهور ونزوئلا نتیجه انتخابات را تبريک گفت. او تأکيد کرد که مجلس مؤسسان با اين مشارکت بالا مشروعيت يافت.

 
روز خونین انتخابات در ونزوئلا/ میزان مشارکت ۴۱.۵ درصد اعلام شد
ايسنا
درگیری‌های مرگبار میان معترضان ونزوئلایی و پلیس در روز انتخابات جنجالی این کشور آمریکای لاتین، شش کشته برجای گذاشت و با درخواست رهبران اپوزیسیون برای برگزاری اعتراضات گسترده در ظهر امروز (دوشنبه)، احتمال می‌رود دامنه خشونت‌ها گسترش یابد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی ونزوئلا با ۵۴۵ عضو که روز گذشته برگزار شد به نیکولاس مادورو اجازه می‌دهد تا قانون اساسی را بازنویسی کرده و نهادی رقیب مجلس ملی ونزوئلا به وجود آورد که در کنترل اپوزیسیون است.

برگزاری این انتخابات با وجود چندین هفته اعتراضات خیابانی انجام شد که چندین کشته و مجروح به دنبال داشت. تلفات درگیری‌های روز شنبه دست‌کم به شش مورد رسیده که دو تن از آنها نوجوانانی بودند که حین اعتراضات کشته شدند. همچنین یک افسر گارد ملی ونزوئلا نیز طبق اعلام دفتر دادستانی کشته شده است.

براساس بیانیه دفتر دادستانی کل ونزوئلا، تعداد کشته‌ها از آغاز ناآرامی‌های جاری از اوایل آوریل ۱۲۵ مورد بوده است. این آمار شامل دست‌کم دو مورد از کشته‌های روز یکشنبه نیست چراکه تحقیقات در رابطه با آنها همچنان ادامه دارد.

با این حال مادورو در پیامی در توئیتر انتخابات مجلس موسسان را که وظیفه بازنگری در قانون اساسی را بر عهده دارد، لحظه‌ای تاریخی توصیف کرد و گفت: امروز روزی موفقیت‌آمیز با مشارکت مردمی بالا بود. امروز روز پیروزی است.

سخنان نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا در حالی مطرح می‌شود که انریکه کاپریلس، یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون میزان مشارکت مردمی را کمتر از ۱۵ درصد اعلام کرد. او همچنین انتخابات را جعلی خواند و خواستار برگزاری اعتراضات گسترده در ظهر امروز به وقت محلی شد.

او گفت: میزان مشارکت مردمی در همه‌پرسی نمادین مخالفان در دو هفته پیش سه برابر مشارکت مردمی در انتخابات مورد حمایت دولت در روز یکشنبه بود.

در همین حال کمیسیون انتخابات ونزوئلا می‌گوید که میزان مشارکت در انتخابات روز گذشته این کشور ۴۱.۵ درصد بوده است.

روز یکشنبه با شروع رای‌گیری معترضان به خیابانها ریختند که علیرغم ممنوعیت دولتی علیه اینگونه تظاهرات بود.

قانون اساسی ونزوئلا پیش‌تر در سال ۱۹۹۹ و در دوران زمامداری هوگو چاوز، رییس جمهوری سابق این کشور بازنگری شده بود.

نیکولاس مادورو که در دوران ریاست جمهوری چاوز وزیر خارجه بود، پس از مرگ او در سال ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری رسید.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا که شدیدا به دلیل «عدم مدیریت اقتصادی صحیح» مورد انتقاد است، وعده داده که مجلس موسسان آرامش را به کشور بازگرداند اما منتقدان می‌گویند این اقدام تنها بر قدرت مادورو برای کنار زدن مخالفان خود منجر می‌شود.

 
۱۵ کشته در «روز سیاه» ونزوئلا؛ ۴۱.۵ درصد شهروندان در انتخابات مشارکت داشتند
ایلنا
انتخابات ونزوئلا برای تشکیل یک مجلس موسسان قانون اساسی، که مخالفان آن را تحریم کرده بودند، با خشونت‌هایی همراه شد که به کشته‌شدن دست‌کم ۱۵ نفر منتهی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مخالفان «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا می‌گویند خشونت‌هایی که در جریان انتخابات پیشنهادی دولت برای ایجاد تغییرات قانون اساسی رخ داد، دست‌کم ۱۵ کشته برجای گذاشته‌ است.

«انرکیه کاپریلس» از رهبران و چهره‌های سرشناش مخالف مادورو نیز روز گذشته تأیید کرد که ۱۵ نفر در جریان خشونت‌های ساعت‌های گذشته جان خود را از دست داده‌اند. دادستانی کل، اما شمار قربانیان را هشت نفر و روزنامه «ال‌ناسیونال» این شمار را ۱۳ نفر اعلام کرده است. یک رهبر مخالف جوان کشور و یک نامزد هوادار دولت نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

مخالفان دولت،  یک‌شنبه و وقایع مربوط به آن را «روز سیاه» توصیف کرده‌اند.

طبق این گزارش، روز یکشنبه با وجود ماه‌ها مخالفت‌های سیاسی داخلی و انتقاد شماری از سران و رهبران کشورهای هم‌جوار ونزوئلا، و نیز اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های خیابانی، مادورو رای‌گیری مربوط به تشکیل «مجلس موسسان» را برگزار کرد. نهادی که قرار است قانون اساسی را بازبینی کند و از سوی مخالفان، هموار کردن راه به‌سوی دیکتاتوری توصیف می‌شود. مادورو و هواداران او می‌گویند هدف از بازبینی قانون اساسی «ایجاد صلح و آرامش» در کشور است.

انتخابات روز یک‌شنبه در حالی برگزار شد، که مخالفان آن را تحریم کرده‌اند. مخالفان در پارلمان ونزوئلا صاحب اکثریت هستند.

کمیسیون انتخابات ونزوئلا می‌گوید که میزان مشارکت در انتخابات روز گذشته این کشور ۴۱.۵ درصد بوده است. مخالفان، اما میزان مشارکت را در حدود ۱۲ درصد اعلام کرده‌اند.

در عین حال تنها نامزدهای حزب حاکم در انتخابات مجلس موسسان شرکت کرده‌اند و قرار است از میان پنج هزار و ۵۰۰ نفر، ۵۴۵ نفر به بازبینی قانون اساسی مشغول شوند.

مادورو، خود، روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که هدف از تشکیل نهاد تازه، نه تنها بازبینی قانون اساسی که در اختیار گرفتن اختیاراتی نامحدود در کشورداری‌ است. او این انتخابات را «انتخاب قدرتی، فراتر و بالاتر از هر فرد» توصیف کرده‌است.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همزمان مخالفان خود را نیز «تبهکارانی» نامیده که سلول‌های زندان «در انتظار آن‌هاست».

 http://www.edalat.org/sys/content/view/11582/38/
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 1 اوت 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: