اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 7 مرداد 1396، و لینک روزشمار کارگری: جمع آوری و تنظیم از امیرجواهری لنگرودی

اخبار و گزارشات کارگری 7 مرداد 1396 اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها، دانش آموزان، جوانان متقاضی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا: تقی روزبه

بزرگترین خطری که جناح روحانی و «اعتبارانتخاباتی» بدست آمده اصلاح طلبان را تهدید می کند افتادن به دام دو تله است: الف- امید بستن به بندو بست یک جانبه در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

انقلاب کبیر اکتبر و تاثیر عمیق آن بر سرنوشت سیاسی ایران، مقالات توفان شـماره 209، و مقالات توفان الکترونیکی شماره 133: حزب کار ایران (توفان)

از فردای انقلاب اکتبر جنبش کمونیستی در ایران رو به قدرت نهاد و امپریالیسم انگلستان مصمم شد که در ایران یک حکومت متمرکز، قدرتمند و سرکوبگر بر سر کار آورد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

جمهوری اسلامی و نمایش دیدار از قتلگاه اوین، و نشریه پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره 217، تیر ماه 1396

مرتجعین و اربابان امپریالیست شان باید بدانند که در بارگاه تاریخ دروغ ها و فریب کاری های آنان به پشتوانه خون های عزیزی که ریخته شده قادر به تحریف حقایق … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

پس از خیانت منشویک‌ها و اس‌ار‌ها: ویکتور تروشکوف، برگردان: ا. م. شیری

کارگران و دهقانان برای آن مبارزه کردند، که شوراها همه قدرت را بدست خود بگیرند، شرایط دشوار زندگی کارگران، دهقانان، سربازان و ملوانان را کاهش دهند». اما نیروهای انقلابی در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 6 مرداد 1396، یارویاورکارگران نیشکرهفت تپه باشیم!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور، سرکوب و دستگیری کارگران شرافتمند و زحمتکش نیشکر هفت تپه، و کارگران نیشکر هفت تپه مبارزه شما را ارج می نهیم و از شما حمایت می کنیم!

اخبار و گزارشات کارگری 6 مرداد 1396 اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است اعتراض به اجرای طرح … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

امیر تتلو، «عروسک کوکی» حکومت اسلامی ایران برای جلب جوانان!: بهرام رحمانی

حکومت اسلامی ایران، در چهار دهه حاکمیت خونین و ارتجاعی خود تلاش کرده است از هنرمند گرفته تا بسیجی  و پاسدار و حزب‌الله و لباس شخصی و سربازان گمنام امام … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

با یاد «کوروش اسدی» نویسنده ای دیگر از تبار جنوب که جوان مرگ شد: فریبا مرزبان

 نویسندگان تا زمانی که جوانمرگ نشده اند به دنبال مجوز می دوند و دق مرگ می شوند و اهمیت و توجهی به نام و کار آن ها نمی شود. کوروش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

بزرگ‌داشتي ديگر براي احمد شاملو  شاعر سرخ انقلابي: ريرا بامداد، و بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در باره‌ی جلوگیری از برگزاری مراسم هفدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

دریافتی: در مراسم هفدهمين سال‌گرد جاودانگي شاعر، رنگ زنده و سرخ انقلاب اجتماعي از لابه‌لاي رنگ‌هاي مرده و مزورانه زرد و سبز و بنفش رفاه رفرميستي سرمايه‌داري، جلوه نمود و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 5 مرداد 1396، و از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

اخبار و گزارشات کارگری 5 مرداد 1396 اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است اعتراض به اجرای طرح … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2017 · بیان دیدگاه