اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 27 تیر 1396، و مجله روزشمارکارگری هفته: گردآورنده امیر جواهری لنگرودی

اخبار و گزارشات کارگری 27 تیر 1396

اعتراض به طرح کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است

اعتراض به اجرای طرح کارورزی و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود ونسل های آینده است

 محرومیت مهارت آموزان و کارورزان از بیمه تامین اجتماعی در طرح های کارورزی ومهارت آموزی؟!
– تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی رازی ماهشهربرای سومین روزمتوالی
– ادامه اعتراضات کارگران در مجتمع نیشکر هفت تپه
– تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس سراسرکشورمقابل سازمان خصوصی سازی
– رواج عنوان جعلی «مرخصی اجباری» در روابط کار
– کارخانه قند شاهرود باردیگر تعطیل و100کارگرش بیکارشدند!
– بیکاری100کارگرتخته ارازگل رامیان با ماه ها حقوق معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه
 جان باختن یک راننده جوان معدن 3گل گهر براثر ریزش کنسانتره

محرومیت مهارت آموزان و کارورزان از بیمه تامین اجتماعی در طرح های کارورزی ومهارت آموزی؟!

در «طرح کارورزی» و طرح «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» مهارت آموزان و کارورزان از بیمه تامین اجتماعی محروم شده و تنها دولت متعهد به پرداخت مبلغی بابت بیمه حوادث به شرکت‌های بیمه ایی در قبال وقوع حادثه برای مهارت آموز و کاررورز شده است.

فرشاد اسماعیلی از پژوهشگران حقوق کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیشرومندرج درایلنا به نقص برنامه‌های اشتغالزایی دولت در خصوص محافظت از نیروی کار در برابر حوادث کار می‌پردازد.

آیا می‌دانستید تعداد کارگرانی که در جهان بر اثر بیماری یا حادثه کارشان را از دست می‌دهند از کل تعداد بیکاران جهان بیشترند؟

حقوق کار و تامین اجتماعی آبشخور واحدی داشته و به نوعی نظام تامین اجتماعی در جهت حمایت اجتماعی از کارگران پیدایش یافته و در ابتدای پیدایش نیز به معنای بیمه اجتماعی کارگران بوده و پیوند تنگاتنگی داشته‌اند.

«بیمه تامین اجتماعی» کارگران که حاصل دستاورد مقاومت سالیان سال آنهاست، به معنای حمایت ساختاری و نسلی از کارگران است، این درحالیست که «بیمه خصوصی حوادث» به معنای ضمان کارفرما در قبال کارگر و تعهد به جبران خسارت است.

در «طرح کارورزی» و طرح «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» مهارت آموزان و کارورزان از بیمه تامین اجتماعی محروم شده و تنها دولت متعهد به پرداخت مبلغی بابت بیمه حوادث به شرکت‌های بیمه ایی در قبال وقوع حادثه برای مهارت آموز و کاررورز شده است.

بیمه حوادث یک بیمه تجاری است، نگاه بیمه تجاری به حادثه از زاویه «سودآوری» ست. در حالی که نگاه بیمه اجتماعی به حادثه از منظر «حمایتی» است. منطق بیمه خصوصی «منطق بازار» است در حالی که منطق بیمه اجتماعی «منطق رفاه» است.

نگاه طراحان کارورزی به حادثه کارورز ریشه در نگاه اقتصادی و بازاری به مفهوم حادثه در روابط کار دارد. نگاهی که کارگران جهان و فعالان کارگری سال‌ها با آن مبارزه کردند، چشمان آنرا کور کردند و دید اجتماعی را جای آن نشاندند.

جالب است که در ماده ۱۴ طرح کارورزی یکی از موارد فسخ قرارداد، از «کار افتادگی» کارورز است. در ادبیاتی مبهم گستره و مصادیق و شقوقی از کار افتادگی سربسته مانده است و مشخص نگردیده این از کار افتادگی مورد نظر قانونگذار ناشی از بیماری ست یا ناشی از کار؟ از کار افتادگی کلی است یا جزئی؟ تنها ناشی از کاررا شامل می‌شود یا غیر ناشی از کار را هم در بر می‌گیرد؟ با همه این ابهامات- که تنها دست کارفرما را در تضعییع حقوق کارورز باز می‌گذارد-. مساله زیر بنایی‌تر این است که پیش بینی این موارد وبندهای دیگر در ماده ۱۴ به عنوان انفساخ قراداد کارورزی، روابط کار را از ذیل «حقوق عمومی» خارج کرده و به سمت «حقوق خصوصی» کشانیده است.

در طرح «مهارت آموزی» نیز ادبیاتی استفاده نموده که انعقاد قرارداد با این افراد را دقیقا به قراردادهای خصوصی تنزل داده است.

به عنوان مثال در طرح «مهارت آموزی» از «رعایت مفاد قرارداد آموزشی منعقد شده بین مربی (استادکار) و مهارت آموز (یا ولی وی)» صحبت شده است و دقیقا روابط کار بین طرفین را در حد یک قرارداد معمالاتی تنزل داده‌اند.

اصل «آزادی قرادادی» جایگزین اصل «حمایتی بودن» شده است.

در مناسباتی که بیکاری را ناشی از عدم مهارت بیکاران معنا کرده‌اند. «راه حل‌های ساختاری» برای حل بیکاری را به «راه حل‌های فردی» تقلیل داده‌اند. «آموزش همگانی و سیستمی» را به «آموزش‌های انفرادی و سلولی» تنزل داده‌اند. در همین مناسبات، مسیر حرکت طرح کارورزی در حقوق کار را در بحث بیمه ایی از منتهی علیه چپ به منتهی علیه راست برده‌اند.

در این مسیر است که کار کالا می‌شود، قرارداد کارورزی اجاره می‌شود، کارورز صاحب کالا می‌شود، و در این مناسبات، راهکار پیشگیرانه برای مواجهه با حادثه برای یک کارورز‌‌ همان راهکاری پیشگیری از حادثه حادثه یک اتوموبیل به کارگرفته می‌شود.

تفاوت‌های بیمه اجتماعی با بیمه حوادث در منطق تجاری دیدن کار از بین می‌رود، «چتر حمایت اجتماعی از کار» جای خودش را به «گارانتی معتبر از کالا» می‌دهد.

تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی رازی ماهشهربرای سومین روزمتوالی

اخباروگزارشات کارگری:امروزسه شنبه 27تیر کارگران پتروشیمی رازی ماهشهربرای سومین روزمتوالی دراعتراض به عدم اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل وپرداخت نشدن کامل مطالباتشان در همین رابطه دراین مجتمع تجمع کردند.

براساس گزارشی که امروزرسانه ای شد،کارگران پیمانکاری شرکت صنایع فارس (پتروشیمی رازی) امروز مقابل کارگاه این مجتمع تجمع اعتراض‌آمیز کردند.

این کارگران به دلیل پرداخت نشدن معوقه طرح طبقه‌بندی مشاغل در دی‌ماه 95 و اصلاح نشدن قرارداد جدید منطبق با طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض هستند.

کارگران این شرکت که کارهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی رازی را انجام می دهند در سال 95 نیز به همین دلیل دست به اعتراض زده بودند که در آن زمان با دادن قول مساعد برای رفع مشکلات از سوی مسؤولان پتروشیمی رازی به کار خود ادامه دادند.

قابل یادآوری است که کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر در شهریورماه سال گذشته دراعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتراضات دامنه داری زدند که با تصمیم مدیریت بر ممنوع الورود شدن10نفر از کارگران معترض همراه شد.همبستگی کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر با همکارانشان موجب عقب نشینی مدیریت وباز گشت بکاراین کارگران شد.

اما توطئه های کارفرما ی پتروشیمی رازی ماهشهرادامه پیدا کرد و10کارگرمعترض این مجتمع بتاریخ14شهریور درپی شکایت کارفرما بازداشت شدند که درنتیجه همبستگی همکارانشان روز15شهریورآزاد وفردایش برسرکارشان بازگشتند.

برای اطلاعات بیشترنظرتان را به گزارشات زیر جلب می کنیم:

هشتمین روزاعتراض کارگران پتروشیمی رازی نسبت به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل و ممنوع‌الورود شدن10کارگرمعترض!

تجمع کارگران وخودداری از ورود به مجتمع پتروشیمی رازی درحمایت از همکارانشان!

صبح امروز8شهریور1395،ده کارگر پتروشیمی رازی در هشتمین روز از اعتراض این کارگران نسبت به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل ممنوع الورود شدند.

همچنین صبح امروز،حدود سیصد نفر از کارگران این شرکت هستند در حمایت از ممنوع الورود شدن همکاران خود پشت درب مجتمع رازی تجمع نمودند و از ورود به آن مجتمع خودداری کردند.

به گزارش8شهریورایلنا،کارگران پتروشیمی رازی از ممنوع الورود شدن ده نفر از همکاران خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، در هشتمین روز از اعتراض این کارگران، صبح امروز (هشتم شهریورماه) کارفرما از ورود ده نفر از کارگران به مجتمع جلوگیری کرده است.

این کارگران در هشت روز گذشته نسبت به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل در این مجتمع اعتراض کرده‌اند.

از قرار معلوم،  حدود سیصد نفر از کارگران این شرکت هستند در حمایت از ممنوع الورود شدن نمایندگان خود صبح امروز پشت درب مجتمع رازی تجمع نمودند و از ورود به آن مجتمع خودداری کردند.

به گفته این کارگران، چند نفر از ممنوع الورودی ها از کارگرانی هستند که سه سال پیش با شکایت کارفرما و با اتهام اخلال در نظم عمومی، به شلاق و حبس محکوم شدند.

نهمین روزاعتراض کارگران پتروشیمی رازی!

رفع ممنوع الورودی10کارگرمعترض بدنبال حمایت همکارانشان!

عصر روز گذشته(8شهریورماه) بنابه تصمیم مدیریت این ده کارگرمعترض پتروشیمی رازی وارد مجتمع شدند و به دنبال آنها، کارگرانی که تا آن لحظه در حمایت از آنها بیرون مجتمع ایستاده بودند نیز وارد محل کار خود شدند.

با وجود بازگشت همه معترضان به داخل محیط کار،اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی رازی امروز (نهم شهریور)، همچنان ادامه دارد.

به گزارش9شهریور1395ایلنا، در حالی‌که اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی رازی همچنان ادامه دارد، کارگرانی که روز گذشته ممنوع‌الورود شده بودند، وارد مجتمع شدند.

عصر روز گذشته، بنابه تصمیم مدیریت این ده کارگرمعترض پتروشیمی رازی وارد مجتمع شدند و به دنبال آنها، کارگرانی که تا آن لحظه در حمایت از آنها بیرون مجتمع ایستاده بودند نیز وارد محل کار خود شدند.

از قرار معلوم، با وجود بازگشت همه معترضان به داخل محیط کار،اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی رازی امروز (نهم شهریور)، همچنان ادامه دارد.

این کارگران که از اول شهریور ماه در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند، امروز نیز در دفترهای کار خود نشسته و به نشانه اعتراض فقط کارهای اضطراری را انجام می‌دهند.

برپایه این اظهارات در روزهای قبل اقدام اعتراضی این کارگران هیچگونه خللی در روند کارهای اصلی واحد مانند: دانه بندی، غربالگری، جوشکاری، پمپ روغن و… وارد نکرده بود.

بنابهمین گزارش،حدود 300 نفر از کارگران این مجتمع نسبت به عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند.

معترضان از جمله کارگرانی هستند که در بخش تعمیرات نیروگاه حرارتی زیر مجموعه پتروشیمی رازی مشغول کارند و ازاینکه تاکنون وعده‌های کارفرما در خصوص برطرف شدن ایرادات طرح طبقه بندی مشاغل عملیاتی نشده است، ناراضی هستند.

یکی از معترضان در  تشریح علت نارضایتی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این مجتمع اظهار داشت: با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سال 92 اعتراضاتی صورت می‌گیرد و همان زمان عوامل مدیریت در مقام کارفرما وعده می‌دهند که نارسایی‌های پیش آمده را برطرف خواهند کرد.

وی ادامه داد: اما با گذشت چند  سال از ماجرا هنوز هیچ تغییری در جهت برطرف کردن نواقص طرح طبقه بندی مشاغل ایجاد نشده است و در همین رابطه از سوی کارگران شکایتی در اداره کار سربندر طرح شده است که به دلیل عدم حضور نماینده کارفرما تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

تجمع کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی برای حمایت از همکاران احضار وبازداشت شده شان مقابل دادگستری منطقه ویژه اقتصادی بندرامام!

صبح امروز14شهریور1395،جمعی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی در اعتراض به آنچه که شکایت کارفرما از تعدادی از همکاران آنها عنوان می‌شود در مقابل ساختمان دادگستری این منطقه تجمع کردند.

در جریان مراجعه امروز این کارگران برای آنها قرار کفالت تعیین می ‌شود اما با موکول شدن تشریفات اداری به فردا (دوشنبه 15 شهریور ماه) تمامی این کارگران به صورت موقت روانه محبس می‌شوند.

کارگران تجمع کننده مقابل ددادگستری منطقه ویژه اقتصادی بندرامام برای حمایت از همکارانشان در نهایت با وعده مقامات مسئول مبنی براینکه کارگران احضار شده آزاد خواهند شد به تجمع خود خاتمه دادند.

به گزارش14شهریورایلنا،منابع خبری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با اعلام این خبر افزودند: تجمع کنندگان که تعداد آنها در حدود 200 نفر می‌شود از جمله کارگرانی هستند که به صورت پیمانکاری در واحدهای پتروشیمی این منطقه مشغول کارند.

برپایه این اطلاعات این کارگران از طریق شرکت پیمانکاری نصب و تعمیرات نیروگاه‌های خوزستان در مجموعه پتروشیمی رازی مشغول کارند و از قرار معلوم به دنبال برپایی اعتراضات روزهای گذشته با شکایت پیمانکار برای تعدادی از همکاران آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

گفته می‌شود در روزهای اخیر کارگرانی که در حال حاضر از سوی کارفرما مورد اتهام قرار گرفته‌اند تا چند نوبت برای پاسخگویی به مراجع قضایی احضار شده و در حال حاضر نیز با قرار کفالت همکاران خود به صورت موقت آزاد هستند.

از قرار معلوم به دنبال احضار مجدد این کارگران به دستگاه قضایی شماری از همکارانشان در حمایت از آنها اجتماع اعتراضی امروز را برپا می‌کنند.

در خصوص علت برپایی اعتراضات که منجر به شکایت گروهی از این کارگران شده است نیز گفته می ‌شود که تمامی این کارگران نسبت به جدول طبقه بندی مشاغلی که در حال حاضر برای محاسبه مزد و مزایای قانونی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، معترضند.

آخرین خبرها درباره 10کارگرمعترض بازداشتی پتروشیمی رازی!

بازداشت 10 کارگرمعترض پتروشیمی رازی تاعصرامروزدرزندان ماهشهرادامه پیدا کرد.درآخرین ساعات امروز خبر به اجرا درآمدن قرار کفالت برای این کارگران منتشرشد.

به گزارش صبح امروز15شهریور1395 ایلنا، 10کارگر معترض پتروشیمی رازی همچنان با شکایت کارفرما در حبس هستند و هنوز در خصوص تبدیل قرار بازداشت موقت آنها به قرار کفالت اقدامی صورت نگرفته است.

براساس این گزارش،گفتگو میان وکلای کارگران با وکلای کارفرما در خصوص آزادی کارگران بازداشت شده و پایان یافتن این پرونده خبر می‌دهند.

کارگران بازداشت شده که به صورت پیمانکاری مشغول کارند در رابطه با اعتراضات صنفی روزهای قبل برای چندمین بار  با شکایت کارفرما دیروز (14 شهریور) به مراجع قضایی احضار شده بودند.

به نقل از همکاران این کارگران گفته می‌شود در جریان مراجعه روز گذشته  از سوی مقامات قضایی قرار کفالت برای کارگران متهم صادر شده بود که در نهایت با موکول شدن روند تشریفات اداری به روز بعد (امروز ، دوشنبه 15 شهریور ماه) تمامی این کارگران به‌صورت روانه محبس شدند.

لازم به یادآوری است،  صبح دیروز نیز گروهی از همکاران این کارگران در حمایت از همکاران احضار شده خود تجمع اعتراضی را برپا کرده بودند.

همین منبع عصر امروزطی گزارشی از به اجرا در آمدن قرار قضایی کفالت برای کارگران بازداشت شده پتروشیمی رازی خبر داد.

برپایه این گزارش،قرار کفالت برای آزادی موقت این کارگران روز گذشته صادر شده بود اما اجرای تشریفات اداری آن تا عصر امروز طول کشید.

از قرار معلوم ساعتی پیش مکاتبات اداری میان دستگاه قضایی با زندان ماهشهر که از روز گذشته تاکنون محل بازداشت موقت این کارگران بوده انجام شده است و به احتمال زیاد همه آنها پس از سپری شدن مراحل نهایی تشریفات اداری آزاد خواهند شد.

بنابهمین گزارش،هنوز شکایت طرح شده علیه این کارگران به قوت خود باقیست و پرونده این 10کارگرمعترض پتروشیمی رازی تا زمان خاتمه رسیدگی قضایی و صدور رای نهایی مفتوح است.

نتیجه همبستگی کارگران پتروشیمی رازی با همکاران زندانیشان:آزادی وبازگشت بکار  10کارگر  معترض پتروشیمی رازی

تمامی 10 کارگر پیمانکاری که باشکایت کارفرمای پتروشیمی رازی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است، از صبح امروز16شهریور برسر کار خود بازگشتند.

به گزارش16شهریور1395ایلنا،منابع خبری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با اعلام این خبر افزودند: پیش از این همه این کارگران عصر روز گذشته با قرار کفالت از زندان ماهشهر آزاد شده بودند.

پیشتر کارگران مورد نظر در ارتباط با اعترضاتی که توسط همکارانشان در رابطه با نارسایی‌های طرح طبقه بندی مشاغل برپا شده بود با شکایت کارفرما چند نوبت به دستگاه قضایی احضار شده و در نهایت در روز یکشنبه با قرار بازداشت موقت روانه محبس شدند.

به نقل از فعالان کارگری گفته شود که به دلیل درجریان بودن شکایت کارفرما پرونده قضایی گشوده شده علیه این کارگران همچنان تا رسیدگی نهایی مفتوح است.

ادامه اعتراضات کارگران در مجتمع نیشکر هفت تپه

صبح امروز(26تیر) نیز طبق معمول تجمع اعتراضی صورت گرفت.

 درحالی که چند روز پیش اعلام شد که مشکل پرداخت ۴ درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی تعداد ۳۴۱ نفر بازنشسته های اسفند ماه حل شده است.

اما پس از چند روز و مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی جهت پیگیری پایان کار خود، متوجه شدند که ۴ درصد ۱۶۰ نفر از۳۴۱ نفر واریز نشده است.

بازهم بدقولی کارفرما؛

باز هم اعتراض درنیشکر هفت تپه / نبرد برای حق ادامه دارد

به خاطر معوقات فراوان پرسنل و بازنشسته ها و پیمانکاران، باید تعجب کرد که اگر روزی در این شرکت اعتراض، اعتصاب یا توقیف اموال و غیره در کار نباشد.

صبح امروز(26تیر) نیز طبق معمول تجمع اعتراضی صورت گرفت. درحالی که چند روز پیش اعلام شد که مشکل پرداخت ۴ درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی تعداد ۳۴۱ نفر بازنشسته های اسفند ماه حل شده است و قائم مقام شرکت به همراه مدیره کارخانه و مسئول حسابداری با دردست داشتن یک نامه چند خطی با چهره ای خندان و گرفتن عکس سلفی اعلام کردند که مشکل این کارگران بلاتکلیف را حل کردند. کارگران بازنشسته نیز با خیالی راحت دست از اعتصابات روزانه کشیدند.

اما پس از چند روز و مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی جهت پیگیری پایان کار خود، متوجه شدند که ۴ درصد ۱۶۰ نفر از۳۴۱ نفر واریز نشده است. این بد عهدی مجدد کارفرما به کرار در۱۵ ماه گذشته اتفاق افتاده است. این افراد جهت پیگیری به شرکت مراجعه کردند. چون قائم مقام شرکت از دادن قول های سرخرمنی حنایش دیگر رنگ ندارد و کارگران به صحبت های ایشان اعتقاد ندارند.

مدتی است مدیر کارخانه فرشید مومن غریب به همراه مسئول حراست عباس خنیفر که بازنشسته نیروهای مسلح و دو شغله محسوب می شود و به دلیل بی توجهی سازمان بازرسی مشغول به کار است و این روزها طرف مذاکره  افراد ناراضی قرارمی گیرند. مسئول حراست در حالی در این منصب غیر قانونی قرار دارد که این روزها نهایت برخورد را با کارگرانی داشته که بدنبال حقوق قانونی و معوق خود هستند و اگر منصفانه و قانونی موضوع بررسی شود، کسی باید ممنوع الورود به شرکت شود که برخلاف مصوبه مجلس از دو محل حقوق دریافت می کند. زمانی که کارگران به دفاع از حقوق حداقلی یک میلیونی معوق و مزایای بر حق خود به ناچار اقدام به تجمع اعتراضی  می کنند، این موضوع را اغتشاش دانسته و بر خلاف قانون مانع ورود این افراد به شرکت می شود.

چرا و طبق چه قانونی کارگران باید از داشتن حتی یک شغل با حقوق حداقلی و معوق محروم شوند و کسی مانع رسیدن آنها به حقوق شان شود که خود از دو محل حقوق می گیرد.!!!?

 هنوزحقوق اردیبهشت شاغلین این شرکت پرداخت نشده و کارگران تا سه شنبه به کارفرما درخصوص پرداخت حقوق خود مهلت داده اند. تنها امید کارگران بیداری مسئولین منطقه ازخواب زمستانی است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس سراسرکشورمقابل سازمان خصوصی سازی

امروز27تیرماه،جمعی ازکارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس سراسرکشور دراعتراض به عدم پرداخت کامل مطالبتشان دست به تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی زدند.

یکی از این کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس به ایلنا گفت: شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس ۱۲۸۶ نفر نیروی کار دارد که در سراسر کشور مشغول به کار هستند.

براساس این اظهارات جمعی از کارکنان شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس به تهران سفر کرده‌اند تا با تجمع در مقابل سازمان خصوصی سازی، اعتراض خود را نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت دستمزدهایشان اعلام کنند.

به نقل از این کارگران، گفته می‌شود از زمانی که وزارت بازرگانی سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، مشکلات کارکنان نیز شروع شده است.

آنها در این باره می‌گویند:  همه ما در بزرگترین شرکت حمل و نقل کشور مشغول جابه‌جا کردن گندم و آرد در همه نقاط ایران هستیم، ما خواستار دریافت حقوق خود به صورت کامل هستیم. تقریبا همه کارکنان شرکت به  پرداخت‌غیر کامل مطالبات مزدی اعتراض دارند.

رواج عنوان جعلی «مرخصی اجباری» در روابط کار

یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید اصطلاح مرخصی اجباری جعل عنوان است چرا که نه در قوانین استخدامی و نه در قوانین حمایتی چنین موضوعی وجود ندارد و از این بابت اگر کارگری به صورت غیر ارادی از حضور در محل کارش منع شود نباید از مطالبات مزدی او هیچ مبلغی کسر شود.

مشکلات کارگران دیگر تنها به اخراج، پرداخت نشدن دستمزد، تعطیلی کارگاه و یا ناقص بودن سوابق بیمه‌ای محدود نمی‌شود، اکنون چند ماهی است که کارگران از دغدغه جدیدی تحت عنوان مرخصی اجباری حرف می‌زنند؛ اینکه به تصمیم کارفرما درهای کارگاه به روی آنها بسته شده و همگی برای مدت معینی راهی مرخصی اجباری شده‌اند و معلوم نیست کارفرما مطالبات مزدی این ایام را چگونه با آنها حساب و کتاب کند؟!؟!

در همین رابطه مسعود نجم الساداتی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اصطلاح مرخصی اجباری جعل عنوانی است که نه در قوانین استخدامی و نه در قوانین حمایتی  همچون قانون کار به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در مبحث سوم از فصل سوم قانون کار با موضوع «تعطیلات و مرخصی‌ها» تنها دو نوع مرخصی «استحقاقی» و استعلاجی با حقوق داریم،  گفت: اصطلاح مرخصی اجباری از زمانی وارد حیطه روابط کار شد که بحران اقتصادی گریبانگیر حوزه تولید شد از این رو هیچ ارتباطی میان این مفهوم جدید الورود و جعلی با قانون کار وجود ندارد.

این حقوقدان در ادامه افزود: تعطیلی کارگاه بر اساس اراده کارفرما  به هر دلیلی که باشد جزء مرخصی‌های کارگران محسوب نمی‌شود و البته باید گفت که تا خود کارگر درخواست مرخصی ندهد این تعطیلی جزء مرخصی‌های وی محسوب نمی‌شود.

نجم الساداتی با بیان اینکه حتی در صورت تعطیلی کارگاه باید حقوق کارگران اعم از مزد و سنوات پرداخت شود، تصریح کرد: از این رو کارفرما نمی تواند از این بابت هیچ مبلغی از دستمزد کارگران کسر کندو اگر کارگر در این رابطه شکایتی به مراجع حل اختلاف ادارت کار ارائه دهد رای به نفع وی صادر می‌شود و کارفرما مکلف است که کلیه مطالبات وی را پرداخت کند.

وی افزود: کارفرما در این شرایط تنها در صورت تعلیق قرارداد کارگر می‌تواند مزد و مزایای وی را پرداخت نکند که موارد آن در ماده 14 تا 20 قانون کار آمده است.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه اصطلاح مرخصی تابستانی هم ناشی از شناخته نشدن قانون کار است، افزود: اساسا چیزی به نام مرخصی تابستانی وجود ندارد  و کارفرما مجاز نیست که به این عناوین کارگاه خود را تعطیل کند.

کارخانه قند شاهرود باردیگر تعطیل و100کارگرش بیکارشدند!

کارخانه قند شاهرود به علت عدم تهیه مواد اولیه تولید و شکر خام  باردیگر تعطیل شد و صد کارگرش بیکار شدند.

براساس یک گزارش منتشره،یک منبع آگاه در کارخانه قند شاهرود با اعلام این خبر  گفت: کارخانه قند شاهرود به علت مشکلات تهیه مواد اولیه تولید و شکر خام موقتا تعطیل شد.

وی اظهار کرد: کارخانه قند شاهرود حدود 200 پرسنل دارد که از این تعداد کارگر حدود یکصد نفر به صورت قراردادی کوتاه مدت در کارخانه مشغول به کار هستند که با اتمام قرارداد کار و تعطیل شدن کارخانه این کارگران نیز از کار بیکار شدند.

این منبع آگاه افزود: در حال حاضر تنها حدود 93 نفر از پرسنل در قسمت های تعمیرات و نگهداری کارخانه مشغول به کار هستند که عمدتا نیروی قدیمی کارخانه هستند یا در قسمت اداری مشغول به کار می باشند.

وی با بیان اینکه هر زمان که کارخانه با کمبود مواد اولیه مواجه شود یا در تهیه مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شود این کارگران از کار تعطیل می شوند بیان کرد: شکر خام که از مواد اولیه کارخانه است از بندرعباس، بندر امام و یا بعضا برخی کشورهای خارجی از جمله برزیل تامین شده و با ماشین به کارخانه قند شاهرود منتقل می شود و بعد از تصفیه و تولید شکر سفید برای مصرف روانه بازار شهرستان، سایر شهرستان های استان و استان های همجوار می شود.

این منبع آگاه با اشاره به تعطیلی خط تولید قند کارخانه عنوان کرد: این شرکت از قدیم خط تولید قند را داشت و تا چند سال پیش هم خط تولید قند مشغول به فعالیت بود اما به علت نبود شکر و عدم تامین هزینه ها خط تولید قند تعطیل و تنها خط تولید شکر مشغول به فعالیت است.

وی با بیان اینکه کارگران قرارداد کوتاه مدت این کارخانه هر زمان که شکر خام نباشد از کار تعطیل می شوند گفت: چغندر قند یکی از دیگر از مواد اولیه کارخانه است که فصل برداشت آن از اواخر مهر ها آغاز شده و تا اواخر آذر ماه و بعضا دی ماه نیز ادامه دارد.

این منبع آگاه با بیان اینکه نیروهای قرارداد کوتاه مدت پس از تامین مواد اولیه و همزمان با فصل برداشت چغندر مجدد دعوت به کار می شوند اظهار کرد: عمده برداشت محصول چغندر قند در شهرستان میامی انجام می شود و در شهرستان شاهرود نیز کاشت چغندر قند در روستاهای بخش زیراستاق انجام می شود و در خوش بینانه ترین حالت محصول چغندری که از شهرستان میامی و شاهرود به کارخانه شکر شاهرود وارد می شود حدود 70 هزار تن است.

بیکاری100کارگرتخته ارازگل رامیان با ماه ها حقوق معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه

کارخانه تخته ارازگل با بیش از یک میلیارد تومان بدهی به کارگران تعطیل شد و 100کارگرش  بیکارشدند.

بنابه گزارش منتشره بتاریخ27تیر،علی تقی‌پور درباره علت تعطیلی کارخانه تخته اراز رامیان گفت :این شرکت بیش از یک میلیارد تومان به کارگران خود بدهکار است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامیان افزود: متاسفانه به علت عدم مدیریت صحیح این شرکت، حدود یکصد نفر کارگر آن در حال تسویه حساب و اخراج هستند و بارها به مدیریت این شرکت برای نشست و بازگویی مسائل و مشکلات تذکر داده شد، اما توجهی نداشت.

وی تصریح کرد: مشکل این شرکت مربوط به امروز و دیروز نیست و چند سالی است که در حال فروش املاک و دستگاه‌های خود است و به نظر می‌رسد سرمایه خود را به جای دیگری انتقال خواهد داد. هریک از کارگران حداقل 20 تا 30 میلیون تومان از این شرکت طلب دارند و این شرکت با فروش آخرین دستگاه MDF از امروز در حال بازخرید و اخراج این کارگران است.

تقی‌پور تاکید کرد: من در چند روز گذشته به نماینده کارگران این شرکت پیشنهاد دادم که از دادستان شهرستان تقاضا کند مشکل این کارگران با شرکت را بدون تشکیل پرونده و مراحل قضایی بررسی کند که این نماینده کارگران قبول نکرد.

بهروز بای رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رامیان نیز درباره مشکلات کارگران این شرکت اظهار داشت: مشکل خاصی وجود ندارد و کارگران قراردادی این شرکت با توجه به اتمام دوره قرارداد در حال تسویه حساب هستند. باتوجه به عدم سوددهی و رکود بازار اقتصادی، مدیر این شرکت مجبور به این کار شده است.

جان باختن یک راننده جوان معدن 3گل گهر براثر ریزش کنسانتره

دوشنبه شب(26تیرماه)،یک راننده25ساله معدن 3گل گهر براثر ریزش کنسانتره جانش را ازدست داد.

بنا به گزارشاتی که امروز رسانه ای شد،ریزش کنسانتره ده و نیم دیشب دوشنبه در معدن سه گل گهر سیرجان مرگ راننده ۲۵ ساله را به دنبال داشت.

بیست وهفتم تیرماه 1396

akhbarkargari2468@gmail.com

***

مجله روزشمارکارگری هفته

گردآورنده: امیر جواهری لنگرودی

جمعه۲تیر ۱۳۹۶تا جمعه ۹تیر برابرجولای ۲۰۱۷

شماره  ۱۵

haftegi.kargari@gmail.com

یادداشت:

گرامی دوستان و یاران پیگیر روزشمار کارگری


از اول فروردین ۱۳۹۶ تا حال  ۱۵شماره مجله روزشمار کارگری هفته را منتشر کرده ایم . شما درصورت علاقمندی به مباحث کارگری روز با مراجعه به لینک زیر ۱۴ شماره مجله روز شمار کارگری هفته، به تمامی در این لینک بشکل آرشیوی کامل در دسترس تان خواهد بود.

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk

 

********

مسئله کم آبی ، خشکسالی و بی آبی یا بحران آن طی هفته پشت سر گذاشته شده که در سطح مجلس اسلامی نیز ازجنگ آب صحبت به میان آمده است .وجود هزاران چاه غیر مجازو فرهنگ بیرویه مصرف آب در کلان شهر تهران و پیامد این خشکسالی موضوع پایین رفتن سطح تراز آب‌های زیرزمینی و به دنبال آن نشست زمین و ایجاد فروچاله در دشت‌ های کشور است.

نمونه‌هایی از این نشست‌ها و فروچاله‌ها در دشت رفسنجان و دشت کبودرآهنگ به وقوع پیوسته که در مجله خبرش عینا آمده است همچنین در خبرها آمده است : « بحران آب در دشت شهریار به دلیل خشکسالی های اخیر و صد البته عدم استفاده کشاورزان از حق آبه سد کرج که حق مسلم مردم منطقه است جدی است. عمق چاه های آب منطقه از ۱۰ متر سال های نه چندان دور، امروزه به بیش از ۲۵۰ متر رسیده است، در منطقه شاهد فرونشست زمین به دلیل خالی شدن سفره های زیر زمینی هستیم، آب موجود چاه ها کفاف نیاز آشامیدنی و بهداشتی مردم را هم نمی دهد و قطعا به آبیاری حجم انبوه باغات و مزارع کشاورزی این منطقه نخواهد رسید….» بدین ترتیب مسئله بحران آب همچنان یکی از معضلات بی پاسخ مانده جامعه ما است که عمدتا با بحران مدیریت تعریف می گردد. می توان گفت بی آبی، خشکسالی، بحران آب و کم آبی همچون بیکاری در یطح کشور بدل به سونامی اعلام نشده گردید که در طیح دولت، مجلس، امامان جمعه ، وزیر کشور، استانداری ها ، فرمانداری ها و جهاد سازندگی، وزرات کشاورزی و معاونت وزیر د رامور آب  خاک، سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه ارکان سیاست گذاری کشور در باره حل آن به تکاپو افتاده اند و اخبارش مرتب در مجله کارگری هفته بازتاب می یابد و بزودی روزشمار دو ماهه خرداد و تیر بحران آب را نیز به لحاظ اهمیت آن انتشار خواهیم داد .

 

درمجله شماره ۱۴ از حدت آتش سوزی ها در سطح جنگل ها ، مراتع و کارخانه ها خبر دادیم . به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : « کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیط های طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر می شوند از روشن کردن آتش تا اطلاع ثانوی جدا خودداری کنن . سازمان حفاظت محیط زیست، نظر به افزایش دما و خشکی هوا، احتمال وقوع آتش سوزی در محیط های طبیعی فزونی یافته است. ماموران حفاظتی دستگاههای مسئول، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری ها و شهروندان حساسیت لازم در قبال این مسئله را داشته باشند و با مشاهده خطر، بلافاصله برای اطلاع رسانی یا خاموش کردن آتش اقدام کنند.»

باردیگر دامنه این مشکل فراتر رفته و ما شاهد آتش سوزی های سریالی عدیده ای هستیم که تماما در مجله روزشمار کارگری شماره پیشین و همین شماره آمده است .

طی هفته شاهد اخطار سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای، درتاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ درسطح خبرگزاری ها باشیم که از قوه قضائیه و قضات در خواست می کنند؛ دربرخورد قانونی با افراد واشخاص سودجو که بصورت عمد اقدام به ایجاد آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی را می‌کنند. با عنایت به مجازات‌های تعیین شده در ماده ۶۷۵ وتبصره ۲ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند «هر کس عمداً جنگل، اشجار و … را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند» اشد مجازات را اعمال کنند…. در متن این اطلاعیه آمده است: « عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیشه زار، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و… در زمره سرمایه‌های ملی وخدادادی کشور است که به لحاظ اهمیت زیست‌محیطی متعلق به تمامی نسلهاست.عوامل مختلف موجب تخریب جنگلها ومراتع می‌شوند، نظیر آفات، سیل، زلزله، دخالت‌های بی‌رویه انسانی، در این میان آتش‌سوزی نیز یکی از خطرناک‌ترین ومخرب‌ترین عوامل تخریب محسوب می‌شود و همه ساله بخش وسیعی از عرصه‌های طبیعی را نابود می‌سازد وخسارات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌آورد….سازمان حفاظت محیط زیست از قوه قضائیه و قضات درخواست می‌کند، دربرخورد قانونی با افراد واشخاص سودجو که بصورت عمد اقدام به ایجادآتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی را می‌کنند. با عنایت به مجازات‌های تعیین شده در ماده ۶۷۵ وتبصره ۲ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند «هر کس عمداً جنگل، اشجار و … را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند» اشد مجازات را اعمال کنند….، طی هفته مسئله طرح کارورزی همچنان مورد نقد و بررسی فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه و فعالین کارگری است . پرداختن به مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال از زمره مسائل قابل توجه هفته است .  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پی سفری به شهر رشت به تاریخ پنجشنبه ۰۸  تير ۱٣۹۶ از قول خبرگزاری ها آمده که او یاد آور شده است : « ما چالشی بیشتر از بیکاری در کشور نداریم گفت: اگر گفته می‌شود نرخ بیکاری کشور ۱۲ درصد است بیکاری نیروی تحصیل‌کرده کشور بالای ۲۵ درصد و نیازمند تصمیمات جدید است.»

اما آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات  روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.

نکته دیگر اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار که به مراتب گسترده است در هفته نامه کارگری  پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد .

توجه : طی هفته های آینده آدرس سایت روزشمار کارگری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت . برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم  می توایند مربوط گردید.

haftegi.kargari@gmail.com

تلفن تماس 0046:736778815

روزشمار کارگری هفته :

نرخ «تعرفه‌های پرستاری در منزل» اعلام شد

http://www.isna.ir/news/96033118529

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : کاظم میکاییلی، سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب تعرفه‌های پرستاری در منزل در جلسه هفته گذشته هیئت وزیران گفت: این تعرفه‌ها به خدمات مراکز سروسامان می‌دهد. وی با بیان  اینکه تعرفه‌های پرستاری در منزل مصوب شصت و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه است اظهار کرد: بسته تعرفه‌های پرستاری به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و وزارت بهداشت آماده و در صحن شورای عالی بیمه ارائه شد.  او در ادامه نرخ مهمترین خدمات گلوبال مراقبت‌های حرفه ای پرستاری را اعلام کرد و گفت: نرخ خدمات مراقبت‌های حرفه‌ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمارعادی که علائم حیاتی‌اش تحت کنترل است حدود 15 هزار تومان تعیین شده. نرخ مراقبت حرفه ای پرستاری برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی  18 هزار تومان و نرخ مراقبت حرفه‌ای پرستاری برای بیمار نیازمند مراقبت‌های ویژه قلبی ریوی 20 هزار تومان تعیین شده است و 27 خدمت دیگر نیز به همین ترتیب دارای تعرفه شده‌اند…. وی عنوان کرد: تعرفه‌ها به این حوزه نظم می‌دهد و ناظر آن معاونت پرستاری وزارت بهداشت است. گویا وزارت بهداشت سامانه‌ای مرکزی برای ثبت بیماران و رصد آنها دارد تا بتواند نظارت دقیقتری اعمال کند.

ادامه اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مخابراتِ مشهد/ تجمع به روز سوم کشیده شد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :تجمع کارکنان شرکتی مخابرات مشهد برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. روز گذشته (پنج‌شنبه/ اول تیرماه)، کارکنان شرکتی بخش خصوصی مخابراتِ مشهد برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان مرکزی مخابرات تجمع کردند.این کارکنان که از روز سه‌شنبه اعتراضات خود را شروع کرده‌اند، به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نوع قراردادهای خود اعتراض دارند و می‌گویند تبعیض در مخابرات، جانمان را به لبمان رسانده‌است. یکی از حاضران در تجمع که بیش از ده سال سابقه کار دارد می‌گوید: بهتر است مسئولان نگاهی به فیش‌های حقوقی ما و رسمی‌ها بیاندازند تا تفاوت دریافتی‌ها و تبعیضی که از آن رنج می‌بریم را متوجه شوند…. سیصد نفر از کارکنان شبکه کابل هواییِ مخابرات مشهد ماههاست که بدون قرارداد و امنیت شغلی مشغول به کار هستند و تا کنون اعتراضات آنها به نتیجه نرسیده است.

 لوله های نفت در اهواز ترک خوردند

http://www.mehrnews.com/news/4012478

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ اهواز ، جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : لوله های نفت واقع در سه راه فرودگاه اهواز ترک خوردند و این اتفاق باعث فوران نفت شد. با قطع جریان نفت این لوله ها، هم اکنون نیروهای عملیاتی در حال رفع مشکل هستند.

کم‌شدن سالانه 11 میلیارد متر مکعب از ذخایر آبی سفره‌های زیرزمینی

http://www.isna.ir/news/96040200522

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : دکتر علی باقری، عضو  هیات علمی گروه منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس ، از کم‌شدن سالانه 11 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبی در سفره‌­های آب زیرزمینی کشور خبر داد. ایشان در هشتمین جلسه از جلسات هم‌اندیشی استادان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «مدیریت بحران آب یا بحران مدیریت آب» ضمن ارائه مفاهیم پایه در مورد چرخه آب در طبیعت و منابع آب زیرزمینی به منظور فراهم آوردن زمینه­ درک مشترک اظهار کرد: چرخه آب در طبیعت یا سیکل هیدرولوژی یک چرخه طبیعی است که با انرژی خورشید باعث تبخیر آب از روی سطح اقیانوس‌­ها و دریاها و تشکیل ابر می‌شود. ابرها توسط انرژی باد به حرکت در می‌آیند و در مناطق مرتفع به شکل باران و برف رطوبت موجود در خود را به سطح زمین منتقل می­‌کنند. بخشی از بارش رسیده به سطح زمین به اعماق آن نفوذ می­‌کند و به آب‌های زیرزمینی می­‌پیوندد و بخشی دیگر به شکل رواناب بر سطح زمین جاری می‌شود و در مسیر خود به سوی اقیانوس‌­ها وظیفه توزیع آب به مصارف مختلف و حمل مواد و آلاینده‌ها را به انجام می‌­رساند. … این به معنی آن است که در هر سال 11 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبی که در سفره­‌های آب زیرزمینی طی قرون و اعصار ذخیره شده بودند، کم می­‌شود. پیامد این موضوع پایین رفتن سطح تراز آب‌های زیرزمینی و به دنبال آن نشست زمین و ایجاد فروچاله در دشت‌ های کشور است. نمونه‌هایی از این نشست‌ها و فروچاله‌ها در دشت رفسنجان و دشت کبودرآهنگ به وقوع پیوسته است. به همین دلیل میزان مصرف از منابع آب باید کمتر از نرخ تجدید سالانه آن باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان: ترکیدگی لوله های انتقال نفت اهواز اصلاح شد

http://www.mehrnews.com/news/4012597

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ اهواز ، جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : کیامرث حاجی زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: لوله های نفت اهواز که امروز دچار ترکیدگی شد با حضور نیروهای عملیاتی نفت، اصلاح شد. وی ترکیدگی لوله های نفت سه راه فرودگاه اهواز که امروز رخ داد، با حضور نیروهای عملیاتی اصلاح شد. او عنوان کرد: اول اینکه این لوله های تقریبا پوسیده بودند و گرمای آسفالت باعث ایجاد فشار سطحی روی آنها شد و این فشار باعث ترکیدگی این لوله ها شد. حاجی زاده عنوان کرد: این لوله های انتقال نفت، بسیار مهم بودند و نفت خام تولیدی میدان های نفتی منطقه مسجدسلیمان را به اهواز منتقل می کردند….

معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان خبر داد: اهواز، آلوده‌ترین شهر کشور در طولانی‌ترین روز سال

http://www.isna.ir/news/96040100326

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : سیروس کریمی، معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به وقوع گرد و غبار در اهواز و برخی مناطق استان، گفت: اهواز امروز(یکم تیرماه) آلوده‌ترین شهر کشور است. وی اظهار داشت : امروز اول تیرماه طولانی‌ترین روز سال و شاخص کیفی هوا( PSI) در اهواز اکنون بالاتر از 300 است و بر اساس این شاخص، اهواز امروز آلوده‌ترین شهر در میان سایر شهرهای کشور است. وی تصریح کرد: در ساعت 16 امروز، غلظت گرد و غبار در اهواز، 381 میکروگرم در مترمکعب، در آبادان 256 میکروگرم در مترمکعب و در امیدیه 329 میکروگرم در مترمکعب بوده که با توجه به این‌که میزان غلظت مجاز آلاینده‌ها 150 میکروگرم در مترمکعب است، هم‌اکنون میزان غلظت گرد و غبار در اهواز 2.5 برابر حد مجاز است…. کریمی در خصوص منشا گرد و غبار امروز خوزستان بیان کرد: بر اساس اطلاعیه‌های هواشناسی خوزستان، گرد و غبار امروز هم از کانون‌های خارجی در عراق و هم از کانون‌های محلی ناشی می‌شود
از روشن کردن آتش در محیط‌های طبیعی خودداری کنید

http://www.isna.ir/news/96040200657/

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیط های طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر می شوند از روشن کردن آتش تا اطلاع ثانوی جدا خودداری کنن . سازمان حفاظت محیط زیست، نظر به افزایش دما و خشکی هوا، احتمال وقوع آتش سوزی در محیط های طبیعی فزونی یافته است. ماموران حفاظتی دستگاههای مسئول، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری ها و شهروندان حساسیت لازم در قبال این مسئله را داشته باشند و با مشاهده خطر، بلافاصله برای اطلاع رسانی یا خاموش کردن آتش اقدام کنند.

مهار آتش سوزی بزرگ ضایعات کارخانه در جاده مخصوص کرج

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : حسین حسین بیگی، مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی تهران انبار ضایعات یک کارخانه صنعتی در جاده مخصوص کرج صبح امروز آتش گرفت و آتش‌نشانان چهار ایستگاه برای خاموش کردن آن تلاش کردند…. وی گفت: در محوطه یک کارخانه صنعتی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع که دور تا دور آن دیوارکشی بود مقدار زیادی ضایعات شامل؛ پالت های چوبی، قطعه های پلاستیکی، کاغذ، مقوا و تخته های چوبی وجود داشت که صبح امروزبه علت نامعلومی آتش گرفت…. حسین بیگی تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی با تلاش همه جانیه و در کوتاه ترین زمان ممکن شعله های سرکش آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند و از سرایت آن به قسمت های دیگر کارخانه جلوگیری به عمل آوردند.گفتنی است؛ خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از کارکنان کارخانه آسیبی ندید.

مهر گزارش می‌دهد؛ پشت پرده تجمعات سپرده‌گذاران/چه کسانی قیم کاسپینی‌ها شدند؟ محبوبه فکوری

http://www.mehrnews.com/news/4012316

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : اگرچه مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حق دارند نگران سپرده‌هایشان باشند اما اکنون عده‌ای تلاش دارند آدرس غلط بدهند و بیانیه‌های تجمعات، از زبانی غیر از سپرده‌گذاران شنیده می‌شود. پرونده ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز اکنون دیگر یک پرونده ساده قضایی نیست؛ بلکه تبدیل به محلی برای سوءاستفاده عده‌ای شده است. در واقع، برخی می‌خواهند از این پرونده بهره‌برداری خاصی برای خود داشته باشند. حال آنکه سپرده‌گذاران مال‌باخته، هر روز به بهانه‌ای در گرمای این روزهای تابستان، گرد هم جمع می‌شوند تا سهم خود را از این دعوای سیاسی دو طرف پس بگیرند… در این میان بانک مرکزی هم اعلام کرده که کار ساماندهی سپرده گذاران موسسه کاسپین ادامه دارد و تا قبل از عید فطر هم، سپرده های تا سقف ۵۰ میلیون تومان را باز می‌گرداند. به گفته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، تا روز چهارشنبه ۳۱ خردادماهف ۶۰ شعبه به چرخه فعالیت موسسه کاسپین اضافه شده و با آغاز به کار این شعب، تعداد شعب این موسسه به ۸۰ شعبه می رسد. وی اضافه کرده: بر این اساس این موسسه قادر خواهد بود با سرعت بیشتری سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان را تعیین تکلیف کند. حیدری در خصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان خاطرنشان کرد: در دو مرحله پیشین و از ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت سپرده های تا مبالغ ۱۰۰ میلیون ریال و از ۹ خرداد پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون ریال آغاز شده بود؛ اما در ادامه روند ساماندهی تعاونی منحله فرشتگان تا پیش از عید سعید فطر، تعیین تکلیف مبالغ تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از طریق موسسه اعتباری کاسپین آغاز خواهد شد. وی افزود: با اجرای این طرح، ۹۳ درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می شود. تعیین تکلیف ۷ درصد باقی مانده نیز در آینده اعلام خواهد شد.

کشته وزخمی شدن2کولبر در مرزارومیه براثرتیراندازی نیروهای نظامی!

برپایه خبرمندرج در کردپا، جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : شب گذشته(1تیر)،2کولبردر دره «کندالوک» سرمرز ارومیه براثرتیراندازی نیروهای نظامی کشته وزخمی شدند.  یک منبع خبری محلی،هویت کولبر جان باخته وزخمی را بترتیب «مراد عربی» فرزند تاج‌الدین اهل روستای «انبی» ٣٤ ساله و دارای سه فرزند از توابع منطقه ترگور و «کاردین عرب‌پور» فرزند قاسم اعلام کرد.

آتش سوزی جنگلهای طسوج چرام مهار شد

http://www.isna.ir/news/96033118493

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش‌سوزی در منطقه «تنگ‌آب» طسوج واقع در شهرستان چرام خبر داد.مراد فروهر در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: جنگل‌ها و مراتع این منطقه ظهر امروز طعمه حریق شد که با تلاش نیروهای منابع طبیعی و با کمک مردم و برخی ادارات پس از چند ساعت مهار شد. وی اضافه کرد: امروز شاهد سه فقره آتش‌سوزی در جنگلها و مراتع استان بوده ایم که به بخشی از مراتع و جنگل‌های این استان خسارت وارد کرد.
انتهای پیام

ملکی در گفت‌‌وگو با ایلنا: آتش‌سوزی دشت بهشت ارتباطی با زندان اوین ندارد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در مجموعه دشت بهشت خبر داد.جلال ملکی، از وقوع آتش‌سوزی در مجموعه دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام خبر داد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: بخشی زیادی از فضای سبز مجموعه دشت بهشت بالاتر از اتوبان یادگار به صورت تکه تکه دچار حریق شده است. او افزود: از ایستگاه‌های مختلف آتش‌نشانی به محل حادثه عازم شده و نیروها در حال حاضر مشغول عملیات هستند. ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا این حریق در نزدیکی زندان اوین است، گفت: محلی که دچار آتش‌سوزی شده با زندان اوین فاصله دارد.

اعلام منشأ دود عظیم در شمال بزرگراه یادگار امام

http://www.isna.ir/news/96033118531

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع حریق در مراتع اطراف خیابان دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام خبر داد.سیدجلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: حوالی ساعت 19 امروز خبر حریق در فضای سبز اطراف خیابان دشت بهشت به سامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن چندین ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه این حادثه تاکنون مورد خسارت جانی نداشته است، گفت: پس از اطفای حریق تحقیقات برای بررسی علت حادثه آغاز می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد که حضور افراد معتاد یا انداختن ته‌سیگار سبب وقوع حادثه شده باشد.

مهار آتش در فضای سبزی به وسعت ۲ هزار متر

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از آتش‌سوزی در فضای سبز یک شهرک مسکونی در شرق تهران خبر داد. با اعلام خبر آتش سوزی در فضای سبز یک شهرک مسکونی گفت: پنجشنبه شب گذشته ساعت ۲۳:۳۰ شب در مسیر غرب به شرق بزرگراه بابایی، خیابان کوهستان فضای سبزی به وسعت ۲ هزار متر که متعلق به یک شهرک مسکونی بود دچار آتش‌سوزی شد.او با بیان اینکه دو ایستگاه به محل اعزام شدند ادامه داد: این آتش سوزی در محوطه باز و فضای سبز رخ داده بود و به خاطر وزش باد و وجود خارو علوفه به شدت در حال گسترش بود که خوشبختانه با حضور به موقع از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اعلام کرد:

درخواست فوری از مردم برای کمک به مهار آتش جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد

http://www.isna.ir/news/96033118433

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  عزت الله بهشتی فرد مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم منتظر نمانند که کسی از آنها بخواهد بلکه به محض اطلاع از آتش سوزی به کمک منابع طبیعی بیایند. او افزود: آتش سوزی ها جنگلهای منطقه «بیدگره موگر» بخش مارگون از توابع شهرستان بویراحمد هنوز ادامه دارد اما نیروهای منابعی طبیعی، نیروهای مردمی و نیروهای برخی ادارات در حال تلاش برای خاموش و مهار کردن آتش سوزی هستند. مدیرکل خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تا روز سه شنبه، 30 خرداد ماه 37 فقره آتش سوزی در جنگلها و مراتع این استان رخ داده که 185 هکتار از منابع طبیعی طعمه حریق شد. بهشتی فرد تصریح کرد: در مدت مشابه سال گذشته 17 فقره آتش سوزی رخ داده بود که 300هکتار از جنگلها و مراتع این استان در آتش سوخته بودند. …وی اضافه کرد: از مسئولان کشوری حمایت مالی و امکانات و تجهیزاتی انتظار داریم. البته وضعیت اعتبارات ملی ما نسبت به استانی بهتر بود و تجهیزاتی از محل اعتبارات ملی خریداری شده اما باز هم جا دارد که برای حفاظت و نگهداری از این سرمایه ملی(جنگلها) کمک و حمایت های بیشتر صورت گیرد. به گزارش ایسنا، طی امروز، چهارشنبه، 31 خرداد ماه 96  سه فقره آتش سوزی در جنگلها و مراتع مناطق «طسوج»،» دنای شرقی»، و «مارگون» استان کهگیلویه وبویراحمد رخ داده است.
تلاش برای خاموش کردن آتش جنگل‌های «چرام» با دست خالی!

http://www.isna.ir/news/96033118308

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : حبیب­الله پیوسته­گر، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چرام از آتش سوزی در جنگلها و مراتع منطقه «تنگ آب طسوج» در این شهرستان خبر داد. وی افزود: این آتش سوزی ساعت 10.30 امروز چهارشنبه 31خرداد ماه رخ داده است. …رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چرام خاطرنشان کرد: تنها نیروهای منابع طبیعی این شهرستان در حال اعزام به منطقه هستند. پیوسته­گر اضافه کرد: پوشش مرتعی این منطقه ضعیف است و بیشتر پوشش این منطقه درختانی همچون شن، بادام کوهی، گون، ارژن، بلوط و بنه است.
آتش سوزی در پارک سردار جنگل محلات

http://www.isna.ir/news/96040100102

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : محمود فلفلی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی محلات گفت: شب گذشته همزمان با آتش سوزی باغات محلات، پارک سردار جنگل محلات نیز طعمه حریق شد. وی اظهار داشت : در حالی که نیروهای آتش نشانی محلات از ساعت 19 تا 22 در عملیاتی نفس گیر با استفاده از کمک های مردمی و کشاورزان و تانکرهای آب رسان مشغول اطفای حریق در باغات محلات بودند، آتش سوزی دیگری بلافاصله در پارک سردار جنگل محلات به آتش نشانی گزارش شد که باتوجه به حضور مردم و تفریح آنها در این پارک، سریعا نیروهای ایستگاه یک بهمراه دو دستگاه تانکر آبرسان و بولدوزر به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق را شروع و به سرانجام رساندند. رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی محلات، علت حادثه را سهل انگاری گردشگران عنوان و گفت: در اثر سهل انگاری و افتادن زغال قلیان بر روی علف های خشک این حادثه رخ داده که باعث نابودی تعداد زیادی گلدان نشایی و بخش کوچکی از گلخانه‌های شهرداری محلات شده است.
چند هکتار باغ محلات طعمه حریق شد

http://www.isna.ir/news/96040100103

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : محمود فلفلی،  رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان محلات گفت: چند هکتار باغ محلات برای چندمین بار در خردادماه طعمه حریق شد. او گفت: ساعت 18.50 عصر روز گذشته وقوع چندین فقره آتش سوزی در باغات خیابان زین العابدین محلاتی به مرکز 125 آتش‌نشانی اطلاع داده شد که سریعا عوامل دو ایستگاه به محل اعزام و با گسترده تر شدن شعله های آتش از نیروهای خدمات شهری شهرداری محلات جهت اطفا  درخواست کمک کردیم. وی، علت حادثه را خشک بودن درختان و علف های هرز خشک و عدم رسیدگی مالکین و بی احتیاطی رهگذران عنوان کرد و افزود: علیرغم اخطارهای این سازمان متاسفانه کم توجهی به جمع آوری و هرس درختان خشک شده و نیز گرمی هوا باعث بروز این چنین حوادث است. به گزارش ایسنا، مامورین آتش نشانی تا ساعتی قبل در حال اطفا و از بین بردن لکه های آتش بودند. باغداران و برخی منابع احتمال عمدی بودن آتش سوزی های سلسله وار چند روز اخیر را دور از ذهن نداستند.

وقوع حریق در مراتع اطراف خیابان دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام

http://www.isna.ir/photo/96033118570

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  عصر امروز چهارشنبه (۳۱ خردادماه) مراتع اطراف خیابان دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام(ره) در فضایی به مساحت حدود یک هکتار دچار حریق شد.

آتش‌سوزی در حوالی باغ پرندگان تهران

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است : سیدجلال ملکی؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوری در حوالی باغ پرندگان خبر داد و گفت : حدود یک هزار متر مربع از فضای سبز گردشگری شمال شرق تهران، پنجشنبه شب دچار آتش‌سوزی شده اما این حادثه مصدومی نداشته است. وی به ایرنا گفته است: دلایل بروز این آتش‌سوزی در دست بررسی است و نتایج آن متعاقبا از سوی سازمان آتش‌نشانی اعلام خواهد شد.

ملاقات فعالین کارگری با محمد جراحی دربیمارستان

https://www.facebook.com/davood.syndica?fref=ts

برپایه خبرمندرج پست فیس بوک داوود رضوی  ، جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  در روزهای گذشته تعدادی زیادی از فعالان کارگری و مدنی و اجتماعی به دیدار آقای محمد جراحی رفته اند وبا ایشان ملاقات کرده اند. تعدادی از فعالان سندیکایی و کارگری با محمد جراحی فعال کارگری که بتازگی بعد از پنج سال زندان بدون مرخصی از زندان آزاد شده و در زندان به بیماری‌ اختلالات تیروئید مبتلا شده بود. محمد جراحی در دادگاه انقلاب به اتهام های امنیتی به پنج سال زندان محکوم شده بودو پس از پایان دوره محکومیتش، از زندان تبریز آزاد شد.

دیدار مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با کودکان کار وخیابان جلوی دفتر پلمب شده جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان

https://www.facebook.com/jamiatdefaa/?pnref=story

به گزارش خبری مندرج در شبکه فیس بوکی، جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با درهای پلمپ شده ی جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان مواجه شد . مسعود شجاعی فوتبالیست مدافع کودکان کار و خیابان در بازدید امروزش از پروژه آموزشی- حمایتی کودکان کار و خیابان با درهای بسته ی جمعیت دفاع که از تاریخ 31 فروزدین ماه توسط پلیس امنیت پلمپ شده بود، روبرو گشت.  این ورزشکار مردمی نسبت به بسته نگه داشتن نزدیک به دو ماهه مرکز حمایتی و مددکاری کودکان کار که هیچ امکان و دسترسی دیگری به شرایط و مراکز رسمی آموزش را نداشته اظهار تأسف و ابراز ناباوری نمودند. بغرنجی این موضوع بویژه زمانی بیشتر آشکار می شود که بیش از 150 کودک کار این مرکز، در آستانه امتحانات و پایان سال تحصیلی 95- 96 از ارتباط و دسترسی منظم و روزمره به محیط آموزش خود محروم بودند. در توضیح این وضعیت اعلام شد که با وجود پیگیری های مستمر و ارائه توصیه نامه ها و مدارک موثق در تأیید مجوز فعالیت، تاکنون واکنش مناسبی برای بازگشائی «جمعیت دفاع» صورت نگرفته است. …مسعود شجاعی طی ساعاتی که در کنار کودکان بودند با حوصله و فروتنی بسیار به خواسته های بچه ها پاسخ مثبت داده و با آنان سرگرم بازی و پاسخ دادن به سئوالات و امضاء کردن دفاتر و عکسهای شان شد.

اخراج100کارگرکارخانه فولاد کبیر خزر رشت

برپایه خبر مندرج در شبکه مجازی تلگرامی ،جمعه۲ تیر۱۳۹۶آمده است :  طی روزهای گذشته از بیکاری حدود ۱۰۰ نفر از کارگران فولاد کبیر خزر خبر داد و اظهار داشت: کارخانه فولاد کبیر خزر حدود ۱۰۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. مطالعات اولیه، طراحی و نصب و راه اندازی ماشین آلات شرکت فولاد امیرکبیر خزر با ظرفیت ۵۰۰ هزارتن میلگرد فولادی توسط متخصصین داخلی از سال ۸۳ انجام و این کارخانه با هدف تامین بخشی از نیازهای داخلی کشور در تولید فولاد در بخش خصوصی در زمینی به مساحت حدودا ۱۵ هکتار در سال ۱۳۸۵ در دو خط تولید میلگرد آجدار در سایزهای ۱۰ تا ۲۲ در شهرک صنعتی رشت به بهره برداری رسید… همچنین این کارخانه در راستای ارتقای سهم خود در توسعه صنعت فولاد، در سال ۱۳۹۰ اقدام به راه اندازی خط توسعه تولید میلگرد فولادی آجدار با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال کرد که در نیمه اول سال ۹۲ با حضور محمدباقر نوبحت معاونت راهبردی رئیس جمهور موفق به بهره برداری از آن شد…. وی ادامه داد:کارخانه فولاد کبیر خزر تا پیش از این با ۴ خط تولیدی فعالیت می کرد اما برخی مسائل و مشکلات موجود باعث شده است اکنون این کارخانه تنها با یک خط تولیدی فعالیت می کند.

استاندار خوزستان:

تنش آبی در حال نابود کردن نخل‌های شادگان است/ مردم آب شرب ندارند

http://www.mehrnews.com/news/4013411

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،اهواز ، شنبه  ٣ تير ۱٣۹۶ آمده ، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان گفت: وقتی برای بازدید به شادگان رفتم تنش آبی و خشکی در حال نابود کردن نخیلات بود و حتی مردم آب شرب نداشتند. وی اظهار  داشت: دستگاه های مختلف باید به این نکته توجه داشته باشند اگر بنا باشد سیستم تولید و اداره جامع استان مدیریت شود؛ بناست شوراهای حاکمیتی آن را مدیریت کنند ولی اگر قرار باشد بخشی نگری شود و کسی کاری به اثرات آن در سایر بخش ها نداشته باشد آن وقت وضعیت نامتوازن و از هم گسیخته ای خواهیم داشت.شریعتی عنوان کرد: تنش آبی در حوزه مارون و زهره داریم و بعد اعلام می کنیم که نخیلات شادگان اهمیت اصلی است ولی کسی نمی آید از انهار بالادستی جلوگیری کنند تا آب به اولویت اول برسد و باید من ورود پیدا کنم و فرماندار و دستگاه ها را تهدید کنم تا آب به این نخیلات برسد. واحدهای ستادی و معاونت های استانداری که کارشان نظارت است همیشه باید خودشان ورود پیدا کنند و کارهای اجرایی را انجام دهند و اینطور که هر دستگاهی کارها را به دیگری واگذار کند که کاری انجام نمی شود…. استاندار خوزستان تصریح کرد: در حوزه اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیگیری لازم را داشته باشد و به آب و فاضلاب سخت بگیرد و اگر گفت اعتبار نیست قبول نکند چون من اعلام می کنم اعتبار هست. سهم اهواز برای اجرای پروژه های آب و فاضلاب ۹۰۰ میلیارد تومان است و اصلاح شبکه آب و فاضلاب نیز سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

نامه ی سرگشاده ی جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=80699

به نوشته سایت اخبار روز، شنبه  ٣ تير ۱٣۹۶ آمده است :  چند بار و چند روز کارگران نیشکر هفت تپه در سال های اخیر دست به اعتصاب زده اند؟ تعداد این اعتصاب ها بسیار است و ناشی از وضعیت دشوار کارگران از یکسو و عزم و اراده ای که آن ها برای تغیییر این وضعیت و کسب حقوق خود دارند از سوی دیگر. سندیکای کارگران هفت تپه که از جمله معدود سندیکاهای مستقل در ایران است، در تداوم مبارزات کارگران نقش ایفا کرده است. هفت تپه دوباره در اعتصاب است. نامه ی سرگشاده ی جمعی از کارگران این شرکت در زیر می خوانید:…
در سالهای اخیر بحث اجرای متم اصل ۴۴ قانون اساسی، ورد زبان همه سیاستمداران و اقتصاددانان ایران بوده است. گویی اجرای این اصل تنها راه نجات اقتصاد ایران از گردنه نابودیست. اما اجرای تاکنونی آن، بهمراه نتایج حاصله، جای هیچ شکی برای عموم کارگران باقی نگذاشته است که این اصل، خانه خراب کن معیشت و آجر کردن نان کارگران است. حالا هی اقای روحانی مرتب تکرار کند که این اصل در گذشته درست اجرا نشده است و کار ما درست است، پیدا کنید پرتقال فروش را….
آقای روحانی، توسعه سیاسی و حقوق شهروندی پیش کش، ما گرسنه ایم. ما ناامید و بی دفاعیم. احساس ناامنی شغلی و معیشتی بدترین اتفاقیست که برای یک انسان می افتد. با وجودیکه هر گونه تلاشی در جهت تشکل یابی کارگران (سندیکا) با مانع بلند زندان و اخراج روبروست. دست های ما بسته است و گرگی در روبرو، که قصد نابودی ما را دارد. بقول سعدی که می فرماید: در شهرما سنگها را بسته اند و سگ ها را باز.
ما کارگران، خواستار بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به مجموعه دولت هستیم. مالکین جدید نیامده اند تا ما نانی به کف آریم بلکه قصدشان آجر کردن این نان است. و ما چاره ای بجز دفاع از هستی وکیان خود نداریم. این دفاع، دفاع از زندگی، حیثیت و انسانیت ماست. ما خواسته ای بجز حق و حقوق کارگری خویش نداریم.
هفت تپه را دریابید
جمعی از کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه
تیرماه ۱٣۹۶

 

معاون آب و آبفای وزیر نیرو؛

۶ کلانشهر و ۲۸۹ شهر در معرض تنش آبی قرار دارند/مردم همراهی کنند

http://www.mehrnews.com/news/4013158

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است : رحیم میدانی ، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با دعوت مردم به مدیریت مصرف آب در تابستان جاری گفت: در زمان حاضر ۶ کلانشهر و ۲۸۹ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند…. وی ادامه داد: اگر به دلیل افزایش دما میزان مصرف آب در اوج زمان مصرف بیش از حد انتظار بالا برود ممکن است حجم مخازن کاهش یابد.رحیم میدانی از مردم خواست همچون سال‌های گذشته برای برخورداری از شبکه آب پایدار به یاری وزارت نیرو شتافته و در زمان اوج مصرف، از وسایل مصرف طولانی خودداری کرده و نیازهای خود را در زمانی خارج از ساعات پیک مصرف برآورده کنند….میدانی با اشاره به اینکه وضعیت سدهای کشور در زمان حاضر رضایت بخش است، افزود: این موضوع سبب نمی‌شود که مصارف خود را مدیریت نکنیم؛ زیرا اگر میزان مصارف افزایش یابد حتی با وجود آب پشت سدها، در بسیاری از مواقع تاسیسات پاسخگوی نیاز بیش از حد مشترکان نخواهد بود. وی از مردم خواست، با مدیریت در مصرف آب به خصوص در زمان پیک مصرف شرایط را به گونه‌ای ایجاد کنند تا همه هموطنان بتوانند از آب پایدار بهره‌مند باشند.

کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه از بازگشت به کار آن دسته از همکاران خود که در جریان اعتراضات صنفی مربوط به ماهای گذشته اخراج شدند، خبر می‌دهند.این تعداد از همکاران آنها که ۳۰ نفر هستند در ارتباط با اعتراضات صنفی ماه های گذشته روز پنجشنبه توسط کارفرمای سابق اخراج شدند اما بعد از توافق با کارفرما و پیگیری برخی مسئولان به سرکار سابق خود بازگشته‌اند…کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه  که در حدود۴۰۰۰ هزار نفر هستند عقیده دارند همه کسانی که در این واحد واحد تولیدی مشغول کارند ذر معرض مشکلات صنفی قرار دارند و برای همین نمی‌توان از بابت اعتراضات دو ماه گدشته با گروهی خاص از کارگران برخورد کرد.به گفته آنان به تازگی دستمزد فروردین ماه آنهاه پرداخت شده ودر حال حاضر  دو ماه دستمزد معوقه طلبکارند، در عین حال پاداش و بهره‌برداری سال‌های ۹۴ و ۹۵  آنان پرداخت نشده است.

انجمن صنفی کارگران دریانورد تجاری ایران خواستار شد:

ضرورت پیگیری حادثه کشته‌شدن صیاد ایرانی

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  انجمن صنفی کارگران دریانورد تجاری ایران با صدور پیامی کشته شدن بک کارگر صیاد به دست گارد ساحلی عربستان را به خانواده وی تسلیت و همبستگی خود را با سایر خانواده صیادان بازداشت شده اعلام داشت. این انجمن در عین حال خواهان پگیری گروگان گیری صیاددان از مراجع بین المللی شد.انجمن صنفی کارگران دریانورد تجاری ایران با صدور بیانیه ای کشته شدن بک کارگر صیاد به نام «محمد سیامر» به دست گارد ساحلی عربستان را را به خانواده وی تسلیت و همبستگی خود را با سایر خانواده صیادان بازداشت شده اعلام داشت….انجمن  صنفی کارگران دریانوردان تجاری ایران در پیام خود همچنین از دستگاههای متولی امر تقاضا کرد تا موضوع را از طرق قانونی و مجامع بین المللی ذیصلاح تا حصول نتیجه نهایی و آزادی صیادان در بند پیگیری نمایند….

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران:

سرانه مصرف آب در جنوب شرق تهران ۲ برابر میزان استاندارد جهانی است

http://www.mehrnews.com/news/4013326

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ورامین، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است : علیرضا کارگری،  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: سرانه مصرف آب در جنوب شرق تهران نزدیک به ۲ برابر میزان استاندارد جهانی است…. وی افزود: سهم آب شرب ۸ درصد مصارف آب ها است و ۹۰ درصد مصرف در بخش کشاورزی و ۲ درصد آن در بخش صنعتی مصرف می شود. وی به الگوی مصرف آب در استان تهران اشاره کرد و گفت: سهم شرب آب در استان تهران به دلیل استقرار بخش زیادی از جمعیت کشور، بیشتر از درصد مصرف در کشور است، در تمام نقاط شهری ادارات مستقل داریم. مدیر عامل آب شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: در سال ۹۵ مجموعا بیش از ۷۳ میلیون متر مکعب در چهار شهرستان جنوب شرقی استان تهران عرضه شده است و مصرف ۵۷ میلیون متر مکعب در کنتورهای مصرف کننده ثبت می شود و ۱۶ میلیون متر مکعب آب بدون درآمد داریم که بیش از ۷ میلیون متر مکعب تلفات واقعی در اثر شکستگی ها است و ۷ میلیون متر مکعب هم مشترکین طی انشعابات غیر مجاز مصرف کردند…. وی به بارش های کم کشور اشاره کرد و گفت: سهم سرانه و میزان بارندگی در کشور ما کمتر از یک سوم متوسط جهانی است و بایستی متناسب با این اقلیم رفتار کنیم تا به مشکل برخورد نکنیم، در بخش اصلاح الگوی مصرف نیز، از فاز آموزش عبور کردیم و اکنون باید وارد فاز تغییر رفتار اجتماعی شویم، در شهرهای جنوب شرق استان تهران مدیریت تلفات را به عنوان یک هدف اصلی دنبال کردیم.

تجمع کارگران فضای سبزشهرداری خرم آباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!

https://khabargar.co/2017/06/25

برپایه خبرگز ، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :   عیدی بیرانوند ، شهردار خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تحصن کارگران فضای سبز تصریح کرد: پیمانکاران در بخش خصوصی متعهدند که هر دو ماه حقوق کارگران را پرداخت کنند و هر چقدر منابع درآمدی شهرداری بیشتر باشد پرداخت حقوق و مزایا راحت‌تر صورت می‌گیرد. کارگران فضای سبزشهرداری خرم آباد برای باردیگردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع زدند.عیدی بیرانوند با بیان اینکه 60 درصد کل بودجه شهرداری در صدور پروانه است، گفت: سال گذشته 60 درصد کاهش صدور پروانه داشتیم و با این حال با پیمانکاران توافق کردیم که به جای مطالبات به آنها املاکی واگذار شده و در عوض پول کارگران پرداخت شود.وی گفت:در قرارداد امسال بندی اضافه شده است که پول پرداخت شده توسط شهرداری به پیمانکار، در حساب مشترکی منظور شده و با امضای مدیر منطقه و پیمانکار حقوق‌ها پرداخت شود.

پس از چند روز توقف صورت گرفت؛

ماهیگیران بوشهری دوباره روانه دریا شدند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  به دنبال توقف چند روزه فعالیت صیادان بوشهری، از اواخر هفته گذشته تردد کشتی‌های ماهیگیری در آب‌های ساحلی این منطقه از سرگرفته شد.یکی از صیادان بوشهری به خبرنگار ایلنا می‌گوید که صید ماهی بعد از چند روز تعطیلی به وضعیت عادی بازگشته است و در حال حاضر قایق‌های و کشتی‌های ماهیگیری این استان می توانند به مانند گذشته در آب‌های خلیج فارس به صید ماهی بپردازند….به منابع خبری ایلنا، صیادان بوشهری از اواخر  هفته گذشته کشتی‌ها و شناور‌های خود را برای صید ماهی روانه دریا کرده‌اند اما با توجه به مکاتبات اداره شیلات، هیچکدام از آنها مجاز به صید میگو نیستند.

تجمع صنفی کارگران شهرداری منطقه 2 آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود

http://khananews.com/37627

به گزارش آژانس خبری خوانا، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  بیش از 60نفراز کارگران بخش های خدمات شهری شهرداری منطقه 2 آبادان در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق بیمه ودیگر مطالباتشان مقابل ساختمان شهرداری منطقه 2 این شهر تجمع کردند. کارگران معترض به خبرنگاران گفتند:زیر نظر پیمانکار منطقه آزاد بخش های خدمات شهری و پسماند منطقه 2 شهرداری آبادان مشغول به کار هستیم و سه ماه است که حقوق ومطالبات ما پرداخت نشده است.یکی از کارگران معترض گفت: در روزهای گرم و در دمای بالای 50 درجه با کمترین دستمزد مشغول خدمت رسانی هستیم و اینک دور از انصاف است که مسئولان ما را فراموش کنند. این کارگر خدمات شهری افزود:مهلت دفترچه های بیمه کارگران اتمام شده و پیمانکار هنوز امسال حق بیمه ما را پرداخت نکرده است.مکی شجیرات، معاون شهردار منطقه 2 آبادان گفت:در تماسی که با شهرداری مرکزی داشتم چک یک ماه حقوق کارگران به پیمانکار تحویل داده شده و تا 24 ساعت آینده حقوق آنها پرداخت می شود….

ادامه اعتراضات در بخش خصوصی مخابرات مشهد/ بعدِ سالها خدمت «کارگر پیمانکار» محسوب می‌شویم

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مشهد برای چندمین روز متوالی ادامه دارد. اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مشهد که سه شنبه هفته گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد. تجمع‌کنندگان می‌گویند امروز  (شنبه/ سوم تیر) نیز حاضر نیستیم سرِ کار حاضر شویم. حاضران در تجمع می‌گویند: ما جمعی از پرسنل شرکتی مخابرات ایران هستیم، به دلیل اینکه بعد از گذشت حدود هشت سال از خصوصی سازی مخابرات و با وجود اینکه اجرای صریح قانون اساسی را بارها از مخابرات خواستار شدیم، هنوز شاهد قانون گریزی مخابرات بوده و هستیم و این تا جایی رسیده که حتی ما را جزء  نیروی مخابرات ندانسته و میگویند نیروی پیمانکار هستیم! یکی از معترضان می‌گوید: میخواهیم قبل از آن که فاجعه‌ای رخ بدهد و تعامل سخت شود، مسئولان حرفهای ما را بشنوند و خواسته‌هایمان را نادیده نگیرند.

کارورزی

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد:

پیگیری قانونی برای توقف طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است : علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید باتوجه به اصرار دولت برای ادامه اجرای طرح‌های مهارت آموزی و کارورزی، این تشکل کارگری چاره‌ای ندارد تا از طریق مجاری قانونی جلوی اجرای این دو طرح را بگیرد. در کمال تعجب می‌بینیم که وزارت کار بدون اعتنا به اعتراض گروه‌های صنفی کارگری، بسته‌های اشتغالزایی غیر عملی و غیر علمی خود را در قالب دو طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار به مرحله اجرا درآورده است…به غیر از کارگران که مدعی‌هستند دولت برای دور زدن حقوق الزامی بنیادین کار، پروژه مربوط به تدوین و اجرای طرح های یاد شده را بدون اطلاع تشکل‌های صنفی کارگری آغاز کرده است، چهره‌های کارفرمایی نیز نارضایتی خود را از این اجرای این دو طرح اعلام کرده‌اند.عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور، افزود:  از آنجا که دو طرح فوق الذکر خلاف مقاوله نامه ۱۴۲ سازمان جهانی کار هستند این تشکل کارگری در راستای وظایف صنفی که طبق قانون برعهده گرفته است، پیگیری‌های قانونی خود را برای شکایت از دو طرح کارورزی و مهارت آموزی در مراجع داخلی و خارجی انجام خواهد داد….عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: از این رو اجازه نمی‌دهیم به ظاهر کارشناسان حوزه اشتغال وزارت کار با طرح‌های غیر علمی و غیر عملی که مبنای قانونی ندارند و غیر قانونی نیز هستند امنیت شغلی و حقوق کارآموزان جدید الورود را به خطر بی‌اندازند

تسنیم گزارش می‌دهد

اعتراض ۱۲۰ کارگر اخراجی کارخانه صبا فولاد زاگرس چهارمحال و بختیاری/رئیس کارخانه ‌پاسخی ارائه نکرد‌

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/03/1445481

به گزازش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است : تعداد ۱۲۰   کارگر اخراجی کارخانه صبا فولاد زاگرس چهارمحال و بختیاری امروز ابتدا در مقابل سازمان صنعت و معدن و سپس مقابل استانداری تجمع کردند….کارخانه صبا فولاد زاگرس دارای 250 نیروی شرکتی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که 4 روز گذشته 120 نیروی خود را اخراج کرده است.یکی از کارکنان کارخانه صبا فولاد زاگرس چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: از حدود 4 ماه گذشته به صورت کامل کار نمی‌کردیم. یکی، دو روز کار می‌کردیم و سه، چهار روز می‌گفتند سر کار نیایید البته در زمان پرداخت دستمزد با وجود اینکه ما استخدام بودیم، حقوقمان را براساس تعداد روزهایی که سر کار بودیم و در واقع به صورت روزمزد حساب کردند….وی افزود: چند روز گذشته، مسئولان کارخانه گفتند 20 نفر به مدت 6 ماه بیمه بیکاری بگیرند اما بعد سر کار بر‌می‌گردند….  به گفته مسئولان سازمان صنعت،معدن و تجارت هم اکنون در سطح کلان این موضوع در حال تصمیم‌گیری است اما مشکل موجود بازتاب بازار رقابت جهانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد مطرح کرد: پرداخت حقوق کارگران شهرداری بجنورد از حساب پارکینگ طبقاتی

http://www.mehrnews.com/news/4013765

برپایه نوشته خبرگزاری مهر، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :   کارگران سازمان‌های اتوبوسرانی، فضای سبز و پسماند شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن حقوق دست به تجمع زدند. در این رابطه حسین پیلتن با اشاره به تجمع شمار زیادی از کارگران شهرداری در محل شورای شهر بجنورد، به خبرنگار مهرگفت:با توجه به مذاکره و هماهنگی‌هایی که انجام گرفت، مقرر شد پرداخت حقوق معوق این کارگران در اولویت قرار گیرد. پیلتن تصریح کرد: به همین منظور، یک میلیارد تومان از حساب پارکینگ طبقاتی بجنورد به‌صورت قرض‌الحسنه برداشت می‌شود تا بتوان یک ماه حقوق معوق کارگران را پرداخت کرد…وی عنوان کرد: این کارگران که در سازمان‌های اتوبوسرانی، فضای سبز و پسماند مشغول به کار هستند، همچنین خواستار تبدیل وضعیت خود نیز بودند.

برای سومین بار اتفاق افتاد؛

اعزام کارگران «تولی پرس» و«بسته بندی البرز»ببه مرخصی اجباری

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  بیش از ۵۶۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل در دو کارخانه« تولی پرس » و«بسته بندی البرز برای سومین بار به مرخصی اجباری رفتند.که از ابتدای فصل تابستان، برای سومین بار در سال جاری به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. این کارگران که تعداد آنها بیش از ۵۶۰ نفر بوده و محل کارشان در شهرک صنعتی قزوین قرار دارد، می گویند هستیم که کارفرمای مشترک آنها از روز پنجشنبه /یکم تیر ماه تمامی کارگران شاغل در این دو واحد تولیدی را به مرخصی فرستاده است….به گفته کارگران، عمده ترین دلایلی که از سوی کارفرما  برای تعطیلی  موقت این دو واحد عنوان می‌شود، کمبود نقدینگی است. آنها با بیان اینکه ما کارگران نگران امنیت شغلی خود هستیم، و از این می ترسیم که مشکلات کارخانه در این مدت کوتاه رفع نشود افزودند:از قرار معلوم کارفرمای مشترک قصد دارد اینب ارنیز طی دفعات قبلی از  ایام مرخصی هر یک از کارگران کسر کند که باعث نارضایتی کارگران شده است.

سرنوشت یک قانون ۱۰ ساله در حوزه پرستاری

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21629

به نوشته روزنامه آرمان، شنبه ۳تیر۱۳۹۶آمده است :  خواسته ۱۰ ساله حوزه پرستاری کشور برای تحقق نظام پرداختی عادلانه امروز مسیر تازه‌ای را طی می کند؛ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در تیرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید، تا امروز محقق نشده است اما به نظر می رسد قرار است با اتفاقات تازه‌ای در این حوزه روبرو شویم… محمد میرزابیگی تاکید دارد که این نظام می‌تواند بی‌عدالتی‌های نظام پرداخت فی فور  سرویس را جبران کند.وی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پیگیری تغییر نظام پرداخت حقوق  پرستاران گفت:  ما پیگیری‌های خود را درباره اجرای قانون تعرفه‌گذاری انجام دادیم  ولی در مسیر شورای عالی بیمه ترمزهای بدی جلوی راه قرار گفت و در نهایت دیدیم با آن روالی که قرار بود بسته‌های خدمتی و … تدوین شود، به نتیجه نمی رسد. به همین دلیل سراغ بحث پرداخت عملکردی رفتیم.   اگرچه تعرفه‌ها  اجرا نشد ولی بحث مالی آن از بین نرفت؛… وی همچنین اضافه کرد:  در حال حاضر این نگاه وجود دارد که تمام نظام پرداخت به سمت خرید راهبری برود. من معتقدم رسانه‌ها و گروه‌های مختلف صنفی و حرفه‌ای  می‌توانند کمک کنند تا آنچه در برنامه ششم توسعه در خصوص خرید راهبردی خدمات دیده شده است، پیگیری شود.

اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد

برپایه گزارش اغلب سایت ها و وبلاگ ها و شبکه مجازی ؛ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  اسماعیل عبدی، معلم زندانی در زندان اوین با گذاشتن وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده و به مرخصی آمده است.

این مرخصی بعد از گذشت حدود دو هفته از پایان اعتصاب غذای ۳۸ روزه این عضو کانون صنفی معلمان ایران، به این زندانی سیاسی داده شده است…آقای عبدی از عصر روز یکشنبه چهارم تیر ماه ۹۶ به مرخصی اعزام شده است. در هفته های گذشته سه بیانیه‌ در حمایت از اسماعیل عبدی منتشر شد. در یکی از این بیانیه‌ها از رئیس جمهوری ایران خواسته شده کاری برای این معلم زندانی انجام دهد….عبدی تا کنون دو بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است که بار اول پس از ۱۶ روز به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد اما در ۱۹ آبان ۹۵ و پس از قطعی شدن حکم بدوی شش سال حبس تعزیری دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

بدون شرح :دولت دوازدهم به دنبال بیمه کولبران/جوانان کردستانی می‌خواهند سهمی در تولید ملی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  سیدشاکر ابراهیمی ، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کردستان می‌گوید: یکی از نقاط درخشان دوران وزارت علی ربیعی؛ طرح بیمه قشر آسیب‌پذیر کولبران است که اگرچه ازسوی مجلس ارایه شد اما می‌تواند وضعیت این زحمتکشان که هیچ امیدی به بهتر شدن وضعیتشان نداشتند را تاحدودی بهبود بخشد.با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه دکتر ربیعی از جنس کارگران است، چهار سال ابتدایی وزارت او بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌توان پی‌ریزی برای فعالیت‌های تاثیرگزاری در چهار سال دوم وزارت دانست البته امیدواریم تا در چهار سال دوم ارتباط ایشان با جامعه کارگری ادامه داشته باشد….وی می‌گوید: کردستان یک استان غیرصنعتی محسوب می‌شود که دولت برای جلوگیری از به وجود آمدن مسائل حاشیه‌ای مانند کولبری باید به وضعیت اشتغال این استان رسیدگی کند. او در این رابطه ادامه می‌دهد: در کردستان نیروی کار بسیاری وجود دارد که متاسفانه به دلیل نبودن کار به مشاغلی چون دستفروشی، کولبری و قاچاق گرایش پیدا می‌کنند. اما با ایجاد شغل برای جوانان تحصیل کرده آنها می‌توانند برای جامعه کارگری مفیدتر باشند و سهمی از تولید داخلی را به خود اختصاص دهند

عيسي كلانتري از واگذاري بدون مناقصه پروژه ٥٥٠ هزار هكتاري پرده برداشت

افشاگري از رانت‌خواري بازنشسته‌ها

http://www.sharghdaily.ir/News/134559

به نوشته روزنامه شرق، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : عيسي كلانتري، وزیر پیشین کشاورزی، درباره واگذاري بدون مناقصه طرح‌هاي كلان كشاورزي به مؤسسه جهاد نصر مي‌گويد:«این نامش رانت‌خواری و به‌نوعی … است». او معتقد است اين مؤسسه به‌واسطه آنكه مدیران وزارت جهاد کشاورزی امروز همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق بوده‌اند، توانسته دست به چنين تخلفاتي بزند. او در قالب پرسش مطرح مي‌كند: «چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟». اشاره كلانتري به مؤسسه‌اي است كه در سايت رسمي خود، خود را مؤسسه عمومي غيردولتي خوانده كه در زمينه مطالعه، طراحي و اجراي تمام پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي با اولويت بخش كشاورزي فعاليت مي‌كند. جالب آنكه اگر به صفحه نخست اين سايت نگاهي بيندازيم خواهيم ديد در تاريخ ٧/٧/٩٥، سه طرح «احياي ۵۵۰.۰۰۰ هكتار اراضي استان‌هاي خوزستان و ايلام»، «توسعه آبزي‌پرور» و «برق‌داركردن چاه‌هاي آب كشاورزي» را آغاز كرده كه حداقل طرح نخست را به گفته كلانتري، مي‌دانيم بدون مناقصه از آن خود كرده است. عيسي كلانتري، وزیر پیشین کشاورزی، دراين‌باره به ايسنا گفته: اینها رانت‌خوار هستند؛ همان‌گونه که نهادهای وابسته به برخی ارگان‌های نظامی از رانت استفاده می‌کنند، جهاد نصر هم در وزارت جهاد کشاورزی رانت‌خواری می‌کند. رانت‌خوار است که به قیمت نابودی بخش خصوصی تمام می‌شود. دولت و وزارت جهاد کشاورزی چه لزومی داشت که طرح ۵۵۰هزارهکتاری دشت‌های ایلام و خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند که سهام‌داران آن همگی از بازنشسته‌های وزارت جهاد سازندگی سابق هستند؟… او می گوید: مگر این بازنشستگان در گذشته رایگان برای دولت خدمت کرده‌اند و حالا مگر بدون جیره و مواجب هستند که در صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کنند؟ شاغلان در آن بخش مانند معلمان، کارمندان، کشاورزان، مردم و… چه گناهی کرده‌اند که با قیمت‌های گران‌شده بیشتر باید مواجه شوند!؟ دولت باید با این تخلفات که من اسم آن را دزدی می‌گذارم جدی برخورد کند. كلانتري تصريح مي‌كند: هر اتفاقی که در صادرات و واردات محصولات کشاورزی رخ می‌دهد، شرکت‌های وابسته به پرسنل وزارت جهاد کشاورزی در آن دخیل هستند. به نظر شما گوشت و میوه را چه کسانی وارد و صادر می‌کنند؟ چه کسانی عوارض می‌گیرند؟ چه کسانی کود، سم و بذر کشاورزی تولید، وارد و توزیع می‌کنند؟ باید درهای رانت را در این بخش‌ها بست. چنین مسائلی تنها هزینه‌های اضافی را به بخش توليد تحمیل می‌کند و نهایتا منجر می‌شود به عدم قدرت رقابت‌پذیری در بازار و قاچاق یک محصول، چراکه نمونه خارجی ارزان‌تر تمام شده و نهایتا وارد کشور می‌شود. بنابراین چنین دکان‌بازارهایی باید تعطیل شوند. تا این اتفاق نیفتد، فساد از دستگاه‌های دولتی جمع نمی‌شود.

راه‌اندازی «صندوق حمایتی» خواسته معلمان آزاد/از نیروی آموزشی بخش خصوصی حمایت شود

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : معلمان آزاد خواستار راه اندازی صندوق حمایتی وعده داده شده توسط مجلس برای حل مشکل دستمزدها و بیمه خود هستند. جمعی از معلمان آزاد که در مدارس غیردولتی مشغول به کار هستند، با انتقاد از وضعیت نابسامان شغلی خود می‌گویند: راه‌اندازی صندوق حمایتیِ وعده داده شده توسط مجلس می‌تواند تا حدودی مشکلات ما را حل کند. این صندوق حمایتی قرار است با هدف نظارت بر بیمه و دستمزد معلمان آزاد در دستور کار قرار بگیرد و تا حدودی مشکلات این نیروهای آموزشی را برطرف سازد. علیرغم وعده‌های داده شده هنوز معلمان آزاد تحت پوشش قانون کار قرار نگرفته‌اند و دستمزد قانونی نمی‌گیرند. معلمان آزاد که تابستان‌ها هیچ‌گونه درآمدی ندارند و غالبا بیمه هم نیستند، خواستار این هستند که با حمایت دولت، صندوقی ایجاد شود که توسط آن دستمزد معلمان آزاد براساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت و بیمه تامین اجتماعی نیز به طور مرتب واریز شود.

درخواست محیط زیست برای اشد مجازات آتش‌افروزان جنگل‌ها ومراتع

http://www.mehrnews.com/news/4014578

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای خواستار اشد مجازات برای آتش افروزان جنگل‌ها و مراتع به صورت عمد، از قضات شد.در متن این اطلاعیه آمده است:  عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیشه زار، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و… در زمره سرمایه‌های ملی وخدادادی کشور است که به لحاظ اهمیت زیست‌محیطی متعلق به تمامی نسلهاست.عوامل مختلف موجب تخریب جنگلها ومراتع می‌شوند، نظیر آفات، سیل، زلزله، دخالت‌های بی‌رویه انسانی، در این میان آتش‌سوزی نیز یکی از خطرناک‌ترین ومخرب‌ترین عوامل تخریب محسوب می‌شود و همه ساله بخش وسیعی از عرصه‌های طبیعی را نابود می‌سازد وخسارات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌آورد….سازمان حفاظت محیط زیست از قوه قضائیه و قضات درخواست می‌کند، دربرخورد قانونی با افراد واشخاص سودجو که بصورت عمد اقدام به ایجادآتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی را می‌کنند. با عنایت به مجازات‌های تعیین شده در ماده ۶۷۵ وتبصره ۲ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند «هر کس عمداً جنگل، اشجار و … را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند» اشد مجازات را اعمال کنند….

نماینده مردم مبارکه در مجلس: پلی اکریل در شرف راه‌اندازی‌ست/ کارگران پلی اکریل: منتظریم به خطوط تولید بازگردیم

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از احتمال راه‌اندازی مجدد پلی‌اکریل خبر داد ازسوی دیگر کارگران این کارخانه می‌گویند همچنان در انتظار روشن شدن موتور تولید و بازگشت به کار هستیم. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم پیگیری‌ها برای برطرف‌ کردن مشکلات کارخانه پلی اکریل گفته است: کارخانه پلی اکریل ایران در شرف راه‌اندازی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده‌است: انتظار داریم کارخانه‌ پلی‌اکریل زنده شود، چرا‌که تعطیلی چنین کارخانه‌ای خیانت به کشور است.اعلام این خبر درحالی‌ست که کارگران پلی‌اکریل که از ابتدای سال جاری به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند و بیش از هفت ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، در انتظار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار هستند. این کارگران می‌گویند: امیدواریم برطبق وعده‌های داده شده مشکلات کارخانه تا شهریور ماه حل شود و خطوط تولید راه‌اندازی شود که بتوانیم سر کار بازگردیم….

جنگل‌ها نفس نمی‌کشند؛مرگ درآتش؛ پایانی تلخ برای بلوط‌ها/فرزند سبز زاگرس حال خوبی ندارد / صدیقه محمدی

http://www.mehrnews.com/news/4007333

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  جنگل‌های زاگرس که حیاتی چند صدساله را تجربه کرده‌اند و انسان، کوه و دشت با نفسش نفس می‌کشند، این روزها با شدت گرفتن آتش‌سوزی‌ها و گسترش بیماری‌ها و آفات از نفس افتاده است.جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس از منتهی‌الیه شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) آغاز و بخش‌هایی از منطقه غرب (استان‌های کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان) و جنوب غرب (استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس) را در برمی‌گیرد….درختان به‌طور طبیعی با آفاتی مواجه هستند که به نابودی آن‌ها می‌انجامد و آسیب‌زا است، اما آنچه طی سال‌های اخیر خسارت بسیاری به جنگل‌های زاگرس وارد کرده، آتش‌سوزی‌های مکرر است…. بر اساس اعلام مسئولان، این آتش‌سوزی‌ها اغلب منشأ انسانی داشته و نقش بسیار مهمی در زوال جنگل‌های زاگرس دارند. آتش‌سوزی‌ها جنگل‌هایی که فیلتر طبیعی در هنگام بروز پدیده گردوغبار غرب کشور هستند و عامل مهم تأمین معاش عشایر، محل زندگی بسیاری از حیوانات و همچنین عامل حفظ اکوسیستم طبیعی غرب کشور محسوب می‌شوند را در معرض نابودی قرار می‌دهند. وضعیت خسارات آتش‌سوزی‌های عرصه‌های جنگلی به‌ویژه در منطقه زاگرس به‌گونه‌ای است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در اطلاعیه‌ای خواستار اشد مجازات برای آتش افروزان جنگل‌ها و مراتع به‌صورت عمد، از قضات شد…. به نظر می‌رسد تکمیل حلقه صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در مقابل تخریب و آتش‌سوزی نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش به‌منظور پیشگیری در گام اول، تجهیز امکانات اطفای حریق در گام دوم و در نهایت در گام بعدی برخورد با متخلفان است، که نقش مدیریت در همه حلقه‌های این زنجیره مشهود است.

صبا فولاد زاگرس با مشکل تامین مواد اولیه مواجه است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  به دنبال تجمع روز گذشته ۱۲۰ نفر از کارگران اخراجی کارخانه صبا فولاد زاگرس؛ مقابل ساختمان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، سیدنعیم امامی ،رئیس این نهاد دولتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته است: کارفرمای این کارخانه افزایش قیمت مواد اولیه تولید را دلیل اخراج کارگران عنوان کرده و گفته است که تولید این کارخانه دیگر صرفه اقتصادی ندارد.وی با بیان اینکه مشکل نقدینگی و رکود بازار باعث شده واحدهای فولادی ازجمله صبا فولاد در داخل کشور به مشکل بخورند، افزود: در حال حاضر به علت بالا بودن قیمت تمام شده و البته کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی میلگرد با بحران روبرو شده‌اند و متاسفانه باید گفت در این زمینه توسعه چندان کارآمدی اتفاق نیفتاده است…رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در بخش پایانی سخنان خود گفت: در حال حاضر افزایش قیمت شمش در بازار داخلی باعث کاهش مصرف شده و میزان خریداران داخلی را به نسبت خارجی به حداقل کاهش داده است که در نتیجه آن تعداد زیادی از تولیدکنندگان همانند کارخانه فولاد صبا با مشکل روبرو شده‌اند.به گفته وی؛ باتوجه به وضعیت نامناسب معیشتی و شرایط دشوار اقتصادی انتظار داریم با بهبود وضعیت فعلی  کارفرما صبا فولاد امکان اشتغال دوباره را برای کارگران اخراجی فراهم کند.

هشدار سازمان محیط زیست برای پرهیز از آتش‌افروزی در طبیعت – مسعود بربر

http://www.mehrnews.com/news/4014568

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه تعطیلات عید فطر، باتوجه به افزایش حضور مردم درجنگلها و مراتع در دمای بالای تابستانی نسبت به هرگونه آتش سوزی در این مناطق هشدار داد.در این اطلاعیه آمده است: نظر به افزایش دما و خشکی  هوا، احتمال وقوع آتش‌سوزی در محیط‌های طبیعی فزونی یافته است؛ بنابراین ضرورت دارد کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیط‌های طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر می‌شوند از روشن کردن آتش تا اطلاع ثانوی جدا خودداری کنند. مأمورین حفاظتی دستگاه‌های مسئول، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری‌ها و شهروندان عزیز حساسیت لازم در قبال این مسئله را داشته باشند و با مشاهده خطر، بلافاصله برای اطلاع‌رسانی یا خاموش کردن آتش اقدام کنند.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد: بازنشستگی ۲۹ هزار فرهنگی شهر تهران در پنج سال آینده

http://www.mehrnews.com/news/4014692

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  علیرضا کمرئی ،مدیرکل سابق آموزش وپرورش شهرتهران با بیان این که تا سال ۱۴۰۱، فقط سه هزار معلم جذب آموزش و پرورش شهر تهران می شوند، از بازنشستگی ۲۹ هزار فرهنگی در این مدت خبر داد. وی اظهار داشت : از مردادماه تاکنون حدود ۱۱ ماه در آموزش وپرورش شهر تهران فعالیت داشتم، و در شروع کار، یک برنامه یکساله پیش روی شهر تهران را تنظیم کردیم تا بتوانیم به اهداف کوتاه مدت و میان مدت آموزش وپرورش شهر تهران برسیم.وی سامان دهی نیروی انسانی در مردادماه ۹۵ را از اصلی ترین برنامه‌های شهر تهران عنوان کرد وگفت: برنامه آموزشی برای دانش آموزان شهر تهران و سامان دهی قریب به ۸۰ هزار معلم در مدارس در طول چند ماه مانده به شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵، کار بزرگی بود و تلاش شد تا بتوانیم خدمات مناسب تری را به دانش آموزان ارائه دهیم….کمرئی ادامه داد وگفت: با این رویکرد سعی کردیم تا با برنامه ریزی بلندمدت در پرتوی شناخت و احصای مشکلات، بتوانیم از بحران‌هایی که می‌تواند آینده آموزش و پرورش شهر تهران را به خطر بیندارد، جلوگیری کنیم. گفتنی است؛ علیرضا کمرئی باحکم وزیر آموزش وپرورش به سمت سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش منصوب شد.

کارورزی / وقتی که کارورز و کارفرما هر دو بیکارند!  

  مهدی دهقان

https://www.peace-mark.org/74-7=

به نوشته ماهنامه الکتریکی خط صلح ؛ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  امروزه ایران به یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید فارغ التحصیل در خاورمیانه و جهان تبدیل شده است و از “یارانه تا کارانه” یا به عبارت دیگر طرح کارورزی، طرحی است که قرار است به داد فارغ التحصیلان بیکار برسد. طبق گفته محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سالانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون نفر از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شوند و از سوی دیگر نزدیک به ۷۵ درصد جویندگان کار در کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند. این در حالی است که در سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی در دانشگاه های کشور خالی مانده است….طبق گفته ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش بینی می شود بین ۱۲۵ تا ۲۰۰ هزار نفر از طریق کاریابی و ثبت نام در سامانه، جذب کارگاه ها شوند، اما با مقایسه اهداف این طرح و جمعیت فارغ التحصیل بیکار، می توان دریافت که طرح کارورزی بسیار کوچک تر از آن است که بتواند سنگ بزرگ بیکاری را تکان دهد. روحانی نیز ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری در برنامه خبری در تشریح برنامه ‌های طرح کارورزی گفت: “در این طرح جوانانی که فارغ ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت ۴ ماه آموزش می ‌بینند و یک سوم دستمزد اشتغال به آن ها داده می‌ شود، تا زمانی که در کارگاهی که کارفرما مایل باشد به کار گرفته بشوند و این طرح یکی از برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت است”….بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه ۵ بهمن ماه سال ۹۵ شورای عالی اشتغال، واحدهای پذیرنده مستقر در کلان شهرها از جمله تهران، کرج، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و قم موظف هستند کمک هزینه ای معادل سهم پرداختی دولت و واحدهای پذیرنده مستقر در سایر نقاط کشور حداقل یک سوم معادل پرداختی دولت به کارورز پرداخت کنند.هم چنین اگر واحد پذیرنده حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز تعطیل شود یا کارورز بیش از ۵ روز غیبت داشته باشد به طور کلی دوره کارورزی از درجه اعتبار ساقط می شود….

کارخانه «صنایع فولاد گلستان» با ۱۳۰ کارگر تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : یک منبع خبری در کارخانه «صنایع فولاد گلستان» از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری بیش از ۱۳۰ کارگر این کارخانه خبر داد. در این واحد تولیدی گزارش کردند، کارخانه «صنایع فولاد گلستان» که در زمینه تولید انواع مفتول و میلگرد در شهرستان مینودشت در استان گلستان فعالیت دارد، از اول تیر ماه سال جاری (۹۶) به دلیل مشکلاتی که در زمینه  تهیه مواد اولیه تولید دارد؛ تعطیل شده و تمامی کارگران آن هم اکنون بیکار شده‌اند….کارگران می‌گویند: پیش از این شرایط تولید در کارخانه صنایع فولاد گلستان که به فولاد مینودشت شهرت دارد بسیار خوب بود و آنچه در این مدت کوتاه باعث بحرانی شدن وضعیت این واحد شده است؛ تفاوت قیمت جهانی فولاد بین ایران و خارج از کشور است که به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.کارگران می گویند: در حال حاضر شرکت‎هایی که تولید فولاد دارند ترجیح می‎دهند به‌جای اینکه شمش فولاد را به کارخانجات مصرف کننده داخلی بدهند؛ به خارج از کشور صادرات دارند.کارگران خواستار این می باشند: باتوجه به وضعیت نامناسب معیشتی و شرایط دشوار اقتصادی انتظار داریم تا کارفرمای با بازگشایی کارخانه امکان اشتغال دوباره را برای کارگران فراهم کند.به گفته کارگران صنایع فولاد گلستان کارفرمای این واحد تولیدی در عین واحد مالک چندین کارخانه تولیدی وصنعتی در استان گلستان و شهرستان مینودشت است.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛ امنیت معادن در گروی تامین مالی توسط بانک‌ها /مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/4014034

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: یکی از عوامل موثر در بروز حادثه آزادشهر کهنگی ماشین‌آلات بود؛ ماشین‌آلات تمام معادن از رده خارج است. صاحبان معادن حاضر به هزینه کردن برای آموزش و ماشین‌آلات نیستند که آن هم علتی دارد. ما در معادن با ماشین‌آلات سال ۱۹۷۰ میلادی کار می‌کنیم؛ انتظار داریم اتفاقی رخ ندهد؟ نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن، یکی از شروط اصلی برای حفظ ایمنی محیط کسب و کار و معدن‌کاران است؛ اما این موضوع پیش شرط‌های بسیاری دارد که یکی از آنها، تامین مالی است. همچنین جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اعلام کرد: برخی معادن، ماشین آلات ساخت حدود ۵۰ سال قبل را استفاده می کنند و این موضوع، باعث ناامنی و ریسک بالای معادن می شوداز سوی دیگر، سیدعلی صدری، رئیس خانه صنعت، ‌معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص تامین مالی توسط بانک‌ها معتقد است: بانک‌های کشور توان تامین مالی تولید را ندارند و ما نمی توانیم روی نظام بانکی حساب باز کنیم، بنابراین نیاز به بازارهای رقابتی داریم و این موضوع هم، منوط به ورود سرمایه‌گذار خارجی و یا بانک‌های خارجی است.فارغ از فرسودگی و عدم بهره‌وری و کارایی این ماشین آلات موضوع مهم، ایمنی کارگران و معدنکاران در استفاده از این تجهیزات است. برخی کارشناسان بخش معدن معتقدند این ماشین آلات علاوه بر هدر دادن زمان و در برداشتن هزینه‌های هنگفت برای مالک و بهره‌بردار، ایمنی کارگران را نیز به مخاطره می اندازد؛ اما بهره‌برداران به دلیل کمبود نقدینگی توان نوسازی این تجهیزات را ندارند….

کارورزی طرح کارورزی؛ مدیریت بحران دانش آموختگان بیکار یا نیروی کار ارزان؟ /الهه امانی

https://www.peace-mark.org/74-11

به نوشته ماهنامه الکتریکی خط صلح ؛ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  … در ایران بیش از ۲٫۵ میلیون جوان بیکار هستند. ۱٫۱ میلیون از آن ها تحصیلات دانشگاهی دارند، ۵۰ هزار دانش‌ آموخته در مقطع دکتری بیکار هستند و سالانه ۳۰ هزار نفر نیز به این آمار اضافه می شود و در واقع تحصیلکرده های بیکار که شاغل نیستند، بحران بیکاری موجود را تشدید کرده اند.بیکاری رسمی در کشور ۱۲٫۳ درصد است اما بسیاری از صاحب نظران برآنند که آمار واقعی بیکاران دو برابر این میزان است. در خلال سه سال گذشته، نرخ بیکاری از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۰٫۴ درصد در آغاز سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. یحیی آل اسحاق در مصاحبه ای با تسنیم در سال گذشته گفته بود که بیکاری ۲ میلیونی جوانان درست نیست و در حال حاضر ۷-۸ میلیون بیکار در کشور وجود دارد. در بین جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله، نرخ بیکاری در بین مردان ۲۶٫۶ درصد و در بین زنان ۵۰٫۶ درصد است…. در این بین، طرح کارورزی دولت که در پاسخ به بحران بیکاری جوانان تحصیلکرده بیکار مطرح شده، با انتقادهای فراوانی مواجه است…. به اذعان وزیر کار، علی ربیعی، طرح کارورزی طرحی است که “بیکاران طی فرصت ۶ الی ۹ ماهه آموزش های لازم را دیده و مدرک فنی و حرفه ای کسب می کنند”…. در جامعه ای که بخش خصوصی در همکاری و تعامل با دولت به صورت خلاق حضور ندارد تا از پتانسیل های انسانی زنان و جوانان بهره مند گردد و این نیروی عظیم بالقوه به سود توسعه پایدار بالفعل گردد؛ در جامعه ای که ارائه طریق های جمعی جامعه جهانی در قالب سازمان ملل چون برنامه توسعه جهانی تا سال ۲۰۳۰ با انگیزه های سیاسی کنار زده می شود؛ طرح هایی چون کارورزی چاره ساز نخواهند بود. زیرا اقدامی بنیادین، کارساز و پایا نبوده و صرفاً حرکتی نمادین و واکنشی در برای خواست به حق میلیون ها ایرانی است که خواهان حقوق انسانی خود در زمینه اشتغال، رفاه اقتصادی، بهداشت و آموزش هستند….

بدون شرح این همه هزینه برای هیچ

جزییات علمی کنفرانس گردوغبار تهران؛ مقامات ۳۱کشور برای حل معضل گردوغبار به تهران سفر می‌کنند

مسعود بربر

http://www.mehrnews.com/news/4014548

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : سعید متصدی، دبیرکمیته علمی کنفرانس بین المللی مقابله با گردوغبار تهران جزییات برنامه‌های فنی و کارشناسی این کنفرانس را اعلام کرد: سابقه این کنفرانس به قطعنامه چهارم سازمان ملل  متحد دربارهٔ گردوغبار برمی گردد که در بند هفتم آن آمده سازمان ملل باید با همکاری جمهوری اسلامی ایران سمیناری دربارهٔ مسئله گردوغبار برگزار کند. سعید متصدی افزود ما تا این لحظه ۳۱ کشور از جمله حدود ۱۴ وزیر در این کنفرانس حضور خواهند داشت و سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌ها و نهادهای ملل متحد همچون UNDP, UNEP و UNDESA نیز در آن شرکت می‌کنند. از مقامات نیز در سطح معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در این کنفرانس حضور دارند و در کشور خودمان نیز ریاست جمهوری افتتاحیه آن را برگزار خواهد کرد….متصدی در پاسخ به این پرسش که دستاورد این کنفرانس برای کشور و مردمی که با پدیده گردوغبار دست و پنجه نرم می‌کنند چیست، دربارهٔ خروجی این کنفرانس گفت: تمامی سخنرانی‌ها به صورت مستند و به طور کامل در قالب بسته‌هایی ارائه خواهد شد اما عمده دستاورد این کنفرانس بیانیه وزراست که در برگیرنده بسیاری از فعالیت‌ها خواهد بود و آن را به مجمع عمومی ملل متحد ارائه خواهیم کرد. از سوی دیگر بحث مسائل فنی، تکنولوژی‌های روز و راهکارهای مقابله با گردوغبار نیز مطرح می‌شود که امیدواریم در خلال کنفرانس بتوانیم به دستاوردهای خوبی برسیم. قطعاً از فرصتی که به وجود آمده استفاده خواهیم کرد و نتایج این کنفرانس را به طور کامل در اختیار دانشمندان مان قرار خواهیم داد.

بیکاری، بزرگ ترین بحران سال های آینده ایران

محمد محبی

https://www.peace-mark.org/74-10

 

به نوشته ماهنامه الکترونیکی خط صلح ، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : دولت دوم حسن روحانی در شرف آغاز به کار است. در میان انواع و اقسام معضلاتی که پیش روی دولت دوازدهم هست، بی تردید معضل بیکاری مهم ترین چالش است. آمارهایی که از طرف مراجع رسمی و غیررسمی اعلام می شوند، متناقض و متفاوت هستند و به نظر می رسد استاندارد یگانه ای برای تعیین میزان بیکاری در ایران وجود ندارد. در بیان نرخ بیکاری تعریف دقیق واژگان “کار”، “شاغل” و “بیکار” لازم است. اما در مورد چه کسانی این تعاریف معنادار می شود؟…  و بیکاری نیز می تواند موضوعی باشد که بر اثر تجمع افراد بیکار مفهوم و معنایی را به خود می گیرد و در حالی که همین بیکاران از کارگر ساده گرفته تا کاسب، معلم، نویسنده، هنرمند، مهندس، دکتر و سایر رشته ها، هر کدام به نوبه‌ خود در تولید اقتصاد کشور می توانند سهیم و موثر باشند.بیکاری ظاهراً پدیده ای است که در اثر فقدان موازنه میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا به ‌وجود می آید. یعنی از یک سو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحت‌ تاثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضه کننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آموزشی به عنوان مشخص‌ کننده میزان آگاهی حرفه‌ ای و قابلیت های فنی و علمی نیروی کار مطرح است، و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالوده های اقتصادی جامعه به عنوان ارائه کننده‌ فرصت‌های شغلی و جذب کننده نیروی کار…. بی تردید مسئله بیکاری در ایران مشکل لاینحل نیست. لازمه کاهش بیکاری، رونق و رشد اقتصادی است. باید توجه داشت که هر یک درصد رشد اقتصادی، حداقل ۱۰۰ هزار شغل جدید و پایدار ایجاد می کند. پس تا رشد اقتصادی در حد ۶ تا ۸ درصد در ایران رخ ندهد و این رشد تداوم نیابد، نمی توان به رفع و یا کاهش معضل بیکاری امید بست…..

سیف خبر داد : تعیین تکلیف ۹۳ درصد سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/04/1446814

به گزارش خبرگزاری تسنیم ؛ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است :  سیف ،رییس ­کل و معاونان بانک مرکزی روز گذشته در نشستی چند ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به بررسی مسائل مربوط به سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین پرداختند. در این دیدار  نمایندگان مجلس به طرح پرسش هایی در این خصوص پرداخته و مسئولین بانک مرکزی نیز اقدامات و برنامه های این بانک در راستای رفع مشکلات پیش آمده و نحوه تسویه وجوه سپرده گذاران را تبیین نمودند. سیف با تأکید گفت: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های مردم فعالیت می کند در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و حیف و میل دارایی های واحد متوقف شده یا ورشکسته، انجام می­دهد.وی افزود: مسئولیت اصلی تعیین تکلیف این بنگاه ها بر عهده مرجع قضایی است لیکن بانک مرکزی به نیابت از سپرده­ گذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد…. رییس کل بانک مرکزی اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق دارایی­های تعاونی و سایر اموال متعلق به مدیران و سهامداران متخلف، با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اختصاص به سپرده­گذاران، به کار خواهد بست.

کارورزی؛ طرحى قدیمى با نامى جدید براى غلبه بر مدرک محورى

قهرمان قنبری

 https://www.peace-mark.org/74-9

به نوشته ماهنامه الکترونیکی خط صلح ، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : شوراى عالى اشتغالزایى، در تاریخ ۵ بهمن ماه ١٣٩۵ طرحى را به نام طرح کارورزى به تصویب رسانده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تا تیرماه ۹۶ موظف به اجرایش شده است. البته در دوران انتخابات نیز مانور داده و طورى وانمود داده مى شد که این طرح چنان برنامه ریزى شده است که معضل بیکارى را به تمامی ریشه کن مى کند. به طور خلاصه در این طرح  فارغ التحصیلان دانشگاه در سایت مرکزى طرح ثبت نام مى کنند و از طریق وبسایت به صاحبکاران و کارفرمایان معرفى می شوند تا به مدت چهار تا شش ماه -که بعضاً مى تواند تا یازده ماه افزایش یابد-، کارآموز در عمل و محیط کار آموزش نظرى را که قبلاً فرا گرفته است، با عمل تلفیق نموده و مهارت افزایى کند. حقوق مادى که به کارگر تعلق مى گیرد از یک سوم حداقل حقوق براى فارغ التحصیلان کاردانى شروع می شود و تا نود درصد حقوق به فارغ التحصیلان دکترى ختم می شود. کارفرما نیز بعد از پایان دوره الزامى به استخدام کارآموز ندارد و از نظر بیمه، کارورز فقط از بیمه حوادث برخوردار می شود. نکته دیگر این که، این طرح شامل حال بیکارانى نمى شود که فارغ التحصیل دانشگاه نیستند….  اولین اِشکال به طرح کارورزى قالب یا هماهنگ نبودن اسم طرح یاد شده با نامگذارى و تبلیغات صورت گرفته در مورد آن است. به عبارتى، اطلاق نام طرح کارورزى به این طرح که مستقیماً چندان رابطه اى با ایجاد شغل ندارد، مغالطه اى است که براى تسکین درد بیکارى و فقر عمومى به کار گرفته می شود تا براى مدتى کوتاه هم که شده، این مُسکن به عنوان مخدرى ذهن آشفته مردم جویاى کار را تسکین بدهد. اما اصل طرح کارورزى چیست؟…

درخواست اشد مجازات برای آتش افروزان جنگلها ومراتع بصورت عمد از قضات

http://www.isna.ir/news/96040301343

به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای خواستار اشد مجازات برای آتش افروزان جنگلها و مراتع به صورت عمد از قضات شد. در متن اطلاعیه سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل ، مرتع ، بیشه زار ، پارک‌های ملی ، مناطق حفاظت شده و…. در زمره سرمایه‌های ملی و خدادادی کشور است که به لحاظ اهمیت زیست محیطی متعلق به تمامی نسل‌ها است. عوامل مختلف موجب تخریب جنگلها ومراتع می‌شوند، نظیر آفات ،سیل ، زلزله، دخالت‌های بی‌رویه انسانی. در این میان آتش‌سوزی یکی از خطرناک‌ترین ومخرب‌ترین عوامل تخریب محسوب می‌شود وهمه ساله بخش وسیعی از عرصه‌های  طبیعی را نابود می‌سازد وخسارات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌آورد.ضمن تشکر وقدردانی از تمامی دوستداران طبیعت وحامیان محیط زیست ایران در حفاظت این سرمایه الهی که در جهت پیشگیری واطفای حریق عرصه‌های طبیعی  به سازمان حفاظت محیط زیست کمک می‌کنند،سازمان حفاظت محیط زیست از قوه قضائیه وقضات درخواست می‌کند دربرخورد قانونی با افراد و اشخاص سودجوکه بصورت عمد اقدام به آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی را می‌کنند با عنایت به مجازات‌های تعیین‌شده در ماده ۶۷۵ وتبصره ۲  قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کندک:«هر کس عمداً جنگل ، اشجار و….. را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند» اشد مجازات را اعمال کند.

کارورزی  محرومیت و بیکاری جوانان/ بهداد بردبار

https://www.peace-mark.org/74-8

به نوشته ماهنامه الکترونیکی خط صلح ، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : کودکانی که در دوران پس از انقلاب به دنیا آمده ‌اند، وارد چهارمین دهه زندگی خود می شوند. بسیاری از آن ها، سال ها در زمان تحصیل و خدمت سربازی در انتظار بوده‌ اند تا بتوانند وارد فضای کسب و کار بشوند. هر چند که این نسل از والدین خود تحصیلکرده ‌تر است، ولی باید سال ها در انتظار باشد تا بتواند کاری گیر بیاورد. به دلیل بیکاری خیلی از این جوان ها نتوانسته‌اند ازدواج کنند…. طرح کارورزی چیست؟ دولت روحانی برای کاستن از تورم یک برنامه ریاضتی را پیش گرفت و از هزینه‌های جاری و عمرانی دولت کاست. کم کردن هزینه های جاری و سیاست های ریاضتی نمی تواند اشتغال زا باشد.برای مقابله با بیکاری جوانان تحصیلکرده، دولت طرح کارورزی را معرفی کرده است. در این طرح پیش بینی شده است که فارغ التحصیلان جوان بتوانند با کسب مهارت و تجربه آمادگی ورود به محیط کار را کسب کنند. هم چنین دولت یک بسته تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته است. در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا ۲ سال، ۱۰۰ درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود….

اجتماع صنفی مقابل سازمان منطقه آزاد اروند/کارگران منطقه 2 شهرداری آبادان در آستانه عید فطر بدون حقوق به خانه بازگشتند

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82577789

به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان بسیاری از شهروندان آبادانی برای خرید عید به بازار می روند بجز کارگران شهرداری منطقه 2 آبادان که سه ماه است حقوق دریافت نکرده و چک حقوق آنها در اتاق های مسئولان در حال چرخش برای امضاء است.امروز یکشنبه نیز روبروی سازمان منطقه آزاد اروند اجتماع کردند.آنها در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفتند:سه ماه است که حقوق  نگرفته و همزمان با عید فطر نمی توانیم چگونه در چشم های خانواده خود نگاه کنیم.  کارگران معترض اظهار داشتند:در هوای گرم و شرجی آبادان از صبح تا دیر وقت، مشغول نظافت و کار هستیم به امید آنکه حداقل برای خانواده روزی حلال ببریم، ولی همین حقوق کم نیز به موقع پرداخت نمی شود و ما شرمنده فرزندان خود هستیم. این کارگران افزودند:روز گذشته نیز مقابل شهرداری منطقه 2 آبادان اجتماع کرده و با قول مسئولان در پرداخت حقوق به سرکار خود برگشتیم ولی خبری از حقوق نشد و برخی از مسئولان ما را تهدید به اخراج کردند. …

مطالبه گری تاکسی بیسیم های شهر یاسوج وارد هفتمین بار متوالی شد/رانندگان:مسئولان ما واقعا نمی توانند یک مشکل کوچک را حل کنند؟

http://www.dana.ir/news/1136566.html

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس ، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : رانندگان تاکسی بیسیم شهر یاسوج برای هفتمنی بار متوالی در پی افزایش غیر قانونی  عوارض به شرکت های تاکسی بیسیم جلوی استانداری تجمع کردند…. یکی از رانندگان تاکسی بیسیم در پاسخ به این سوال که علت اعتراض شما در جلوی استانداری چیست؟، گفت: مشکل ما این است که مر قانون رعایت نمی شود چرا که قانون برای اینها مصوب کرده است که ماهانه 100 هزار تومان از رانندگان دریافت کنند اما آقایان به فشارها و آشنایی بازی هایی فشار می آورند به راننده که 150 هزار تومان باید پرداخت کند.

یک تن از تاکسی رانان معترض اظهار داشت: این شرکت های تاکسی بیسیم قاعده جدیدی را تعریف کردند که راننده اگر بخواهد 8 ساعت کار کند ماهانه 100 هزار تومان و اگر بخواهد بیشتر از آن کار کند باید 210 هزار تومان پرداخت کند.این راننده تاکید کرد:قرار داد این آقایان مشکل دارند و یک طرفه است، الان به من گفتند که قرار داد شما یک ساله است و باید بیسیم خودت را تحویل بدهی و در جایی دیگر خواسته های نامعقولی دارند که مثلا باید پیجر های این شرکت را باید در هر نقطه ای از شهر را به صورت رایگان جابه جا کنی. هفتمین اعتراض ما در جلوی استانداری است/مسئولان استان واقعا نمی توانند مشکل به این کوچکی را حل کنند….

تجمع کارگران اخراجی صبا فولاد زاگرس در مقابل اداره صنعت ومعدن

http://www.minews.ir/fa/doc/news/38501

به گزارش ماین نیوز، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : حدود ۱۲۰ کارگر اخراجی صبا فولاد زاگرس برای پی گیری وضعیت شغلیشان مقابل ساختمان اداره صنعت،معدن و تجارت استان چهار محال بختیاری تجمع کردند. از قرار معلوم علت این اقدام اعتراضی اخراج ناگهانی حدود ۱۲۰ نفر از کارگران صبا فولاد زاگرس در اوایل تیر ماه جاری است و آنان خواستار بازگشت به کار وپرداخت معوقات حقوقی خود هستند….به گفته یکی از معترضین ، کارفرما از چند روز قبل اسامی کارگران اخراجی را برای اطلاع ودریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ارسال کرده بود…. معترضان که به صورت میانگین ۱۰ سال سابقه کار در شرکت فولاد صبا واقع در شهرک صنعتی سفید دشت بروجن را دارند …کارگران اخراجی کارخانه صبافولاد زاگرس درادامه اعتراضات روزهای گذشته نسبت به اخراج از کار، مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.این کارگران روزگذشته مقابل اداره صنعت،معدن و تجارت استان وپیش تر مقابل اداره کار شهرستان بروجن اجتماعاتی برای بازگشت بکار برپا کرده بودند.

درخواست اشد مجازات برای آتش افروزان جنگلها ومراتع بصورت عمد از قضات

http://www.isna.ir/news/96040301343

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای خواستار اشد مجازات برای آتش افروزان جنگلها و مراتع به صورت عمد از قضات شد. در متن اطلاعیه سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل ، مرتع ، بیشه زار ، پارک‌های ملی ، مناطق حفاظت شده و…. در زمره سرمایه‌های ملی و خدادادی کشور است که به لحاظ اهمیت زیست محیطی متعلق به تمامی نسل‌ها است.  عوامل مختلف موجب تخریب جنگلها ومراتع می‌شوند، نظیر آفات ،سیل ، زلزله، دخالت‌های بی‌رویه انسانی. در این میان آتش‌سوزی یکی از خطرناک‌ترین ومخرب‌ترین عوامل تخریب محسوب می‌شود وهمه ساله بخش وسیعی از عرصه‌های  طبیعی را نابود می‌سازد وخسارات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌آورد….،سازمان حفاظت محیط زیست از قوه قضائیه وقضات درخواست می‌کند دربرخورد قانونی با افراد و اشخاص سودجوکه بصورت عمد اقدام به آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی را می‌کنند با عنایت به مجازات‌های تعیین‌شده در ماده ۶۷۵ وتبصره ۲  قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کندک:«هر کس عمداً جنگل ، اشجار و….. را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند» اشد مجازات را اعمال کند.

تبصره ۲ ذیل ماده فوق نیز تاکید می‌کند که مجازات شروع به جرم فوق شش ماه تا دوسال است.»…

تجمعات اعتراضی کارگران منطقه سه شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان!

http://www.irna.ir/fa/News/82575812/

به گزارش خبرگزاری ایرنا،  یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : بیش از ۵۰ نفر از کارگران پیمانی خدماتی منطقه سه شهرداری آبادان که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانی فعالیت دارند، بار دیگر تجمعات اعتراضی خود را مقابل ساختمان شهر داری از سر گرفتند. گروهی دیگر از این کارگران روز گذشته مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز  تجمع کرده بودند. مشکل این کارگران به تاخیر افتادن دستمزد و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی است….

ضرب و شتم کارگران پروژه اتوبان یادگار امام

http://www.bartarinha.ir/fa/news/556009

به نوشته وب سایت برترین ها، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : ظهرامروز4تیر،کارگران پروژه اتوبان یادگار امام از سوی نیروهای شهربان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یکی از کارگران کارگاه رمپ بزرگراه در مورد نحوه درگیری،به میزان گفت: از چند ماه قبل با راه اندازی کارگاه ساخت دوربرگردان(رمپ) در محدوده فرحزاد در اتوبان یادگار امام مشغول کار هستیم. از چند روز قبل نیروهای شهرداری منطقه دو اقدام به تخلیه نخاله در اطراف کارگاه کردند که به این امر معترض شدیم اما انها به این اعتراضات توجهی نداشتند. این کارگر ادامه داد: صبح امروز نیروهایی که ظاهرا منتسب به شهرداری بودند بار دیگر برای تخلیه نخاله مراجعه کرده و اینبار بارشان را در وسط کارگاه تخلیه کردند. وقتی اینبار به صورت جدی اعتراض کردیم، یکی از معاونان شهردار منطقه برای میانجگری وارد شد و قول همکاری داد اما چند دقیقه بعد به یکباره نیروهای شهربان وارد کارگاه شدند. … با ورود یکباره نیروهای شهربان آنها بدون هیچ حرفی اقدام به حمله به سمت کارگران و مهندسان پروژه کردند وبا ایجاد درگیری چند نفر را از ناحیه صورت، دست و پا مجروح کرده و از محل متواری شدند.

بیکاری 103کارگرنورد فولاد گلستان بدنبال تعطیلی کارخانه

برپایه خبر منتشره درکانال تلگرامی ؛ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ آمده است : کارخانه نورد فولاد گلستان تنها تولیدکننده فولاد در شمال کشور در حالی تعطیل شد و ۱۰۳ کارگر آن بیکار شدند که مسئولان گلستانی اظهارات ضد و نقیضی در خصوص دلایل تعطیلی آن بیان می کنند…. کارخانه نورد فولاد گلستان در پنج کیلومتری جاده مینودشت- گنبدکاووس در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به بهره برداری رسید….کارخانه نورد فولاد گلستان معروف به نورد مینودشت جزو محدود کارگاه ها و کارخانه های بالای ۱۰۰ نفر کارکن در استان بود و در سال های گذشته بارها به عنوان یکی از صادرکنندگان برگزیده، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان فرآورده های فولادی کشور و تامین کننده محصولات بی واسطه به مشتریان معرفی شده بود.در واقع کارخانه نورد فولاد مینودشت از بزرگ ترین طرح های صنعتی گلستان است که ساخت آن حدود ۶ سال طول کشیده و با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید تا گلستان به یکی از استان های صادرکننده فولاد (میله گرد) در کشور تبدیل شود.

دلایل تعطیلی این کارخانه را از رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان جویا شدیم و حسینقلی قوانلو در گفتگو با مهر اظهار کرد: کارخانه نورد فولاد مینودشت به طور موقت تعطیل شده است و مشکل خاصی وجود ندارد. سعید مازندرانی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اضافه کرد: هم اکنون ۱۰۳ کارگر بیکار شده اند و در حال تکمیل پرونده برای دریافت بیمه بیکاری هستند؛ کارخانه کاملا تعطیل نشده و هنوز تعداد اندکی مشغول کار هستند اما تولید در آن انجام نمی شود. وی  گفت: ما به طور قطع و یقین با مدیران این شرکت در ارتباط هستیم و تلاش می کنیم مشکلات آن ها را حل کنیم اما به مراجع ذیربط هم اعلام کرده ام مشکل کارخانه نورد فولاد مینودشت مشکلی نیست که بتوانیم در استان آن را حل کنیم./

نرخ تورم دوباره دو رقمی شد 

https://www.radiozamaneh.com/346959

به گزارش سایت زمانه ؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است:  بانک مرکزی ایران یکشنبه ۴ تیر اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶۶ بار دیگر به بالاتر از ۱۰ درصد رسیده است. نرخ تورم خرداد ماه ایران از سوی بانک مرکزی ۱۰.۲ درصد اعلام شده که به معنای پایان دوره نرخ تورم تک رقمی که یکی از دستاوردهای مهم دولت حسن روحانی عنوان می‌شد، است.
به گزارش زمانه، برپایه این گزارش بیشترین افزایش نرخ تورم به گروه کالاهای بهداشت و درمان اختصاص دارد. نرخ تورم این گروه کالایی به نسبت خرداد یک‌سال گذشته ۱۵.۳ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم این گروه در حالی افزایش یافته که دولت حسن روحانی مدعی است با اجرای طرح بیمه سلامت، هزینه بهداشت و درمان را کاهش داده است. برپایه این گزارش نرخ تورم گروه انرژی‌های خانگی مانند برق، آب و گاز هم در مقایسه با خرداد سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت انرژی در حالی صورت گرفته که وزراتخانه‌های نفت و نیرو هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب کرده‌اند.
گزارش بانک مرکزی همچنین بیانگر افزایش نرخ تورم گروه کالاهای تفریح و خدمات فرهنگی (۷.۹)، حمل و نقل و ارتباطات (۶.۶) و کالاها و خدمات متفرقه (۹) درصد است که بیانگر افزایش هزینه زندگی خانوارها در ایران است. پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی از افزایش و بازگشت دوباره نرخ تورم دو رقمی در ایران در سال ۱۳۹۶ خبر داده بودند….

 

استاندار خوزستان: مردم برخی ‌مناطق خوز‌ستان آب ‌برای استحمام هم ندارند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است: غلامرضا شریعتی ،استاندار خوزستان آب شرب را یکی از مهمترین مشکلات مناطق مختلف اهواز عنوان کرد و گفت: متاسفانه در برخی از مناطق آب مورد نیاز برای استحمام وجود ندارد و وظیفه داریم که حداقل امکانات را برای مردم تامین کنیم.وی اظهار داشت: روز جمعه از روستاهای مختلف  اهواز از جمله الهایی، قلعه سحر، مراونه و الباجی بازدید و از نزدیک مشکلات این مناطق  در زمینه آب شرب و کشاورزی بررسی کردیم. او افزود: در بالادست آب به وفور وجود دارد اما وقتی آب می‌خواهد  به انتها یعنی پایین دست برسد چیزی برای آن‌ها باقی نمی‌ماند و این موضوع البته به صورت جدی‌تر مانند اتفاقی است که در حوزه مارون و زهره با آن مواجه هستیم…. وی با بیان اینکه موضوع آب در طول دو سال آینده به یکی از مشکلات  اصلی تبدیل می‌شود و ضرورت دارد در این زمینه مدیریت لازم به کار گرفته شود،…استاندار خوزستان خطاب به معاونت عمرانی استانداری گفت: معاون عمرانی جلسه‌ای را با جهاد کشاورزی، آب و برق، بخشداران شاوور و مرکزی اهواز، آبفا و فرمانداران برگزار و سهمیه بندی لازم را انجام و طبق آن عمل کند. افرادی که مانع این سهمیه بندی بودند نیز باید به دادستانی معرفی و برخورد لازم با آنها صورت بگیرد و برای ساماندهی سردهنه‌های انهار از یک و نیم میلیارد اعتبار مقدار 500 میلیون تومان را از استانداری تأمین میکنیم…

مصدومان انبار گوگرد پالایشگاه اصفهان به ۲۰تن رسید

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است: در حادثه صبح امروز انبار گوگرد پالایشگاه اصفهان ۲۰ نفر دچار مسمویت با گازهای گوگردی مثل SO2 شده که به بهداری شرکت های همجوار منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند بر اساس گزارش این منابع، شمار بسیاری از این مسموم شدگان به صورت سرپائی تحت مداوا قرار گرفته و تعدادی دیگر نیز به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل گردیدند. …

نماینده میاندواب، شاهین دژ و تکاب:

توسعه‌نیافتگی و فقر در روستای آق‌دره تکاب/حق مطالبه‌گری در چارچوب قانون برای کارگران

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است:همایون هاشمی،  نماینده میاندواب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی می‌گوید توسعه نیافتگی و فقر در روستای آق دره تکاب و روستاهای اطراف آن به وضوح به چشم می‌خورد و از آنجایی که ۶۰ معدن در این مناطق وجود دارد حق مطالبه‌گری در چارچوب قانون برای کارگران و اهالی این مناطق محفوظ است.هاشمی با اشاره به انتخاب این شهر برای اجرای پایلوت اقتصاد مقاومتی، گفت: صنایعی که هم اکنون در این روستاها فعال هستند یا زمین‌ها روستاییان را خریده‌اند و یا آنها را تصاحب کرده‌اند این در حالی است که بیکاری در این روستاها همانند سایر مناطق کشور وجود دارد. … هاشمی افزود: البته این قسمتی از مطالبات یک معدن است و همانطور که گفته شد در آنجا ۶۰ معدن در حال فعالیت هستند که به علت همین فعالیت‌ها منابع طبیعی تخریب شده و آلودگی‌های محیط زیستی همچون آلودگی آب به وجود آمده که اسناد آن موجود است…. نماینده میاندواب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در عین حال باید در نظر داشته باشیم که از دو معدن طلای روستای آق دره روزانه ۱۰ کیلو طلا خارج می‌شود و به طور متوسط ۳۰۰ کامیون سنگ ها برداشته شده را از شهر خارج می‌کنند. این در حالی است که شهر هنوز رنگ وبوی  توسعه نیافتگی دارد و در مجموع اینها باهم در تناقض است.هاشمی در ادامه با اشاره انفجارهای مهیبی که به علت فعالیت‌های عادی معادن طالای آق دره صورت می‌پذیرد، افزود: در عین حال  در کنار معدن طلای آق دره جیوه نیز که اثرات نامطلوب بر محیط زیست می‌گذارد تولید می‌شود. این در حالی است که ایران به کنواسیون منع تولید جیوه پیوسته است….

پاداش کارگران شرکت فرودگاه‌های استان فارس در هاله‌ای از ابهام

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است: حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت فرودگاه‌های استان فارس مدعی هستند که بنا به ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود مبلغ قابل توجهی از سوی وزارت راه و شهرسازی به آنها پرداخت شود که این پاداش تا این لحظه تنها به کارکنان رسمی پرداخت شده است.یکی از کارگران شرکت فرودگاه‌های استان فارس می‌گوید که حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این شرکت هنوز مبلغ قابل توجهی که بنا بود از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان پاداش به آنها تعلق بگیرد را دریافت نکرده‌اند. قرار بود  طبق بخشنامه‌ای که در سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شد قرار بود به همه کارکنان رسمی، پیمانکاری، قراردادی، روزمزد، قانون کار، قرارداد معین و کارگری فرودگاه‌های کشور به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص) مبلغ قابل توجهی هدیه تعلق گیرد.یکی از کارگران شرکت فرودگاه‌های استان فارس به ایلنا می‌گوید: بنا بود این مبلغ به همه کارکنان شرکت فرودگاه‌ها پرداخت شود که تنها به کارمندان رسمی تعلق گرفت و هنوز خبری از پرداخت این مبلغ به کارگران پیمانی و غیره نیست. … این کارگر در پایان با اشاره به تعداد همکارانش که این هدیه را دریافت نکرده‌اند، خاطرنشان می‌کند: جمع کارگرانی که این پاداش را دریافت نکرده‌اند به ۱۰۰ نفر می‌رسد. این مبلغ می‌تواند در زندگی ما تاثیر بسیاری داشته باشد و ما در انتظار دریافت این پاداش هستیم.

معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد / افزایش ۱۵ درصدی نرخ مترو و اتوبوس/اعمال برخورد جدی با رانندگان متخلف

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/05/1447063
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است: غلامحسین آرام ، معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران با بیان اینکه طبق قانون کرایه‌های تاکسی ۱۰ درصد، اتوبوس ۱۵ درصد و مترو ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: دستگاههای ذیربط با رانندگانی که بیش از حد مصوب کرایه دریافت کنند برخورد خواهند کرد.وی ادامه داد: بنابر ابلاغیه جدید هیئت حل اختلاف، نرخ کرایه‌های تاکسی 10 درصد، مترو 15 درصد و اتوبوس 15 درصد افزایش خواهند یافت. … آرام با بیان اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای کرایه‌های حمل و نقل عمومی باید توسط تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مترو اجرایی شود، تصریح کرد: دستگاههای ذیربط با رانندگانی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی که نرخهایی بیشتر از حد مصوب دریافت کنند برخورد جدی خواهند کرد….

اعلام نرخ تورم خردادماه

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۶ آمده است: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۲ درصد است.به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۷.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر امور کودکان، نوجوانان و خانواده سازمان بهزیستی اعلام کرد

پرداخت مستمری 400 هزار تومانی به کودکان بی‌سرپرست دارای خانواده‌ «امین موقت»

http://www.isna.ir/news/96040502215

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: محمد نفریه ،مدیرکل دفتر امور کودکان، نوجوانان و خانواده سازمان بهزیستی از افزایش مستمری کودکان و نوجوانان بی سرپرست دارای خانواده جایگزین(امین موقت) خبر داد و گفت: در سال جاری مستمری این کودکان و نوجوانان از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت تا در این شرایط خانواده‌ها برای نگهداری آنها مشکلات مادی کمتری داشته باشند…. وی با تاکید برآنکه سیاست سازمان بهزیستی واگذاری‌ کودکان به خانواده‌ها است تا مانند  دیگر همسالان خود در خانواده رشد کنند افزود: کودکان و نوجوانانی که سرپرستی آنها واگذار شده از سوی کلنیک‌های مددکاری در حوزه‌های تحصیل، سلامت، روانشناسی و … نظارت می‌شوند و مددکاران به صورت دقیق روند زندگی آنها را دنبال می‌کنند. مدیرکل دفتر امور کودکان، نوجوانان و خانواده سازمان بهزیستی تصریح کرد: این یارانه 400 هزار تومانی به خانواده‌های جایگزین (امین موقت) تعلق می‌گیرد که شامل فامیل نسبی، سببی کودک و سایر افرادی می شود که تحت عنوان امین موقت سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را بر عهده دارند و نیازمند دریافت این یارانه شناسایی شده‌اند . نفریه افزود: این مبلغ به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی تعلق نمی گیرد زیرا یکی از شروط واگذاری کودکان به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی «تمکن مالی» است… نفریه تاکید کرد: با وجود آنکه در حال حاضر رقم این مستمری شیب خوبی داشته و افزایش یافته اما نیاز است که این رقم بیش از این افزایش پیدا کند.وی در خصوص نگهداری کودکان در مراکز سازمان بهزیستی نیز گفت: هزینه ماهانه نگهداری هر کودک در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است؛ این در حالیست که بهزیستی مبلغ 400 هزار تومان برای هر کودک به صورت یارانه به این مراکز پرداخت می کند.

معاون آموزش ابتدایی به ایلنا خبر داد:

بحران بازنشستگی معلمان مقطع ابتدایی در ۵ سال آینده/آسیب‌شناسی و اصلاح «ارزشیابی توصیفی»

 

به خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: رضوان حکیم زاده ،  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از آسیب‌شناسی و اصلاح ارزشیابی توصیفی خبر داد و گفت: ارزشیابی توصیفی به دلیل فراهم نشدنِ زیرساخت‌های لازم و عدم آگاه‌سازی و تغییر نگرش‌ها متناسب با طرح، در زمان اجرا باعث بروز مشکلات متعددی شد.با اعلام  بحران بازنشستگی معلمان مقطع ابتدایی در ۵ سال آینده گفت: برای اینکه بتوانیم در مواجهه با این مشکل از آسیب‌های قابل پیش بینی جلوگیری کنیم، باید در راستای برنامه‌ای هدفمند و بر پایه برآوردهای دقیقِ شرایط ۵ سال آینده، عمل کنیم.وی با اشاره به اینکه بسیاری از معلمان ابتدایی از جمله بازنشستگان ۵ سال آینده آموزش و پرورش هستند، افزود: ما برآوردهای لازم را درباره تعداد معلمان بازنشسته این مقطع تا ۵ سال آینده، انجام داده و بر پایه آن به این نتیجه رسیده‌ایم که ظرفیتِ تربیت نیروی انسانی که آمورش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان پیش بینی کرده، قطعاً کفاف جایگزینی بازنشستگان را نخواهد داد….حکیم‌زاده افزود: ما بر این باور هستیم؛ این چرخه نتیجه‌بخشی نیست که ما مدام طرح بفرستیم برای مدارس و انتظار داشته باشیم که معلمان که در شرایط  سخت و خاصی کار می‌کنند، مرتباً فقط مجری طرح‌های مختلف باشند. ما اعتقاد داریم که باید بیشتر به آنها  اعتماد کرده و احترام بگذاریم و در بخشی از تصمیمات مشارکت داشته باشند. معلمان سرمایه اصلی ما هستند و ما به جد پیگیر این هستیم سختیِ کارِ معلمان ابتدایی باید حتماً در ارزشیابی‌ها و ارتقاء اداری آنها به رسمیت شناخته و لحاظ شود.

صدای اعتراض کارگران بازنشسته هم بلند شد؛

نگرانی کارگران سابق I.T.I از عواقب مهارت آموزی و کارورزی/ سرنوشت کارگران جوان چه خواهد شد؟

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/06/27/1722469

به نوشته وب سایت آفتاب به نقل از خبرگزاری ایلنا،سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است:  در ادامه اعتراضات صنفی طیف‌های مختلف کارگری به اجرای طرح‌های اشتغالزایی کارورزی و مهارت آموزی، کارگران گروهی از کارگران بازنشسته نیز نگرانی خود را از بابت شکست احتمالی سیاست‌های اشتغالزایی دولت اعلام کردند.در ماه‌های اخیر هربار که در خبرها از کارگران بازنشسته کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز نامی به میان آمده، پای مطالبات صنفی معوقه آنها در میان بوده است؛ اگرچه این کارگران هنوز موفق به وصول مطالبات خود نشده اند اما این بار آنها خواستار توقف اجرای سیاست‌های اشتغالزایی دولت شده‌اند. شماری از کارگران بازنشسته کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (I.T.I) که در ماه‌های گذشته همواره اخبار مربوط به پیگیری‌های صنفی خود و دیگر همکارانشان را با خبرنگار ایلنا در میان گذاشته‌اند این بار در تماس با این خبرگزاری از نگرانی خود در مورد به اجرا درآمدن برنامه‌های اشتغالزایی دولت خبر دادند. این کارگران در توجیه نگرانی خود چنین استدلال می‌کنند: وقتی خودما بعد از نزدیک به 30 سال کارگری در یکی از کارخانه‌های مطرح صنایع الکترونیکی کشور اینطور برای دریافت مطالبات مزدی خود معطل و سرگردان هستیم، تامین امنیت حقوق صنفی افرادی که قرار است به عنوان کارورز و مهارت آموز روانه بازار کار بشوند، چگونه خواهد بود؟… اشاره این کارگران به حذف شدن تمامی جنبه‌های حمایتی است که در طرح‌های اشتغالزایی موسوم به کارورزی و مهارت آموزی از کارگران بیکار صورت گرفته است؛ به باور این کارگران با این وضعیت آنها ناچارند تا برای نسل جوان نیروی کار کشور که شامل فرزندان و اعضای جوان خانواده‌های آنها می‌شود نیز آینده شغلی سیاه تر از شرایط کنونی خود با آن مواجه هستند، متصور شوند.

گزارشی از پرداخت های به روز نشده فوق العاده نوبت کاری پرستاران

http://www.salamatnews.com/news/216592

به گزارش خبری وب سایت سلامت نیوز، سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: موضوع پرداخت مغایر با قانون حکم حقوقی فوق العاده نوبت کاری، این روزها دوباره در اولویت اخبار حوزه پرستاری قرار گرفته‌ است و سازمان نظام پرستاری تاکید دارد که در این زمینه خلافی صورت گرفته و حق پرستاران در زمینه دریافت فوق العاده نوبت کاری به درستی رعایت نشده‌ است. آئین نامه فوق العاده نوبت کاری کارمندان سابقه‌ای ۱۰ ساله دارد؛ برای اولین بار در قانون خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به موضوع نوبت کاری کارمندان پرداخته شد. در سال  ۱۳۹۵ نیز مجددا و به تفصیل  آیین‌نامه فوق العاده کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان به تصویب هیئت وزیران رسید.  طبق آن پنج گروه از کارمندان می‌توانند از این حکم حقوقی برخوردار باشند؛ گروه اول کارمندانی هستند که  در نوبت دائم یعنی شب تا صبح کار می‌کنند و فوق العاده نوبت کاری آنها باید معادل ریالی ۳۰ درصد حق شغل آنها است. همچنین برای گروه  دوم که در نوبت چرخشی منظم یعنی صبح تا عصر و شب تا صبح فعال هستند این فوق العاده ۲۸ درصد حق شغل محسوب می شود. گروه سوم نیز در سه نوبتی چرخشی یعنی صبح تا عصر، عصر تا شب یا شب تا صبح کار می‌کنند و باید برابر ۲۶ درصد حق شغل خود فوق العاده کاری دریافت ‌کنند.  گروه چهارم نیز شیفت کاری دو نوبتی منظم دارند؛ یعنی عصر تا شب و شب تا صبح  که حق شغل آنها ۲۴ درصد محسوب می‌شود. گروه پنجم نیز در نوبت کاری یک نوبتی دائم یعنی عصر تا شب فعال هستند و  ۲۰ درصد حق شغل آنها باید به عنوان فوق العاده کاری به آنها  پرداخت شود. …  سازمان نظام پرستاری تاکید دارد وزارت بهداشت مکلف است از سال ۸۶ این مابه التفاوت را به پرستارانی که به این شکل با آنها رفتار شده‌است را پرداخت کند، چرا که خلاف کرده‌است واین روند  از سال ۸۶ نیز ادامه دارد، همچنین سایر دستگاهها به جز وزارت بهداشت از سال ۸۶ این حکم را اجرا کرده‌اند، اما در سال ۹۵ که این آئین نامه مجددا ابلاغ شد نیز برخی از دانشگاههای علوم پزشکی به این امر تمکین نکرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

۷۵ درصد کارگاه‌های تولید پوشاک کشور تعطیل شده است

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/06/1447428

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قاچاق گسترده پوشاک به کشور گفت: بالغ بر ۷۵ درصد از کارگاه‌های تولید پوشاک کشور تعطیل شده است. وی در خصوص واردات پوشاک قاچاق از ترکیه و صدمات ناشی از آن به صنعت نساجی و پوشاک کشور، گفت: صنایع نساجی و پوشاک برای اقتصاد کشور در گذشته بسیار ارز آور بودند، اما سیاست‌های غلط در گذشته هر دو صنعت ما را فلج کرده است. در این زمینه نماینده مردم رشت در مجلس گفت: ما در تولید پوشاک حرف برای گفتن داریم، انقدر پوشاک قاچاق وارداتی جذابیت ایجاد کرده است که تولید کنندگان داخلی نیز محصولات خود را برند خارجی وارد بازار می‌کنند….ما در حوزه پوشاک به شدت آسیب دیده‌ایم و دولت باید مواردی را که به صنایع داخلی ضربه می‌زند را رصد کند، خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که بالغ بر 75درصد از کارگاه‌های تولید پوشاک تعطیل شده است….

قاچاق / کشف ۱۶ هزار قلم «میراث فرهنگی» قاچاق

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/06/1447326
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزای تسنیم، سه شنبه  ۶ تير ۱٣۹۶ آمده است:  نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیش از ۱۶ هزار و 241 قلم کالای مشمول میراث فرهنگی قاچاق را کشف و ضبط کردند.بر اساس این گزارش در 2 ماه نخست امسال بیش از 16 هزار قلم کالای میراث فرهنگی قاچاق در کشور شناسایی، کشف و ضبط شد و این در حالی است که مقایسه کشفیات کالاهای مشمول میراث فرهنگی طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد 218 درصدی این کشفیات از نظر وزنی هستیم و این نشان دهنده رشد قابل توجهی است…..همچنین برآورد اولیه از ارزش کالاهای کشف شده نشان می‌دهد که از نظر ارزشی نیز کشفیات به دست آمده میراث فرهنگی در سال جاری، ارزشی بالغ بر 2 برابر کشفیات این کالاها در سال گذشته داشته است.
ایلنا با خاتمه ماه رمضان بررسی کرد؛

از دستمزد کارگران تا هزینه سفره‌های رمضان/یک ماه افطاری و سحری 5 برابر درآمد کارورزی‌‌ست

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: در ماه رمضان امسال، هر ایرانی دست‌کم تنها برای تهیه وعده‌های غذایی سحری و افطار خود مبلغی معادل یک میلیون و پانصد و پنجاه‌و یک هزار تومان هزینه کرده است. بعبارتی در ماهی که گذشت تهیه هر وعده غذایی سحری یا افطار برای هر  ایرانی، دست‌کم 25 هزار 850 تومان خرج برداشت، به عبارت دیگر در بازه زمانی مورد نظر هر فرد بابت پَهن کردن دو سفره‌ جداگانه سحرو افطارمبلغی در حدود 51 هزار و 700 تومان پرداخت کرده است. در آغاز این حساب و کتاب می‌پذیریم که بنابر هر دلیلی می‌توان مصرف هرگونه برنج و انواع گوشت را برای مدت یک ماه کنار گذاشت، با قبول این فرض خواهیم دید که نان، پنیر، سبزی خوردن، گردو، خرما، چای، زولبیا و بامیه، شله زد، هلیم و آش، نوشابه، دوغ، آب آشامیدنی، قند و شکر تقریبا همه اقلامی هستند که  تقریبا در هرچهار فصل سال، پای ثابت سفره‌های افطار خانواده‌های ایرانی را تشکیل داده‌اند….. تعیین محاسبه  این هزینه را به بیش از یک میلیون وپانصد و پنجاه‌و یک هزار تومان می‌رساند؛ براین اساس چنانچه بخواهیم این محاسبه را تا محدوده اعضای یک خانوار متوسط ادامه دهیم در نهایت به مبلغ 5 میلیون چهار و بیست و هشت هزار و پانصد تومان خواهیم  رسید که باید برای تدارک افطار و سحر یک خانواده سه و نیم نفری پرداخت شده باشد.این در حالی است که بنابر اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر کارگر ایرانی در بهترین حالت ممکن از ابتدای سال جاری  تاکنون ماهانه حدود یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان درآمد داشته است، پرواضح است که اگر به این درآمد مبلغ تقریبی  159 هزار تومان، یارانه نقدی یک خانوار متوسط را نیز بپردازیم همچنان عدد درآمد با فاصله معنی داری از هزینه‌های سفره یادشده عقب‌تر خواهد بود.

 معاون وزیر تعاون اعلام کرد

۸۰ درصد جویندگان کار، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

http://www.isna.ir/news/96040602484

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: سیدحمید کلانتری ،معاون وزیر تعاون معتقد است در شرایطی که ظرفیت اشتغال بخش تعاون چهار برابر صنایع است و ۸۰ درصد جویندگان کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد، باید از ظرفیت تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال پایدار استفاده کرد. وی اظهار داشت : یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در کشور تمرکز بر توانمندسازی آحاد جامعه و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است و بهترین ابزار تقویت حضور مردم، تعاونی‌ها هستند. وی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش تعاون چهار برابر صنایع است، افزود: هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در بخش تعاون یک چهارم هزینه ایجاد شغل در صنایع بزرگ است، به همین دلیل توانمندسازی مردم از طریق تشکل‌های تعاونی موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود. او افزود: در طول سالهای ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی در کشور تشکیل شده و تعاونی‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی ۴۵ درصد رشد داشته است. …لذا دولت باید در جهت تقویت تعاونی‌ها گام بردارد و از پتانسیل بنگاه‌های تعاونی در مردمی کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کند.

گزارشی از زندگی کارگر پیمانکاری در کردستان؛

چراغ کارخانه روشن است؛ اما چرخ زندگی کارگر پیمانکار لَنگ می‌زند/ استخوانی که لای زخم تیر می‌کشد

نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: بابامحمدی که کارگر پیمانکار شرکتِ سازه صنعت‌کاران، شرکت طرف قرارداد لاستیک بارز است، در فروردین ماه، چند روزی بعد از افتتاح کارخانه بیکار می‌شود و همچنان هم بیکار است. او در حالی که هنوز کارگاه دایر است، بیکار شده، حق و حقوقش را هم نداده اند. خودش ادعا می‌کند که قراردادش زمان خاتمه نداشته و حالا که کارگاه برقرار است؛ چرا باید یک کارگرِ متخصصِ نصب و تجهیزات بیکار باشد؟کردستان، سرزمین کولبران و بازارچه‌های مرزی؛ سرزمین آنها که از زورِ بیکاری به کوه می‌زنند تا با هزار زحمت از سنگ و سنگلاخ روزی بگیرند. سرزمین  آنها که بساط دستفروشی پهن می‌کنند ؛ گوشه کنار سنندج یا حواشیِ تهران، فرقی نمی‌کند؛ زمین ِ خدا بزرگ است و برای روزی، باید پاشنه ها را بَرکشید و رفت. باید رفت و رفت… کردستان و تعداد اندکی کارخانه که شاید از تعداد انگشتان یک یا دو دست هم تجاوز نکند. کردستان و خیل عظیم بیکاران…  سال 92 فولاد زاگرس در قروه که تعطیل شد ، بیش از دویست کارگر متخصص بیکار شدند. همین است، کار کم است و کارگر زیاد؛ بیش از آن که کارخانه‌ها و کارگاهها کفاف بدهند. اما خبر خوش هم هست؛ پنجم فروردین ماه امسال، کارخانه لاستیک بارز در سنندج افتتاح شد؛ مجتمع بارز کردستان با 600 میلیارد تومان و 94 میلیون یورو سرمایه گذاری احداث شده و گفته می‌شود  برای 960 نفر به صورت مستقیم و 5 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است. افتتاح این کارخانه و اشتغالزایی آن، کورسوی امیدی است در کردستان؛ در سرزمین کولبران و بازارچه های مرزی؛ در سرزمین آنها که از زورِ بیکاری راهی پایتخت می‌شود…. بابامحمدی که درد دلش تمامی ندارد، نه؛ انگار تمامی ندارد.  انگار استخوانی لای زخمش تیر می‌کشد؛ انگار زمزمه‌ می کند با خودش حرف می‌زند، دردها را واگویه می‌کند: با این سن و سال کجا بروم فعلگی؟ نمی‌خواهم کولبری کنم؛ حقش نیست راهی شهر و دیارِ غریب شوم و بساط دستفروشی علم کنم. کاش بین 900 نفر کارگر کارخانه، جایی برای من هم باشد. راضیم به نظافت، راضیم به بیل و کلنگ دست گرفتن و تعمیر؛ راضیم به هر کاری؛ فقط بگذارند در لاستیک بارز بمانم…

مهلت ٣‌ماهه دادستاني به مالکان ساختمان آلومينيوم

http://www.sharghdaily.ir/News/134664

به نوشته روزنامه شرق، به نقل از ايسنا، چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: اقبال شاکري، رئيس کميته عمران شوراي شهر از مهلت سه‌ماهه دادستاني براي ايمن‌سازي پاساژ آلومينيوم خبر داد. وی گفت: يکي از ساختمان‌هاي عمومي که بايد هرچه سريع‌تر نسبت به ايمن‌سازي آن اقدام مي‌شد، ساختمان آلومينيوم بود که خوشبختانه مديريت ساختمان آلومينيوم سلسله‌جلسات مشترکي با دادستاني و سازمان آتش‌نشاني در راستاي بهبود وضعيت ايمني اين ساختمان برگزار کردند. وي با بيان اينکه دستورالعمل آتش‌نشاني با تأييد دادستاني به مالکان آلومينيوم ابلاغ شده است، تصريح کرد: دادستاني سه ماه به مالکان آلومينيوم فرصت داده است تا براساس دستورالعمل آتش‌نشاني موارد ناايمن ساختمان که در بررسي‌ها احصا شده را رفع کنند …. و نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

کل هزینه ساختار معیوب خودروسازی از جیب مردم پرداخت می‌شود

http://www.isna.ir/news/96040702572

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: رضا علیزاده ، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان در مجلس گفت: متولیان صنعت خودروسازی کشور با ترس از لطمه دیدن صنعت و تحت‌الشعاع قرار گرفتن بازار اشتغال کشور دهه‌هاست به اشتباه امتیازات و انحصارات بیشماری برای شرکت‌های خودروسازی قائل شده‌اند. رضا علیزاده گفت: یکی از مهمترین دلایلی که طی دهه‌ها تولید خودرو در کشور مانع تولید خودروهای ایمن، باکیفیت و ارزان شده است، عرضه انحصاری بازار خودرو به خودروسازان داخلی بوده است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس افزود: بازار انحصاری خودرو موجب چاق شدن فعالان این صنعت و بی‌خاصیت شدن اثرگذاری شرکت‌های خودروساز شده است البته تغییر این وضعیت دشوار است چرا که با قبول رقابتی شدن تولید در شرکت‌های خودروساز علاوه بر از دست رفتن انحصارات و امتیازات دهها ساله، دست‌اندرکاران این صنعت باید تلاش مضاعفی کنند تا شاید گذشته غیرقابل دفاع و عملکرد ضعیف مدیریتی حاکم بر این صنعت را جبران کنند. … نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: معیار سنجش عملکرد شرکت‌های خودروساز «مردم» هستند. خودروسازان یا توسط مدیران دولتی یا از سوی کادر داخلی خود مورد تمجید و تشویق قرار می‌گیرند اما مهم «مردم» هستند که باید از عملکرد آنان رضایت داشته باشند. وقتی مردم راضی نیستند تعریف، تمجید و تشویق متولیان و مجریان صنعت خودروساز از یکدیگر هیچ ارزش اجتماعی ندارد.

آتش‌سوزی در طبیعت روستای ابوالعباس باغملک

http://www.isna.ir/news/96040702573

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: سیدمجید صالحی ، سرپرست فرمانداری باغملک با اشاره به وقوع حریق در بخشی از طبیعت روستای ابوالعباس این شهرستان، گفت: شهرستان باغملک از کمترین امکانات برای اطفا و مهار حریق در جنگل‌ها، عرصه‌ها و منابع طبیعی خود برخوردار نیست….وی با بیان این‌که پوشش گیاهی محل حادثه شامل علف و بوته عمدتا خشک بود، ادامه داد: با کمک اهالی، حریق در حدود یک ساعت و نیم مهار و از وارد شدن خسارت به طبیعت جلوگیری شد. علت وقوع حریق مشخص نیست اما بررسی‌ها برای یافتن علت آغاز شده است.سرپرست فرمانداری باغملک تصریح کرد: متاسفانه این شهرستان حتی از کمترین امکانات لازم برای اطفای آتش‌سوزی در جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی خود برخوردار نیست و در صورتی که کمک اهالی بومی را در این‌گونه حوادث را نداشته باشیم، قطعا برای اطفای حریق با مشکل مواجه می‌شویم.
انتهای پیام

کارورزی :

بیکاری در بین جوانان لرستان موج می‌زند/دولت‌مردان حمایت حداقلی انجام دهند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان یک فعال کارگری استان لرستان با انتقاد از طرح کارورزی می‌گوید این طرح دانش‌آموختگان کشور را به ابزاری در دست کارفرمایان تبدیل کرده که به راحتی می‌توانند از این موضوع سوءاستفاده کنند.وی اظهار داشت: این موضوع کاملا قابل قبول است که دولت می‌خواهد چاره‌ای برای کمرنگ‌تر شدن بی‌کاری انجام دهد ولی نه با مطرح‌ کردن طرح‌هایی مانند کارورزی یا مهارت‌آموزی که می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. موسیوند با اشاره به وجود آمدن نوعی برده‌داری جدید در مناسبات روابط کار افزود: این می‌تواند ظلم بزرگی در حق تحصیل‌کردگان کشور باشد که با یک سوم حداقل حقوق به کار گرفته می‌شوند. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کشوری که صنعت آن بیمار است چنین طرح‌هایی می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد…

مدیرکل آموزش و پرورش استان: معوقه 45 میلیارد تومانی معلمان خوزستان

http://www.isna.ir/news/96040702706

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: محمد تقی‌زاده، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به 6 ماه معوقه حق‌التدریس معلمان شاغل در استان، گفت: 45 میلیارد و 500 میلیون تومان حق‌التدریس این افراد معوق مانده است. وی با اشاره به وجود 8 هزار و 300 نفر معلم حق‌التدریس آزاد و شاغل در خوزستان، اظهار کرد: حق‌التدریس معلمان شاغل برای مهر، آبان و آذر سال 95 پرداخت شده، اما از دی، بهمن و اسفند سال گذشته، 25 میلیارد و 500 میلیون تومان معوقه مانده است. وی افزود: همچنین از فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 96 برای این افراد 20 میلیارد معوقه مانده که در مجموع در این 6 ماه، 45 میلیارد و 500 میلیون معوقه حق‌التدریس این افراد پرداخت نشده است…

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

بررسی گزارش فنی حادثه معدن یورت در مجلس آغاز شده‌است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: سیده حمیده زرآبادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فاجعه رخ داده در معدن ذغال سنگ یورت آزادشهر در حالی به وقوع پیوسته که این معدن جزو معادن پرخطر در کشور محسوب نمی‌شود، گفت: این درحالی است که ما معادن پرخطر زیادی داریم و باید با تهیه گزارش فنی و دقیق از این حادثه؛ از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود. وی گفت: ما معادن پرخطر زیادی در کشور داریم و طبق بررسی‌های به عمل آمده معدن ذغال سنگ یورت آزادشهر جزو معادن پرخطر نبوده است اما شاهد وقوع انفجار و فاجعه انسانی در این مجموعه هستیم. وی ادامه داد: گزارش اولیه ازاین فاجعه ازسوی کمیسیون صنایع و معادن تهیه و در صحن مجلس قرائت شده اما گزارش فنی با جزئیات دقیق در خصصو این حادثه در حال بررسی و پیگیری است.وی ادامه داد: باید ابعاد کامل معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان به طوردقیق بررسی شود تا از این پس شاهد تکرار چنین فاجعه‌ای در کشور نباشیم….

تجمع اعتراضی همزمان کارگران اخراجی دوکارخانه صبافولاد زاگرس وبرفاب مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری!

https://www.radiozamaneh.com/347638

به گزارش وب سایت رادیو زمانه ، چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است:  کارگران اخراجی دوکارخانه صبافولاد زاگرس وبرفاب دراعتراض به بیکاری وبرای بازگشت بکار،همزمان مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.

به گزارش خبری ، درحالی که تجمع کارگران کارخانه صبافولاد زاگرس در اعتراض به اخراج از کارخانه وارد روز سوم شده اما هنوز هیچ مسئولی به وعده هایش در این باره عمل نکرده و این در حالی است که امروز کارگران اخراج شده برفاب نیز به جمع کارگران معترض اضافه شدند.

کارگران کارخانه صبافولاد زاگرس گفتند:مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری به آن‌ها قول حل مشکل را داده است.این کارگران وقتی با درهای بسته کارخانه مواجه شدند چاره‌ایی جز تجمع مقابل استانداری نداشتند اما متاسفانه هنوز هیچ مسئولی برای حل مشکل آن‌ها اقدامی نکرده کارگران سرگردان بودند….امروز کارگران با شعار «استاندار بیا بیرون» درخواست دیدار استاندار چهارمحال و بختیاری را داشتند که علی‌رغم اصرار چند ساعته کارگران این دیدار محقق نشد و این تجمع با پادرمیانی مدیرکل سیاسی و انتخابات استاندار و وعده مجدد برای رفع این مشکل خاتمه پیدا کرد.

قاچاق / توسط ماموران نیروی انتظامی صورت گرفت؛

کشف بیش از ۶.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

http://www.mehrnews.com/news/4016265

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/تبریز ؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است:  ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی محموله های کالای قاچاقی را به ارزش بیش از شش میلیارد ریال در برخی شهرستان های استان کشف و ضبط کردند.

کشف محموله البسه قاچاق ۱۶۸ میلیون ریالی در هشترود

سرهنگ محمدتقی سلطانی در تشریح این خبر ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۳۰۰ ثوب انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۶۸ میلیون ریال را کشف کردند و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

انبار کالای قاچاق ۶ میلیاردی در بناب کشف شد

سرهنگ رمضان الهوردیان اضافه کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی وارد این انبار شده و تعداد ۳۹۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق و نیز تعداد ۴۵۰ دستگاه تجهیزات الکترونیکی غیر مجاز را  کشف کردند.

توقیف محموله ۴۰۰ میلیون ریالی البسه قاچاق در مراغه

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر در تشریح این خبر افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای  توقیف شده، تعداد سه هزار و ۱۰۰ ثوب انواع البسه خارجی را به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان تصریح کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

بحران کم آبی در کوهدشت لرستان

http://www.isna.ir/photo/96040702858 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: حفر زیاد چاههای عمیق و استفاده بی رویه از سفره های زیرزمینی شهرستان کوهدشت را با مشکل شدید وبحران کم آبی مواجه کرده است .بطوریکه اکثر روستاهها و حواشی شهر با این مشکل روبرو هستند

هفتمین روز از تجمع کارکنان شرکتی مخابراتِ مشهد/ تجمع به مقابل اداره کار کشیده شد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: کارکنان شرکتی مخابرات در هفتمین روز از اعتراض صنفی خود مقابل اداره کار مشهد تجمع کردند. امروز چهارشنبه (هفتم تیر) اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات مشهد برای هفتمین روز ادامه دارد….  این کارکنان، که کارگران پیمانکاری شبکه کابل هوایی مخابرات مشهد هستند، از هفته گذشته در اعتراض به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در مخابرات و با  طرح خواسته عقد قرارداد مستقیم دست به تجمع صنفی زده‌اند. یکی از حاضران در این تجمع می‌گوید: در طول اعتراضات هفته گذشته هیچ از مسئولان مخابرات خراسان حاضر نشدند در جمع ما حاضر شوند و یا پاسخگوی مطالبات ما باشند.

تجمع مجدد بازنشسته های نیشکرهفت تپه،این سریال کی به قسمت آخرمیرسد؟

به دنبال خبر پروسعت بازنشتگان نیشکر هفت تپه در سطح شبکه های مجازی ، چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: بازنشسته های اسفندماه این شرکت بدلیل بدعهدی مکررکارفرما، درخصوص وعدهای داده شده،در مقابل درب اموراداری شرکت تجمع اعتراضی برگزارکردند.

مدیراموراداری دراین تجمع اعلام کرد؛ که باهماهنگی های به عمل آمده  چند جانبه، بین سازمان تامین اجتماعی وشرکت واستانداری، مقررشده که ازطریق شورای تامین استان این توافق اجرایی شده ومشکل 4درصدسهم کارفرمای 341نفرکارگران بلاتکلیف شرکت ومشکل دفترچه های درمانی کارگران که 4ماه است بخاطر پرداخت نکردن مبلغ بیمه ماهیانه کارفرما ،فاقد اعتبارهستند باموافقت تامین اجتماعی حل شود…. متاسفانه شرکت نیشکر هفت تپه ،خودمانی سازی شده نه خصوصی سازی .بخاطرهمین موضوع است که فریاد پرسنل این شرکت دراین مدت بجایی نمیرسد.کارگران این شرکت 2حقوق و2پاداش سالهای گذشته وعلاوه براینها ،شرکت حقوق کارگران روزمزد(قراردادهای سفید امضا)دربهمن واسفندسال 94رابه همراه حق بیمه شان ،بدلیل اختلاف با پیمانکارطرف قرارداد خود ، پرداخت نکرده است وهنوز10میلیارد بیمه سهم کارفرماها ،که مصوبه مجلس درسال92 است را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده تا حدود180تن کارگران فصلی نی بر، بلاتکلیف بمانند . درپایان، دولت باید پاسخ دهد که چرااین شرکت رابا وجود کوهی از مشکلات حل نشده و معوق ،به کسانی واگذارکرده که حتا ازپرداخت جیره ماه رمضان حدود2500نفر از پرسنل خود ، شامل 2عدد مرغ ویک پاکت خرما ویک کیسه برنج برنمی آید.چرا با اینگونه واگذاریها ،شرایط منطقه رادرنظرنگرفته وهرروزکارگران برای ابتدایی ترین حقوق خود ،باید دست به اعتصاب بزنند وبصورت فله ای توسط کارفرما اخراج شوند. ازمسئولین مربوطه که درخواب غفلت هستند میخواهیم که هرچه زودتربه این اقدامات غیرکارشناسانه ،رانتی و ظالمانه ،پایان دهند وواگذاری شرکت را لغووبه دولت بازگردانند/ جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه

300 نخل منطقه گردشگری نیان هرمزگان در آتش سوخت

http://www.isna.ir/news/96040702939

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: بیش از 300 نخل منطقه گردشگری نیان از توابع دهستان سرزه شمیل نیز در آتش سوخت…. رحیم داوری با اشاره به اینکه علت آتش‌سوزی به‌احتمال‌قوی به دلیل سهل‌انگاری گردشگران بوده است، خاطرنشان کرد: منطقه‌ای که در آن آتش‌سوزی رخ‌داده منطقه گردشگری بوده که همواره میزبان گردشگران زیادی از استان هرمزگان است.وی بابیان اینکه حدود 300 نخل نیز در این آتش‌سوزی از بین رفته است، …داوری در پایان گفت: در این عملیات علاوه بر نیروهای آتش‌نشان منطقه، از نیروها و امکانات آتش‌نشانی ایستگاه  بندرعباس نیز استفاده‌شده بود.

مطالباتِ نگهبانان میادین میوه و تره‌بار تهران/ تبدیل وضعیت انجام شد؛ اما معوقات واریز نشد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: تعدادی از نگهبانان میادین میوه و تره بار تهران، مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.آنان از عدم پرداخت بخشی از معوقات خود خبر دادند. از قرار معلوم این مطالبات مربوط به عیدی و سنوات سالهای گذشته است که تا کنون به این کارکنانِ شاغل در زیرمجموعه‌های شهرداری تهران پرداخت نشده‌است. این کارگران که پیش از این در استخدام شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی بودند، می‌گویند: امیدوار بودیم و هستیم که این تبدیل وضعیت باعث شود مشکلاتی مثل تعویق دستمزدها و مطالبات برطرف شود….

سالانه ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی تولید می‌شود

انتقاد سازمان محیط زیست از چگونگی مدیریت پسماند کشاورزی

http://www.isna.ir/news/96040602478

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: محمد جواد سروش ، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح انواع پسماند کشاورزی، نسبت به نحوه مدیریت این نوع پسماند در کشور انتقاد کرد و گفت: بقایای محصولات کشاورزی یک منبع غذایی مهم برای افزایش حاصلخیزی خاک است که باید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد…. وی با اشاره به اینکه در کشورما بر اساس برآوردها مجموع پسماندهای کشاورزی حدود ۱۷۰ میلیون تن در سال است، گفت: بر اساس سیستم کشاورزی موجود و سیستم حفاظتی کنونی، برگرداندن بقایای گیاه به خاک می‌تواند راه مناسبی برای غنی کردن خاک باشد یا باید تلاش کنیم سیستم تولید کود کمپوست را در تمام نقاط کشور راه‌اندازی کنیم…. سروش گفت: سازمان حفاظت محیط زیست شرایط لازم برای معدوم کردن سموم و کود سنواتی را فراهم کرده است و استانداردهای مراکز پسماندسوز را به حدی می‌رساند که بعد از انتقال و معدوم‌سازی این پسماندها مشکلات زیست محیطی ایجاد نشود. در سال‌های گذشته امکان معدوم‌سازی و پسماندسوزی کود و سموم در مقدار انبوه وجود نداشت ولی با راه‌اندازی مراکز پسماندسوز ویژه در سه استان مرکزی، قزوین و اصفهان این هدف قابلیت عملیاتی شدن پیدا کرده است.

تجمع اعتراضی دستیاران جراحی شیراز در محوطه دانشگده پزشکی

http://javanehha.com/2017/06/29

به نوشته وب سایت جوانه ها ، چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: دستیاران رشته جراحی عمومی شیراز در اعتراض به احضاردستیاران پاتولوژیست معترض به کمیته انظباطی دست به تجمع در دانشکده پزشکی شیراز زدند و ضمن محکوم کردن احضار و صدور حکم علیه دستیاران پاتولوژی معترض خواستار پاسخ منطقی وزارت بهداشت به خواسته های پاتولوژیست ها شدند.

 

یکی از دستیاران حاضر در این تجمع گفت: دستیاران پاتولوژی طی یکماه گذشته اعتراضات خود را به صورت قانونی و مشروع بیان کرده اند و برخوردهای وزارت بهداشت با این درخواست ها برای جامعه پزشکی قابل پذیرش نیست. یکی دیگر از دستیاران جراحی گفت: دستیاران پاتولوژی مورد حمایت همه جامعه پزشکی هستند و چنانچه وزارت بهداشت در نوع برخورد با خواسته های آنان تجدید نظر نکند با اعتراضات شدیدتر تمام جامعه پزشکی مواجه خواهد شد.

کارورزی

یادداشتی از حسین اکبری / اشتغال زایی با رویکرد ارزان سازی نیروی کار! چرا؟

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در در یادداشت پیش‌رو این سوال پاسخ می‌دهد که از چه رو ارزان‌سازی نیروی کار در دستور کار دولت قرار گرفته‌است.

شاید برای بسیاری این پرسش پیش آمده است که با توجه به بحران شدید حاکم بر بازار کسب کار که در نتیجه سیاست های غلط و خانمان برانداز اقتصادی دولت های تاکنون ایجاد شده، چرا دولت به جای ایجاد اشتغال از راه اصلاح سیاست های نادرست کنونی صرفا به ارزان سازی نیروی کار از طریق به کارگیری فرصت هایی که تحت اعمال سیاست های به ظاهر کارورزی ، مهارت آموزی خارج ازروند اعمال قانون کار در فصل ویژه کار آموزی و اشتغال پرداخته است ؟  … سیاست های نئولیبرالی حاکم بر مناسبات جهانی شده سرمایه داری هر روز در میهن ما دامن گسترتر می شود . فارغ از اختلافات بین مدافعان سرمایه داری از هرجناح و گروه و دسته، بر سر سهم بری از ثروت ها و منابع موجود در این کشور ، این سیاست نئو لیبرالی است که هر روز انسجام بیشتر و زیر ساخت های مقاوم تری را می یابد. تمام ذینفع ها اعم از اینکه در کدام بخش با چه میزان از توانمندی به رقابت سیاسی با یکدیگر مشغولند در نهایت در باره چگونگی مواجهه با نیروی کار تفاهم دارند و هیچ یک تا کنون نشان نداده است که مقید و متعهد به رعایت حقوق کار شناجته شده کارگران و زحمتکشان است. عرصه قوانین حمایتی از کارگران و زحمتکشان هر روز با نقض مقررات کار از راه های گوناگون تنگ تر از گذشته میشود. این وضعیت بیانگر این واقعیت هم هست که کارگران در ایران از تشتت و پراکندگی در رنجند. گروه هایی از کارگران هنوز متاثر از سازمان های کارگری وابسته اند.  گرچه در این سازمان های کارگری اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری عناصری از واقع بینی در حال رشد است، گرچه بسیاری از آگاهان در این تشکل ها به ماهیت غیر کارگری خانه کارگر و احزاب راست کارگری چون حزب اسلامی کار، جامعه اسلامی کارگران و تشکل هایی از این دست پی برده اند؛ و تلاش آگاهانه و مستمری در فاصله گیری از سیاست های آنها هر روز مشخص تر اقدامات معینی را به سود کارگران رقم می زنند، اما این حد از مبارزات برای از بین بردن پراکندگی در صفوف کارگران کافی نیست! گرچه تشکل های مستقل سندیکایی و نهاد های حمایتی مستقل خاص دوران گذار از بی سازمانی به سازمانیابی کارگران؛ تحرکات معینی را به سود کارگران دارند اما از آنجا که این حد از کمیت و کیفیت فعالیت ها در محیط های کار و تولید راه نیافته است و کارگران را مستقیم و بی واسطه مورد توجه قرار نداده است، قادر نیست به تنهایی و با روش های تاکنونی در امر سازمان یابی آگاهانه و مستقلانه کارگران موثر افتد . از همین رو شرایط کنونی از همه اندیشمندان کارگری می طلبد تا با تفاهم بر سر مشترکات و گزینش بهترین راه ها برای توانمندسازی کارگران و زحمتکشان با اتکا به خرد جمعی و وحدت رویه و عمل مشترک به تقویت بنیه کارگری برای جبران ناتوانی اردوی کار در برابر اردوی سرمایه به ایجاد توازن قوا بیندیشند که امروز چاره ای جز این نیست ! وقت تنگ است و هجوم بی امان نفس زندگی کارگران را به شماره انداخته است ! خود را دریابیم.

اعتراض و تجمع کارگران معدن شماره2 گل گهر

http://sirjankhabar.com/44410

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است:     صبح امروز عده ای از کارگران معدن شماره 2 گل گهر در جاده سیرجان – گل گهر دست به اعتراض زدند. کارگران معدن شماره دو گل گهر در تجمعی اعتراضی نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و بیکاری تجمع کردند که در این تجمع اعتراضی کارگران با در دست داشتن پلاکارت و سردادن شعار خواستار توجه مسئولین نسبت به خواسته هایشان شدند.

«شهروند» از کار زنان تحصیلکرده با دستمزدی کمتر از قانون کار بدون‌بیمه و قرارداد گزارش می‌دهد

زنانی با حقوق‌های ۱۵۰ هزارتومانی

نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین ‌اجتماعی در گفت‌وگو با «شهروند»: ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در ایران، زنان هستند

http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/104263

به نوشته روزنامه شهروند به قلم محمد باقرزاده؛ چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است:  «شش ماه است که از حدود ۳ عصر تا ۱۲ شب در این فلافل‌فروشی کار می‌کنم، لیسانس علوم‌سیاسی از دانشگاه پیام‌نور دارم و ماهی ۱۵۰ هزارتومان حقوق می‌گیرم. خانواده‌ام به من اعتماد کامل دارند وگرنه نصف‌شب برگشتن یک دختر به خانه، آن هم در این شهر کوچک برای فامیل بی‌آبرویی است.» مادرش همان روزهای اول؛ زمانی که «مریم» کار منشی‌گری‌اش در یک کلینیک پزشکی را از دست داد و از طرف یکی از دوستانش فلافل‌فروشی را پیدا کرد، سراغ همسایه‌ها رفت تا ساعت پایان کار جدید دخترش را به آنها بگوید و آنها فکر بدی درباره نصف‌شب‌ برگشتن‌های مریم نکنند. او یکی از حدود هشت‌میلیون کارگر ایرانی است که حداقل‌های قانون کار هم شامل حالش نمی‌شود، پیش از این هم نمی‌شد: «از سه‌سال پیش منشی دو پزشک بودم. حقوقم تقریبا همین بود ولی کار بهتر و راحت‌تری داشتم، دقیق هم نمی‌دانم چرا اخراج شدم. بعد از آن هم چند ماه بیکار بودم و از سر کلافگی و بیکاری این‌جا آمدم.» دختری ۲۹ساله در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد از کار بدون‌ قرارداد و بیمه‌اش ناراضی است، اما آن‌طور که خودش می‌گوید بهتر از بیکاری است و چاره دیگری ندارد: «بالاخره که چی؟ این همه مرد جوان بیکار می‌چرخند و پول توی جیب‌شان را هم از خانواده می‌گیرند، همه هم الان افسرده. حق ما این نیست ولی برای صاحب مغازه هم بیشتر از این نمی‌صرفد. همین که توی جامعه هستم و در حد نیازهای خودم حقوق می‌گیرم بهتر از بیکاری است. شاید یک روزی شرایط بهتر شد.» کار و حقوق مریم، در شهر «دهدشت» و دیگر شهرهای این استان نه‌تنها استثنا نیست بلکه تبدیل به یک رویه شده است؛ از زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات و تغییرات فرهنگی ایجادشده در این شهر، دختران فارغ‌التحصیل‌ از دانشگاه‌های مختلف که امکان استخدام در ادارات دولتی را نیافتند، کم‌کم جذب بازار شدند تا نیروی کاری ارزان در اختیار مغازه‌داران، صاح بان دفاتر بیمه، کتابفروشی‌ها، پزشکان و… قرار بگیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان:

۵۰ درصد از تاسیسات آبرسانی در استان زنجان فرسوده است

http://www.mehrnews.com/news/4015985

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ زنجان ، چهارشنبه ۰۷ تير ۱٣۹۶ آمده است: علیرضا جزء قاسمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از تاسیسات آبرسانی در استان فرسوده است و این شرکت بر نوسازی تاسیسات آبرسانی تاکید دارد ولی باید اعتبارات جذب شود…. وی اظهار کرد: مصرف آب شرب شهری زنجان ۲.۵ تا ۳ برابر استاندارد جهانی آن بوده و با توجه به شرایط خشکسالی باید مدیریت مصرف آب مورد توجه جدی قرار گیرد….جزءقاسمی تاکید کرد:  شهرستان های مختلف استان زنجان در شرایط فعلی با بحران جدی آب مواجه نیستند و تنها در شهرستان زنجان شاهد خشکسالی خفیف هستیم و در سایر شهرستان ها مشکلی جدی وجود ندارد.وی نبود الگوی مصرف آب را مشکل مهمی در مدیریت مصرف منابع آب بعنوان کرد و گفت: الگوی  صحیح مصرف آب نیاز به فرهنگسازی دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن:

بخشش دیرکرد حقوق دولتی معادن را به تولید برمی‌گرداند

http://www.isna.ir/news/96040803350

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ پنجشنبه ۰۸  تير ۱٣۹۶ آمده است: نادعلی اسماعیلی دهج، رئیس سازمان نظام مهندسی معادن ایران، در پی مصوبه هیات دولت مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا سال ۱۳۹۵ ضمن تقدیر از این اقدام آن را باعث بازگشت بسیاری از معادن به حوزه تولید و اشتغال دانست.وی در این باره گفت: ما شاهد هستیم که خیلی از معادن به خاطر افزایش و انباشت هزینه‌هایی مانند حقوق دولتی و جریمه دیرکرد آن از دور تولید خارج شدند و بسیاری از معدنچیان از کار بیکار شده‌اند. او ادامه داد: جرایم دیرکرد حقوق دولتی برای بسیاری از معادن از اصل حقوقی که باید پرداخت می‌کردند، فراتر رفته و این موضوع مثل این است که کسی که داخل چاه افتاده را به جای اینکه کمک کنیم سنگی را نیز روی آن پرت کنیم. مشخص است که فردی که توان پرداخت حقوق دولتی ر ا نداشته و بدهکار شده با ضعف مالی طرف است و وضع جریمه دیرکرد عملا تیر خلاصی در پیکره معدنکار است.

ناد علی اسماعیلی گفت: این مصوبه می‌تواند خیلی از معادن را به چرخه کار برگرداند و باعث افزایش اشتغال معدنی شود و می‌توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و طرح رونق کسب و کار توصیف کرد….

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

۱۵ صیاد ایرانی از سه ماه تا سه سال در کشورهای عربی بازداشت بودند /هنوز از وضعیت چهار صیاد زندانی خبری در دست نیست

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: حسین بهشتی‌نژاد،  مدیرعامل تعاونی صیادی بندر دَیر با بیان اینکه هنوز از وضعیت چهار صیاد زندانی خبری در دست نیست، می‌گوید:پیش از این ۱۵ نفر از صیادان بندر دَیر توسط نیروهای امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس دستگیر شده بودند که مدت سه ماه تا سه سال در زندان‌های این کشور‌ها بدون مشخص بودن وضعیت بازداشت بودند. او ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات رایج صیادان بندر دیر به مشکل پهلوگیری شناورهای باری بعد از تخلیه بار در پست چهار لنگرگاه بازمی‌گردد. مشکل ترافیک شناورهای باری در این اسکله که برای صیادان مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد مربوط به اداره شیلات است که از طرق تعاونی صیادی دَیر بار‌ها از طریق مکاتبه‌ای و حضوری به مسئولان امر اطلاع رسانی کردیم اما متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته است…او می‌افزاید: بسیاری از این صیادان تاکنون از بند زندان آزاد شده‌اند ولی هنوز در مورد ۴ نفر اطلاعی در دست نیست. شایعاتی در خصوص ۴ صیاد زندانی وجود دارد. عده‌ای می‌گویند که آزاد شده‌اند و عده‌ای می‌گویند که همچنان در بند هستند ولی اعضای تعاونی صیادی بندر دَیر اطلاع دقیقی از آن‌ها ندارند..مدیرعامل تعاونی صیادی بندر دَیر در پایان در مورد وضعیت معیشتی صیادان زندانی می‌گوید: باید توجه داشت که تنها سرمایه این صیادان شناور‌ها و قایق‌هایی است که هنگام دستگیری مصادره می‌شود و پس از آزادی آن‌ها با دست خالی به کشور بازمی‌گردند. حمایت‌هایی از این صیادان صورت می‌گیرد که باری از دوش آن‌ها برنمی‌دارد.

معاون وزیر نیرو عنوان کرد

بهره‌وری اقتصادی شاه‌کلید بحران آب

http://www.isna.ir/news/96040803318

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ پنجشنبه ۰۸  تير ۱٣۹۶ آمده است: رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: با توجه به وضعیت کشاورزی در کشور به دنبال تغییر بهره‌وری فیزیکی آب به بهره‌وری اقتصادی هستیم تا از این طریق بتوان در بخش کشاورزی از هر مترمکعب آب بیشترین ارزش افزوده را برداشت کرد…. وی با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی آب عنوان کرد: بر اساس تصویب مصوبه‌ای در این جلسه جهاد کشاورزی موظف شد که تا پایان سال الگوی کشت بهینه ملی را تعیین کند. به گونه‌ای که مشخص شود در مناطق مختلف کشور چه محصولی تولید شود که بیشترین درآمدزایی را برای کشور داشته باشد.

میدانی ضمن تاکید به اهمیت بهره‌وری اقتصادی در موضوع صرفه‌جویی آب تاکید کرد… وی با بیان اینکه آب مصرفی کل کشور تنها ۸۰ میلیارد مترمکعب تعیین شده، گفت: این در حالی است که نیازهای جامعه برای آب شرب روز به روز افزایش می‌یابد و با توجه به تغییر اقلیم ممکن است که شرایط از وضعیت فعلی ضخیم‌تر شود، بنابراین لازم است که به بهره‌وری اقتصادی در بخش کشاورزی توجه بیشتری صورت بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور در رشت:

چالشی بیشتر از «بیکاری» در کشور نداریم/ نرخ بیکاری تحصیل‌‌کرده‎ها بالای ۲۵ درصد است

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/08/1448873

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت,  پنجشنبه ۰۸  تير ۱٣۹۶ آمده است: اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چالشی بیشتر از بیکاری در کشور نداریم گفت: اگر گفته می‌شود نرخ بیکاری کشور ۱۲ درصد است بیکاری نیروی تحصیل‌کرده کشور بالای ۲۵ درصد و نیازمند تصمیمات جدید است…. وی با بیان اینکه برای رفع مشکل بیکاری باید تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یابد گفت: باید منابع مالی را از دنیا جذب کنیم و به کمک بخش خصوصی نیازمندیم و همه بخش‌های کشور با وحدت در یک مسیر قرار گیرند تا مشکلات اقتصادی حل شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید زمینه‌ای به‌وجود آوریم تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شود و همه بخش‌ها باید در این حوزه  تلاش کنند…. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه محدودیت‌های استان گیلان باید برطرف شود خاطرنشان کرد: یکی از محدودیت‌ها حمل و نقل است که باید برطرف شود و متاسفیم قول داده شده برای تکمیل راه آهن گیلان سر وقت انجام نشد.

انتهای پیام/

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛ پاتولوژیست‌ها خواستار رعایت اصل تناسب شغل هستند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: پاتولوژیست‌های پزشکی کشور خواهان رعایت اصل تناسب شغلی در حرفه خود هستند. پاتولوژیست‌های پزشکی کشور خواهان رعایت اصل تناسب شغلی در حرفه خود هستند.یکی از این پاتولوژیست‌ها مطرح کرد: مگر می‌شود دو متخصصِ از دو رشته متفاوت برای یک کار واحد متخصص شناخته شوند، اگر چنین چیزی ممکن است، چه نیازی به وجود هر دو رشته است. وی با اشاره به اصل تناسب شغلی اظهار داشت: باید سازگاری بین فرد و سازمان در کاری که انجام می‌دهد، برقرار باشد یعنی دانش، مهارت و توانایی‌های فرد‌‌ همان دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که شغل فرد در سازمان به آن نیاز دارد. به گفته وی، این اقدام وزارت بهداشت یعنی سپردن سلامت مردم به افرادی که دانش پزشکی بالینی ندارند….لازم به یادآوری است، مهم‌ترین اشکال از دید این پزشکان متخصص به تغییرات آیین‌نامه تأسیس آزمایشگاه و افزودن بندهایی به آن، ندید گرفتن دانش ایشان در پزشکی است. دانشی که در تشخیص به کار می‌آید و براساس آن، متخصص آزمایشگاه می‌تواند به پزشک مشاوره دهد….

چند میلیون خانوار ایرانی مستاجرند؟

http://www.isna.ir/news/96040803313

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنابه نقل از روزنامه شهروند؛ پنجشنبه ۰۸  تير ۱٣۹۶ آمده است: به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود به‌ طور میانگین ١٢‌میلیون تومان در‌ سال هزینه می‌کند. روزنامه شهروند نوشت: «٧ میلیون خانوار ایرانی مستاجرند. این در حالی است که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی نتایج آخرین سرشماری‌ها نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در ایران به ٣٦,٨‌درصد افزایش داشته است. البته رقم‌های غیر رسمی گاهی شمار اجاره‌نشینان ایرانی را تا دو برابر اعداد مراجع آماری رسمی می‌دانند. با وجود این مظاهریان معتقد است نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور ما تنها ٦‌درصد است که نسبت به سایر بازارها سود نسبتا کمی است. با این حال کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند. آنها با اشاره به ثبات نسبی قیمت مسکن در کشورهای پیشرفته و بازار سوداگرانه ایران معتقدند بسیاری از مردم جهان نه از سر ناچاری که با ترجیح شخصی به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. آنها به کنترل بازار مسکن در این کشورها اشاره کرده و می‌گویند مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند به جای هزینه‌ کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که تورم دو رقمی و بازار سوداگرانه مسکن و همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث می‌شود که مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند.

مدیرعامل موسسه مالی کاسپین خبر داد: خبر خوش برای کاسپینی‎ها/ پرداخت فعلی به سپرده‌گذاران علی‎الحساب است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: محمد جعفر افتخار، مدیرعامل موسسه مالی کاسپین گفت : پولی که قرار است به سپرده گذاران بپردازیم علی الحساب است و کل سپرده نیست. وی افزود : در واقع ما پولی که الان به سپرده گذران پرداخت می کنیم کمتر از مبلغی است  که سپرده گذاران سپرده گذاشته‌اند. … افتخار با بیان اینکه موسسه کاسپین نقش اساسی در گرفتن سپرده ها از مردم نداشته است ، گفت : قرار بود این موسسه برخی از تعاونی های اعتباری را ساماندهی کند که در اثر یک اشتباه برخی از این تعاونی ها از جمله تعاونی اعتباری فرشتگان تابلوها و کلیشه دفترچه های سپرده را عوض کردند و به نام کاسپین زدند.  وی گفت : با این کار سپرده گذاران این تعاونی ها خود را طلبکار از کاسپین می‌دانند. … مدیر عامل موسسه کاسپین با بیان اینکه برخی از همکاران من برای بالا آمدن سیستم تا صبح بیدار بودند ، گفت : با این حال هنوز برخی شعب ما موفق نشدند اطلاعات را در اختیار بگیرند.  وی افزود : تلاش خود را کرده ایم که پاسخگوی مردم باشیم اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم همه اطلاعات را در شعب خود بروز کنیم.  … وی ابراز امیدواری کرد تا یکی دو روز آینده مشکل بالا آمدن اطلاعات در شعب موسسه کاسپین حل و فصل شود.

مرغ کیلویی ۳۰۰ تومان گران شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/08/1448997

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر کیلو مرغ خبر داد. او گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 5هزار تومان،در کشتارگاه 6هزار و850تومان،توزیع درب واحدهای صنفی 7 و خرده فروشی 7هزار و 700تومان است.به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 6هزار و 700تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 7هزار و700تومان است.یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود:همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف12هزارتومان،سینه بدون کتف13و فیله مرغ 16هزار تومان است….

رانندگان اتوبوسرانی رشت تجمع اعتراضی برپا کردند

http://www.isna.ir/news/96040803391

به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: رانندگان اتوبوسرانی رشت دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت تجمع کردند. .. جمشیدپور ، سرپرست شهرداری رشت،با حضور در جمع رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ضمن شنیدن خواسته‌ها و مشکلات آنها دستور پرداخت معوقات رانندگان را صادر کرد.  جمشیدپور امروزدرهمین رابطه گفت: حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان  پرداخت شد و سایر حقوق معوقه رانندگان ناوگان اتوبوسرانی نیز تا دو هفته دیگر پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی:

۴۰۰چاه غیرمجاز در مرکزی مسدودشد/حفظ ۶۲میلیون مترمکعب از منابع آبی

http://www.mehrnews.com/news/4017366

به نوشته خبرگزاری دولنی مهر / اراک؛ پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: رقیه یادگاری،  رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی گفت: طی سه سال اخیر حدود ۴۰۰ چاه آب غیرمجاز در استان مرکزی مسدود شده که با این اقدام ۶۲میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی این استان حفظ شده است. وی اظهار داشت: مجموع اعتبارات استان مرکزی در سال جاری ۴۳۸میلیارد تومان است که از این رقم ۵۸میلیارد تومان مربوط به طرح های ملی و ۳۸۰میلیارد تومان متعلق به طرح های با اعتبار استانی است…. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی افزود: بسته پنجگانه شامل بسته ارتقای تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار است که به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در دستور کار سال جاری قرار گرفته است.

اعتصاب وتجمع کارگران راهسازی رامیان به شاهرود

http://www.payaam.org/iran/2017/6/page287.html

به نوشته وب سایت خبری پیام،پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: کارگران شرکت مراغ در راهسازی جاده رامیان به شاهرود،دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست از کار کشیده ومقابل شرکت تجمع کردند. به گزارش خبری فوق، کارگران شرکت مراغ پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود، صبح امروز به نشانه اعتراض و برای دریافت مطالبات 16 ماهه معوقاتشان مقابل این شرکت تجمع کرده و کار را تعطیل کرده اند….

یک نماینده مجلس:

سالانه ۸۰۰ هزار تحصیل‎کرده به بیکاران اضافه می‎شود/وزارت علوم کوتاهی کرد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/08/1448618/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنجشنبه ۰۸ تير ۱٣۹۶ آمده است: غلامرضا کاتب، نماینده مجلس با اعلام اینکه سالانه ۸۰۰هزار تحصیل‎کرده به بیکاران اضافه می‎شود،گفت: رتبه بندی ها در وزارت علوم تاکنون بر اساس اشتغالزایی نبوده و بیشتر به سمت مدرک گرایی پیش رفته است، در نتیجه نتوانسته فارغ التحصیلان اشتغال زا تربیت کند…. کاتب ادامه داد: عزم همه دستگاه‌ها برای اجرای این طرح و حرکت به سمت هدف آن مهم است و همه دستگاهها تا 15 تیر فرصت دارند تا بسته حمایتی خود را برای اشتغال تعیین کنند.این نماینده مجلس افزود: در راستای اشتغال فراگیر، بانک مرکزی هم موظف شد؛ 20 هزار میلیارد تومان بسته حمایتی اشتغال را حمایت کند زیرا بزرگترین چالش ما در گذشته بودجه لازم برای ایجاد اشتغال بوده است….

رئیس سازمان بهزیستی کشور: تمامی خانوارهای دارای 2 معلول تا پایان سال آینده خانه‌دار می‌شوند

http://www.isna.ir/news/96040702966

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: انوشیروان محسنی بندپی ، رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت:  تا پایان سال 97 تمامی خانوارهای دارای 2 معلول صاحب مسکن می‌شوند. وی با اشاره به اینکه 11 هزار خانوار در کشور دارای دو معلول هستند، گفت: درحال حاضر 43 هزار مسکن برای معلولان در دست احداث است که بین ٢٠ تا ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال جاری برای نخستین بار توانستیم ردیف بودجه برای این منظور بگیریم.وی در ادامه افزود: از ١١ هزار خانوار دارای دو معلول تاکنون به حدود ٢٩٠٠ خانوار، مسکن واگذار شده است و پیش بینی می‌کنم تا پایان سال جاری به چهار هزار خانوار دارای دو معلول مسکن واگذار شود و سایرین تا پایان سال 97 صاحب مسکن شوند.

به گفته بندپی، برای خانوارهای دارای دو معلول در مناطق شهری 150 میلیون ریال از طریق بنیاد مستضعفان، ١٠٠ میلیون ریال از طریق سازمان بهزیستی و 50 میلیون ریال هم از سوی خیرین مسکن ساز تامین مالی می شود….وی در ادامه با تاکید برآنکه هر خانواری که دارای دو فرزند معلول است و به هر علتی تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی برای ثبت نام اقدام کنند گفت: لایحه مساعدت های اجتماعی هنوز به مجلس نرفته اما سیاست سازمان بهزیستی تخصیص مسکن به خانوارهای دارای معلول است.

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد: سرنوشت پاتولوژیست‌ها در هاله‌ای از ابهام/ وزارت بهداشت به اعتراضات توجهی نمی‌کند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: نائب رییس انجمن پاتولوژی و آسیب‌شناسی ایران با اشاره به اینکه وزارت بهداشت هر روز مشکل جدیدی را برای پاتولوژیست‌ها ایجاد کرده است، گفت: روزی ما را تهدید به لغو امتیاز انجمن کردند و در حال حاضر نیز حکم تعلیق ریزیدنت‌های پاتولوژی دانشگاه‌ تهران و تبریز را صادر کرده‌اند.پس از اعتراض پاتولوژیست‌ها به تصویب آیین‌نامه اخیر وزارت بهداشت که به افراد غیرپزشک و فارغ‌التحصیلان تک‌رشته‌ای علوم پایه اجازه می‌دهد با یک دوره کوتاه مسئولیت همه بخش‌های آزمایشگاه جنرال پزشکی را به عهده بگیرند و در پی استعفای دسته‌جمعی هیات بورد پاتولوژی و اعتراض مدیران گروه‌های مختلف پزشکی به این طرح اکنون پس از گذشت یک ماه از این اعتراض‌ها و پاس‌کاری این آیین‌نامه بین وزارت بهداشت و مجلس، این وزارتخانه در اقدامی تأمل برانگیز و بی‌سابقه، اقدام به صدور حکم تعلیق دو نیم سال با احتساب سنوات برای دستیاران پاتولوژی دانشگاه تهران و تبریز کرده است….. فرید کرمی ،  نائب رییس انجمن پاتولوژی و آسیب‌شناسی ایران تاکید کرد: شورای عالی نظام‌ پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار توقف اجرای این طرح شده‌اند که متاسفانه توجهی از سوی وزارت بهداشت به آن نمی‌شود از طرف دیگر انجمن‌های مختلف پزشکی در حمایت از پاتولوژیست‌ها و مخالفت با اجرای این طرح نامه به وزارت بهداشت ارسال کردند که این کار غیراصولی است، اما باز هم توجهی نمی‌شود….

لزوم چاره‌اندیشی برای کمبود آب شرب بوشهر/هشدار نسبت به تخلیه برخی شهرها به‌دلیل کم‌آبی

http://www.isna.ir/news/96040903517

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: سید علی اکبر فاطمی، نماینده مردم استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها با اشاره به آغاز فصل گرما و کمبود آب شرب در استان بوشهر گفت: در برخی از مناطق استان بوشهر آب جیره‌بندی شده است و مردم نیاز به آب شرب دارند. هر سال در فصل تابستان این مشکل وجود دارد و تاکنون فکری برای آن نشده است… وی افزود: مشکل آب شرب در این استان هر ساله وجود داشته و تا به امروز برای حل آن تدبیری نشده است. باید به فکر آینده و کم آبی شدید استان بود، چرا که کمبود آب در استان تبدیل به یک بحران خواهد شد و می تواند باعث تخلیه شهرهای استان شود.وی گفت: این استان در ساحل خلیج فارس قرار دارد. به همین دلیل ظرفیت زیادی برای تصفیه آب از دریا و تامین آب استان در این مناطق وجود دارد. با نصب دستگاه‌های آب شیرین‌کن علاوه بر تامین آب استان، می‌توان به مرکز کشور نیز آب انتقال داد و مشکل کمبود آب را در بسیاری از استان‌ها برطرف کرد.

کارورزی 

معاون سابق وزیر کار در گفت‎وگو با تسنیم: شرایط بحرانی است؛ ناچاریم به طرح کارورزی تن دهیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449055

به نوشته خبرگزاری تسنیم؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر کار با اشاره به اینکه طرح های کارورزی و مهارت آموزی اشتغال بیشتر جنبه آموزشی دارد تا اشتغالزایی گفت: یکی از مزایای این طرح این است که افراد به جای اینکه خانه نشین باشند در محیط کار آموزش یک حرفه مشخص را ببینند. … وی با اشاره به طرح آموزش مهارت در محیط کار واقعی اظهار داشت: رویکرد این طرح آموزش و جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور کاهش بحران بیکاری در جامعه است که بخشی از هزینه های آن بر عهده دولت است. در حقیقت طرح کارورزی یا طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار همان طرح استاد شاگردی است. این  طرح ها طبیعتاً دارای اشکالاتی است که به راحتی نمی توان از آن عبور کرد اما در زمانی که بحران بیکاری در کشور غوغا می کند و بیش از سه میلیون بیکار منتظر ورود به بازار کار هستند چاره دیگری جز اجرای چنین طرح هایی وجود ندارد….لبافی بیان کرد: بی شک با توجه به اینکه در شرایط عادی اشتغال به سر نمی بریم و هرچند طرح کارآموزی تبعات و ایرادات خاص خود را دارد باید به این طرح تن دهیم.  طبیعتاً زمانی که سالانه یک میلیون وصد هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور افزوده می شود ما در شرایط عادی نیستیم که تبعات و آسیب های چنین طرح هایی را شناسایی ومانع انجام آن شویم.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

کشاورزی سنتی دلیل گرانی پیاز/قیمت عمده فروشی ۳۰۰۰ تومان

http://www.isna.ir/news/96040903618

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: حسین مهاجران ، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد که کشاورزی و تولید سنتی دلیل اصلی گرانی محصولات کشاورزی مانند پیاز است و کشاورز هرگاه از تولیدش سود مناسبی نمی‌برد سال آینده دیگر آن را نمی‌کارد. وی اظهار  داشت: در سال گذشته در همین بازه زمانی پیاز در بازار اشباع شده و تولید مناطق مختلف به بازار رسیده بود، اما هم اکنون تولید اصفهان، آن هم نه همه مناطقش به بازار رسیده و تا ۱۰ روز گذشته تنها تولید دزفول در بازار وجود داشت که نشان می دهد کشاورز و تولید کننده چندان رضایتی از بازار پیاز در سال گذشته نداشته و نتوانسته سود دلخواه خود را از فروش محصول ببرند. وی افزود: هم اکنون قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم پیاز زرد در بازار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و قیمت عمده فروشی پیاز سفید ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است که نشان دهنده‌ قیمت و بازار این محصول است، اما امیدواریم در هفته آینده با رسیدن پیاز از مناطقی مانند اصفهان و در ماه آینده با رسیدن پیاز مناطق مختلف آذربایجان مانند بناب، قیمت این محصول تا کمتر از هزار تومان نیز کاهش پیدا کند….

 

روز گذشته اتفاق افتاد؛ آزادی صیادان ایرانی از زندان عربستان

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: در روز گذشته چندین صیاد ایرانی که توسط عربستان سعودی بازداشت شده بودند آزاد و به شهرهای زادگاهشان بازگشتند.روز گذشته (هشتم تیرماه) عبدالغنی رحیمی و فرزندش اکبر رحیمی که حدود یک سال و نیم پیش در دریا توسط سربازان سعودی دستگیر شده بودند آزاد شدند و به شهر محل سکونتشان، گناوه، بازگشتند. ..طبق اطلاعات دریافتی، صیادان آزادشده بوشهری وحید خسروی، سعید خسروی و مجید ماهینی هستند. بازداشت این ۵ صیاد به اردیبهشت ماه سال گذشته در مرزهای آبی  دو کشور مربوط می شود و صیادانی که هفته های اخیر بازداست شده اند همچنان در بند هستند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.

از سیر تا پیاز وام‌های پلاسکو در گفت و گو با رییس اتاق اصناف

پلاسکو تخلفات زیادی داشت/مقصران اصلی شاید ١٥درصد خسارت هم ندهند

http://www.isna.ir/news/96040903606/

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: ساختمان پلاسکو که بخش اعظم آن را واحدهای تولیدی و توزیعی البسه و پوشاک تشکیل می‌دادند، پیش از ظهر 30 دی‌ماه سال گذشته به دلیل آتش‌سوزی فرو ریخت. ولی بحث های پیرامون آن همچنان در سطح مطبوعات رسمی و خبرگزاری های رژیم به قوت خود باقی است . گزارش فوق در سطح خبرگزاری ایسنا از آن جمله است .

علی فاضلی  ، رئیس اتاق اصناف با تاکید بر این‌که مستاجران پلاسکو هم مانند صاحبان سرقفلی مشمول دریافت وام شده‌اند بر این واقعیت صحه گذاشت که مقصران اصلی این ماجرا شاید بیش از ۱۵ درصد هم خسارت پرداخت نکنند. وی اظهار داشت : بهتر بود به صاحبان واحدهای حادثه دیده پلاسکو وامی کم‌بهره‌تر از ۱۸ درصد تعلق گیرد اما به هر حال بر اساس شرایط موجود آنچه به کسبه پلاسکو تعلق گرفته، بهترین تسهیلات ممکن است؛ هر چند که مقصران اصلی این حادثه شاید ۱۵ درصد بیشتر خسارت پرداخت نکرده باشند….

وی ادامه داد: نزدیک به ۷۰۰ کارگر پلاسکو بیمه نبودند. آیا چنین رویه‌ای خلاف قانون نبوده است!؟ آیا افرادی که در اصناف کار می‌کنند، این اجازه را دارند که کارگران را به استثمار بکشند!؟ با این وجود در پرداخت تسهیلات هیچ یک از این موارد دیده نشد و ما خواستیم که دولت تمام این موارد را به نوعی نادیده بگیرد. فاضلی تاکید کرد: آنچه اکنون به عنوان تسهیلات به اهالی پلاسکو واگذار شده، قطعا ایده‌آل‌ترین شکل تسهیلات نخواهد بود اما با توجه به شرایط موجود بهترین تسهیلات برای این افراد در نظر گرفته شده است. من هم قبول دارم که باید از حقوق اصناف دفاع کنم، اما بهتر آن است که موضوعات را یک‌سویه نبینیم. تا جایی که امکان دریافت تسهیلات وجود داشت، این تسهیلات در اختیار پلاسکونشینان قرار گرفته است. البته من هم به طور صد در صدی موافقم که باید وام‌های کم‌بهره‌تری به آنها تعلق می‌گرفت، کما اینکه امروز هم با قاطعیت می‌گویم که در حوزه دفاع از تولید بهره ۱۸ درصدی بانکی جای حرفی باقی نمی‌گذارد و با این بهره ما در توسعه صادرات غیرنفتی قابلیت رقابت با بنگاه‌های بزرگ دنیا را نخواهیم داشت، اما واقعیت‌ چیز دیگری است….

کارورزی

یک مقام ارشد کارگری خواستار شد : اعلام منبع پرداخت حق بیمه کارفرما در طرح کارورزی

http://www.isna.ir/news/96040703099

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: اولیاء علی‌بیگی، یک مقام ارشد کارگری تضعیف منابع تامین اجتماعی و ریزش نیروهای کار شاغل را دو دغدغه بزرگ طرح کارورزی دانست و گفت: اگر این طرح به درستی اجرا شود، هم نیروی کار آسیب نمی‌بیند و هم جلوی سوء استفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود…. علی بیگی پیشنهاد کرد: وزارت کار برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، لیست بیمه شاغلان بنگاه قبل از اجرای طرح را با همکاری سازمان تامین اجتماعی بررسی و نظارت کند تا لیست بیمه ارسالی کارفرما با لیست بیمه پرداختی قبلی مطابقت داشته و در حین کارورزی یا پس از اجرای طرح با حذف نام بیمه شدگان مواجه نشده باشد…. طرح کارورزی در چند استان به شکل آزمایشی به اجرا درآمده و ۷۰ درصد افراد در قالب این طرح جذب بازار کار شدند. طبق اعلام وزارت کار آخرین آمار ثبت نام کنندگان در سامانه کارورزی ۲۰۰ هزار نفر بوده است که ۵۰ هزار نفر آنها فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. مقامات کارگری تاکید دارند که قبل از اجرای این طرح، اصلاحات لازم در خصوص ایرادات آن انجام گیرد و اجرای بی نقص طرح، فدای شتابزدگی نشود. طرح کارورزی از جمله طرح‌های وزارت کار برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور است و علیرغم ایرادات وارده، وزارت کار مصمم است از این ماه آن را عملیاتی کند تا بخشی از فشار فارغ التحصیلان به بازار کار را کاهش دهد.

70 درصد توان تولید صنعت موتورسیکلت تعطیل شد/ چیزی تا از بین رفتن کامل صنعت موتورسیکلت ایران نمانده است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: ابوالفضل حجازی رییس هیات مدیره انجمن موتور سیکلت ایران گفت: ابلاغ ناگهانی ممنوعیت تولید موتورسیکلت در سال گذشته که تعطیلی 5 ماهه تولید را به همراه داشت باعث شد شوک بزرگی به این صنعت وارد شود و امروز 70 درصد ظرفیت صنعت موتورسیکلت تعطیل شده است. وی با اعلام این خبر و با اشاره مشکلاتی که به دنبال این دستور دامن تولیدکنندگان موتور سیکلت را گرفت ، گفت : امسال قطعا سال سخت و به شدت دشواری برای ماست چون به دنبال تعطیلی 5 ماهه سال گذشته که برخلاف مصوبه دولت صورت گرفت ، تولید 6 ماه در یک ماه پایان سال صورت گرفت اما در سوی دیگر بازار کشش جذب این میزان عرضه را به هیچ عنوان نداشت و این توقف تولید ضربه سهمگینی به این صنعت وارد کرد که در طول این دودهه بی سابقه بوده است. او افزود : همین موضوع باعث شده گردش مالی شرکت های تولیدکنندگان موتورسیکلت کاهش یابد وبسیاری از آن ها توان مالی لازم برای سفارش های جدید به شرکای خارجی برای تولید موتورسیکلت های انژکتوری را نداشته باشند . به همین دلیل بیش  از 70 درصد کارگرهای این خطور تولید بیکار شده اند و آمار شماره گذاری سه ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته حدود 90 درصد کاهش یافته است….

کارورزی

 ناصر آقا جری فعال کارگری: آمار واقعی بیکاران مشخص نیست/ اشتغال بایستی هزینه های زندگی را تامین کند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: ناصر آقا جری، فعال کارگری معتقد است: برای حل مشکل اشتغال آمار عینی و واقعی بیکاران و افراد در جستجوی کار مورد نیاز است و طرحهایی مثل کارورزی نمی توانند تاثیری در بهبود معیشت جمعی مردم داشته باشند.ناصر آقاجری گفت: «هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود»؛ این نگاهی است که سازمان جهانی کار به مساله اشتغال و نرخ بیکاری دارد و کشورهای عضو این سازمان،  همین دیدگاه را دستمایه ارائه آمارهای صوری و غیرواقعی قرار داده اند.وی با تاکید بر این که معیار یک ساعت کار در هفته نمی تواند شاخص مناسبی برای اندازه گیری میزان اشتغال در کشورها باشد، افزود: مسئولان ایران نیز برای توجیه آمار های نادرستی که به مردم و رسانه ها اعلام می کند، این نظریه سازمان جهانی کار را بدون توجه به این واقعیت که آیا با یک ساعت کار در ایران می شود هزینه زندگی یک خانواده یا حتی تنها هزینه زندگی یک روز یک نفر را تامین کرد، مورد استناد قرار می دهند و اعلام می نمایند آمار بیکاری در ایران سه میلیون و دویست هزار است….این فعال کارگری با بیان این که متاسفانه کارورزی که بیگاری مسلم است، طرح بنیادی مسئولان برای ایجاد اشتغال است؛ گفت: با عملی شدن این طرح، یک دانش آموخته دانشگاه پس از حداقل 16 سال تحصیل که چهار سال آخرش آموزش آکادمیک است تازه می باید با ماهانه 310 هزار تومان استخدام شود و زندگیش را سامان دهد. در حالی که حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر است، شما یک سوم حداقل حقوق را که یک دانش آموخته جوان باید دریافت کند محاسبه کنید  و ببینید این دستمزد ناچیز، چه در صدی از خط فقر است؟ آقاجری در پایان گفت: به نظر میرسد آقایان اشتغال را فقط یک پدیده آماری، آنهم براساس معیارهای نولیبرالی درنظر میگیرند و از  پذیرش عینیِ مفهوم واقعی اشتغال که توان تامین هزینه های زندگی است، تعمدانه سرباز می زنند.

ساعدی در گفتگو با ایلنا: نجات جنگل های بلوط از آتش/ خسارت به جنگل ها بسیار جزئی است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: احمد ساعدی ، فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی خوزستان گفت: خسارت به جنگل های بلوط بسیار جزیی بوده و حریق در اندیمشک کاملا اطفا شده است. وی اظار داشت : حدود ساعت 21:30 شب یکشنبه 3 تیر جنگل‌های بلوط «منگره» و «قیلاب» بخش الوار گرمسیری اندیمشک که در مرز استان خوزستان و لرستان قرار دارند، دچار آتش‌سوزی شد که روز گذشته این آتش سوزی به صورت کامل اطفا شد. وی افزود: در اثر این آتش سوزی به جنگل ها خسارت بسیار جزئی وارد شده و حریق به صورت سطحی بود. وضعیت در حال حاضر خوب است و تنها مراتع در این آتش آسیب دیده که قابل بازیابی است. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست .

روایت‌زندگی چند پیرمرد و‌ پیرزن که‌در مترو دستفروشی می‌کنند

فهیمه حسین میری

http://www.khabaronline.ir/detail/681349/society/social-damage

به نوشته خبرآنلاین گروه جامعه ، جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: گزارش ی خواندنی از فهیمه حسن‌میری که در سطح مترو و خیابان های کلان شهر ها هر روزه دیده می شود …  آسیب‌ها – هرقدر بساط فروشنده‌های جوان مترو، سنگین و پروپیمان است، مسن‌ترها دستشان خالی‌ است؛ مثل پیرمردی که بادکنک می‌فروشد و آن یکی که باتری قلمی….. حالا پیرمرد در قسمت مردانه ایستاده. مواظب است كه تا درها بسته می‌شود و قطار راه می‌افتد، دیده نشود و مامورها بیرونش نكنند. سعی می‌كند وسایل مختصری كه همراهش دارد را پنهان كند اما موفق نمی‌شود. جوانی با جلیقه سبزرنگ كه نشان دهد مامور مترو است می‌آید و از پیرمرد می‌خواهد از قطار خارج شود، پیرمرد بحث نمی‌كند، جار و جنجال هم راه نمی‌اندازد، سرش را پایین می‌اندازد و بدون هیچ حرفی، خارج می‌شود. درها بسته می‌شود و جمعیت خاموش، دوباره زبان به اعتراض باز می‌كنند.

همیشه همانجا می‌نشیند. روی پله‌های مترو. پیرزنی كه لواشك‌هایش را به عابران تعارف می‌كند، در ازای هزار تومان، دو هزار تومان، بسته به نوع لواشكی كه با خودش آورده. همیشه هم با یك مانتوی مشكی و روسری تركمن. خوشروتر از آن است كه نشود پرسید چرا اینجاست و با این سن و سال هنوز كار می‌كند. جواب‌هایش ساده و سرراست است؛ با لهجه شیرینی كه باعث می‌شود بعضی حرف‌هایش ناواضح به نظر برسند: پول دختر جان پول. بد آوردیم. شوهرم مریض شد، آمدیم تهران برای دوا و درمان، ماندگار شدیم، خانه‌نشین شد شوهر بیچاره‌م كه كارگر بود، من لواشك درست می‌كنم. خواندنی است به لینک بالا مراجعه کنید

خطر خشکسالی گریبانگیر شالیزارهای بهشهر شد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا از ساری ؛ جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است: خلیل حقیقی مدیر،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: 900هکتار از شالیزارهای دهستانهای میانکاله، کوهستان و عشرستاق هزارجریب این شهرستان در معرض استرس خشکی و کمبود آب قرار دارد.وی اظهار داشت : به دلیل کاهش نزولات جوی درسه ماهه اول امسال، میزان آب ذخیره شده در آببندان ها و سطح ایستابی آب در چاه ها و دبی آب در رودخانه های مناطق کوهستانی در حوزه شهرستان بهشهر کاهش یافته است.او خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی لازم به کشاورزان برای پرهیز از کشت دوم برنج پس از برداشت جو، گندم و کلزا، ایزوله کردن مرزهای اراضی شالیزاری با پلاستیک، استفاده از مواد غذایی برای ایجاد مقاومت خاک مانند کود پتاسیم، آبیاری متناوب، جمع آوری هرز آب ها در انتهای مزرعه و برگرداندن آن به داخل مزرعه و بیمه کردن محصول برنج انجام شد….

مرگ پرستار شرکتی اورژانس پیش بیمارستانی یزد درحین کار

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11258/

به گزارش خبری هرانا،جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است:  چند روزقبل،یک پرستار شرکتی اورژانس پیش بیمارستانی یزد درحین شیفت کارسکته قلبی کرد وجانش را ازدست داد.بنا به گزارشاتی که امروز9تیر رسانه ای شد،این کارشناس پرستاری جان باخته حسین خیر اندیش نام و27سال سن داشت واز نیروهای اورژانس جاده ای استان یزد بود که در پایگاه خضرآباد خدمت می کرد. وی سابقه هیچ نوع بیماری خاصی نداشته و به مدت یک سال به عنوان نیروی شرکتی اورژانس پیش بیمارستانی یزد مشغول فعالیت بود.

بحران آب در دشت شهریار جدی است

http://www.mehrnews.com/news/4017075

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ شهریار، جمعه ۰۹ تير ۱٣۹۶ آمده است:  بحران آب در دشت شهریار به دلیل خشکسالی های اخیر و صد البته عدم استفاده کشاورزان از حق آبه سد کرج که حق مسلم مردم منطقه است جدی است. عمق چاه های آب منطقه از ۱۰ متر سال های نه چندان دور، امروزه به بیش از ۲۵۰ متر رسیده است، در منطقه شاهد فرونشست زمین به دلیل خالی شدن سفره های زیر زمینی هستیم، آب موجود چاه ها کفاف نیاز آشامیدنی و بهداشتی مردم را هم نمی دهد و قطعا به آبیاری حجم انبوه باغات و مزارع کشاورزی این منطقه نخواهد رسید. هم اکنون در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف شهرستان های ملارد، شهریار و قدس، مردم شاهد قطعی های مکرر و افت فشار آب هستند و البته عدم توجه بسیاری از شهروندان به الگوی درست مصرف آب به این مشکلات دامن زده است….نباید بگذاریم بحران کم آبی به خاطر عدم مسئولیت پذیری مسئولین ادوار گذشته، در آینده شهرستان های ملارد، شهریار و قدس را دچار بحران بی آبی کند، چرا که تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. باید هرچه سریع تر دست به کار شویم، هرچند تاکنون نیز دیر شده است.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: