اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جشنواره جوانان و دانشجویان، متعهد به ارزش‌های مردمی: هری وارن، گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا، و شرکت ۲۰۰‌ جوان کوبایی در جشنواره روسیه: تله سور/تارنگاشت عدالت

جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان طی ۷۰ سال همایش جوانان چپ بوده که در آن نمایندگان در سمینارهای شرکت می‌کنند و از عمل سوسیالیستی می‌آموزند. جشنوارۀ امسال، صد سال پس از انقلاب، در سوچی، روسیه برگزار می‌شود و نه تنها کل جنبش کارگری، بلکه چیز بزرگی را که معادل جوان آن است گرامی می‌دارد. سوگند زیبای «برای ریشه‌کن ساختن خواست، ناامیدی و بطالت تحمیلی» بخشی از میثاق فدراسیون جهانی جوانان دمکرات است که تا به امروز علیه مرتجعین می‌خروشد.

جشنواره جوانان و دانشجویان، متعهد به ارزش‌های مردمی

تارنگاشت عدالت

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا

نویسنده: هری وارن
۱۲ ژوئیه ۲۰۱۷ 

پس از رسیدن به دریای سیاه، شخص با آب و هوای معتدل، ادب و مهربانی روسی، و این اکتبر با جشنواره جوانان و دانشجویان روبرو می‌شود. جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان طی ۷۰ سال همایش جوانان چپ بوده که در آن نمایندگان در سمینارهای شرکت می‌کنند و از عمل سوسیالیستی می‌آموزند.

جشنوارۀ امسال، صد سال پس از انقلاب، در سوچی، روسیه برگزار می‌شود و نه تنها کل جنبش کارگری، بلکه چیز بزرگی را که معادل جوان آن است گرامی می‌دارد.

در هیجده جشنواره پیشین، جشنواره سال ۱۹۵۷ مسکو، با ۳۴‌ هزار نماینده از ۱۳۰ کشور  بیش‌ترین تعداد شرکت کننده را داشت.

آن سال، همایش ضدامپریالیستی پس از شاید زبون‌ترین عمل امپریالیستی بخش پایانی آن دهه، یعنی حمله به سوئز، برگزار شد.

امسال هزاران جوان گرد خواهند آمد تا صدمین سالگرد انقلاب را جشن بگیرند و در بحث‌ها و سمینارها پیرامون موضوعات زیادی مانند امپریالیسم، محیط زیست، فاشیسم و حقوق جوانان شرکت کنند.

سوچی برنامه‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت زندگی چه گوارا، فیدل کاسترو و محمد عبدالعزیز، رییس‌جمهور پیشین جمهوری دمکراتیک عربی صحراوی (صحرای غربی) که همه برای دستاورها و اهداف ضدامپریالیستی نبرد کردند برگزار خواهد کرد.

لیگ جوانان کمونیست سرپرستی هیئت نمایندگی بریتانیا را خواهد داشت، لیگ جوانان کمونیست بخشی از فدراسیون جهانی جوانان دمکرات است که در سال ۱۹۴۵ در بستر نفرت از فاشیسم تشکیل شد.

سوگند زیبای «برای ریشه‌کن ساختن خواست، ناامیدی و بطالت تحمیلی» بخشی از میثاق فدراسیون جهانی جوانان دمکرات است که تا به امروز علیه مرتجعین می‌خروشد.

فدراسیون جهانی جوانان دمکرات سازمانی است که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم تشکیل شد و تا امروز به ارزش‌های مردمی و عالیه وفادار مانده است. در واقع میثاق با صلح شعاری است که در هر جشنواره بر آن تأکید شده است.

برگزاری این جشنواره در روسیه صدمین سالگرد انقلاب مطلقاً مناسبت دارد.

امروز، از نقطه نظر بین‌المللی ممکن است پیرامون چگونگی رسیدن به سوسیالیسم بین اشخاص تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما ما برای انقلاب سوسیالیستی جهانی آنچه که لازم است انجام می‌دهیم. تفاوت‌های چیزی است که ما را تعریف می‌کند؛ شباهت‌ها چیزی است که ما را متحد می‌سازد.

انقلاب روسیه یک هدف کلیدی داشت: یافتن کار برای جوانان روسیه که در آن‌زمان سرخورده بودند، این چیزی است که فدراسیون جهانی جوانان دموکرات امروز برای آن کار می‌کند.

انقلاب، البته نه فوراً، وضعیت اشتغال ۱۰۰ درصد، و اگر نه کمونیسم، اما سوسیالیسم ژرف را ایجاد کرد.

از جمله موضوعات و مباحث در جشنواره جهانی جوانان و دانشجوبان می‌توان به کنفرانس پیرامون اهداف و دستاوردهای انقلاب کبیر اکتبر، میراث چه گوارا، ضد امپریالیست کبیر محمد عبدالعزیز، و نقش فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بمثابه سازمان اصلی جوانان ضدامپریالیست اشاره کرد.

کنفرانس‌های دیگر بر مناطق مشخص جهان تمرکز خواهند کرد. یک سمینار پیرامون نقش و سهم جنبش دانشجویی در مبارزه علیه امپریالیسم و برای صلح و همبستگی در قاره آمریکا خواهد بود، و کنفرانس دیگری بر محاصره‌ها و تحریم‌های اقتصادی تمرکز خواهد نمود. این‌ برای همبستگی، هم با کوبا و هم با ونزوئلا، مهم خواهد بود.

آفریقا نیز بخش مهمی از مباحث را تشکیل می‌دهد. مباحث بر حقوق و برابری و همچنین مبارزه علیه ظهور فاشیسم و کمونیسم ستیزی، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی-مبارزه‌ای که نه فقط به آفریقا بلکه به همه ملت‌های جهان مربوط می‌شود، تمرکز خواهند داشت.

بخشی از جشنواره به خاورمیانه و مباره جوانان برای دسترسی همگانی و رایگان به بهداشت، آموزش، علم، فرهنگ و اطلاعات اختصاص خواهد داشت. در منطقه‌ای که به ساختن پل‌های مهم نیاز دارد این یک موضوع بزرگ است.

منطقه آسیا-پاسیفیک نیز شاهد مباحثی پیرامون پیامدهای بحران سرمایه‌داری، و بویژه حقوق مردم، بیکاری و وضعیت پرمخاطره جوانان خواهد بود.

ما همچنین دستاوردهای سوسیالیستی خود روسیه در قرن گذشته را، که شاید از بزرگ‌ترین دستاوردها در سراسر جهان باشد، جشن خواهیم گرفت.

مطمئناً پیرامون انقلاب کبیر اکتبر، چگونه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی «متحاوز را نابود کرد» و جوانب بسیاری از سوسیالیسم در روسیه امروز بحث‌های بیش‌تری صورت خواهد گرفت.

جشنواره با یک نمایش پرشکوه، که پایان شایسته‌ای برای یک هفته کار خارق‌العاده خواهد بود، بکار خود پایان خواهد داد. من شخصاً از شرکت در این جشواره، برای جشن صلح، برای پایان دادن به امپریالیسم، و آموختن از قهرمانان زندگی خود بسیار هیجان‌زده هستم.

دیدار با دیگر اعضای فدراسیون جهانی جوانان دمکرات، آموختن بیش‌تر درباره کشورها و مبارزات آن‌ها موجب مباهات است. در کلام و آهنگ، انترناسیونال نوع بشر را متحد خواهد کرد.

جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان ۲۰۱۷ از ۱۴ تا ۲۲ اکتیر در سوچی، روسیه برگزاز خواهد شد. برای اطلاعات بیش‌تر به نشانی زیر مراجعه نمایید:

www.russia2017.com/en

 

برگرفته از: مورنینگ استار

http://www.cpa.org.au/guardian/2017/1785/17-festival-of-youth.html

***

در نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان حدود ۲۰۰ جوان و ۵۰ میهمان کوبا را نمایندگی خواهند کرد. جشنواره از ۱۴ تا ۲۱‌ اکتبر برگزار خواهد شد و فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا را گرامی خواهد داشت. سوسلی مورفا، دبیر اول کمیته ملی اتحادیۀ جوانان کمونیست گفت از ۲۰۰ نماینده، ۵۰ نفر دانشجو از رشته‌های تحصیلی گوناگون خواهند بود. وی گفت: «بخش‌های گوناگون جامعه-کارگران، دهقانان، دانشمندان، روشنفکران، کارگران بخش خدمات، بهداشت و آموزش- در هیئت کوبایی نماینده خواهند داشت. همچنین جوانان با استعدادی حضور خواهند داشت که صدای نه تنها کوبا، بلکه کل آمریکای لاتین خواهند بود.» جشنواره که در سال ۱۹۴۵ آغاز شد، هزاران جوان را از سراسر جهان برای دفاع از حقوق و منافع دانشجوبان، کارگران و خلق‌های تحت ستم گرد می‌آورد.

 youth festival2017

 شرکت ۲۰۰‌ جوان کوبایی در جشنواره روسیه

تارنگاشت عدالت

منبع: تله‌سور
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷

نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان امسال در سوچی، روسیه برگزار خواهد شد.

در نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان حدود ۲۰۰ جوان و ۵۰ میهمان کوبا را نمایندگی خواهند کرد. جشنواره از ۱۴ تا ۲۱‌ اکتبر برگزار خواهد شد و فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا را گرامی خواهد داشت.

سوسلی مورفا، دبیر اول کمیته ملی اتحادیۀ جوانان کمونیست گفت از ۲۰۰ نماینده، ۵۰ نفر دانشجو از رشته‌های تحصیلی گوناگون خواهند بود. وی گفت: «بخش‌های گوناگون جامعه-کارگران، دهقانان، دانشمندان، روشنفکران، کارگران بخش خدمات، بهداشت و آموزش- در هیئت کوبایی نماینده خواهند داشت. همچنین جوانان با استعدادی حضور خواهند داشت که صدای نه تنها کوبا، بلکه کل آمریکای لاتین خواهند بود.»

مورفا اشاره کرد که جشن‌های منطقه‌ای کوبا، که پیش درآمدی بر جشنواره جهانی است، در روز ۱۳ اوت -زادروز فیدل-با یک دادگاه ضدامپریالیستی در هاوانا خاتمه خواهد یافت.

مورفا تأکید کرد که «در این سناریورها ما دستاوردهای کوبا را تحلیل خواهیم کرد. این دستاوردها برای بسیاری از مردم جهان حتا یک رویا نیست.»

نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان چهره‌های انقلابی برجسته دیگری را، مانند چه گوارا، انقلابی آرژانتینی و محمد عبدالعزیز قهرمان استقلال جمهوری دمکراتیک عربی صحراوی، گرامی خواهد داشت.

جشنواره که در سال ۱۹۴۵ آغاز شد، هزاران جوان را از سراسر جهان برای دفاع از حقوق و منافع دانشجوبان، کارگران و خلق‌های تحت ستم گرد می‌آورد.

***

از آزادی بیان یا گردهمایی مسالمت‌آمیز نباید بمثابه پوششی برای تأیید جنبش‌های افراطی استفاده شود که ایدئولوژی نازی را تبلیغ می‌کنند، یا در صدد تجلیل از فاشیست‌ها و همدستان آن‌ها هستند. استمرار این غرایز خبیث، تلاش‌های مستمر برای سد کردن راه نئونازیسم و انتقام‌گیری، تقویت همسازی قومی و فرهنگی، و نیرومند ساختن ایده‌های عدالت و برابری در نسل‌های جوان را می‌طلبد. روسیه از شما دعوت می‌کند در نوزدهمین جشنواره جوانان و دانشجویان که در اکتبر ۲۰۱۷ در سوچی برگزار خواهد شد شرکت کنید.

دعوت لاورف از جامعه جهانی به‌شرکت در جشنواره سوچی

تارنگاشت عدالت

منبع: سایت نوزدهمین جشنواره جهانی دانشجوان و جوانان، سوچی
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

 

سرگئی لاورف جامعه بین‌المللی را به شرکت در نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان دعوت کرد

 

«امسال، ما هفتادمین سالگرد احکام دادگاه نورمبرگ را گرامی می‌داریم. این سالگرد مانع از آن خواهد شد که ما درس‌های جنگ جهانی دوم را فراموش کنیم، و به ما پیامدهای فاجعه‌بار تلاش‌ها برای کنترل سرنوشت جهان را از طريق پایمال کردن منافع مشروع دیگر دولت‌ها و مردم یادآور می‌شود. از آزادی بیان یا گردهمایی مسالمت‌آمیز نباید بمثابه پوششی برای تأیید جنبش‌های افراطی استفاده شود که ایدئولوژی نازی را تبلیغ می‌کنند، یا در صدد تجلیل از فاشیست‌ها و همدستان آن‌ها هستند. استمرار این غرایز خبیث، تلاش‌های مستمر برای سد کردن راه نئونازیسم و انتقام‌گیری، تقویت همسازی قومی و فرهنگی، و نیرومند ساختن ایده‌های عدالت و برابری در نسل‌های جوان را می‌طلبد. روسیه از شما دعوت می‌کند در نوزدهمین جشنواره جوانان و دانشجویان که در اکتبر ۲۰۱۷ در سوچی برگزار خواهد شد شرکت کنید.»

سخنرانی وزیر در ۹ سپتامبر ۲۰۱۶‌

http://www.russia2017.com/en/posts/14

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 14 ژوئیه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: